Anda di halaman 1dari 24

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

TUNJANG : Sains dan Teknologi (Matematik) KELAS : Prasekolah Inspira TARIKH : 21.03.2012 HARI : Rabu MASA : 9.30 10.00 PAGI BIL MURID : 25 Orang ( 5 tahun) TAJUK : Konsep nombor ST. PEMBELAJARAN: 7.1 Memahami nombor 1- 5 ST. KANDUNGAN: 7.1.5 Memadankan angka 1-5 dengan bilangan objek yang betul KEM.UTAMA : Murid boleh memadankan angka dengan bilangan objek OBJEKTIF : Pada akhir pengajaran murid dapat; 1. Menyebut angka 1 5 dengan betul 2. Murid memadankan nombor dengan bilangan objek yang betul ALATAN /BBM : Kad nombor, bongkah lego, tali, kad padanan, bakul, kertas pelekat PENGETAHUAN SEDIA ADA MURID : Murid sudah kenal dan boleh sebut angka 1 5 dengan betul : Murid tahu urutan nombor 1 hingga 5 dan pernah membuat aktiviti padanan Sedikit dan banyak dalam kemahiran yang lepas. RUJUKAN GURU: Rancangan Pelajaran Tahunan Prasekolah, KSPK, Unit Prasekolah MASA/ LANGKAH ST.KANDUNGAN SET INDUKSI (5MINIT) Menyanyi dengan sebutan yang jelas CATATAN/ BBM AKTIVITI GURU 1.Guru menyanyikan lagu Jari, tap,tap,tap Guru tunjuk jari satu jari dan nyanyi: Satu jari, satu jari,satu jari,tap,tap, tap Tunjuk atas, tunjuk bawah satu jari, tap, tap, tap. (buat dua jari, tiga jari,empat jari dan lima jari) AKTIVITI MURID 1.Murid ikut guru nyanyi sambil buat gerakan. 2.Murid nyanyi secara kelas dan dengan bimbingan guru. Murid, guru Jari adalah deria sentuh.

LANGKAH (1) ( 5 MINIT)

Menyebut dan mengenal angka 1-5

1.Guru meminta murid menyebut angka satu dan menunjukkan kad nombor 1. 2.Guru ulang sebut angka dua, tiga, empat dan lima. 3.Guru sebut angka secara rawak dan minta murid tunjuk kad nombor.

1.Murid sebut dan tunjuk kad nombor dengan betul ikut guru 2.Murid sebut angka dan tunjuk kad nombor dengan betul 3.Murid tunjuk kad nombor ikut angka yang disebut oleh guru secara rawak. 1.Murid menyebut angka dan bilangan objek yang dipadankan. 2.Murid menyebut angka yang ditunjuk kan oleh guru. Murid sebut jumlah bongkah yang dimasukkan ke dalam tali. 3.Murid sebut angka dan jumlah objek yang dimasukkan dalam tali

Kad nombor Pelekat

LANGKAH (2) ( 5 MINIT )

Memadankan objek dengan angka yang ditunjukkan

1.Guru memadankan angka satu dengan bongkah lego yang dimasukkan dalam tali. ( 1 dan objek 1) 2.Guru ulang dengan dua dan masukkan bongkah satu persatu dan cukup bilangan dua padankan dengan angka dua pada kad. 3.Guru ulang dengan angka 3,4 dan 5.

Tali, kad nombor, bongkah lego.

LANGKAH (3) (5 MINIT)

Menyebut angka yang ditunjukkan secara rawak

1.Guru beri murid bongkah lego dan guru sebut angka secara rawak.

1.Murid tunjukkan bongkah ikut yang disebut oleh guru 2.Semua murid memberi jawapan secara bergilirgilir

Bongkah lego bakul

LANGKAH (4) (6 MINIT)

Menyebut,dan memadankan angka 1 5 dengan objek yang betul

1.Guru beri setiap kumpulan murid kad angka 1 5 (ada lima kumpulan murid) 2.Guru beri setiap kumpulan pelekat warna hijau. 3.Guru arahkan murid untuk memadankan angka dengan bilangan objek yang betul

1.Setiap murid akan memadankan satu kad angka(5 orang murid dalam setiap kumpulan) 2.Murid padankan angka 1 dengan pelekat Satu. 3.Murid memadankan objek dengan angka yang betul.

