Anda di halaman 1dari 4

FALSAFAH DAN PENDIDIKAN DI MALAYSIA

FALSAFAH PENDIDIKAN TIMUR ( KONSEP )


Falsafah pendidikan Timur

Falsafah India

Falsafah Cina

Merupakan elemen yang amat penting bagi ahli falsafah Timur sama ada di dunia atau di akhirat

Membolehkan seseorang untuk mencapai kebijaksanaan Mengekalkan struktur kekeluargaan Menggubal undang-undang Memenuhi kehendakkehendak sosial dan ekonomi Peranan guru sebagai penyampai ilmu serta mengajar cara-cara hidup yang baik dan betul

PRINSIP
Kehidupan manusia akan menjadi lebih baik jika mereka sanggup berubah Sikap seseorang terhadap kehidupan merupakan faktor penentu pencapaian kebahagiaan Manusia belajar melalui pemerhatian alam semulajadi mereka.

Setiap manusia ingin memperoleh kebijaksanaan dan mencapai nirvana.