Anda di halaman 1dari 16

KERTAS KERJAPANITIA PENDIDIKAN MUZIK 1.0 PENDAHULUANMuzik dan sejarah. (mesti pendek dan padat)2.0 OBJEKTIF2.

1 Dapat mewujudkan sebuah pasukan wind orkestra yang mantap2.2 Pelajarpelajar dapat mempelajari pendidikan muzik di sekolah denganlebih menyeluruh.2.3 Pelajarpelajar dapat menguasai kemahiran bermain alat muzik denganlebih sistematik melalui alat yang mencukupi.2.4 Dapat mewujudkan sekolah berwatak melalui pasukan wind orkestra.2.5 Pihak sekolah tidak perlu lagi meminjam alat muzik dari sekolah lain yangboleh menimbulkan banyak masalah.3.0 RASIONAL3.1 Memberi satu aktiviti yang sihat kepada pelajar yang meminati bidangmuzik3.2 Melalui aktiviti pa sukan wind orkestra ini pastinya dapat mendisplinkanpelajar disamping memberi motivasi kepada pelajar untuk meningkatkanpencapaian dalam bidang akedamik.3.3 Memberi keyakinan kendiri kepada pelajar melalui aktivitiaktiviti sepertimembuat persembahan, menyertai kegiatan khidmat masyarakat danmenyertai pertandingan yang dianjurkan.4.0 AKTIVITI-AKTIVITI5.0 PERANCANGAN5.1 Mewujudkan sebuah pasukan wind orkestra yang mempunyai ahlisekurang-kurangnya 30 orang ahli.5.2 Mewujudkan Sekolah Berwatak melalui Ensembel Rekoder .5.3 Menghasilkan sebuah pasukan Ensembel Rekoder yang mantapsekurang-kurangnya mendapat tempat yang terbaik dalam pertandingan.6.0 ANGGARAN PERUNTUKAN YANG DIPERLUKAN Bilangan alat Nama alat Jenis/jenama Kuantiti alat SK. ONGKILANAAMG 6.0 PENUTUPKami berharap pihak tuan dapat mempertimbangkan permohonan kami ini.Sesungguhnya bantuan dan kerjasama dari pihak tuan akan membantu pasukanwind orkestra sekolah memberi satu hasil yang diharapkan disamping memberipeluang khasnya kepada pelajar sekolah ini untuk menyertai satu aktiviti yangdapat membina peribadi pelajar bertepatan dengan Falsafah PendidikanKebangsaan. Harapan kami juga, dengan adanya bantuan ini, pasukan windorkestra akan muncul sebagai sebuah pasukan yang dikagumi hingga keperingkat antarabangsa. Ingatan1. Sediakan lampiran tentang gambar alat2. Sediakan sebut harga alat-alat muzik tersebut3. Sediakan la kertas kerja ini dengan kemas dan tertib.

1.0PENDAHULUAN Cerita la apa2 berkaitan . dengan muzik. Atau sejarah kumpulan tuh ka.. ikut suka hati korang la nak tulis apa. Mesti pendek dan padat 2.0OBJEKTIF Tulis objektif yang ingin dicapai ( pandai-pandai la korang pikir) 2.1 Dapat mewujudkan sebuah pasukan wind orkestra yang mantap 2.2 Pelajar-pelajar dapat mempelajari pendidikan muzik di sekolah dengan lebih menyeluruh. 2.3 Pelajar-pelajar dapat menguasai kemahiran bermain alat muzik dengan lebih sistematik melalui alat yang mencukupi. 2.4 Dapat mewujudkan sekolah berwatak melalui pasukan wind orkestra.

2.5 Pihak sekolah tidak perlu lagi meminjam alat muzik dari sekolah lain yang boleh menimbulkan banyak masalah. 3.0 RASIONAL 3.1 Memberi satu aktiviti yang sihat kepada pelajar yang meminati bidang muzik 3.2 Melalui aktiviti pasukan wind orkestra ini pastinya dapat mendisplinkan pelajar disamping memberi motivasi kepada pelajar untuk meningkatkan pencapaian dalam bidang akedamik. 3.3 Memberi keyakinan kendiri kepada pelajar melalui aktiviti-aktiviti seperti membuat persembahan, menyertai kegiatan khidmat masyarakat dan menyertai pertandingan yang dianjurkan.