Kad angka pelekat

PENUTUP (4 MINIT)

Kesimpulan tentang angka dan bilangan objek yang betul

1.Guru kumpulkan hasil kerja setiap kumpulan. 2. Guru menilai hasil kerja kumpulan.

1.Murid beri tumpuan pada arahan guru. 2.Murid memberi jawapan dengan bimbingan guru

Kad angka murid

3.Guru menyoal semula murid angka 1 5 dan padanan objek

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN Kelas : Pra Sekolah Cemerlang Tarikh : 30.05.2012 Masa : 9.40 10.40 pagi (60 minit) Bil. Murid : 5+ tahun Modul : Asas Tema : Matematik Subtema : Konsep Nombor Tunjang : Sains dan Teknologi-Awal Matematik ST 7.0 Konsep Nombor Standard Kandungan : ST 7.1 Memahami Nombor 1-10 Standard Pembelajaran : ST 7.1.1 Menyebut nama nombor 1 hingga 10 ST 7.1.8 Menulis nombor 1-10 mengikut cara yang betul. Kesepaduan Tunjang : KTI 1.2 Menzahirkan idea kreatif dalam penghasilan karya (Ekspresi Kreatif). PFK 2.1 Melakukan kemahiran motor kasar lokomotor. Objektif Pembelajaran : Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid akan dapat: 1) Menyebut nama setiap nombor 1- 10. 2) Menulis angka 1-10 dengan betul. Pengetahuan Sedia Ada : i) Murid telah didedahkan dengan pengalaman pranombor. ii) Murid pernah membandingkan kuantiti objek. Kemahiran Berfikir : Menggunakan kemahiran tugas harian selesaikan masalah. Penerapan nilai : Kasih sayang Bahan Bantu Mengajar : Kertas,persembahan slaid Power Point, lembaran kerja, laman blog. Fokus MI : Kinestetik, Verbal Linguistik. Kosa Kata : Nombor. MASA/ ISI PELAJARAN AKTIVITI PNP CATATAN/

LANGKAH Set Induksi Perbualan antara (5 minit) guru dengan pelajar.

Guru bertanya bilangan objek kelas mereka. tulis, anggota dalam kelas.

BAHAN kepada pelajar tentang Kemahiran yang terdapat di sekitar verbalContohnya jumlah alat linguistik. badan dan perabot di

Langkah 1 (5 minit)

Aktiviti 1 Mengenali konsep nombor menggunakan paparan Power Point. Aktiviti 2 Menulis dan membaca nombor.

Guru menunjukkan nombor 1 hingga 10 yang diwakili oleh objek tertentu dan menyoal murid tentang nombor yang ada dalam slaid Power Point. Guru mengajar pelajar menyebut nombor dengan betul berpandukan BBM yang disediakan.

Slaid Power Point

Langkah 2 (25 minit)

Aktiviti 1 Pelajar belajar konsep nombor melalui multimedia Aktiviti 2 Pelajar belajar menulis nombor.

Guru menunjukkan cara menulis nombor dengan mengabungkan multimedia (video dan audio) Murid diberikan lembaran kerja untuk latihan menulis dengan bimbingan guru.

Video dan audio digunakan dalam blog.

Lembaran kerja

Langkah 3 (20 minit) Penutup (5 minit)

Mempamerkan Murid menunjukkan hasil kerja dan hasil kerja dan guru membuat ulasan membuat ulasan. Aktiviti pengukuhan Guru memanggil beberapa orang murid untuk menulis nombor 1 10 dengan bimbingan guru. Guru meminta murid mengakses laman blog, mencetak lembaran kerja yang disediakan sebagai aktiviti pengukuhan untuk disiapkan oleh pelajar di rumah. Murid membuat kesimpulan dengan bimbingan guru.

