Anda di halaman 1dari 4

IPG KAMPUS PULAU PINANG PROGRAM IJAZAH SARJANA MUDA PERGURUAN PPG ( Ambilan Jun 2011 ) KURSUS : PRA

3111 PENTAKSIRAN DAN PENILAIAN KEMAJUAN KANAK-KANAK PRASEKOLAH RUBRIK PEMARKAHAN HOLISTIK Skala Amat Cemerlang 90-100 Deskriptor Liputan & Kandungan - Menunjukkan pengetahuan dan kefahaman yang sangat dalam, luas, tinggi, menyeluruh dan terkini. - Liputan kandungan tepat, relevan dan terperinci. - Skop literature luas dan konprehensif. - Hasil tugasan menunjukkan keaslian dan kreativiti tersendiri yang sangat tinggi. Organisasi - Organisasi maklumat yang cemerlang. - Struktur yang sangat jelas dengan mengaitkan setiap bahagian dengan bahagian yang lain secara logik. - Susun atur terbaik, logical dan koheren. Idea dikembangkan secara menyeluruh dan jelas dengan penerangan, huraian dan contoh tambahan. - Hubungkait teori dengan amali yang amat tepat. - Pengurusan grafik yang cemerlang. - Pengurusan aktiviti dilaksanakan dengan cemerlang. - Penggunaan TMK dengan amat cekap. Komunikasi - Sangat lancar,penggunaan perbendaharaan kata yang pelbagai, luas dan bersesuaian. - Gaya bahasa yang menarik dan menepati isi yang hendak disampaikan. - Ejaan betul. - Sebutan jelas dan betul. - Kemahiran berkomunikasi yang amat berkesan, berkeyakinan, jelas dan lancar. - Menunjukkan pemikiran reflektif yang amat analitikal dan kritikal. - Menunjukkan kesungguhan, penglibatan & komitmen yang amat tinggi Kemahiran merujuk - Rujukan yang relevan dan menunjukkan bacaan yang sangat luas. - Mempunyai pelbagai sumber utama dan sekunder serta bahan sokongan.
1

Wajaran 10% (9-10)

20% (18-20)

30% (30-27)

40% (36- 40)

Cemerlang 80-89

Liputan & Kandungan - Menunjukkan pengetahuan dan kefahaman yang dalam, menyeluruh dan terkini. - Liputan kandungan yang cukup, konsisten dan memenuhi keperluan tugasan. - Skop literature luas. - Hasil tugasan menunjukkan keaslian dan kreativiti tersendiri. Organisasi - Organisasi maklumat yang baik. - Secara keseluruhan struktur dan perkembangan idea yang jelas walaupun terdapat kekurangan pada beberapa bahagian. - Susun atur yang baik dengan kesilapan yang sedikit/minimum. - Hubungkait teori dengan amali yang tepat - Pengurusan grafik yang baik. - Pengurusan aktiviti dilaksanakan dengan baik. - Penggunaan TMK dengan cekap. Komunikasi - Lancar, penggunaan perbendaharaan kata yang luas dan bersesuaian. - Gaya bahasa yang baik dan menepati isi yang hendak disampaikan. - Sedikit kesilapan ejaan. - Sebutan betul walaupun terdapat sedikit pengaruh bahasa lain/logat. - Kemahiran berkomunikasi yang berkesan, berkeyakinan, jelas dan lancar. - Menunjukkan pemikiran reflektif yang analitikal dan kritikal. - Menunjukkan kesungguhan, penglibatan & komitmen yang tinggi

Wajaran 10% ( 8 8.9)

20% (16 17.8)

30% (24 26.7)

40% (32 35.6)

Kepujian 65-79

Wajaran

10% (6.5- 7.9)

Kemahiran merujuk - Rujukan yang relevan dan menunjukkan bacaan yang luas. - Mempunyai pelbagai sumber utama dan sekunder serta bahan sokongan. Liputan & Kandungan - Menunjukkan pengetahuan dan kefahaman yang memuaskan. - Memenuhi kriteria kandungan tetapi terdapat bahagian yang tidak jelas. - Skop literature mencukupi. - Hasil tugasan menunjukkan keaslian dan kreativiti yang sederhana. Organisasi - Organisasi maklumat yang memuaskan. - Struktur dan perkembangan idea ada tetapi kurang jelas. Sebahagian isi sahaja yang menunjukkan perkaitan dengan bahagian lain.
2

20% (13.0 15.8)

Susun atur yang memuaskan dengan unsur pengulangan idea. Pengurusan grafik yang memuaskan. Hubungkait teori dengan amali yang sederhana tepat. Pengurusan aktiviti dilaksanakan dengan memuaskan. Penggunaan TMK dengan memuaskan.

