Anda di halaman 1dari 3

PELAN OPERASI PANITIA MATEMATIK Aktiviti Objektif Khusus

BIL 10 PROGRAM Bulan Matematik -Majlis pelancaran -Kuiz -Mathematics Puzzles -Bijak kira -Bijak sifir

: Bulan Matematik : Menanam minat murid terhadap matematik dengan menghapuskan jurang perasaan negatif murid terhadap mata pelajaran tersebut.
OBJEKTIF -Menanam minat murid terhadap matematik. -Memberi pendedahan ilmu dan pengetahuan selain dari maklumat secara formal didalam kelas. -Murid dapat mengamalkan sikap kerjasama dalam satu pasukan. -Murid dapat menjawab soalan dengan seronok danberkeyakinan. STRATEGI PERLAKSANAAN 1. Mesyuarat jawatankuasa pelaksana 2. Menyusun Aktiviti program 3. Penyediaan bahan aktiviti 4. Pelaksanaan program 5. Pemantauan dan penilaian program . SUMBER TENAGA Semua guru Panitia SK Nampasan SASARAN Semua murid ANGGARAN JANGKAMASA INDIKATOR KOS PERLAKSANAAN KEJAYAAN RM 100 Mei Murid terlibat di dalam pelbagai aktiviti yang dijalankan.

PELAN OPERASI PANITIA MATEMATIK

Aktiviti Objektif Khusus


BIL PROGRAM 11 Kiraan Congak

: Kiraan Congak : Murid-murid dapat menjawab soalan ringkas dan mudah dari masa ke semasa.
OBJEKTIF Meningkatkan kemahiran congak dikalangan murid. Penerangan program: Guru mengemukakan 5 hingga 10 soalan congak dalam waktu Pembelajaran dan Pengajaran (P&P) dengan kekerapan minima satu kali dalam seminggu. STRATEGI PERLAKSANAAN 1.Mesyuarat Jawatankuasa Panitia 2.Guru menyediakan bahan dan modul aktiviti. 3.Pelaksanaan program. 4. Pemantauan dan penilaian. SUMBER TENAGA Semua guru SK Nampasan SASARAN ANGGARAN JANGKAMASA KOS PERLAKSANAAN Murid RM 200 Januari hingga Tahun SK September Nampasan INDIKATOR KEJAYAAN Murid dapat mengira secara congak untuk pelbagai topik dan kemahiran.

PELAN OPERASI PANITIA MATEMATIK Aktiviti : Kumpulan Meningkatkan Mutu Kerja (KMK)

Objektif Khusus
BIL 12 PROGRAM Kumpulan Meningkatkan Mutu Kerja (KMK)

: Guru-guru dapat meningkatkan kemahiran dan pengetahuan diri masing-masing.


OBJEKTIF Guru dapat berbincang untuk menyelesaikan pelbagai masalah yang dihadapi dengan mendapatkan maklumbalas dari rakan setugas. Penerangan program: Pertemuan guruguru matematik untuk membincangkan pelbagai topik dan masalah pembelajaran dan pengajaran STRATEGI PERLAKSANAAN 1. Mesyuarat jawatankuasa panitia. 2. Penetapan masa pertemuan. 3. Melaksanakan aktiviti pertemuan 4. Pemantauan dan penilaian. SUMBER TENAGA Semua guru Matematik SASARAN ANGGARAN JANGKAMASA INDIKATOR KOS PERLAKSANAAN KEJAYAAN Murid RM 100 Januari hingga Pertemuan Tahun September dapat Matematik dilaksanakan paling minima 2 kali dalam tempoh sebulan.