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN


RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN Rancangan Pengajaraan Harian 1 (Objektivisme)
Tunjang Kelas Tarikh Masa Bil murid Kandungan Standard Pembelajaran Sains dan Teknologi Prasekolah Ibnu Khaldun 25 Mac 2012 60 minit 25 orang ST 7.1 Memahami nombor 1-10 ST7.1.1Menyebut nombor 1-10

ST7.1.4Menggunakan bentuk untuk mewakili bilangan objek Tema Kenderaan Subtema Kenderaan di darat Bahan Kad gambar kenderaan di darat, lembaran kerja Pengetahuan sedia ada 1. Murid sudah memahami istilah banyak dengan pelajar sedikit Objektif Di akhir pengajaran murid dapat 1. Padankan samada kumpulan objek sedikit atau banyak 2. Membezakan kumpulan banyak dan sedikit Kesepaduan Nilai Kemahiran Bahasa Melayu, Fizikal, Kreativiti dan Estetika,Sosioemosi dan Moral Mendengar arahan guru Mewarnakan gambar dengan cara yang betul

Langkah

Isi Pelajaran

Set induksi Konsep (5 minit) banyak

Aktiviti Pengajaran dan Bahan/catatan Pembelajaran Aktiviti Guru Aktiviti Murid -Guru berlakon -Murid melihat seperti orang dan mendengar dalam penerangan guru

kekenyangan -Guru menyatakan guru makan banyak Langkah 1 Membilang -Guru -Murid melihat Bahan :Ladtop, nombor 1- perdengarkan kad nombor speaker, kad (10 minit) 10 lagu Mari -Murid mengikut nombor Membilang guru membilang -Guru nombor 1-10 menunjukkan kad nombor -Guru -Murid Bahan :Kad menerangkan mendengar gambar kepada murid penerangan dari kenderaan di tentang konsep guru darat Langkah 2 Konsep banyak dan Nilai : (15 minit) banyak dan sedikit mendengar sedikit, i.Guru kenyang arahan sama kerana makan bnayak banyak ii.Guru lapar kerana makan sedikit -Guru tunjukkan kad gambar kenderaan di darat i.gambar basikal banyak ii.gambar kereta sedikit iii.gambar keretapi dan motosikal sama banyak -Guru pilih - Murid Bahan: kad seorang murid tampalkan kad gambar untuk tampalkan gambar kenderaan di kad gambar mengikut darat, pensil Langkah 3 Memahami basikal di bahagian yang (15 minit) konsep bahagian banyak ditetapkan banyak dan dan kad gambar sedikit -Murid menerima kereta di

bahagian sedikit penerangan dari -Guru terangkan guru kepada murid -Murid bahawa basikal mewakili banyak mengeluarkan pensil masingdan kereta mewakili sedikit masing -Guru minta murid keluarkan -Murid bandingkan pensil masingsamada pensil masing yang mereka -Guru minta murid bandingkan miliki banyak atau sedikit bilangan pensil berbanding yang mereka rakan-rakan miliki dengan yang lain. pensil yang dimiliki oleh rakan Langkah 4 Penilaian -Murid diberikan -Murid (15 minit) lembaran kerja menyiapkan latihan yang diberi Pengukuhan -Guru -Murid diminta menunujukkan menyatakan kad Penutup kembali kad gambar yang (5minit) gambar mewakili kenderaan di kumpulan yang darat banyak dan kumpulan yang sedikit dan kumpulan yang sama banyak

Bahan : Lembaran kerja

Bahan : Kad gambar kenderaan di darat

Refleksi : Proses pengajaran dan pembelajaran berjalan dengan lancar. Murid menunjukkan kefahaman yang tinggi tentang tajuk yang dipelajari. Keseluruhan murid dapat menyatakan kumpulan objek yang banyak, kumpulan objek yang sedikit dan kumpulan objek yang sama banyak. Tahniah....

