Anda di halaman 1dari 3

Aftale mellem regeringen (Socialdemokraterne og Det Radikale Venstre), Venstre, Dansk Folkeparti og Socialistisk Folkeparti om:

Klare rammer for byggeriet af Metrocityringen

21. februar 2014

Parterne har noteret sig, at Metroselskabets bestyrelse vurderer, at usikkerheden om myndighedsforhold og reguleringen af byggeriet med sandsynlighed indebrer, at projektets tidsplan ikke kan overholdes, og at der kan blive tale om en forgelse af anlgsomkostningerne, der overstiger 3 pct. og medfrer en forlngelse af tilbagebetalingstiden for selskabets gld med mere end 2 r. Det flger af lov om Metroselskabet I/S og Arealudviklingsselskabet I/S, at der i denne situation foreligger en forpligtelse til handling for staten som medejer. Projektet er sledes allerede p nuvrende tidspunkt forsinket og fordyret. Baggrunden for Metroselskabets vurdering er, at der p en rkke kritiske omrder er betydelig usikkerhed om de retlige rammer for at gennemfre anlgget af Cityringen. Det forventes, at der fortsat vil vre en sdan usikkerhed om projektets gennemfrelse samt usikkerhed for de berrte naboers retsstilling i forbindelse med kompensation, genhusning mv. i hele den resterende anlgsperiode. Ved projektets planlgning var det forventningen, bl.a. baseret p erfaringer fra byggeriet af den frste metro, at byggeriet skulle reguleres af kommunernes generelle forskrift for anlgsbyggeri suppleret med konkrete dispensationer, som ikke ville kunne pklages. De aktuelle klageadgange var sledes ikke forudsat ved projektets planlgning, men flger dels af beslutninger i Kbenhavns Kommune om administrationsgrundlaget for miljtilladelserne, dels af afgrelser i Natur- og Miljklagenvnet. Klager til Natur- og Miljklagenvnet har fortsat den virkning, at arbejdet ikke kan gennemfres som forudsat i projektplanen. Klagesagsforlbet har derfor store konsekvenser for projektets tidsplan og konomi. Hertil kommer, at eventuelle klager til Natur- og Miljklagenvnet over grundvandssnkning kan forsinke projektet yderligere. Parterne er p den baggrund enige om, at de retlige rammer for projektet skal justeres, s der skabes sikkerhed for projektets gennemfrsel. Det hidtidige forlb har samtidig vist, at det eksisterende lovgrundlag ikke er i stand til at hndtere en afhjlpning af generne ved byggeriet for de berrte naboer p en tilfredsstillende mde. Naboerne til byggepladserne oplever byggeriet som generende, herunder ikke mindst i forhold til adgangen til at arbejde om aftenen og natten. Parterne er enige om, at det skal sikres, at anlgget af Cityringen sker p en mde, hvor stj og andre gener begrnses mest muligt, og hvor naboerne har mulighed for passende kompenserende foranstaltninger. Henset til projektets tidsplan og konomi og af hensyn til naboernes situation er parterne derfor enige om at stemme for en ndring af loven om Cityringen med flgende elementer: Nabopakke Klare rammer for byggeriet Supplerende VVM samt miljvurdering

Nabopakke Der er behov for klare og bedre rammer for erstatning og genhusning. Formlet er, at ingen naboer tvinges til at blive udsat for sundhedsskadelig stj.

Derfor ivrksttes flgende: Erstatningerne til naboerne forbedres. Erstatningerne tager fortsat udgangspunkt i Ekspropriationskommissionens afgrelse, men baseres p den tilladte stj og ikke den faktiske stj i de enkelte faser af byggeriet. Det vil betyde, at flere vil f udbetalt erstatning, og der udbetales erstatning i lngere perioder. Samtidig giver det sikkerhed for naboerne om erstatningsudbetalingerne. Erstatningerne modregnes ikke i sociale ydelser. Lovgivningen ndres s erstatninger udbetalt af Metroselskabet til modtagere af sociale ydelser ikke anses for formue, som kan fre til fradrag i den sociale ydelse. Der skabes bedre muligheder for midlertidig genhusning. De mest stjramte naboer fr et retskrav p midlertidig genhusning. Der genhuses kun efter nske fra beboerne, hvorfor den tvangsmssige genhusning efter byfornyelsesloven ikke finder anvendelse i forhold til stj. Ved en genhusningsaftale udbetales der ikke erstatning, men Metroselskabet betaler omkostningerne til erstatningsboligen samt rimelige udgifter til ud- og hjemflytning. Beboeren betaler omkostningerne til den hidtidige bolig og har rdighed over den hidtidige bolig i genhusningsperioden, idet den dog ikke kan genudlejes eller anvendes til beboelse. Der indfres mulighed for overtagelse. Det bliver muligt for de mest stjramte naboer med ejer- eller andelsboliger at anmode Metroselskabet om at kbe ejendommen til markedspris.

Metroselskabet sknner, at ovenstende initiativer samlet vil koste ca. 300 mio. kr., som afholdes af Metroselskabet. Det er mindst en fordobling af de midler, som hidtil har vret afsat til reduktion af gener for naboer. Klare rammer for byggeriet De retlige rammer for at gennemfre byggeriet skal vre klare, stabile og forudsigelige. For at sikre klare rammer for byggeriet overgr Cityringens byggepladser derfor til generelt fastsat regulering af forurening og gener i form af en bekendtgrelse udstedt af transportministeren. Det vil bl.a. medfre, at miljbeskyttelseslovens regler, herunder klageadgangen til Natur- og Miljklagenvnet, ikke lngere vil finde anvendelse. De stjniveauer, arbejdstider mv., som vil ligge til grund for bekendtgrelsen, vil ligge i forlngelse af den supplerende VVM. Tilsvarende glder i forhold til grundvandssnkning i forbindelse med byggeriet. Derfor indfres en bestemmelse, der medfrer, at klager over grundvandssnkning ikke kan indbringes for Natur- og Miljklagenvnet, hvor klager efter vandforsyningsloven har opsttende virkning. Supplerende VVM og miljvurdering I forbindelse med indfrelsen af et nyt regelgrundlag for frdiggrelsen af Cityringen sknnes det hensigtsmssigt, at der skabes adgang for transportministeren til at gennemfre en supplerende VVM. Der gennemfres en supplerende VVM og miljvurdering, inklusive normal offentlighedsfase og hring (i alt 3-4 mneder). I den forbindelse vil embedslgen blive inddraget i forhold til sprgsmlet om sundhedsskadelig stj. Parterne mdes senest medio 2014 med henblik p at drfte projektets konomi og tidsplan p baggrund af et oplg fra Metroselskabet.