Anda di halaman 1dari 26

Kemahiran Mengarang

Disediakan oleh Muhammad Aiman bin Mohd Yazam dan Haryani bt Muharam

Apakah itu mengarang?

Kemahiran
kecekapan dan kepandaian melakukan sesuatu
-Kamus Dewan edisi ke-4

Mengarang
Mereka atau menulis (cerita, cerpen, novel, dll) -Kamus Dewan edisi ke-4

Kemahiran Mengarang
kecekapan dan kepandaian dalam mereka, menulis dan mencipta cerita

Komponen Penting dalam Mengarang

Mengenali topik perbincangan


Mengenali dan menentukan skop perbincangan bagi tujuan menjana idea dan isi

Pendahuluan
Mengolah pendahuluan mengikut jenisnya

mengolah idea/isi untuk karangan secara deduktif, induktif dan eklektif.

Mencari dan mengolah isi

Mengolah penutup fakta karangan sama ada penutup fakta jenis harapan, cadangan atau komprehensif.

Penutup

Membina struktur karangan mengikut format yang ada.

Struktur

Perkara yang harus diberi penekanan dalam pengolahan isi

Pengolahan Isi

apa yang hendak disebutkan dan disampaikan di dalamnya.

Isi karangan

Apa isi yang hendak didahulukan dan apa yang patut dikemudiankan.

Berapa banyak satu- satu bahagian isi yang terfikir olehnya yang hendak disebutkan.

Menyusun pengolahan isi supaya orang lebih memahami apabila membacanya serta mempunyai maksud yang jelas dan mudah.

Penyusunan isi

Kaitan Isi Dengan Tajuk, Kohesi, Koheran Dan Pemerengganan

Menentukan Tema Tajuk Karangan


Tajuk dan tema yang dipilih hendaklah mudah difahami dan mempunyai idea yang terang.

Perenggan berperanan dalam menentukan gaya dan menghubung dengan perenggan lain.

Pemerengganan

Fungsi perenggan
Memfokus satu idea dalam satu perenggan sekumpulan unit idea dan disusun mengikut jalinan idea tersebut.

Perenggan pengenalan

Perenggan isi

Jenis- Jenis Perenggan


Perenggan Penutup

Kemuka idea/topik

Perkembangan idea

Perenggan Isi
Biasanya mengandungi empat hingga lima isi

Kesimpulan

Penegasan semula idea

Perenggan Pengenalan
Pengukuhan tema/mesej

Stuktur Perenggan
PENGENALAN ISI 1 PERENGGAN TRANSISI ISI 2 PERENGGAN TRANSISI PENUTUP

Jenis Perenggan
Perenggan Transisi

Perenggan dialog/ kutipan

kesinambungan antara satu perenggan dengan perenggan yang sebelumnya

ditulis dalam petikan langsung dengan perenggan khas

Sekian

Terima Kasih