4.0AKTIVITI-AKTIVITI Rancang la aktiviti sket untuk menunjukan korang betul2 nak gunakan barang tuh. 5.0PERANCANGAN (apa rancangan masa panjang korang terhadap barang tuh)

5.1 Mewujudkan sebuah pasukan wind orkestra yang mempunyai ahli sekurang-kurangnya 70 orang ahli. 5.2 Mewujudkan Sekolah Berwatak melalui Wind Orchestra. 5.3 Menghasilkan sebuah pasukan Wind Orchestra yang mantap sekurangkurangnya mendapat tempat yang terbaik dalam pertandingan.

6.0 ANGGARAN PERUNTUKAN YANG DIPERLUKAN Tiru ja jadual bawah nih( sory aku tak reti buat jadual dlm blog)

Bilangan alat Nama alat Jenis/jenama Kuantiti alat

6.0 PENUTUP

Kami berharap pihak tuan dapat mempertimbangkan permohonan kami ini. Sesungguhnya bantuan dan kerjasama dari pihak tuan akan membantu pasukan wind orkestra sekolah memberi satu hasil yang diharapkan disamping memberi peluang khasnya kepada pelajar sekolah ini untuk menyertai satu aktiviti yang dapat membina peribadi pelajar bertepatan dengan Falsafah Pendidikan Kebangsaan. Harapan kami juga, dengan adanya bantuan ini, pasukan wind orkestra akan muncul sebagai sebuah pasukan yang dikagumi hingga ke peringkat antarabangsa.

Ingatan 1. Sediakan lampiran tentang gambar alat 2. Sediakan sebut harga alat-alat muzik tersebut 3. Sediakan la kertas kerja ini dengan kemas dan tertib.

KERTAS KERJA PERANCANGAN PERTANDINGAN TARIAN TRADISIONAL(JOGET) TABIKA KEMAS TAMAN TUN SARDON 2009 1. PENDAHULUAN 1.1 Pertandingan Tarian Tradisional adalah satu aktiviti ko-kurikulum yang mesti dilaksanakan di setiap Tabika KEMAS. Pertandingan ini adalah untuk memberi pendedahan kepada kanak-kanak Tabika mengenai jenis-jenis tarian tradisional agar ianya tidak pupus ditelan zaman. 2. OBJEKTIF 2.1 Mempertingkatkan kefahaman dan kesedaran kepada kanak-kanak tentang tanggung jawab untuk memelihara dan memperkembangkan warisan budaya. Selain dari itu ia juga memberi peluang kepada kanakkanak untuk menunjukkan bakat dan kreativiti masing-masing. 3. RASIONAL 3.1 Menghargai budaya warisan bangsa di Malaysia. 3.2 Meningkatkan pengetahuan tentang tarian di Malaysia. 3.3 Menghidupkan nilai-nilai budaya dalam diri guru pelatih. 3.4 Memanfaatkan ilmu yang diperolehi sebagai bekalan untuk dijalankan di sekolah. 4. PERLAKSANAAN PROGRAM Tarikh : 9 Ogos 2009 Masa : 8.00 pagi hingga 2.00 petang. Tempat : Dewan Orang Ramai Taman Tun Sardon. Pengelola : Ahli Jawatan Kuasa Tabika KEMAS Taman Tun Sardon. Sasaran : Kanak-kanak Tabika seluruh Parlimen Bayan Baru. Perasmi : Tuan Pengarah KEMAS Negeri Pulau Pinang.

Jawatankuasa Induk: Pengerusi : Rosmina bt. Osman N/Pengerusi : Sharifa Naziha bt. Ramli Setiausaha : Suraya bt. Yusuf Benahari : Rofeah bt. Din Jawatankuasa Kerja: AJK Sambutan : Norizan bt. Ayob Norliza bt. Zakaria AJK Hadiah : Masyitah bt. Ahmad AJK Pentas : Nor Azizah bt. Abdul Khalid AJK Siaraya : Jemilah bt. Awang Kechil AJK Keselamatan : Haliza bt. Zainon AJK Makan Minum : Noraini bt. Mukhtar AJK Peralatan : Bansi Pengacara Majlis : Nor Azah bt. Ibrahim : Suhana bt. Yunus : Noor Azizah bt. Abd. Hamid : Siti Aminah bt. Ismail : Siti Musliha bt. Muhamad : Marzita bt. Ramli : Arniza bt. Abd. Rahman : Soleha bt. Basiron 5. PERATURAN 5.1 Segala bentuk persembahan adalah untuk Tarian Tradisional Joget. 5.2 Peserta tidak melebihi 10 orang. 5.3 Peserta terdiri daripada kanak-kanak Tabika Lelaki atau Perempuan 5.4 Persembahan kanak-kanak tidak melebihi 10 minit. 5.5 Alatan tradisional sahaja yang boleh digunakan dalam persembahan 5.6 Pemarkahan akan dikira dari segi gaya persembahan(40%), 5.7 Keputusan pengadil adalah muktamad.yang berumur 6 tahun sahaja.tarian ini. kreativiti(30%), pakaian dan alatan yang digunakan(30%).

