Anda di halaman 1dari 1

Program RADA

▪ Satu pasukan sukarela dianggotai oleh remaja dan belia berumur 18 tahun dan
keatas
▪ Bergerak sebagai mata dan telinga AADK untuk memerangi ancaman dadah
dikawasan masing-masing

Fungsi RADA
▪ Penyampaian perkhidmatan berkesan
▪ Pasukan berdisiplin
▪ Pasukan Sukarelawan
▪ Agen Pengumpul dan Penyebar Maklumat

Objektif RADA
▪ Mendidik golongan belia untuk bertanggungjawab kepada masalah dadah dan
membantu membanterasnya
▪ Membentuk sahsiah pembangunan belia sebagai pelapis pemimpin masa depan
yang mempunyai pengetahuan, kesedaran dan jati diri
▪ mewujudkan pasukan sukarelawan antidadah yang sentiasa peka dan komited
terhadap kerja-kerja pencegahan dadah

Kenapa Anda Perlu Menjadi Ahli RADA?


▪ Berpengetahuan dan mempunyai kesedaran tentang masalah dadah di Malaysia
▪ Memastikan anda dan keluarga anda bebas daripda dadah
▪ Satu pasukan yang mempunyai hala tuju khusus untuk membantu AADK dalam
komuniti
▪ Boleh memberi khidmat yang bererti kepda komuntiti
▪ Agen pengumpul dan penyebar maklumat kepada komuniti