Anda di halaman 1dari 1

Nama :

Kelas :

Lembaran kerja
Tarikh:

Susun ayat berikut mengikut urutan yang betul dalam satu perenggan berdasarkan teks cerita
halaman 24 dan 25 dalam buku teks anda.
Keputusan peperiksaan pertengahan tahun Izhar tidak memuaskan.
Izhar malu hendak berhadapan dengan ibunya semasa pulang dari sekolah.
Kerajinan dan ketabahan anai-anai menyedarkan Izhar.
Dia menyesal kerana tidak menghiraukan nasihat ibu bapa dan gurunya.
Izhar ternampak anai-anai yang sedang tekun membuat busut.
Izhar berazam untuk belajar dengan bersungguh-sungguh.

Bina lima ayat tunggal berdasarkan gambar di bawah.

1.
...
2

3.

4.............................................
..................................................................................................................................................................
5.

10