Anda di halaman 1dari 6

REKOD EVIDENCE PBS TAHUN 1 / 2013 SK APING NAMA GURU : KAREN ANAK SULAU BIL 1 BIDANG Nombor Bulat

Hingga 100 EVIDENCE B1D1E1 Menunjukkan atau menyebut kuantiti dan ukuran objek dalam bentuk perbandingan : a) Banyak atau sedikit, lebih atau kurang, d) Sama banyak atau tidak sama banyak B1D3E1 Menamakan nombor bulat hingga 100 B2D1E1 Menyatakan kuantiti objek sehingga 100 dengan : a) Membilang secara satu-satu, dua-dua, lima lima, sepuluh-sepuluh B2D1E1 b) Membanding c) Menama, menyusun atau melengkapkan rangkaian nombor secara tertib menaik atau menurun B2D2E1 Menulis nombor bulat dalam perkataan atau angka sehingga 100 B2D3E1 Menyatakan nilai tempat dan nilai digit bagi nombor bulat sehingga 100 B3D2E1 Membundarkan nombor bulat sehingga 100 kepada puluh terdekat KELAS : TAHUN 1 MATAPELAJARAN : MATEMATIK CATATAN

TARIKH PROSES P&P DAN PENTAKSIRAN 02.01.13 1) Guru memberikan lembaran kerja - Mewarna objek yang banyak - Mewarna objek yang sedikit - Mewarna objek yang sama banyak 1) Guru menunjukkan nombor dan murid menyebut 1) Guru meminta murid mengira secara satu-satu, duadua, lima-lima, sepuluh-sepuluh 2) Guru meminta murid melengkapkan lembaran - Melengkapkan rangkaian nombor berdasarkan pola yang ditetapkan 1) Guru meminta murid membandingkan dua nombor 2) Guru meminta murid melengkapkan lembaran kerja - Melengkapkan rangkaian nombor mengikut tertib menaik / menurun 1) Guru meminta murid melengkapkan lembaran kerja - Melengkapkan nombor yang tertinggal - Murid menulis angka daripada perkataan yang diberi - Murid menulis perkataan daripada angka yang diberi 1) Murid melengkapkan lembaran kerja - Menentukan nilai tempat dan nilai digit daripada nombor yang diberikan 1) Murid melengkapkan lembaran kerja yang diberi - Membundarkan nombor yang diberi kepada puluh yang terdekat

B3D3E2 Melengkapkan pola bagi siri nombor bulat sehingga 100 2 Tambah dan Tolak B1D2E2 Mengenal perbendaharaan kata bagi operasi : a) Tambah B1D4E1 Mengenal simbol (+) , (=)

1) Murid melengkapkan lembaran kerja - Murid menentukan pola nombor yang terlibat untuk melengkapkan rangkaian nombor. Kemudian, Murid melengkapkan pola bagi rangkaian nombor yang diberi 1) Murid bercerita secara lisan dengan menggunakan perbendaharaan kata bagi operasi tambah dengan betul 1) Murid melakukan simbolik jari untuk menunjukkan simbol bagi ( - ) dan ( = ) 2) Murid menulis di udara simbol ( - ) dan ( = ) 3) Murid menulis simbol yang disebut oleh guru di atas sekeping kertas 1) Murid membina pasangan nombor dengan menggunakan bahan konkrit 2) Murid mewarna gambarrajah untuk melengkapkan pasangan nombor bagi membentuk nombor yang ditentukan 1) Murid melengkapkan lembaran kerja yang diberikan oleh guru berkaitan dengan menyelesaikan soalan berkaitan dengan penolakan 1) Murid melengkapkan lembaran kerja - Membina ayat matematik berdasarkan situasi yang diberikan di dalam lembaran kerja 1) Murid melengkapkan lembaran kerja - Menyelesaikan masalah matematik berdasarkan situasi yang diberi dalam bentuk lazim 1) Murid melengkapkan lembaran kerja - Menyelesaikan masalah matematik berdasarkan situasi dengan menggunakan Polya model 1) Murid bercerita secara lisan menggunakan perbendaharaan kata bagi operasi tolak dengan betul

B1D5E1 Menyatakan pasangan nombor fakta asas tambah

B3D1E1 Melakukan operasi asas tambah dalam lingkungan 100 B4D1E1 Membina ayat matematik berdasarkan situasi B4D1E2 Menyelesaikan masalah matematik melibatkan operasi tambah. B5D1E1 Menyelesaikan masalah matematik melibatkan operasi tambah mengikut prosedur B1D2E2 Mengenal perbendaharaan kata bagi operasi :

b) Tolak B1D4E1 Mengenal simbol (-) dan (=) B1D5E1 Menyatakan pasangan nombor fakta asas tolak sehingga 10

Pecahan

Wang Hingga RM10

B3D1E1 Melakukan operasi asas operasi tolak bagi nombor bulat dalam lingkungan 100 B4D1E1 Membina ayat matematik berdasarkan situasi B4D1E2 Menyelesaikan masalah matematik melibatkan operasi tolak. B5D1E1 Menyelesaikan masalah matematik melibatkan operasi tolak, mengikut prosedur B2D4E1 Menyatakan nilai separuh, setengah dan suku daripada keseluruhan satu benda B1D6E1 Menyatakan ciri-ciri wang syiling dan wang kertas B3D1E2 Melakukan operasi tambah dan operasi tolak yang melibatkan wang: a) syiling 5 sen, 10 sen, 20 sen dan 50 sen (hasil tambah hingga RM1) b) ringgit RM1, RM5 dan RM10 (hasil tambah hingga RM10)