Rancangan Pengajaraan Harian 1 (Konstruktivisme)


Tunjang Kelas Tarikh Masa Bil murid Kandungan Standard Pembelajaran Sains dan Teknologi Prasekolah Ibnu Khaldun 25 Mac 2012 60 minit 25 orang ST 7.1 Memahami nombor 1-10 ST7.1.1Menyebut nombor 1-10 ST7.1.4Menggunakan bentuk untuk mewakili bilangan objek Kenderaan Kenderaan di darat Kad gambar kenderaan di darat, lembaran kerja

Tema Subtema Bahan Pengetahuan sedia ada 1. Murid sudah memahami istilah banyak dengan sedikit pelajar Objektif Di akhir pengajaran murid dapat 1. Padankan samada kumpulan objek sedikit atau banyak 2. Membezakan kumpulan banyak dan sedikit Kesepaduan Nilai Kemahiran Bahasa Melayu, Fizikal, Kreativiti dan Estetika,Sosioemosi dan Moral Mendengar arahan guru Mewarnakan gambar dengan cara yang betul

Langkah

Isi

Set induksi (5minit)

Konsep banyak

Aktiviti Pengajaran dan Bahan/catatan Pembelajaran Aktiviti Guru Aktiviti Murid -Guru berlakon -Murid melihat seperti orang simulasi guru dalam -Murid kekenyangan menjawab -Guru menyoal soalan guru murid i.kerana guru i.Kenapa guru makan banyak kekenyangan?

Langkah 1 Membilang (10 minit) nombor 110

-Guru -Murid menyanyi perdengarkan lagu Mari lagu Mari Membilang Membilang -Murid pilih kad -Guru minta nombor yang murid tunjukkan betul seperti kad nombor bagi yang mereka setiap nombor nyanyikan atau yang mereka sebutkan nyanyikan tadi -Guru minta -Murid murid pilih kad mengambil kad Langkah 2 Konsep gambar gambar kereta (10minit) banyak dan kenderaan di dengan bilangan sedikit, darat mengikut sedikit dan kad sama arahan yang gambar basikal banyak diberikan oleh dengan bilangan guru yang banyak i.Ambil kad -Murid gambar kereta mengambil kad dengan bilangan gambar sedikit daripada motosikal dan bilangan basikal kad gambar bas ii.Ambil kad dengan bilangan gambar motosikal yang sama sama banyak banyak dengan kad gambar bas -Guru minta - Murid hasilakan murid mencari 3 kumpulan yang Langkah 3 Memahami atau dikendaki oleh (25 minit) konsep mendapatkan guru dengan banyak dan bahan yang ada dapatkan bahan sedikit di persekitaran di persekitaran dan wujudkan iaitu : tiga kumpulan i.kumpulan iaitu: banyak i.kumpulan ii.kumpulan banyak sedikit ii.kumpulan iii.kumpulan sedikit sama banyak iii.kumpulan sama banyak

Langkah 4 Penilaian (5minit)

-Murid menyiapkan latihan yang diberi -Guru pilih -Murid beberapa orang menerangkan Penutup Pengukuhan murid untuk kembali tentang (5 minit) terangkan konsep banyak, kembali tentang sedikit dan sama konsep banyak, banyak kepada sedikit dan sama guru dan rakanbanyak rakan yang lain

-Murid diberikan lembaran kerja

Refleksi : Proses pengajaran dan pembelajaran berjalan dengan lancer. Kefahamna murid tentang tajuk yang dipelajari amat tinggi. Penglibatan murid di dalam kelas juga aktif. Murid dapat member respon yang aktif terhadap setiap persoalan yang diajukan oleh guru. Tahniah...

Rancangan Pengajaran Harian 2 (Objektivisme)


Tunjang Kelas Tarikh Masa Bil murid Kandungan Standard Pembelajaran Sains dan Teknologi Prasekolah Ibnu Khaldun 26 Mac 2012 60 minit 23 orang ST 7.1 Memahami nombor 1-10 ST7.1.1Menyebut nombor 1-10 ST7.1.5Memadankan angka 1-10 dengan bilangan objek Kenderaan Kenderaan di darat Kad gambar kenderaan di darat, lembaran kerja Murid sudah dapat membilang angka 1-10 Di akhir pengajaran murid dapat

