Anda di halaman 1dari 3

No. 1. 2. 3. 4. ". %. '. (. ).

Enha Mutiah Milawati Yusuf Krismayanti Anugrah #ivit Ervita Suryawal &ianse Minarti Sutrisno *snaeni +is

NAMA

JABATAN DALAM TIM Ketua Sekretaris Bendahara Koordinator Divisi !ara n$$ota n$$ota n$$ota n$$ota n$$ota n$$ota n$$ota Koordinator /erlen$ka/an dan Dekorasi n$$ota n$$ota n$$ota n$$ota n$$ota n$$ota Koordinator Divisi Danus n$$ota n$$ota n$$ota n$$ota n$$ota Koordinator Divisi 6u1dok n$$ota n$$ota n$$ota Koordinator Divisi Konsumsi n$$ota n$$ota n$$ota n$$ota n$$ota n$$ota

1,. -enri .ila 11. Elsa ansari 12. Wd. Ilfah Rahma Yulfitrah 13. Se/ti yunu$rawati S 14. Yo$i ndrew 1". 1%. 1'. 1(. inul Yakin ndi 0unawan k1al .ur Karim 1dul &ahim

1). Siti Damayanti AR 2,. Endah mutmainnah 21. 2tari .a3amuddin 22. .ur idah &isky 23. 24. hmad 4haer Darwis r1i rdiani 5am+ah

2". Nurul Alif Exani ah 2%. &io Kristian 2'. .urhidayah 2(. de 6utra Saalino

2). Nur Safaatul Laila 3,. 7u/ytha .imandana 31. 5amida 32. Dwi 8ulandari 33. .urfitriyana 34. 8d. 9asriati 3". Ma$hfira 0untata

Diteta/kan Di 6ada -an$$al

: Kendari : 1' Se/tem1er 2,13

Dekan;

!rof. Dr. Nur Na ry Noor# M!$