Anda di halaman 1dari 4

Minggu yang ke : 1 Masa/Ting.

/Subjek

Hari:

Khamis

Tarikh: 02 Januari 2014

Tajuk/Objektif/Aktiviti/BBM/Refleksi

8.10-8.45 pagi 2 EFEKTIF BAHASA MELAYU

Tajuk :Bacaan dan Pemahaman (Pelajar Cemerlang) Objektif: Pada akhir pengajaran, pelajar akan dapat: 1. Memberikan pendapat dalam perbualan 2. Mengenalpasti sekurang-kurangnya 2 idea utama. 3. Mengenalpasti 5 kata nama berdasarkan teks FU : 1.1 Aras 1 (i) FS : 7.1 Aras 1(i) SB: Kata Nama PK: Ilmu: Pengetahuan Am Nilai: Hormat Menghormati KNT : KemahiranBerfikir Aktiviti:Perbincangan,Sumbangsaran 1. Pelajar membaca teks pelajar cemerlang 2. Secara berkumpulan pelajar berbual tentang tajuk yang diberikan 3. Pelajar menyelesaikan latihan BBM : Buku Teks REFLEKSI : CATATAN:

10.15- 11.25 2 ASPIRASI BAHASA MELAYU

Tajuk :Bacaan dan Pemahaman (Pelajar Cemerlang) Objektif: Pada akhir pengajaran, pelajar akan dapat: 1. Memberikan pendapat dalam perbualan 2. Mengenalpasti sekurang-kurangnya 2 idea utama. 3. Mengenalpasti 5 kata nama berdasarkan teks FU : 1.1 Aras 1 (i) FS : 7.1 Aras 1(i) SB: Kata Nama PK: Ilmu: Pengetahuan Am Nilai: Hormat Menghormati KNT : KemahiranBerfikir Aktiviti:Perbincangan,Sumbangsaran 1. Pelajar membaca teks pelajar cemerlang 2. Secara berkumpulan pelajar berbual tentang tajuk yang diberikan 3. Pelajar menyelesaikan latihan BBM : Buku Teks REFLEKSI : CATATAN:

Minggu yang ke : 1 Masa/Ting./Subjek

Hari:

Khamis

Tarikh: 02 Januari 2014

Tajuk/Objektif/Aktiviti/BBM/Refleksi

8.10-8.45 pagi 2 DEDIKASI BAHASA MELAYU

Tajuk :Bacaan dan Pemahaman (Pelajar Cemerlang) Objektif: Pada akhir pengajaran, pelajar akan dapat: 1. Memberikan pendapat dalam perbualan 2. Mengenalpasti sekurang-kurangnya 2 idea utama. 3. Mengenalpasti 5 kata nama berdasarkan teks FU : 1.1 Aras 1 (i) FS : 7.1 Aras 1(i) SB: Kata Nama PK: Ilmu: Pengetahuan Am Nilai: Hormat Menghormati KNT : KemahiranBerfikir Aktiviti:Perbincangan,Sumbangsaran 1. Pelajar membaca teks pelajar cemerlang 2. Secara berkumpulan pelajar berbual tentang tajuk yang diberikan 3. Pelajar menyelesaikan latihan BBM : Buku Teks REFLEKSI : CATATAN:

Minggu yang ke : 1 Masa/Ting./Subjek

Hari:

JUMAAT

Tarikh: 03 Januari 2014

Tajuk/Objektif/Aktiviti/BBM/Refleksi

Tajuk :Bacaan dan Pemahaman (Pelajar Cemerlang) 8.45-9.55 2 BESTARI BAHASA MELAYU Objektif: Pada akhir pengajaran, pelajar akan dapat: 4. Memberikan pendapat dalam perbualan 5. Mengenalpasti sekurang-kurangnya 2 idea utama. 6. Mengenalpasti 5 kata nama berdasarkan teks FU : 1.1 Aras 1 (i) FS : 7.1 Aras 1(i) SB: Kata Nama PK: Ilmu: Pengetahuan Am Nilai: Hormat Menghormati KNT : KemahiranBerfikir Aktiviti:Perbincangan,Sumbangsaran 1.Pelajar membaca teks pelajar cemerlang 2. Secara berkumpulan pelajar berbual tentang tajuk yang diberikan 3. Pelajar menyelesaikan latihan BBM : Buku Teks REFLEKSI : CATATAN:

11.25-12.35 2 EFEKTIF BAHASA MELAYU

Tajuk :Bacaan dan Pemahaman (Pelajar Cemerlang) Objektif: Pada akhir pengajaran, pelajar akan dapat: 1. Memberikan pendapat dalam perbualan 2. Mengenalpasti sekurang-kurangnya 2 idea utama. 3. Mengenalpasti 5 kata nama berdasarkan teks FU : 1.1 Aras 1 (i) FS : 7.1 Aras 1(i) SB: Kata Nama PK: Ilmu: Pengetahuan Am Nilai: Hormat Menghormati KNT : KemahiranBerfikir Aktiviti:Perbincangan,Sumbangsaran 1. Pelajar membaca teks pelajar cemerlang 2. Secara berkumpulan pelajar berbual tentang tajuk yang diberikan 3. Pelajar menyelesaikan latihan BBM : Buku Teks REFLEKSI : CATATAN: