Anda di halaman 1dari 4

RANCANGAN PENGJARAN HARIAN PENDIDIKAN MORAL Mata Pelajaran Tarikh Kelas Jumlah Murid Masa Tema Tajuk Standard

Pembelajaran Pendidikan Moral 10 Februari 2014 4 Cerdas 2 Orang 8.45 9.15 Pagi Saya Dan Jiran Membantu Jiran Amalan Mulia 2.1.1 Menceritakan cara memberi bantuan kepada jiran 2.1.2 Menghuraikan kepentingan memberi bantuan kepada jiran 2.1.3 Meramalkan perasaan apabila memberi bantuan kepada jiran 2.1.4 Mengamalkan sikap bantu membantu jiran Objektif Pembelajaran Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat 1. Menceritakan cara membantu jiran 2. Menyatakan kepentingan membantu jiran Aktiviti Pengajaran Dan Pembelajaran Emk 1. Menceritakan pengalaman membantu jiran 2. Menjana idea kepentingan membantu jiran Nilai murni : Baik hati Kerjasama

Kreativiti : Menjana idea

Nilai Bahan Bantu Mengajar

2.0 Baik Hati 1. Papan kad 2. Lembaran kerja 3. gambar

Penilaian Pengajaran Dan Pembelajaran

1. Penilaian berdasarkan soal jawab secara lisan berkaitan contoh-contoh cara membantu jiran 2. Penilaian Bedasarkan Lembaran Kerja

Langkah Pendahuluan (2 Minit)

Kandungan Rutin kelas

Aktiviti 1. Guru meminta murid mengutip sampah yang ada di kawasan kelas. 2. Guru memeriksa kekemasan diri murid. 3. Murid diminta bersedia untuk aktiviti P&P

Catatan

Set Induksi (3 Minit)

Soal jawab

1. Guru bertanya khabar murid 2. murid dikehendaki menyiapkan satu puzzle dan menceritakan apa gambar yang dilihat pada puzzle yang disiapkan.

Soal jawab

Langkah 1 (14 Minit)

Beberapa situasi digunakan untuk menjana idea murid

1. Guru memberikan beberapa situasi kepada murid dan murid perlu menyatakan apakah tindakan yang patut diambil berdasarkn situasisituasi tersebut. 2. Murid diminta untuk menjana idea mengenai kepentingan membantu jiran melalui bimbingan guru.

Bbm Gambar Papan kad

Langkah 2 (5 Minit)

Murid memberikan idea atau pendapat

1. Murid disoal mengenai pengalaman membantu jiran dan perasaan setelah membantu jiran.

KBKK Imbas kembali

Penutup (6 Minit)

Pengukuhan

1. Guru memberi lembaran kerja kepada murid. 2. Murid diminta menyiapkan lembaran kerja yang diberikan 3. Murid disoal mengenai apa yang telah dipelajari pada hari ini.

Lembaran kerja