Anda di halaman 1dari 22

INSTITUT PENDIDIKAN GURU

KAMPUS TUN HUSSEIN ONN, BATU PAHAT

PENGAJARAN KEMAHIRN BAHASA MELAYU


BMM3104
PROGRAM PENSISWAZAHAN GURU AMBILAN JULAI 2011
NAMA PELAJAR

JULIANA BINTI SARJU

NO. KAD PENGENALAN :

780118016850

KUMPULAN/UNIT

PSV 1

NAMA M.P

PENGAJARAN KEMAHIRAN BAHASA MELAYU


BMM 3104

NAMA PENSYARAH

PN. HAJAH IDAWATI BINTI MOIN

TARIKH HANTAR

24 OGOS 2013

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN


Rancangan Pelajaran Harian
Mata Pelajaran

: Bahasa Melayu

Tarikh

: 02 April 2013 (Selasa)

Masa

: 8.50 pagi 9.50 pagi.

Tahun

: 4 Arif

Bilangan murid

: 34 orang

Tema

: Keluargaku Sayang

Tajuk

: Hargai Pengorbanan Ibu Bapa

Fokus Utama

: 6.3 Membaca dan mengenal pasti isi kandungan teks..


Aras 2 (i) Mengecam isi penting daripada pelbagai bahan
bacaan.

Fokus sampingan : 5.1 Membaca kuat perkataan dan ayat dengan sebutan dan
intonasi yang betul dan memahami perkara yang dibaca.
Aras 2.2 Membaca pelbagai jenis ayat dengan memberikan
penekanan pada intonasi berdasarkan tanda baca.
8.1 Membina dan menulis perkataan, ayat tunggal, dan ayat
majmuk.
Aras 3(i) Membina ayat tunggal dan ayat majmuk yang lengkap.
Objektif

Pada akhir pengajaran ini murid-murid dapat;


1.

Membaca sekurang-kurangnya satu perenggan ayat


yang diberikan dengan intonasi dan sebutan yang
betul.

2.

Menyenaraikan sekurang-kurangnya tiga isi penting


tentang jasa-jasa ibu dari bahan yang dibaca.

3.

Menulis sekurang-kurangnya empat daripada enam


ayat tunggal dengan menggunakan enam perkataan
yang diberi dengan tepat.

Objektif Pengayaan: Pada akhir pelajaran ini,murid dapat:


i)

Mencipta sekurang-kurangnya satu kad ucapan Hari Ibu yang ringkas

dan menarik.
ii)

Menulis sekurang-kurangnya dua ayat ucapan Hari Ibu di dalam kad

ucapan dengan baik.


Objektif Pemulihan: Pada akhir pelajaran ini murid dapat:
i)

Membina sekurang-kurangnya tiga ayat tunggal berpandukan

perkataan-perkataan dan gambar yang diberi dengan bimbingan guru.


Sistem Bahasa/Tatabahasa:

Ayat tunggal/ayat majmuk

Pengisian kurikulum
Ilmu

: Pendidikan Moral

Nilai

: a) Kasih Sayang
b) Menghargai

Kecerdasan pelbagai: a) Interpersonal


b) Muzik
c) Pendidikan Seni
Media pengajaran : CD - lagu ibu
a) Gambar foto ibu dan anak
b) Papan gantung-Teks
Pengetahuan sedia ada murid:
Murid mempunyai keluarga sendiri dan mengetahui
peranan ahli keluarga

LANGKAH
/MASA

ISI PELAJARAN

Induksi set
+/- 5

Persembahan boneka

AKTIVITI PENGAJARAN /
PEMBELAJARAN MURID

1.

tentang Pengorbanan

Guru mempamerkan gambar ibu dan

anak di papan tulis.

Ibu.

2.
http://www.youtube.com/wa
3. Guru mempersembahkan
tch?v=xX_BIew-ErY
persembahan boneka dalam situasi

CATATAN

Nilai murni.
Kasih sayang.
BBM
Kad gambar
Pita Rakaman
KBT
Interpersonal

berkenaan Pengorbanan Ibu.


4.
4. - Guru mengaitkan cerita tadi dengan
isi pengajaran seterusnya.

Langkah 1
5 minit

Membaca petikan Si
G
Tanggang di kad
gantung.
Slid Si Tenggang
http://ceritarakyatmalaysia.b
logspot.com/2007/09/si- tanggang.html

-Guru memancarkan teks petikan di


papan putih dan meminta murid
membaca sekali lalu.
- Guru mengedarkan petikan kepada
semua murid.