Tema Subtema Bahan Pengetahuan sedia ada pelajar Objektif

1. Menamakan nombor bagi setiap kumpulan objek 2. Memadankan kumpulan objek dengan nombor 3. Melukis gambar objek berdasarkan nombor yang disebut atau dikehendaki Kesepaduan Nilai Kemahiran Bahasa Melayu, Fizikal dan Estetika,Sosioemosi dan Moral Mendengar arahan guru Melukis gambar

Langkah

Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran Aktiviti Guru Aktiviti Murid -Guru -Murid bercerita melihat dan Set Membilang objek dengan murid mendengar induksi tentang penerangan (5 minit) pembelian guru kuih -Murid -Guru bilang kuih menunjukkan bersamakepada murid sama bilangan kuih yang guru beli -Guru bilang bersama murid kuih yang dibeli -Guru -Murid tunjukkan kad melihat kad nombor nombor kepada murid -Murid Langkah Memadankan nombor -Guru membilang 1 1-10 dengan objek terangkan nilai kad gambar (10 nombor yang kereta minit) ditunjukkan -Murid tadi mendengar -Guru minta penerangan murid bilang guru

Isi Pelajaran

Bahan/catatan

Bahan : kuihmuih

Bahan : kad gambar kenderaan di darat, kad nombor

kad gambar kereta -Guru padankan kad gambar kereta tadi pada nombor yang ditunjukkan -Guru -Murid tunjukkan kad melihat kad gambar gambar kenderaan di yang Langkah Memadankan objek darat ditunjukkan 2 dengan nombor 1-10 -Guru bilang -Murid (15 bersama murid membilang minit) kad gambar kad gambar tersebut kereta -Guru letakkan bersamakad nombor sama bagi setiap -Murid kumpulan mendengar objek penerangan -Guru dari guru terangkan kepada murid konsep padanan nombor dengan objek -Guru - Murid lihat tunjukkan kad kad nombor nombor yang kepada murid ditunjukkan Langkah Melukis gambar -Guru minta oleh guru 3 berdasarkan nombor murid (15 1-10 -Murid nyatakan minit) nyatakan nombor nombor tersebut. -Guru tampal yang kad nombor di ditunjukkan tadi papan putih -Guru lukis -murid gambar kenderaan di membilang

Bahan :Kad gambar kenderaan di darat, kad nombor Nilai : mendengar arahan

Bahan: kad gambar kenderaan di darat, pensil MI :Kreativiti dan Estetika

Langkah Penilaian 4 (15 minit) Penutup Pengukuhan (5minit)

darat gambar berdasarkan kereta yang nombor yang dilukis oleh ditunjukkan guru tadi -Murid -Guru mendengar terangkan penerangan konsep dari guru melukis gambar berdasarkan nombor -Murid -Murid Bahan : diberikan menyiapkan Lembaran kerja lembaran kerja latihan yang diberi -Guru -Murid Bahan : menunujukkan padankan Kad gambar kembali kad kad gambar kenderaan di gambar dengan kad darat, Kad kenderaan di nombor nombor darat dengan -Murid diminta betul di padankan kad papan putih gambar dan dengan kad sebaliknya. nombor dengan begitu dan sebaliknya.

Refleksi : Proses pengajaran dan pembelajaran berjalan dengan lancar. Murid dapat memadankan objek dengan nombor 1-10 dengan betul. Murid juga dapat memadankan nombor dengan bilangan objek dengan betul. Murid juga dapat melukis dengan bilangan yang betul. Keseluruhannya, murid dapat menguasai apa yang dipelajari. Tahniah...

Rancangan Pengajaraan Harian 2 (Konstuktivisme)


Tunjang Sains dan Teknologi

Kelas Tarikh Masa Bil murid Kandungan Standard Pembelajaran

Prasekolah Ibnu Khaldun 26 Mac 2012 60 minit 23 orang ST 7.1 Memahami nombor 1-10 ST7.1.1Menyebut nombor 1-10 ST7.1.5Memadankan angka 1-10 dengan bilangan objek Kenderaan Kenderaan di darat Kad gambar kenderaan di darat, lembaran kerja Murid sudah dapat membilang angka 1-10 Di akhir pengajaran murid dapat 1. Menamakan nombor bagi setiap kumpulan objek 2. Memadankan kumpulan objek dengan nombor 3. Melukis gambar objek berdasarkan nombor yang disebut atau dikehendaki Bahasa Melayu, Fizikal dan Estetika,Sosioemosi dan Moral Mendengar arahan guru Melukis gambar Isi Pelajaran Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran Aktiviti Guru Aktiviti Murid -Guru -Murid letakkan membilang batang batang aiskrim dalam aiskrim bakul setiap -Murid murid nyatakan -Murid nilai yang diminta ada dalam membilang bakul Bahan/catatan