6. SUMBER KEWANGAN 6.1 Jabatan KEMAS : RM 1000.00 6.2 Setiap penyertaan TBK : RM 3000.00 6.3 Sumbangan YB : RM 2000.00(10 x RM 300.00) 7. ANGGARAN PERBELANJAAN 7.1 Sewaan dewan : RM 500.00 7.2 Banner(3 X RM 100.00) : RM 300.00 7.3 Hadiah: Johan = RM 500.00 Naib Johan = RM 400.00 Ketiga = RM 300.00 Saguhati = RM 1050.00(RM150 X 7 buah Tabika) 7.4 Cenderahati Pengadil:RM100 X 3 orang = RM300.00 7.5 Makan Minum Sarapan pagi : RM2 X 300 orang = RM 600.00 Makan Tengahari : RM4 X 300 orang = RM1200.00 Makan VIP : RM5 X 20 orang = RM 100.00 7.6 Hiasan pentas : RM 150.00 7.7 Upah Petugas : RM 100.00 7.8 Luar Jangka : RM 400.00 8.0 PENUTUP Kerjasama dan sokongan daripada semua pihak amatlah diharapkan agar majlis ini dapat dijalankan dengan lancar dan jayanya. Disediakan Oleh ______________ (SURAYA BT. YUSUF) Setiausaha TBK KEMAS Taman Tun Sardon Kawasan Bayan Baru : Disahkan Oleh: ____________________ (EN. ROSLAN MOHAMAD) Penyelia Kanan KEMAS

KARNIVAL PENDIDIKAN PENCEGAHAN DADAH (PPDa)DAN 3K DENGAN KERJASAMA PERSATUAN KEBAJIKAN AL AZIZ MALAYSIA DAN LEMBAGA PERINGKAT DAERAH GOMBAK, SELANGOR PROMOSI KESIHATAN MALAYSIA 1. PENDAHULUAN Program Karnival Pendidikan Pencegahan Dadah merupakan salah satu program anjuran Kementerian Pelajaran Malaysia yang dilaksanakan di peringkat sekolah, daerah, negeri dan kebangsaan dalam usaha melahirkan pelajar yang berpengetahuan dan berkemahiran menolak ancaman dadah dan gejala sosial yang lainnya. Program ini adalah bertujuan untuk mengukuhkan lagi minda dan sikap anti dadah melalui aktiviti persembahan karya kreatif murid di samping elemen-elemen lain seperti motivasi dan aktiviti interaktif di tapak pameran. Di samping itu, ia juga bertujuan untuk menyampaikan mesej dan informasi anti dadah kepada orang ramai melalui pelbagai strategi media. Bagi tahun 2011, pengisian program ini dimantapkan lagi selaras dengan matlamat Pendidikan Pencegahan Dadah, Kementerian Pelajaran Malaysia ke arah merealisasikan Sekolah Bebas Dadah Menjelang Tahun 2012 dan juga wawasan kerajaan untuk mewujudkan Negara Bebas Dadah Menjelang Tahun 2015 2. RASIONAL 2.1 Pelajar merupakan aset dan sumber tenaga manusia untuk masa depan yang perlu dibangunkan sesuai dengan kehendak dan keperluan negara 2.2 Pelajar adalah golongan yang mempunyai potensi untuk dibangunkan dan dikembangkan diri mereka ke arah pembentukan anggota masyarakat yang dinamik dan progresif. 2.3 Kekuatan dalaman para pelajar seperti daya juang , ketabahan dan keyakinan diri serta daya saing boleh dipupuk secara positif dan rasional melalui Program Pendidikan Pencegahan Dadah yang terancang dan bersepadu. 3. MATLAMAT Matlamat Karnival Pendidikan Pencegahan Dadah Peringkat Daerah Gombak, bertujuan untuk mengukuhkan lagi minda dan sikap anti dadah dan jauhi rokok dalam kalangan murid melalui persembahan kepelbagaian bakat pelajar dan perkongsian maklumat dan mesej anti dadah.

