Anda di halaman 1dari 1

NOTA KERTAS 3 : MENULIS LAPORAN.

1. INFERENS ; R.V dipengaruhi oleh M.V 2.HIPOTESIS : Jika M.V (bertambah @ Berkurang) , maka R.V akan (bertambah @ berkurang) 3. TUJUAN : untuk mengkaji hubungan diantara M.V dan R.V 4. Pembolehubah : Pembolehubah manipulasi : M.V Pembolehubah Gerakbalas : R.V Pembolehubah Dimalarkan : 5. Radas Dan Bahan : Senaraikan 6. Susunan Radas : Lukis Gambarajah dan Labelkan. 7. Prosedur : a) mulakan eksperimen dengan (M.V) , (1.5 A) di ukur dengan (melaraskan . reostat sehingga ammeter memberikan bacaan 1.5) b) ukur/ kira (R.V: contoh, bilangan pin yang melekat pada teras besi) dan rekod data. c) ulang langkah 1 dan 2 untuk (M.V: cth nilai arus), (2.0 A), (2.5A), (3.0A) dan (3.5 A)

8. menjadualkan data : M.V / unit 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 9. Analisis data: R.V/ unit R.V / unit

M.V / unit