Anda di halaman 1dari 10

Tenaga Hidroelektrik Tenaga hidroelektrik merupakan salah satu tenaga alternatif yang popular di negara-negara membangun .

Tenaga ini dapat dijalankan di negara membangun kerana adanya sungai yang mempunyai aliran deras . Aliran sungai yang deras seperti air terjun membolehkan tenaga elektrik yang tinggi dihasilkan , misalnya di Malaysia yang mempunyai banyak empangan hidroelektrik seperti di Empangan Bakun , Sarawak . Hal ini demikian kerana aliran air yang jatuh dari puncak air terjun membolehkan turbin digerakkan dan seterusnya menyebabkan generator elektrik menghasilkan tenaga elektrik . Selain itu , isipadu air yang tetap dan banyak juga penting untuk penjanaan tenaga hidroelektrik . Isipadu air sungai yang sedikit menyukarkan turbin digerakkan dan secara tidak langsung menyebabkan tenaga elektrik yang terhasil adalah sedikit . Seterusnya , tenaga hidroelektrik merupakan tenaga komersial yang keempat terbesar di peringkat global selepas minyak , arang batu dan gas . Dalam hal ini , dapat dilihat bahawa tenaga alternatif seperti tenaga hidroelektrik kini telah menjadi penting kepada penduduk dunia untuk membekalkan sumber elektrik . Di samping itu , Malaysia juga memiliki banyak tempat strategik untuk membina empangan hidroelektrik . Hal ini membolehkan tenaga hidroelektrik banyak dijana di negara Malyasia . Malah , sumber tenaga hidroelektrik ini juga memerlukan kos yang rendah berbanding dengan sumber tenaga yang lain seperti tenaga nuklear . Tenaga hidroelektrik juga merupakan sumber mesra alam yang tiada menggunakan bahan api seperti petroleum . Tenaga hidroelektrik juga merupakan tenaga yang boleh diperbaharui. Walaubagaimanapun , penggunaan tenaga hidroelektrik di Malaysia juga terdapat kelemahannya . Antara kelemahannya ialah kemusnahan tempat tinggal hidupan air . Pembinaan empangan untuk menjana hidroelektrik akan menyebabakan orang menggunakan sungai untuk membina empangan . Justeru , penggunaan tenaga hidroelektrik untuk

membina empangan akan mengakibatkan gangguan kepada hidupan air dan menyebabkan kematian hidupan air bertambah. Malah , penggunaan hidroelektrik ini juga akan menyebabakan pengambilan tanah yang luas untuk pembinaan empangan bagi menjana tenaga hidroelektrik . Hal ini demikian kerana pembinaan empangan akan mengambil tanah yang luas dan cukup untuk meneroka tanah membina empangan . Dengan ini , pengambilan tanah yang luas ini akan mengakibatkan pemindahan penghuni ke tempat yang lain dan membawa banyak masalah kepada penghuni . Selain itu , menjana tenaga hidroelektrik juga akan menghasilkan jumlah gas karbon dioksida yang banyak semasa pembinanaan empangan dijalankan . Penghasilan gas karbon dioksida yang banyak disebabakan penebangan pokok akan mengurangkan penghasilan oksigen . Jika penghasilan oksigen dikurangkan , kita akan susah untuk bernafas dan menjejaskan kesihatan kita. Sebagai kesimpulannya , tenaga hidroelektrik telah menjadi salah satu pilihan kepada kami untuk digunakan oleh negara pada masa yang akan dating . Tenaga hidroelektrik merupakan salah satu tenaga alternatif yang sesuai digunakan oleh Malaysia kerana negara kita meliputi laut yang luas . Walaupun penggunaan sumber tenaga hidroelektrik akan memberi kebaikan dan kelemahan kepada kita , tetapi tenaga hidroelektrik ini juga penting untuk digunakan oleh negara sebagai sumber tenaga yang akan datang .