30% (19.5-23.7)

40% (26 31.6)

Lulus 50-64

Komunikasi - Agak lancar, penggunaan perbendaharaan kata yang bersesuaian. - Gaya bahasa yang memuaskan dan menepati isi yang hendak disampaikan walaupun terdapat kesalahan di beberapa bahagian. - Kesilapan ejaan ketara. - Sebutan betul tetapi dipengaruhi bahasa lain/logat. - Kemahiran berkomunikasi yang sederhana berkesan dan berkeyakinan, kadang-kala kurang jelas dan lancar. - Menunjukkan pemikiran reflektif yang diskriptif dan sederhana analitikal dan kritikal. - Menunjukkan kesungguhan, penglibatan & komitmen yang sederhana. Kemahiran merujuk - Rujukan yang relevan dan menunjukkan bacaan yang memuaskan. - Mempunyai sumber utama dan sekunder serta bahan sokongan yang mencukupi. Liputan & Kandungan - Menunjukkan pengetahuan dan kefahaman yang terhad. - Liputan kandungan tidak lengkap. - Skop literature terhad. - Hasil tugasan kurang menunjukkan keaslian dan kreativiti. Organisasi - Organisasi maklumat yang kurang memuaskan. - Struktur dan perkembangan idea tidak lengkap dan tiada kesimpulan yang jelas. - Susun atur yang kurang memuaskan dengan beberapa kesilapan yang signifikan. Menghubungkaitkan teori dengan amali dengan amat tepat - Hubungkait teori dengan amali yang kurang tepat - Pengurusan grafik yang terhad. - Pengurusan aktiviti dilaksanakan dengan kurang memuaskan. - Penggunaan TMK yang terhad. Komunikasi - Kesuruhan kurang lancar, penggunaan perbendaharaan kata yang terhad. - Gaya bahasa yang terhad dan struktur ayat banyak yang perlu dibetulkan.
3

Wajaran 10% (5-6.4)

20% (10 12.8)

30% (19.2 15)

40% (20 25.6)

Kesilapan ejaan sangat ketara. Sering kali terdapat sebutan yang salah. Kemahiran berkomunikasi yang kurang berkesan dan berkeyakinan serta kurang jelas dan lancar. Pemikiran reflektif yang diskriptif. Pemikiran analitik dan kritikal yang kurang atau terhad. Menunjukkan kesungguhan, penglibatan & komitmen yang kurang.

Gagal 0-49 Wajaran

Kemahiran merujuk - Rujukan yang relevan adalah terhad dan bacaan juga terhad. - Mempunyai bilangan bahan sumber serta bahan sokongan yang tidak cukup. Liputan & Kandungan. - Menunjukkan pengetahuan dan kefahaman di tahap yang rendah/ sangat terhad. - Liputan kandungan tidak lengkap dan tidak relevan. - Hasil tugasan tidak menunjukkan keaslian dan kreativiti. Organisasi - Organisasi maklumat yang lemah. - Struktur dan perkembangan tidak lengkap dan tiada kesimpulan. - Susun atur yang lemah dengan kesilapan yang nyata. - Hubungkait teori dengan amali yang salah. - Pengurusan grafik yang amat kurang. - Gagal mengurus dan melaksanakan aktiviti. - Penggunaan TMK yang amat kurang/terhad Komunikasi - Kesuruhan tidak lancar, penggunaan perbendaharaan kata yang amat terhad. - Sering kali penyampaian tidak difahami. - Kesilapan ejaan sangat ketara. - Sebahagian besar sebutan yang salah. - Kemahiran berkomunikasi yang tidak berkesan, berkeyakinan serta tidak jelas dan lancar. - Pemikiran reflektif yang diskriptif amat terhad. Tiada pemikiran analitikal & kritikal. - Tidak menunjukkan kesungguhan, penglibatan & komitmen terhadap tugasan. Kemahiran merujuk - Kurang atau hampir tiada rujukan. - Kurang atau hampir tiada bahan sokongan.

10% (0-4.9)

20% (0 9.8)

30% (0 14.7)

40% (0 19.6)