2. - Guru meminta beberapa orang murid


Contoh Petikan
( Seperti dilampirkan )

membaca petikan di hadapan kelas

BBM teks
bacaan
(kad gantung)
KBT;
Interpersonal
Nilai murni:
Kasih sayang
Menghargai

secara bergilir-gilir.
Verbal
linguistik

Langkah 2

-Menguji pemahaman
1. Guru bersoal jawab berkaitan
murid mengenai petikan
yang telah dibaca.
dengan petikan yang dibaca.

5 minit

idea

tepat berdasarkan soalan-soalan yang


dikemukakan oleh guru.

Apakah yang boleh


dijadikan panduan ?
-

1.

Bagaimana seorang
anak boleh membalas
jasa ibunya?

- Permainan bahasa dan


pembentangan kumpulan
Langkah 3
20 minit

2 KBT: menjana

- Murid cuba memberi jawapan yang

Apakah jasa-jasa ibu


kepada anak ?
-

1 BBM- petikan

- Murid menjalankan aktiviti

BBM : kotak

permainana bahasa secara kumpulan. perkataan


Perkataan tersembunyi
i. kampung
ii.
ibu
iii.
indah
I v.
tua
iv.
gembira
vi.
amat

Kosakata ;
- Murid mencari perkataan yang

KBT : menjana

tersembunyi .

idea
1.

G - Guru membahagikan murid kepada


beberapa kumpulan.

Kotak perkataan(Rujuk
Lampiran)
i

2. - Guru meminta setiap kumpulan


senaraikan perkataan berwarna di
dalam petikan.
- Kemudian cari perkataan- perkataan
tesebut dalam kotak perkataan
tersembunyi dan warnakan.

Langkah 4
10 minit

Tatabahasa;
1. - Guru melekatkan perkataan (kad) di
Pembinaan ayat tunggal.
papan hitam.
Kosa kata;
2. - Guru menerangkan struktur ayat
- kampung
-ibu
tunggal.
-indah
- Ayat tunggal ialah ayat yang
mengandungi satu subjek dan satu
predikat.

tua
gembira
- amat
-

Contoh :
Kampung itu sangat jauh.

Satu
Satu
Subjek
Predikat
Kampung sangat jauh.
itu
Ibu
berjalan kaki
ke pasar.
Lukisan
sungguh
itu
indah.
Dia
amat
gembira
Pak
sudah tua.
Ahmad
Kuihamat manis
muih itu

Menjawab soalan
1.
pemahaman dan menulis
ayat tunggal berdasarkan2.
gambar yang diberi
3.
dalam lembaran kerja.

Guru mengedarkan lembaran kerja.

Guru menerangkan langkah

langkah yang perlu dibuat untuk


Contoh;
1...

-kemahiran
berfikir
-interpersonal

-Murid-murid diminta membina ayat


tunggal dengan menggunakan
perkataan itu.

Ayat tunggal ialah ayat


yang mengandungi satu
subjek dan satu
predikat.

Langkah 5
10 minit

BBM:
Kad
Perkataan.
Nilai murni
kerjasama
KBT:
-menjana idea.

menulis ayat tunggal.


3. - Murid-murid menjawab soalan
pemahaman berdasarkan petikan Si
Tanggang dan membina ayat tunggal

2..

berdasarkan gambar yang diberi.

Lembaran
kerja.
KBT
Kemahiran
Berfikir.
Menjana
Idea

- Murid-murid menjawab soalan


Kosakata;
Rujuk Gambar
menyapu
membawa
dikurung
berkibar
mengesek

membina ayat tunggal berdasarkan


gambar yang diberi.

Pengayaan.
1.Guru membimbing murid membuat
Contoh Kad Ucapan Hari Ibu

kad ucapan untuk ibu/bapa dengan


menunjukkan beberapa contoh Kad

BBM:
Kertas Lukisan
Kad Ucapan
Hari Ibu/Bapa

Ucapan Hari Ibu/Bapa.


2.Guru membimbing murid menulis
ucapan pada kad itu dengan ayat
mudah.
3.Murid membuat kad ucapan dan
menulis ucapan pada kad tersebut.

