Anda di halaman 1dari 10

Sifat dan Kualiti Peribadi

Baik Hati- Timbang rasa seseorang guru amat dihargai oleh murid. Jenaka- Suasana riang gembira Sabar- Mengawal perasaan diri Bertanggungjawab

Yakin-Tidak berasa takut semasa membuat sesuatu tindakan. Kepimpinan- Mewarisi sifat kepimpinan supaya murid akan mematuhi guru.

Sifat dan Kualiti Sosial /Tingkah Laku


Konsep guru yang berjaya bukan hanya ditinjau dari segi sifat dan kualiti peribadi dan profesional semata-mata ,tetapi juga dari segi sosial. Budi pekerti Ramah mesra Merendah diri Semangat berbakti Jujur

Pengurusan dan Kepimpinan


Pengurusan dan kepimpinan pendidikan yang berkualiti, berwibawa dan berkesan akan dapat menggerakkan anggota-anggota sekolah melaksanakan tugas mereka dengan penuh dedikasi ke arah mencapai aspirasi dan objektif-objektif yang ditentukan.

Seseorang pengurus dan pemimpin pendidikan yang dihormati, cekap dan berkesan perlu memiliki sifat dan kualiti seperti berikut: Memiliki ilmu pengetahuan yang luas serta kemahiran dan ketrampilan dalam bidang pengurusan Memiliki sahsiah dan akhlak yang murni Memiliki sifat keberanian yang berasaskan kepada pertimbangan teliti dan tindakan yang rasional.

Memiliki sifat keyakinan diri dan tegas serta tidak merasa takut atau terancam terhadap pandangan, idea dan saranan. Memiliki sifat kreatif, innovatif, imaginatif dan dinamik untuk melaksanakan rancangannya dalam pengurusan sekolah.

Memiliki sifat ikhlas dan jujur dalam melaksanakan tugas.

Sifat dan Kualiti Profesional


Guru mempunyai sifat dan kualiti profesional seperti berikut: Ingin tahu Suka membaca Kemahiran bertutur Daya ingatan Daya usaha

Akauntabiliti Guru
Mengikut Kamus Dwibahasa,perkataan akauntabiliti dihuraikan sebagai bertanggungjawab kepada seseorang atau terhadap sesuatu. Dirumuskan sebagai bertanggungjawab terhadap profesionalisme keguruan.

Akauntabiliti guru boleh dihuraikan dalam beberapa bidang tugas termasuk: Bidang pekerjaan: kerja pengajaran mengikut kurikulum yang ditugaskan
Sekolah: Guru mempunyai akauntabiliti terhadap perkembangan dan kemajuan sekolah. Guru dikehendaki menjalankan tugastugas seperti guru disiplin, kaunselor, setiausaha peperiksaan dan lain-lain.

Tingkah laku kendiri: tingkah laku guru merupakan contoh teladan kepada muridmurid.
Murid: Tugas guru dalam pembentukan sahsiah murid-murid dari segi intelek, rohani, emosi, dan jasmani. Profesion: Mengajar murid dengan cekap dan dedikasi supaya setiap murid yang diajarnya akan berjaya mencapai keputusan akademik yang diharapkan.