4. OBJEKTIF 4.1 Mempertingkatkan lagi pengetahuan dan kesedaran pelajar semua peringkat tentang bahaya dadah. 4.2 Menggunakan seni dan aktiviti kesenian sebagai medium penyampaian mesej pendidikan pencegahan dadah. 1 KERTAS CADANGAN PENGELOLAAN KARNIVAL PPDa DAN 3K PERINGKAT DAERAH GOMBAK 4.3 Mencungkil dan menyuburkan bakat serta potensi yang ada dalam kalangan pelajar ke arah perkembangan yang lebih positif dan membina. 5. TEMA KARNIVAL TAHUN 2011 1MALAYSIA MEMBANTERAS DADAH 6. TARIKH 06 APRIL 2011(RABU)

7. LOKASI SK TAMAN DESA, RAWANG, SELANGOR. SK TAMAN DESA (2) RAWANG, SELANGOR SMK TAMAN DESA RAWANG , SELANGOR 8. AKTIVITI: 8.1 Nasyid Anti Dadah Sekolah Menengah 8.2 Boria Sekolah Rendah 8.3 Mendeklamasi Sajak Rendah dan Menengah 8.4 Melukis Poster Rendah dan Menengah Rendah 8.5 Dikir Barat Sekolah Menengah 8.6 Nasyid Sekolah Rendah 8.7 Melukis Banner 8.8 Persembahan Tarian Tradisi 9. PENDEKATAN PROGRAM Program dijalankan dalam bentuk persembahan dan pertandingan pendidikan pencegahan dadah dan menjauhi rokok. Bentuk persembahan dan pertandingan yang akan dijalankan adalah seperti berikut: 9.1 Pertandingan Dikir Barat Antidadah 9.2 Pertandingan Nasyid Barat Antidadah 9.3 Pertandingan Boria Antidadah 9.4 Pertandingan Melukis Poster Antidadah

9.5 Pertandingan Deklamasi Sajak Antidadah 9.6 Persembahan Tarian Tradisi antara aktiviti menjauhi dadah 9.7 Persembahan Nyasid antara aktiviti menjauhi dadah 2 KERTAS CADANGAN PENGELOLAAN KARNIVAL PPDa DAN 3K PERINGKAT DAERAH GOMBAK 10. KUMPULAN SASARAN 10.1 pelajar yang berbakat sebagai peserta 10.2 pelajar lain sebagai pembantu dan penyokong 10.3 semua pelajar sebagai penonton atau audien dalaman 10. guru pembimbing sebagai jurulatih 10.5 guru lain sebagai pembantu pengurusan pasukan-pasukan dan jentera 10.6 ibu bapa yang hadir mengiringi peserta 10.7 semua orang ramai yang hadir 11. BILANGAN PENYERTAAN SETIAP KONTINJEN SEKOLAH pelaksana pengelola program BIL ACARA BILANGAN PESERTA SATU SEKOLAH 1 DIKIR BARAT 20 2 NASYID KONTEMPORARI(M) 20 3 NASYID KONTEMPORARI(R) 20 3 BORIA 15 4 MELUKIS POSTER (R) 1 5 MeLUKIS POSTER (MR) 1 6 MELUKIS POSTER (MA) 1 7 SAJAK (R) 1 8 SAJAK (M) 1 9 MELUKIS BANNER 3 10 PERSEMBAHAN NYASID DAN KOMPANG 20 PERSEMBAHAN SENAMROBIK 11 DENGAN LAGU DAN MUZIK 200 JUMLAH 80 X 100=8000