Kosakata pemulihan.
masak,
bapa,
sabar,
sayang,
jasa,
kagum dan menjaga.

Pemulihan.
1.Guru membimbing murid kumpulan
ini menyusun semula perkataanperkataan yang diberi menjadi ayat
tunggal yang mudah.
- Murid menyusun perkataan yang
diberi supaya menjadi ayat tunggal.

1.masak sudah itu Pisang


.

Penutup
5 minit

Penutup kognitif
- Murid dibimbing menyanyi mengikut
Nyanyian lagu Ibu
Mendengar lagu Ibu
rakaman lagu.
(Lagu Ciptaan
3. - Murid menyanyikan lagi lagu ibu
P.Ramlee)
Melawari laman web:
secara beramai- ramai dan kumpulan.
http://www.liriklagu.com/li
riklagu_nr/PRamlee_Ibu.
html

Nilai murid.
Kerjasama.
Interpersonal.

Ibu
Ibu ibu
Engkaulah ratu hatiku
Bila ku berduka
Engkau hiburkan selalu
Ibu ibu
Engkaulah ratu hatiku
Tempat menyatakan
kasih
Wahai ibu
Betapa tidak hanya
engkaulah
Yang menyniari hidupku
Sepanjang masa engkau
berkorban
Tidak putusnya bagai air
lalu
Ibu ibu
Engkaulah ratu hatiku
Tempatku menyerahkan
kasih
Wahai ibu

LAMPIRAN GAMBAR SET INDUKSI


1. Persembahan boneka sebagai menarik minat murid dan berkaitan
dengan tajuk keluarga.

2. Gambar keluarga mempamerkan gambar keluarga dan bersoal jawab


tentang peranan ahli keluarga.

3. LAMPIRAN PETIKAN CERITA (slid)


(LANGKAH 1 DAN 2)

Pada zaman dahulu kala, di sebuah kampung terdapat sebuah keluarga


yang miskin. Di dalam keluarga tersebut tinggal Mak Umpit dan anak tunggalnya
yang bernama Si Tanggang. Kehidupan mereka sehari-harian, bak kata pepetah
kais pagi, makan pagi, kais petang, makan petang.
Pada suatu hari, Si Tanggang berkata kepada ibunya yang sedang menyapu
di halaman rumah.
Ibu, kehidupan kita ini sangat miskin. Tanggang rasa eloklah Tangggang
pergi merantau di negeri orang mencari kekayaan. Nanti, Tanggang akan dirikan
mahligai yang indah dan akan Tanggang kalungkan intan permata pada tubuh ibu...
Alangkah terkejutnya Mak Umpit apabila mendengar hasrat anak kesayangannya
itu.
Apa??? Kau nak tinggalkan ibu...? Ibu sudah tua Tanggang... kasihanilah
ibu... jangan tinggalkan ibu, Tanggang...
Segala rintihan dan rayuan Mak Umpit tidak diendahkan oleh anaknya Si Tanggang..
Keesokan harinya, keluarlah Si Tanggang meningggalkan ibunya yang tua di
kampung sendirian.

Setelah sekian lama berada di negeri orang, dengan berkat kerajinan Si


Tanggang, beliau telah berjaya menjadi Datuk Nakhoda. Kini, Si Tanggang sudah
menjadi kaya- raya dan telah berkahwin dengan seorang puteri raja yang cantik
jelita. Akibat daripada kemewahan dunia yang dimiliki Si Tanggang, kini ... beliau
telah lupa kepada ibunya yang tua dan miskin di kampung.
Pada suatu hari, isteri Si Tanggang telah ikut serta bersama Si Tanggang dan
anak-anak kapal belayar berniaga. Dalam pelayaran tersebut akhirnya kapal Si
Tanggang telah berlabuh di pantai berhampiran kampung kelahirannya. Berita
kedatangan kapal Si Tanggang telah diketahui oleh orang-orang kampung. Ibu Si
Tanggang sangat gembira dengan berita kepulangan anaknya kesayangannya itu.
Tanpa berlengah lagi Mak Umpit terus pergi berjumpa Si Tanggang dengan
mendayung sampan menuju ke kapal Si Tanggang untuk berjumpa anak
kesayangannya itu.
Oh, Tanggang anakku! Tidakkah engkau kenal lagi ibumu ini? Rindunya
rasa hati ibu semenjak kepemergianmu nak.
Si Tanggang terkejut dengan kedatangan perempuan tua itu. Dia berasa malu
kepada isterinya untuk mengaku perempuan yang tua dan hodoh itu ibu
kandungnya. Lalu Si Tanggang pun menghalau perempuan tua itu dari kapalnya.
He, perempuan tua, jangan engkau pandai-pandai mengaku dirimu itu ibuku! Ibuku
tidak sekotor ini. Aku anak orang kaya. Lebih baik kau berambus dari sin.
Pengawal, halau perempuan tua ini, hamba benci melihatnya!
Kerana terlalu sedih, Mak Umpit menangis teresak-esak apabila dimaki dan dihalau
oleh anak kandungnya sendiri. Lalu dia pun mendayung semula sampannya ke
pantai. Setibanya Mak Umpit di pantai, dia terus menadah tangan ke langit dan
berseru kepada Tuhan.Oh, Tuhanku! Kalau benar Si Tanggang itu adalah anakku

