Anda di halaman 1dari 5

Lembar Kerja Siswa

Bahasa Indonesia Kelas x


Tema : Menjadi warga Negara yang Baik
Nama
Kelas
Hari/tgl
Tema

:
:
:
:

No Uraian
Bentuk
1
Carilah dan
Bahan :
catatlah sebuah
Teks prosedur
Kompleks cara
membuat makanan
atau minuman dari
sebuah majalah,
buku resep
masakan, atau
internet
Cara Membuat :

Buatlah ke dalam
Struktur Prosedur
Kompleks yang
sesuai dengan
kaidah Teks
Prosedur Kompleks

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Judul :
Bahan
Alat-alat
Langkah-langkah
Manfaat
Larangan
Kesimpulan

Keterangan

3.

Sebutkan ciri-ciri
kalimat yang
terdapat dalam
Teks Prosedur
Kompleks dan
berikan contoh

1. Kalimat...................................
Contoh
:...........................................................................
.....
............................................................................
.................
............................................................................
................
2. Kalimat................................................................
.................
Contoh
:...........................................................................
....
............................................................................
................
............................................................................
................
3. Kalimat................................................................
................
Contoh
:...........................................................................
....
............................................................................
................
............................................................................
................

Teks Prosedur
Kompleks
Membuat
makanan/minuman

1. Judul :
............................................................................
.................
2. Bahan:.................................................................
.................
............................................................................
.................
............................................................................
.................
............................................................................
.................
............................................................................
.................

............................................................................
.................
............................................................................
.................
............................................................................
.................
3. Alatalat:.....................................................................
.........
............................................................................
.................
............................................................................
.................
............................................................................
.................
............................................................................
.................
............................................................................
.................
............................................................................
.................
............................................................................
.................
4. Langkahlangkah...............................................................
..
............................................................................
................
............................................................................
.................
............................................................................
.................
............................................................................
.................
............................................................................
.................
............................................................................
.................
............................................................................
.................
............................................................................
.................
............................................................................
.................
............................................................................
.................

............................................................................
.................
............................................................................
.................
............................................................................
.................
............................................................................
.................
............................................................................
.................
5. Manfaat
............................................................................
.................
............................................................................
.................
............................................................................
.................
............................................................................
.................
............................................................................
.................
............................................................................
.................
............................................................................
.................
6. Larangan
............................................................................
.................
............................................................................
.................
............................................................................
.................
............................................................................
.................
............................................................................
.................
............................................................................
.................
............................................................................
.................
7. Kesimpulan
............................................................................
.................
............................................................................

.................
............................................................................
.................
............................................................................
.................
............................................................................
.................
............................................................................
.................
............................................................................
.................

Anda mungkin juga menyukai