JUMLAH PESERTA BAGI 100 BUAH SEKOLAH 8000Orang murid

12. PEMERINGKATAN PERTANDINGAN 12.1 Pertandingan peringkat Daerah Gombak . 13. IMPAK PROGRAM 3KERTAS CADANGAN PENGELOLAAN KARNIVAL PPDa DAN 3K PERINGKAT DAERAH GOMBAK 13.1 Kajian menunjukkan pelajar yang terlibat secara langsung dalam program Karnival Pendidikan Pencegahan Dadah didapati bebas daripada pengaruh dadah. Ini membuktikan proses pembinaan sahsiah bebas dadah dalam kalangan peserta pertandingan telah berjaya mencapai matlamatnya 13.2 Penilaian program yang dibuat oleh pelajar, guru dan ibu bapa menunjukkan mereka memberi perhatian yang tinggi terhadap aktiviti ini. Di peringkat sekolah daerah, negeri dan kebangsaan, aktiviti ini mempunyai rating yang tinggi dan sentiasa menjadi fokus bagi kategori aktvitivi luar pelajar 13.3 Sekolah kebangsaan mempunyai jentera pelaksana aktiviti pertandingan pendidikan pencegahan dadah yang berpengalaman dan dilaksanakan secara terancang dalam takwim tahunan. Keadaan ini dimantapkan lagi dengan bantuan bimbingan guru-guru terlatih yang berpengalaman dan bantuan pihak swasta, NGO dan Lembaga Kesihatan Malaysia yang semakin prihatin. 13.4 Program ini telah berjaya mewujudkan persaingan yang sihat dalam kalangan pelajar dan sekolah dalam pertandingan yang dijalankan. Konsep pertandingan yang melahirkan pemenang yang akan dan aktiviti yang sihat untuk mengukuhkan pekembangan kendiri pelajar dan mencabar mereka supaya mencapai kejayaan yang lebih cemerlang. 13.5 Penerimaan masyarakat luar sekolah seperti ibu bapa , komuniti, pihak swasta, dan NGO dalam program ini pada tahap yang cukup memberangsangkan.

Ibu bapa sering mengiringi pergerakan anak-anak mereka yang bertanding ke peringkat yang lebih tinggi. Keadaan ini merupakan perkembangan yang sihat kerana pelajar dapat merasakan penglibatan dan sokongan ibu bapa mereka dalam perjuangan menentang dadah dan menjauhi rokok. 14. HARAPAN Usaha membanteras ancaman dadah dan rokok melalui pendekatan pencegahan adalah sangat penting dilaksanakan di semua peringkat. Justeru, program ini adalah salah satu strategi Kementerian Pelajaran Malaysia dan Lembaga Kesihatan Malaysia dalam usaha memberikan pencegahan awalan kepada murid dan juga masyarakat amnya. Bagaimanapun program ini akan lebih berkesan sekiranya ia dapat dijayakan dengan kerjasama dan sokongan pelbagai pihak sama ada dari Kementerian Pelajaran Malaysia dan Lembaga Promosi Kesihatan Malaysia, mahu pun pihak swasta dan badan NGO. Adalah menjadi harapan pihak pengelola agar program ini dapat merealisasikan hasrat kerajaan mewujudkan Sekolah Bebas Dadah Menjelang Tahun 2012 dan Negara Bebas Dadah Menjelang Tahun 2015 terutama sekali dengan sokongan dan kerjasama daripada semua pihak. 4 KERTAS CADANGAN PENGELOLAAN KARNIVAL PPDa DAN 3K PERINGKAT DAERAH GOMBAK JAWATANKUASA INDUK KARNIVAL PENDIDIKAN PENCEGAHAN DADAH PERINGKAT DAERAH GOMBAK, SELANGOR. Penasihat PN DAYANG FATIMAH BT ABG NARUDIN Pegawai Pelajaran Daerah Gombak

Pengerusi EN MOHD SUKRI BIN MANSOR (PENOLONG PPD HEM) Timbalan Pengerusi En. Mohd Sehhuri b Sarip Naib Pengerusi Pengetua SMK Taman Desa Guru Besar SK Taman Desa (2) Ketua Penyelaras EN MOHD NOR AZMI BIN DARNO Setiausaha EN MOHD GHAZALI BIN HAJI ANUAR (PENYELARAS PPDa SK TMN DESA) PN SANIAH BT YAACOB (Setiausaha PPDa SK Taman Desa Pen. Setiausaha Bendahari PN ZAHARAH BINTI ABDULLAH AHLI JAWATANKUASA GPK HEM SK TAMAN DESA GPK HEM SK TAMAN DESA (2) GPK HEM SMK TAMAN DESA GURU PPDA SK TAMAN DESA GURU PPDA SK TAMAN DESA (2)