yang kususui dari sususku ini dan yang ku didik dari sebesar dua tapak jari ini,
tujukkanlah balasanMu ke atas anak yang derhaka!!!
Tidak semena-mena satu ribut yang amat dahsyat telah melanda. Kilat dan guruh
memecah langit telah datang dengan tiba-tiba. Terdengarlah suara anak kapal riuh
rendah di dalam bahtera. Dalam riuh rendah itu, terdengarlah suara Si Tanggang
melaung.
Ibu.... ibu.... ibu...ampunkan dosa Tanggang bu....
Tanggang ini anak ibu........ ibu ampunkan Tanggang bu.....
Ampunkan Tanggang bu.... ampunkan Tanggang bu.....
Bahtera Si Tanggang semakin karam, pekik dan lolong orang-orang di dalamnya
semakin hilang...... akhirnya..... Tanggang, isteri dan anak-anak kapalnya menjadi
batu akibat daripada penghinaan dan penderhakaan Si Tanggang terhadap
ibunya....
Itulah balasannya kepada anak-anak yang tidak mengenang budi dan dan
menderhaka kepada kedua orang tuanya yang telah bersusah payah mendidik dan
membesar dari kecil hingga ke dewasa.

4. LAMPIRAN : Mencari perkataan tersembunyi (Warnakan)


LANGKAH 3
i.
kampung
ii.
ibu
iii.
indah
iv.
tua
v.
gembira
vi.
amat
PERMAINAN BAHASA

I
L
H
E
F
G
A
K
I
S
U
I
T
A
B

M
E
N
G
I
S
M
I
H
A
R
K
A
N
E

E
N
M
A
K
E
A
P
E
L
U
A
B
T
M

N
A
A
G
A
T
T
A
I
R
I
N
A
A
E

B
T
H
U
M
E
N
Y
A
M
B
I
L
H
N

V
A
L
G
E
M
B
I
R
A
I
H
E
R
G

K
B
I
I
N
K
A
S
U
A
I
N
D
A
H

A
B
E
R
S
I
B
U
E
N
A
M
I
M
A

M
A
B
E
I
L
B
I
S
A
B
E
L
E
R

P
A
G
M
K
A
U
L
N
I
L
H
A
N
G

U
I
L
P
E
N
T
H
E
B
A
A
I
G
A

N
A
G
E
N
T
A
B
P
E
N
R
N
I
I

G
K
E
M
P
E
N
E
M
R
T
G
D
S
T

LANGKAH 4- Berdasarkan perkataan yang tersembunyi , murid bina ayat


berpandukan jadual.
KAD PERKATAAN

kampung
indah
amat

ibu
gembira
tua

M
I
A
K
E
R
A
N
E
S
U
A
A
T
S

I
L
H
A
M
A
N
A
K
I
A
I
H
I
K

Membina ayat tunggal dengan perkataan tersembunyi.