Tenaga Bahan Bakar Tenaga bahan bakar merupakan salah satu tenaga alternatif kepada bahan bakar yang boleh .Bahan bakar adalah sebarang bahan yang boleh terbakar dan menghasilkan tenaga haba . Bahan bakar ialah kayu, petroleum, gas asli, arang dan arang batu . Apabila pokok pokok ditebang dan kering, mereka digunakan sebagai kayu api atau arang . Selepas mati , haiwan dan tumbuhan mereput , mereka tertanam di dalam tanah . Selepas beberapa ribu tahun , mereka berubah menjadi arang , petroleum atau gas asli yang merupakan sumber tenaga . Bahan api dibahagikan kepada tiga jenis , iaitu kayu dan arang batu , arang batu , minyak dan gas . Kayu dan arang batu digunakan untuk menghasilkan tenaga mekanikal , elektrik dan haba . Arang batu dilombong di bawah tanah berdekatan permukaan bumi. Ia terbakar lalu menghasilkan haba . Arang batu juga boleh ditukarkan kepada bentuk cecair atau gas. Hidrogen ditambah bersama arang dan dipanaskan kemudian dikenakan tekanan tinggi untuk menghasilkan produk seakan minyak cecair dan gas. Minyak (petroleum) dan gas digunakan untuk menghasilkan tenaga elektrik, mekanikal dan haba . Selain itu , penggunaan tenaga bahan bakar di negara kita dapat mambawa banyak kebaikan kepada kita . Antaranya ialah sumber untuk tenaga bahan bakar senang untuk didapati di negara kita . Misalnya , negara kita yang kaya dengan sumber alam seperti kayu dan arang batu senang untuk didapati di mana-mana sahaja . Oleh itu , sumber tenaga bahan bakar juga merupakan salah satu pilihan yang sesuai digunakan di negara pada masa yang akan datang .

Seterusnya , penggunaan tenaga bahan bakar juga dapat menjana elektrik yang lebih banyak berbanding dengan sumber tenaga yang lain . Penggunaan sumber tenaga bahan bakar dapat menjana elektrik dengan

kegunaan yang lebih luas . Misalnya sumber tenaga bahan bakar dapat menjana elektrik dengan kegunaan membekal elektrik ke semua kawasan . Malah , kos yang rendah perlu dibelanjakan juga merupakan salah satu kebaikan dari menggunakan tenaga bahan bakar di negara kita pada masa yang akan datang . Hal ini demikian kerana kesemua bahan bakar yang digunakan adalah dari sumber alam sekitar . Oleh itu , kita tidak memerlukan kos yang banyak untuk mencari bahan bakar bagi menjana elektrik . Walaubagaimanapun , penggunaan tenaga bahan bakar juga membawa beberapa keburukkan kepada negara kita . Antaranya ialah landskap alam sekitar akan dirosakkan . Hal ini demikian kerana jika kita mencari sumber bahan bakar , kita hendak meneroka dan mencari bahan dari alam sekitar seperti menerokai petroleum dari bawah tanah . Oleh itu , dengan menggunakan kaedah ini , landskap alam sekitar akan dirosakkan dan gangguan kepada alam sekitar juga akan berlaku . Di samping itu , landskap alam sekitar akan dirosakkan juga akan berlaku dengan menggunakan tenaga bahan bakar sebagai sumber tenaga . Hal ini demikian kerana semasa kita mencari bahan bakar untuk menjana elektrik , pencemaran alam sekitar juga akan berlaku . Sebagai contohnya , kita mencari bahan bakar seperti petroleum akan menyebabkan pencemaran alam kerana petroleum perlu diteroka dari tanah di bawah . Sebagai kesimpulannya , kami telah memilih tenaga bahan bakar sebagai pilihan kami untuk kegunaan kepada negara pada masa yang akan datang . Tenaga bahan bakar akan mendatangkan kebaikkan dan juga kelemahan kepada negara kita jika menggunakannya . Oleh itu , kita perlu menggunakan tenaga bahan bakar ini dengan kaedah dan keadaan yang sesuai.