GURU PPDA SMK TAMAN DESA WAKIL LEMBAGA KESIHATAN MALAYSIA AADK DAERAH GOMBAK AL-AZIZ MALAYSIA 5 KERTAS CADANGAN PENGELOLAAN KARNIVAL PPDa DAN 3K PERINGKAT DAERAH GOMBAK JAWATANKUASA PELAKSANA KARNIVAL PENDIDIKAN 2011 EN MOHD GHAZALI B HJ ANUAR Pengerusi EN MOHD SEHHURI B SARIP Timbalan Pengerusi EN ZULKIFLI B HJ SAEDUN Naib Pengerusi PN MIZAN BT BAKAR PN SOHANA BT AHMAD EN MAT YATIM B MAIDIN Setiausaha Penolong Setiausaha PN ZAHARAH BT ABDULLAH Bendahari PN ZAHARAH BT ABDULLAH PERSATUAN KEBAJIKAN AL AZIZ MALAYSIA DAN LEMBAGA KESIHATAN MALAYSIA AHLI JAWATANKUASA PELAKSANA

Ketua Penyelaras Pertandingan: En Mohd Ghazali B Hj Anuar 1) Pertandingan Dikir Barat Penyelaras : Puan Noriyah Bt Ismail AJK : SMK TAMAN DESA

2) Pertandingan Nasyid Kontemporari Penyelaras : Encik Abdul Hadi B Mohd Nazir 3) Pertandingan Deklamasi Sajak Penyelaras : Puan Siti Norleha Bt Ahmad 4) Pertandingan Melukis Poster Menengah dan Rendah Penyelaras : Puan Siti Zahara Bt Muhamad 5) Pertandingan Boria Sekolah Rendah Penyelaras : Encik Mohd Kamal B Abdul Karim A) Jawatankuasa Persiapan Pertandingan 6 KERTAS CADANGAN PENGELOLAAN KARNIVAL PPDa DAN 3K PERINGKAT DAERAH GOMBAK 1) Jawatankuasa Persiapan Tempat Penyelaras : En Mohd Haniff B Taib 2) Jawatankuasa Hadiah dan Cenderahati Penyelaras : Puan Sarimah Bt Jusoh 3) Jawatankuasa Makanan Tetamu dan Urusetia Penyelaras : Puan Siti Shamnah Bt Md Dom 4) Jawatankuasa Tajaan dan Kewangan Penyelaras : Puan Zaharah Bt Abdullah

5) Jawatankuasa PA Sistem Penyelaras : Pn Zaharah Bt Abdullah 6) Teknik dan Fotografi Penyelaras : Encik Mohd Fairuz B Halim Pn Zurana Bt Ahmad

En Rone Robert 7) Jawatankuasa Publisiti / Backdrop Dewan Penyelaras : Puan Syahrul Bariah Bt Jamaludin Pn Shahrul Bariah Bt Jamaluddin 8) Jawatankuasa Keselamatan Penyelaras : Encik Rone Robert EN Mohd Fairul B Abd Rahim 8) Jawatankuasa Buku Program Penyelaras : Cik Farasuhaila Bt Abdullah 9) Juruacara Majlis Penutup Penyelaras : Puan Nor Azizah Bt Amran 10) Pendaftaran Peserta Penyelaras : Cik Rozila Bt Shaari 11) Penyambut Tetamu Penyalaras : Puan Saniah Bt Yaacob

12) Dokumentasi dan Pelaporan Penyelaras : Cik Farahsuhaila Bt Abdullah

13) Persembahan Tarian Penyelaras : Pn Noriyah Bt Ismail 14) Senamrobik Penyelaras : Pn Zurana Bt Ahmad 7 KERTAS CADANGAN PENGELOLAAN KARNIVAL PPDa DAN 3K PERINGKAT DAERAH GOMBAK JADUAL MASA 8.00 5.00 PETANG 8.00 - 8.30 PAGI PENDAFTARAN 8.30 PAGI - 12.00 TENGAH HARI PERTANDINGAN 12.00 - 2.00 PETANG REHAT 2.00 3.00 PETANG MAJLIS PERASMIAN PENUTUPAN

DIKIR BARAT SMK TAMAN DESA ACARA TEMPAT NASYID(R) SK TAMAN DESA 2 NASYID(M) SMK TAMAN DESA BORIA SK TAMAN DESA SAJAK (R) SK TAMAN DESA 2 SAJAK (M) SMK TAMAN DESA PERSEMBAHAN SK TAMAN DESA MELUKIS POSTER

MELUKIS BANNER SMK TAMAN DESA SK TAMAN DESA SK TAMAN DESA 2 PENUTUP SK TAMAN DESA DISEDIAKAN OLEH EN MOHD GHAZALI B HJ ANUAR PENYELARAS PPDa SK TAMAN DESA TEL: 017-6246714 EMAIL: baiworld65@yahoo.com.