MS.

KTN P/413 ( 29 ) 19 Mei 2009
Pejabat Pendaftar Bahagian Pengurusan Modal Insan Universiti Teknologi Malaysia (UTM) 81310 UTM, Skudai Johor Tuan, PERMOHONAN JAWATAN SEBAGAI PEGAWAI TADBIR GRED N41 DARI ENCIK ERMY SYAIFUDDIN BIN PASAH PEMBANTU UNDANG-UNDANG/PENDAFTAR (GRED L29) DI MAHKAMAH SESYEN KUANTAN Dengan hormatnya saya di arah merujuk kepada perkara di atas. 2. Bersama-sama ini dikemukakan permohonan daripada Encik Ermy Syaifuddin bin Pasah, Pembantu Undang-Undang/Pendaftar Gred L29, Mahkamah Sesyen & Majistret Kuantan berserta dengan dokumen-dokumen berikut untuk tindakan pihak tuan selanjutnya. 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 Borang Permohonan Jawatan UTM Salinan Kenyataan Perkhidmatan Salinan Laporan Nilaian Prestasi Tahunan 2008 Salinan Penyata Cuti Terkini Surat Sokongan/Pengesahan Jabatan Salinan Sijil-Sijil berkaitan.

3. Pihak kami menyokong permohonan beliau dan diharap mendapat perhatian dan pertimbangan dari pihak tuan. Sekian, terima kasih. “BERKHIDMAT UNTUK NEGARA” (MOHD. HUSSIN BIN SUJAK) Penolong Pegawai Tadbir b.p. Pengarah Mahkamah Sesyen Kuantan PAHANG DARUL MAKMUR.

KEPADA SESIAPA YANG BERKENAAN Tuan, PENGESAHAN PERKHIDMATAN BAGI ENCIK ERMY SYAIFUDDIN BIN PASAH, PEMBANTU UNDANG-UNDANG GRED L29 NO.K/P: 830402-13-5315 Dengan segala hormatnya saya merujuk kepada perkara tersebut di atas.

2.

Sukacita dimaklumkan bahawa Encik Ermy Syaifuddin bin Pasah telah bertugas

sebagai Pembantu Undang-Undang Gred L29 di Mahkamah Sesyen & Majistret Kuantan mulai 3 November 2008 hingga sekarang.

3.

Walaupun pegawai ini baru sahaja bertugas di jabatan ini, namun beliau telah

menunjukkan kebolehan serta tanggungjawab dalam menjalankan tugas-tugas yang diamanahkan dengan penuh dedikasi dan berdisplin. Jabatan ini tiada halangan dan menyokong penuh agar permohonan beliau sebagai Pegawai Tadbir di Jabatan tuan dipertimbangkan.

Sekian, terima kasih. “BERKHIDMAT UNTUK NEGARA”

(MOHD. HUSSIN BIN SUJAK) Penolong Pegawai Tadbir b.p. Pengarah Mahkamah Sesyen Kuantan PAHANG DARUL MAKMUR.