Tema Subtema Bahan Pengetahuan sedia ada pelajar Objektif

Kesepaduan Nilai Kemahiran Langkah

Set Membilang objek induksi (5 minit)

Bahan : bakul, batang kayu aiskrim

batang mereka aiskrim dan nyatakan nilai -Guru -Murid Bahan : kad tunjukkan melihat kad gambar kad nombor nombor kenderaan di kepada murid -Murid darat, kad Langkah Memadankan nombor -Murid menyatakan nombor 1 1-10 dengan objek nyatakan nilai nilai nombor (15 nombor yang yang minit) ditunjukkan ditunjukkan oleh guru oleh guru -Guru minta -Murid bilang murid bilang kad gambar kad gambar kenderaan di kereta darat dengan -Guru minta bilangan murid yang betul padankan kad -Murid gambar padankan kereta tadi dengan pada nombor nombor yang yang betul ditunjukkan -Guru -Murid Bahan :Kad tunjukkan melihat kad gambar kad gambar gambar yang kenderaan di kenderaan di ditunjukkan darat, kad Langkah Memadankan objek darat -Murid nombor 2 dengan nombor 1-10 -Guru minta menyatakan Nilai : (15 murid bilangan kad mendengar minit) nyatakan gambar arahan bilangan kad kereta gambar -Murid kereta menyatakan -Guru minta nilai kad murid nombor yang nyatakan nilai dilihat kad nombor -Murid yang padankan ditunjukkan kad gambar -Guru minta kereta murid dengan kad padankan kad nombor

gambar dengan betul kereta dengan kad nombor dengan betul -Guru - Murid lihat Bahan: kad tunjukkan kad nombor gambar kad nombor yang kenderaan di kepada murid ditunjukkan darat, pensil Langkah Melukis gambar -Guru minta oleh guru MI :Kreativiti 3 berdasarkan nombor murid dan Estetika (15 1-10 -Murid nyatakan minit) menyatakan nombor nombor yang tersebut. -Guru tampal ditujukkan kad nombor oleh guru di papan -Murid putih -Guru minta melukis gambar murid seorang demi kenderaan di darat seorang berdasarklan melukis di papan putih nilai nombor berdasarkan yang nombor yang dikehendaki telah -Murid ditampal -Guru minta nyatakan nilai nombor murid nyatakan nilai nombor Langkah Penilaian -Murid -Murid Bahan : 4 diberikan menyiapkan Lembaran kerja (15 lembaran latihan yang minit) kerja diberi -Guru minta -Murid Bahan : murid dapatkan Murid, kad Penutup Pengukuhan mendapatkan rakannombor (5minit) rakan dengan rakanya bilangan 1-10 dengan dan dapatkan bilangan kad nombor antara 1-10

untuk mewakili bilangan rakan yang telah dipilih oleh murid tadi

dan dapatkan kad nombor bagi mewakili bilangan rakan yang telah dipilih olehnya tadi

Refleksi : Proses pengajaran dan pembelajaran berjalan dengan lancar. Murid menunjukkan minat terhadap aktiviti yang dijalankan oleh guru. Penglibatan murid di dalam kelas juga aktif. Respon dan jawapan yang diberikan oleh murid terhadap soalan guru juga baik. Keseluruhannya, murid dapat menguasai pelajaran yang diajarkan oleh guru. Tahniah..