1) Murid membuat aksi menggunakan jari untuk menunjukkan simbol bagi operasi ( - ) dan ( = ) 1) Murid menyebut pasangan fakta asas tolak sehingga 10 2) Murid melengkapkan lembaran kerja - Menentukan pasangan nombor asas bagi nombor yang diberikan 1) Murid melengkapkan lembaran kerja menyelesaikan operasi tolak bagi nombor bulat dalam lingkungan 100 1) Murid melengkapkan lembaran kerja - Murid membina ayat matematik daripada situasi yang diberikan 1) Murid menyelesaikan masalah matematik melibatkan operasi tolak dengan menggunakan bentuk lazim 1) Murid menyelesaikan masalah matematik yang diberikan mengikut langkah polya model

1) Murid melengkapkan lembaran kerja menulis nilai pecahan yang ditunjukkan oleh gambar 1) Murid menyatakan ciri-ciri wang syiling dan wang kertas secara lisan 1) Murid melengkapkan lembaran kerja operasi tambah yang melibatkan wang syiling (tanpa melibatkan pengumpulan semula dan melibatkan pengumpulan semula) 2) Murid melengkapkan lembaran kerja operasi tambah yang melibatkan wang kertas (tanpa melibatkan pengumpulan semula dan melibatkan pengumpulan

B3D4E1 Menukar wang sehingga RM10: a) sen kepada sen b) ringgit kepada ringgit c) sen kepada ringgit dan sebaliknya 5 Masa Dan Waktu B1D2E1 Menamakan : a) Waktu-waktu dalam sehari b) Hari-hari dalam seminggu c) Bulan-bulan dalam setahun d) Waktu dalam sebutan jam

B3D5E1 Menulis waktu dalam jam dan setengah jam

Panjang

B1D2E3 Mengenal perbendaharaan kata bagi unit ukuran bukan piawai

Timbangan

B1D2E3 Mengenal perbendaharaan kata bagi unit ukuran bukan piawai

semula) 1) Murid melengkapkan lembaran kerja menukarkan sen kepada sen sehingga RM10 2) Murid melengkapkan lembaran kerja menukarkan ringgit kepada ringgit sehingga RM10 3) Murid melengkapkan lembaran kerja sen kepada ringgit dan sebaliknya sehingga RM10 1) Murid menamakan waktu-waktu dalam sehari secara lisan 2) Murid menamakan hari-hari dalam seminggu secara lisan 3) Murid menamakan bulan-bulan dalam setahun secara lisan 4) Murid menamakan waktu dalam sebutan jam secara lisan 5) Murid melengkapkan lembaran kerja menamakan waktu-waktu dalam sehari, hari-hari dalam seminggu, bulan-bulan dalam setahun dan waktu dalam sebutan jam 1) Murid menyatakan waktu dalam jam 2) Murid menyatakan waktu dalam setengah jam 3) Murid melengkapkan lembaran kerja melengkapkan muka jam berdasarkan waktu yang diberi 4) Murid melengkapkan lembaran kerja menulis waktu berdasarkan muka jam yang ditunjukkan 1) Murid menggunakan perbendaharaan kata bukan piawai bagi ukuran untuk panjang secara lisan 2) Murid melengkapkan lembaran kerja 3) Murid melukis peta bulatan untuk menyenaraikan perbendaharaan kata bukan piawai untuk ukuran panjang 1) Murid menggunakan perbendaharaan kata bukan piawai bagi ukuran untuk timbangan secara lisan 2) Murid melengkapkan lembaran kerja

Isipadu Cecair

B1D2E3 Mengenal perbendaharaan kata bagi unit ukuran bukan piawai

Ruang

B1D3E2 Menamakan bentuk : a) 3D b) 2D B2D5E1 Menyatakan ciri bentuk-bentuk 3D dan 2D B3D3E1 Melengkapkan pola bentuk 3D dan 2D Menghasilkan corak berdasarkan bentuk 2D : a) Segi empat b) Segi tiga c) Bulatan B6D1E1 Mereka cipta model daripada bentukbentuk 3D secara inovatif dan menerangkan model yang dibina ATAU Mencipta kaedah atau idea baru menggunakan teknologi multimedia bagi memudah cara urusan harian

3) Murid melukis peta bulatan untuk menyenaraikan perbendaharaan kata bukan piawai untuk timbangan 1) Murid menggunakan perbendaharaan kata bukan piawai bagi isipadu cecair secara lisan 2) Murid melengkapkan lembaran kerja 3) Murid melukis peta bulatan untuk menyenaraikan perbendaharaan kata bukan piawai untuk isipadu cecair 1) Murid menamakan bentuk 3D dan bentuk 2D secara lisan 2) Murid melukis peta pokok untuk mengkategorikan bentuk 3D dan bentuk 2D 1) Murid menamakan bentuk 3D dan 2D secara lisan 2) Murid melukis peta dakap untuk menentukan ciri-ciri bentuk yang dipilih 1) Murid melengkapkan lembaran kerja melengkapkan pola bentuk 2D dan 3D 1) Murid menghasilkan corak dari bentuk segi empat, segi tiga dan bulatan

1) Murid mencipta model daripada bentuk-bentuk 3D dengan menggunakan interlocking block

ATAU Menggunakan logik matematik untuk berkomunikasi dengan tepat dan jelas dengan rakan sebaya, guru atau komuniti