KAD AYAT
Satu Subjek
Kampung itu
Ibu
Lukisan itu
Dia
Pak Ahmad
Kuih-muih itu

Satu Predikat
sangat jauh.
berjalan kaki ke pasar.
sungguh indah.
amat gembira
sudah tua.
amat manis

LANGKAH 5- LEMBARAN KERJA


Pada zaman dahulu kala, di sebuah kampung terdapat sebuah keluarga yang miskin. Di
dalam keluarga tersebut tinggal Mak Umpit dan anak tunggalnya yang bernama Si Tanggang.
Kehidupan mereka sehari-harian, bak kata pepetah kais pagi, makan pagi, kais petang, makan
petang.
Pada suatu hari, Si Tanggang berkata kepada ibunya yang sedang menyapu di halaman
rumah.Ibu, kehidupan kita ini sangat miskin. Tanggang rasa eloklah Tangggang pergi merantau di
negeri orang mencari kekayaan. Nanti, Tanggang akan dirikan mahligai yang indah dan akan
Tanggang kalungkan intan permata pada tubuh ibu... Alangkah terkejutnya Mak Umpit apabila
mendengar hasrat anak kesayangannya itu. Apa???

Kau nak tinggalkan ibu...? Ibu sudah tua

Tanggang... kasihanilah ibu... jangan tinggalkan ibu, Tanggang... Segala rintihan dan rayuan Mak
Umpit tidak diendahkan oleh anaknya Si Tanggang.. Keesokan harinya, keluarlah Si Tanggang
meningggalkan ibunya yang tua di kampung sendirian.
Setelah sekian lama berada di negeri orang, dengan berkat kerajinan Si Tanggang, beliau
telah berjaya menjadi Datuk Nakhoda. Kini, Si Tanggang sudah menjadi kaya- raya dan telah
berkahwin dengan seorang puteri raja yang cantik jelita. Akibat daripada kemewahan dunia yang
dimiliki Si Tanggang, kini ... beliau telah lupa kepada ibunya yang tua dan miskin di kampung.
Pada suatu hari, isteri Si Tanggang telah ikut serta bersama Si Tanggang dan anak-anak
kapal belayar berniaga. Dalam pelayaran tersebut akhirnya kapal Si Tanggang telah berlabuh di
pantai berhampiran kampung kelahirannya. Berita kedatangan kapal Si Tanggang telah diketahui oleh
orang-orang kampung. Ibu Si Tanggang sangat gembira dengan berita kepulangan anaknya
kesayangannya itu. Tanpa berlengah lagi Mak Umpit terus pergi berjumpa Si Tanggang dengan
mendayung sampan menuju ke kapal Si Tanggang untuk berjumpa anak kesayangannya itu.

Oh, Tanggang anakku! Tidakkah engkau kenal lagi ibumu ini? Rindunya rasa hati ibu
semenjak kepemergianmu nak.Si Tanggang terkejut dengan kedatangan perempuan tua itu. Dia
berasa malu kepada isterinya untuk mengaku perempuan yang tua dan hodoh itu ibu kandungnya.
Lalu Si Tanggang pun menghalau perempuan tua itu dari kapalnya.He, perempuan tua, jangan
engkau pandai-pandai mengaku dirimu itu ibuku! Ibuku tidak sekotor ini. Aku anak orang kaya. Lebih
baik kau berambus dari sin. Pengawal, halau perempuan tua ini, hamba benci melihatnya!
Kerana terlalu sedih, Mak Umpit menangis teresak-esak apabila dimaki dan dihalau oleh anak
kandungnya sendiri. Lalu dia pun mendayung semula sampannya ke pantai. Setibanya Mak Umpit di
pantai, dia terus menadah tangan ke langit dan berseru kepada Tuhan.Oh, Tuhanku! Kalau benar Si
Tanggang itu adalah anakku yang kususui dari sususku ini dan yang ku didik dari sebesar dua tapak
jari ini, tujukkanlah balasanMu ke atas anak yang derhaka!!!
Tidak semena-mena satu ribut yang amat dahsyat telah melanda. Kilat dan guruh memecah langit
telah datang dengan tiba-tiba. Terdengarlah suara anak kapal riuh rendah di dalam bahtera. Dalam
riuh rendah itu, terdengarlah suara Si Tanggang melaung. Ibu.... ibu.... ibu...ampunkan dosa
Tanggang bu....
Tanggang ini anak ibu........ ibu ampunkan Tanggang bu.....
Ampunkan Tanggang bu.... ampunkan Tanggang bu.....
Bahtera Si Tanggang semakin karam, pekik dan lolong orang-orang di dalamnya semakin hilang......
akhirnya..... Tanggang, isteri dan anak-anak kapalnya menjadi batu akibat daripada penghinaan dan
penderhakaan Si Tanggang terhadap ibunya....
Itulah balasannya kepada anak-anak yang tidak mengenang budi dan dan menderhaka kepada
kedua orang tuanya yang telah bersusah payah mendidik dan membesar dari kecil hingga ke
dewasa.