( C ) Apakah kesan-kesan yang mungkin timbul untuk setiap pilihan ? Tenaga Hidroelektrik Penggunaan tenaga hidroelektrik di Malaysia akan menimbulkan kesan baik dan kesan buruk pada masa yang sama . Terdapat banyak kesan baik yang dibawa daripada penggunaan tenaga hidroelektrik , antaranya ialah tenaga hidroelektrik juga merupakan sumber yang mesra alam dan tiada menggunakan bahan api seperti petroleum . Oleh itu, kes pencemaran alam akan dikurangkan . Selain itu , tenaga hidroelektrik juga merupakan tenaga yang boleh diperbaharui. Tenaga hidroelektrik ini dapat digunakan pada bila- bila masa dan mana-mana tempat . Hal ini demikian kerana tenaga hidroelektrik merupakan sumber tenaga yang dapat diperbaharui dan tidak akan habis digunakan. Seterusnya , penggunaan tenaga hidroelektrik juga membawa kesan baik iaitu Malaysia juga terdapat banyak tempat strategik untuk membina empangan hidroelektrik. Hal ini membolehkan tenaga hidroelektrik banyak dijana di negara Malyasia . Malah , sumber tenaga hidroelektrik ini juga memerlukan kos yang rendah berbanding dengan sumber tenaga yang lain seperti tenaga nuklear dan tenaga solar . Di samping itu , penggunaan tenaga hidroelektrik juga akan mendatangkan kesan buruk kepada negara kita , antaranya ialah kemusnahan tempat tinggal hidupan air . Pembinaan empangan untuk menjana hidroelektrik akan menyebabakan kebanyakkan sungai digunakan untuk membina empangan . Justeru , penggunaan tenaga hidroelektrik untuk membina empangan akan mengakibatkan gangguan kepada hidupan air dan menyebabkan kematian hidupan air bertambah.

Akhir sekali , kesan buruk penggunaan tenaga hidroelektrik sebagai sumber tenaga ialah menyebabkan pengambilan tanah yang luas untuk membina empangan bagi menjana tenaga hidroelektrik . Hal ini demikian kerana pembinaan empangan akan mengambil tanah yang luas dan cukup untuk meneroka tanah bagi membina empangan . Dengan ini , pengambilan tanah yang luas ini akan mengakibatkan pemindahan penghuni ke tempat yang lain dan membawa banyak masalah kepada penghuni .

Tenaga bahan bakar Penggunaan tenaga bahan bakar sebagai sumber tenaga di Malaysia pada masa yang akan datang akan mendatangkan kesan baik dan kesan buruk kepada negara kita . Antara kesan baiknya ialah dapat menjana elektrik yang lebih banyak berbanding dengan sumber tenaga yang lain . Penggunaan sumber tenaga bahan bakar dapat menjana elektrik untuk kegunaan yang lebih luas . Misalnya sumber tenaga bahan bakar dapat menjana elektrik dengan kegunaan membekal elektrik ke semua kawasan . Selain itu , kos yang rendah perlu dibelanjakan juga merupakan salah satu kesan baik dari menggunakan tenaga bahan bakar di negara kita pada masa yang akan datang . Hal ini demikian kerana kesemua bahan bakar yang digunakan adalah dari sumber alam sekitar . Oleh itu , kita tidak memerlukan kos yang banyak untuk mencari bahan bakar bagi menjana elektrik . Malah , sumber untuk tenaga bahan bakar juga senang untuk didapati di negara kita . Misalnya , negara kita yang kaya dengan sumber alam seperti kayu dan arang batu amat senang untuk didapati di mana-mana sahaja Kita juga tidak memerlukan membazirkan tenaga dan kos yang banyak untuk mencari bahan bakar bagi kegunaan menjana elektrik. Kesan buruk yang akan datang dari penggunaan tenaga bahan bakar ialah pencemaran alam sekitar juga akan berlaku dengan menggunakan tenaga bahan bakar sebagai sumber tenaga . Hal ini demikian kerana semasa kita mencari bahan bakar untuk menjana elektrik , pencemaran alam

sekitar juga akan berlaku . Sebagai contohnya , kita mencari bahan bakar seperti petroleum akan menyebabkan pencemaran alam kerana petroleum perlu diterokai dari tanah di bawah . Akhir sekali , penggunaan tenaga bahan bakar juga akan merosakkan landskap alam sekitar. Hal ini demikian kerana jika kita mencari sumber bahan bakar , kita hendak meneroka dan mencari bahan dari alam sekitar seperti menerokai petroleum dari bawah tanah . Oleh itu , dengan menggunakan kaedah ini , landskap alam sekitar akan dirosakkan dan gangguan kepada alam sekitar juga akan berlaku .