Rancangan Pengajaraan Harian 3 (Objektivisme)

Tunjang Kelas Tarikh Masa Bil murid Kandungan Standard Pembelajaran

Sains dan Teknologi Prasekolah Ibnu Khaldun 27 Mac 2012 60 minit 25 orang ST 7.1 Memahami nombor 1-10 ST7.1.1Menyebut nombor 1-10

ST7.1.2Memadankan angka 1-10 dengan perkataan ST7.1.8Menulis nombor 1-10 Tema Kenderaan Subtema Kenderaan di darat Kad nombor, kad suku kata, kad perkataan, Bahan lembaran kerja 1. Murid sudah dapat membilang angka 1Pengetahuan sedia ada 10 pelajar 2. Murid sudah mengenal nombor 1-10 Objektif Di akhir pengajaran murid dapat

1. 2. Kesepaduan Nilai Kemahiran

Memadankan angka dengan perkataan Menulis nombor 1-10 dengan betul

Bahasa Melayu, Fizikal, dan Sosioemosi Mendengar arahan guru Menulis nombor

Langkah

Aktiviti Pengajaran dan Bahan/catatan Pembelajaran Aktiviti Guru Aktiviti Murid -Guru bimbing -Murid Bahan :Ladtop, murid menyanyi menyanyi lagu speaker, lirik Set Mengetahui lagu 1 jari 1 jari lagu induksi konsep tap..tap..tap.. tap..tap..tap.. (5 minit) nombor 1-10 -Guru minta murid bersama-sama menunjukkan jari -Murid sambil menyanyi menunjukkan mengikut lirik lagu jari sambil Contoh: saya ada 1 menyanyi jari tap...tap..tap.. mengikut lirik (murid tunjukkan 1 lagu yang jari dan begitulah didendangkan seterusnya...) Contoh: saya ada 1 jari tap...tap..tap.. (murid tunjukkan 1 jari dan begitulah seterusnya...) -Guru bimbing -Murid Bahan : kad murid mengeja mengeja nama suku kata Langkah Mengeja nama nombor nombor 1 nama bersama (10 nombor 1-10 Contoh : dengan guru minit) -Murid mendengar sa tu = satu penerangan -Guru minta murid guru mengeja bersama-

Isi Pelajaran

sama -Guru tampalkan kad perkataan Langkah Memadankan nama nombor 1-10 2 kad -Guru turut (15 perkataan tampalkan kad minit) dengan nombor nombor 1-10 bersebelahan dengan kad perkataan Contoh: lima =5

-Murid mendengar penerangan guru

Bahan :Kad perkataan,kad nombor Nilai : mendengar arahan

Langkah Menulis 3 nombor 1(15 10 minit)

-Murid mendengar penerangan dari guru -murid membilang gambar kereta yang dilukis oleh guru Langkah Penilaian -Murid diberikan -Murid 4 lembaran kerja menyiapkan (15 latihan yang minit) diberi -Guru menunjukkan -Murid lihat kembali kad nombor kad nombor Penutup Pengukuhan kepada murid. yang

-Guru tunjukkan kad nombor kepada murid -Guru tunjuk cara menulis nombor 110 dengan cara yang betul -Guru minta murid seorang demi seorang menulis di papan putih -Guru bimbing murid menulis nombor 1-10 dengan cara yang betul

- Murid lihat kad nombor yang ditunjukkan oleh guru

Bahan: kad gambar kenderaan di darat, pensil MI : Fizikal, Moral, -Murid menulis Sosioemosi nombor 1-10 di papan putih dengan dibimbing oleh guru.

Bahan : Lembaran kerja

Bahan : Kad nombor

(5minit)

-Guru minta murid menyebut nombor yang ditunjukkan -Guru minta murid membilang nombor 1-10

ditunjukkan -Murid menyebut nombor yang ditunjukkan Murid bilang nombor 1-10

Refleksi : Proses pengajaran dan pembelajaran berjalan dengan lancar. Keseluruhannya, hampir 20 orang murid dapat menguasai pelajaran hari ini. Murid menunjukkan minat terhadap penerangan guru dan dapat member tumpuan yang sepenuhnya terhadap pengajaran guru. Tahniah...