LAMPIRAN - CONTOH LEMBARAN KERJA


PEMAHAMAN
Jawab soalan-soalan di bawah berdasarkan petikan yang dibaca.
1. Siapakah keluarga miskin yang tinggal di kampung itu ?
.................................................................................................................................

2. Mengapakah Mak Umpit terkejut mendengar kata-kata Si Tanggang ?


.................................................................................................................................
3. Apakah yang berlaku kepada Si Tanggang setelah meninggalkan kampungnya?
.................................................................................................................................
4. Mengapakah Si Tanggang menghalau ibunya dari kapalnya ?
.................................................................................................................................
5. Pada pendapat kamu, apakah yang perlu dilakukan Si Tanggang untuk menjadi
anak yang baik dan berjasa?
.................................................................................................................................

LAMPIRAN - CONTOH LEMBARAN KERJA


TATABAHASA - MEMBINA AYAT TUNGGAL
Arahan: Tulis ayat tunggal berdasarkan gambar yang diberi.

1.

2.

3.

4.

5.

LAMPIRAN - CONTOH AKTIVITI PENGAYAAN


Membuat Kad Ucapan Hari Ibu

LAMPIRAN - CONTOH LEMBARAN KERJA PEMULIHAN


TATABAHASA - MEMBINA AYAT TUNGGAL
Arahan: Tulis ayat tunggal berdasarkan rangkai kata yang diberi.
i.
ii.

-berdasarkan kad perkataan murid menyusun perkataan dan kemudian guru


bimbing.
Setelah disemak murid menyalin di dalam lembaran kerja yang diberi

menyapu

sampah

Bapa

1.

membawa

Emak

minuman

2.

Burung

di dalam

sangkar

dikurung

3.

berkibar

Bendera Malaysia

megah

di tiang bendera

4.

Hamzah

mengesek

pandai

biola

5.

LAMPIRAN LAGU SET INDUKSI


IBU CIPTAAN P.RAMLEE

Ibu
Ibu ibu
Engkaulah ratu hatiku
Bila ku berduka
Engkau hiburkan selalu
Ibu ibu
Engkaulah ratu hatiku
Tempat menyatakan kasih
Wahai ibu
Betapa tidak hanya engkaulah
Yang menyniari hidupku
Sepanjang masa engkau berkorban
Tidak putusnya bagai air lalu
Ibu ibu
Engkaulah ratu hatiku
Tempatku menyerahkan kasih
Wahai ibu

Bibiografi
Adenan Ayob.Khairuddin Mohamad (2012),Kaedah Pengajaran Bahasa Melayu,
Shah Alam.Oxford Fajar Sdn. Bhd.
Kamarudin Bin Jeon.Shamsul Yusli Bin Mohamad Yusop (2005 ), Bahasa Melayu
Sekolah Rendah ,Buku Panduan Guru Tahun 4, Dewan Bahasa Dan Pustaka
Rahil Mahyuddin .Habibah Elias.Kamariah Abu Bakar, (2009) Amalan Pengajaran
Berkesan .Krisma Publications Sdn.Bhd.
Khairuddin Mohamad (2005) Literasi Bahasa Melayu . Oxford Fajar Sdn. Bhd
http://cikguhaidi.wordpress.com/tag/masalah-membaca/BolehMembaca,Tapi
Tak Faham..Diakses pada 24 Januari 2013.
http://cikguhaidi.wordpress.com/tag/masalah-membaca/.Diakses
Julai 2013.

pada

24

http://mashitohishak.blogspot.com/p/bmm-3106.html.Diakses pada 24 Julai


2013.
http://roxarap-sayacikgubiasa.blogspot.com/2011/10/masalah-membacamuridpemulihan.html.Diakses pada 24 Julai 2013.
http://pemulihankhascikgucam.blogspot.com/2011/11/masalah-membacadikalangan-murid.html .Diakses pada 24 Julai 2013.
http://www.scribd.com/doc/52488648/BMM-3106-group.Diakses pada 24 Julai
2013
http://www.scribd.com/doc/44631066/BMM-3106-Pemulihan.Diakses pada 24
Julai 2013

http://norshamis.blogspot.com/2012/06/bahan-untuk-ppg-bahasa-melayu-sem3.html