(d) Sejauh manakah setiap kesan itu penting Tenaga Hidroelektrik Tenaga hidroelektrik ini telah menjadi salah satu pilihan kepada kami sebagai sumber tenaga yang digunakan oleh negara pada masa yang akan datang . Hal ini demikian kerana penggunaan tenaga hidroelektrik sebagai sumber tenaga telah membawa satu kesan baik yang terpenting kepada negara kita sekiranya memilih tenaga hidroelektrik sebagai sumber tenaga negara kita . Kesan yang terpenting sekiranya menggunakan tenaga hidroelektrik sebagai sumber tenaga di negara kita adalah tenaga hidroelektrik dapat menjana elektrik ke semua kawasan dengan cepat dan cukup . Tenaga hidroelektrik ini datang dari empangan yang dibina untuk tujuan menjana elektrik . Empangan ini akan membantu menjana elektrik untuk dibekalkan ke semua kawasan agar kita dapat menggunakan tenaga elektrik tersebut untuk kegunaan yang lebih luas dalam kehidupan . Sebagai kesimpulannya , tenaga hidroelektrik telah membawa satu kesan yang terpenting kepada negara kita sekira menjadinya sebagai sumber tenaga utama . Oleh itu , kita harus mengkaji lebih banyak tentang kesan baik tenaga hidroelektrik walaupun tenaga hidroelektrik juga mendatangkan kesan buruk kepada negara kita agar memahami tentang tenaga hidroelektrik dengan lebih mendalam .

Tenaga Bahan Bakar Tenaga bahan bakar ini juga menjadi salah satu pilihan kepada kami untuk menjadikan sumber tenaga utama kepada negara kita pada suatu hari nanti . Tenaga bahan bakar ini menjana elektrik dengan menggunakan bahan bakar seperti kayu , minyak , arang batu dan sebagainya untuk menjana elektrik kepada semua kawasan untuk kegunaan masing-masing . Justeru , tenaga bahan bakar juga membawa satu kesan yang terpenting kepada negara kita sekirannya ia dijadikan sumber tenaga utama . Kesan yang terpenting dibawa oleh tenaga bahan bakar sekiranya menjadikan ia sebagai sumber tenaga utama adalah sumber bahan bakar yang diperlukan untuk menjana elektrik senang untuk dicari di negara kita . Hal ini demikian kerana negara kita yang kaya dengan pelbagai jenis sumber alam seperti kayu dan arang batu telah dapat memudahkan kerja untuk kita menerokainya serta menjadikan bahan bakar sebagai sumber tenaga di negara kita . Kos yang diperlukan untuk menggunakan tenaga bahan bakar untuk menjana elektrik juga sangat rendah disebabkan bahan yang perlu digunakan dapat diperoleh daripada alam sekitar . Sebagai konklusinya , tenaga bahan bakar yang merupakan salah satu tenaga alternatif juga sesuai untuk menjadikan sumber tenaga negara kita pada masa akan datang . Kita harus mempertimbangkan kesan- kesan baik yang dibawa dari tenaga bahan bakar sebelum membuat pilihan . Kita juga harus menggunakan tenaga bahan bakar dengan berjimat cermat agar ia tidak begitu cepat habis digunakan .

Rujukan

Mohammad Pauzi Ismail , Jun (2008 ) , Tenaga Hidroelektrik , http://utmr.blogspot.com/2008/06/krisis-tenaga.html . Accessed by 1 Mac 2011. Tenaga Hidroelektrik , http://www.scribd.com/doc/28693587/tenagaketerbaharuan-tenaga-alternatif . Accessed by 1 Mac 2011. Tenaga bahan bakar , http://www.majalahsains.com/2009/07/masalahtenaga-dunia-dan-potensi-biofuel/. Accessed by 1 Mac 2011.