Rancangan Pengajaraan Harian 3 (Konstruktivisme)

Tunjang Kelas Tarikh Masa Bil murid Kandungan Standard Pembelajaran

Sains dan Teknologi Prasekolah Ibnu Khaldun 27 Mac 2012 60 minit 25 orang ST 7.1 Memahami nombor 1-10 ST7.1.1Menyebut nombor 1-10

ST7.1.2Memadankan angka 1-10 dengan perkataan ST7.1.8Menulis nombor 1-10 Tema Kenderaan Subtema Kenderaan di darat Kad nombor, kad suku kata, kad perkataan, Bahan lembaran kerja 1. Murid sudah dapat membilang angka 1Pengetahuan sedia ada 10 pelajar 2. Murid sudah mengenal nombor 1-10 Objektif Di akhir pengajaran murid dapat 1. 2. Memadankan angka dengan perkataan Menulis nombor 1-10 dengan betul

Kesepaduan Nilai Kemahiran

Bahasa Melayu, Fizikal, dan Sosioemosi Mendengar arahan guru Menulis nombor Bahan/catata n

Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran Aktiviti Guru Aktiviti Murid -Guru berikan -Murid murid batang kayu membilang Set Mengetahui aiskrim nombor 1-10 induksi konsep nombor -Guru minta murid sambil (5 minit) 1-10 menambah satu menambahka demi satu batang n satu demi kayu aiskrim satu batang sehingga cukup kayu aiskrim dengan bilangan 10 sehingga cukup dengan bilangan 10 -Guru bimbing -Murid murid mengeja mengeja Langkah Mengeja nama nama nombor nama 1 nombor 1-10 nombor (10 Contoh : -Murid minit) memilih kad suku kata sa tu = satu untuk membina -Guru minta murid perkataan mengeja bersama- nama nombor 1-10 yang sama -Guru minta murid dikehendaki oleh guru membina semula

Langka Isi Pelajaran h

-Batang kayu aiskrim

Bahan : kad suku kata

perkataan nama nombor 1-10 -Guru tampalkan -Murid Bahan :Kad kad perkataan menampal perkataan,kad Langkah Memadankan nama nombor 1-10 nombor pada nombor 2 kad perkataan -Guru minta murid kad perkataan Nilai : (15 dengan nombor tampalkan nombor nama nombor mendengar minit) 1-10 pada kad perkataan yang arahan nama nombor yang dikehendaki

betul Contoh: lima =5

oleh guru dengan betul Contoh: lima =5

Langkah Menulis 3 nombor (15 -10 minit)

-Guru tunjukkan kad perkataan nama nombor 1-10 -Guru minta murid menulis nombor 1 dengan cara yang betul di papan putih berdasarkan kad perkataan nama nombor yang dikehendaki oleh guru -Guru minta murid nyatakan nombor yang ditulis

- Murid lihat Bahan: kad kad perkataan nombor, kad nama nombor perkataan, yang papan putih, ditunjukkan marker pen oleh guru MI : Fizikal, Moral, -Murid Sosioemosi menulis nombor 1-10 dengan cara yang betul di papan putih berdasarkan kad perkataan nama nombor yang dikehendaki oleh guru

Langkah Penilaian 4 (15 minit) Penutup Pengukuhan (5minit)

-Murid menyatakan nombor yang mereka tulis -Murid diberikan -Murid Bahan : lembaran kerja menyiapkan Lembaran kerja latihan yang diberi -Guru -Murid lihat Bahan : menunjukkan kad nombor Kad nombor kembali kad yang nombor kepada ditunjukkan murid. -Murid -Guru minta murid menulis menulis nombor 1- nombor 1-10 10 dan menyebut dan menyebut nombor yang ditulis nombor yang

-Guru minta murid ditulis membilang nombor -Murid bilang 1-10 nombor 1-10 Refleksi : Proses pengajaran dan pembelajaran berjalan dengan lancar. Penglibatan murid di dalam kelas adalah aktif. Murid menujukkan minat terhadap setiap aktiviti ynag dijalankan oleh guru. Keseluruhannya, murid menunjukkan peningkatan dalam kefahaman memahami dan mengenal nombor 1-10. Murid dilihat begitu teruja untuk menjawab soalan yang diberikan oleh guru. Tahniah...

Anda mungkin juga menyukai