Anda di halaman 1dari 8

TEKNIK PENGAJARAN BAHASA MELAYU

TEKNIK DRAMA / LAKONAN

Disediakan oleh : NURFADZLYNA BINTI TUGIMAN PISMP SEM 5 RBT 1

Sering digunakan dalam kaedah komunikatif


Tujuan utama adalah untuk melatih pelajar menggunakan unsur bahasa, unsur paralinguistik (jeda, nada dan intonasi) dan bukan linguistik (mimik muka, gerak tangan, kepala dan dll) dengan berkesan dalam sesuatu interaksi bahasa atau perbuatan.

Penggunaan teknik ini dapat mendorong dan merangsang muridmurid untuk menghubungkan perasaannya dengan mata pelajaran yang dipelajarinya

PENGENALAN

Dapat menimbulkan keseronokan dan keberkesanan pembelajaran kepada pelajar

Dikon Mestamu Mimos

Pentomin

Jenis drama

Arca

Teater bercerita

Improvisasi

Simulasi

Main peranan

Mimos
Lakonan yang mengutamakan gerak laku seluruh anggota dan ekspresi muka bagi menyampaikan idea, cerita, perasaan dan emosi pelakon tanpa dialog. Contoh : Kisah pendek, Petikan puisi Arca Patung yang menyerupai seseorang Bayang yang terlihat di dalam cermin atau melalui kanta kamera Bayang-bayang yang terlihat ketika seseorang itu berkhayal Gambaran dalam fikiran atau pertalian fikiran yang dihasilkan dalam karya sastera

Improvisasi Lakonan secara spontan dalam kumpulan kecil yang mengisahkan kejadian , keadaan atau situasi dalam kehidupan seharian Main peranan Murid melakonkan satu watak daripada satu suasana yang dipetik daripada peristiwa, novel,cerita atau situasi. Murid menghayati dan berlagak seperti watak dengan menggunakan laras bahasa yang sesuai.

Simulasi Mempunyai elemen-elemen dunia sebenar dan dapat dibentuk serta dipersembahkan di dalam bilik darjah. Situasi dilakonkan berdasarkan pemerhatian, pengalaman dan pembacaan yang dilakukan murid.

Teater bercerita Teknik drama bercorak cerita yang dilakonkan secara spontan hasil gabungan antara pencerita dengan pelakon. Pentomin Lakonan situasi tanpa dialog, skripnya akan dibaca oleh murid lain yang mengiringi lakonan tersebut.

Dikon

Seorang murid mendeklamasikan sajak atau puisi. Seorang atau beberapa orang murid melakonkan aksi yang sesuai dengan maksud sajak/puisi.
Mestamu Murid melagukan sajak atau puisi tanpa muzik. Gunakan melodi lagu yang diminati /popular dan gantikan lirik lagu dengan sajak atau puisi yang dipelajari.

KELEBIHAN
Meningkatkan disiplin dan keyakinan diri murid melalui arahan dan panduan yag ditetapkan. Mencungkil bakat terpendam pelajar

KELEMAHAN
Mesej sukar disampaikan sekiranya murid tiada kemahiran.

Prestasi pelakon yang kurang menarik akan mewujudkan suasana membosankan .

Meningkatkan kemahiran bertutur, kemahiran mendengar, kemahiran membaca dan kemahiran menulis murid.
Meningkatkan daya pemikiran murid supaya murid kreatif dan inovatif. Menarik minat dan tumpuan murid serta mewujudkan suasana pembelajaran yang menyeronokkan.