Anda di halaman 1dari 40

Buku Latihan

BUKU 1

Huruf Vokal

ea o
i u

Nama: …………………………………..

Kelas : ………………...

Copyright © http://www.i-cikgu.blogspot.com
Nama: …………………………………….. Hari : …………………..

Tahun / Kelas: …………………………… Tarikh : ……………………

Arahan: Sebut kemudian warnakan huruf vokal.

a e

i u
Copyright © http://www.i-cikgu.blogspot.com
Nama: …………………………………….. Hari : …………………..

Tahun / Kelas: …………………………… Tarikh : ……………………

Arahan: Warnakan epal huruf vokal dengan warna merah.

u
v t
k i
a x s
c z
k b
h o e

a e i o u
Copyright © http://www.i-cikgu.blogspot.com
Nama: …………………………………….. Hari : …………………..

Tahun / Kelas: …………………………… Tarikh : ……………………

Arahan: Warnakan huruf vokal.

Copyright © http://www.i-cikgu.blogspot.com
Nama: …………………………………….. Hari : …………………..

Tahun / Kelas: …………………………… Tarikh : ……………………

Arahan: Tulis huruf vokal berdasarkan contoh yang diberikan.

ayam
a a a a a

Copyright © http://www.i-cikgu.blogspot.com
Nama: …………………………………….. Hari : …………………..

Tahun / Kelas: …………………………… Tarikh : ……………………

Arahan: Tulis huruf vokal berdasarkan contoh yang diberikan.

epal
e e e e e

Copyright © http://www.i-cikgu.blogspot.com
Nama: …………………………………….. Hari : …………………..

Tahun / Kelas: …………………………… Tarikh : ……………………

Arahan: Tulis huruf vokal berdasarkan contoh yang diberikan.

ikan
i i i i i

Copyright © http://www.i-cikgu.blogspot.com
Nama: …………………………………….. Hari : …………………..

Tahun / Kelas: …………………………… Tarikh : ……………………

Arahan: Tulis huruf vokal berdasarkan contoh yang diberikan.

obor
o o o o o

Copyright © http://www.i-cikgu.blogspot.com
Nama: …………………………………….. Hari : …………………..

Tahun / Kelas: …………………………… Tarikh : ……………………

Arahan: Tulis huruf vokal berdasarkan contoh yang diberikan.

ulat
u u u u u

Copyright © http://www.i-cikgu.blogspot.com
Nama: …………………………………….. Hari : …………………..

Tahun / Kelas: …………………………… Tarikh : ……………………

Arahan: Suaikan huruf vokal yang sama.

a o

o e

e i

u a

i u

Copyright © http://www.i-cikgu.blogspot.com
Nama: …………………………………….. Hari : …………………..

Tahun / Kelas: …………………………… Tarikh : ……………………

Arahan: Suaikan huruf vokal yang sama.

a i
e a
i u
o e
u o
Copyright © http://www.i-cikgu.blogspot.com
Nama: …………………………………….. Hari : …………………..

Tahun / Kelas: …………………………… Tarikh : ……………………

Arahan: Warnakan huruf vokal yang sama.

a u e a o i

e i e u o a

i e u i o a

o u i a o e

u u e a o i

Copyright © http://www.i-cikgu.blogspot.com
Nama: …………………………………….. Hari : …………………..

Tahun / Kelas: …………………………… Tarikh : ……………………

Arahan: Suaikan huruf vokal yang sesuai berdasarkan gambar.

Copyright © http://www.i-cikgu.blogspot.com
Nama: …………………………………….. Hari : …………………..

Tahun / Kelas: …………………………… Tarikh : ……………………

Arahan: Suaikan huruf vokal yang sesuai berdasarkan gambar.

Copyright © http://www.i-cikgu.blogspot.com
Nama: …………………………………….. Hari : …………………..

Tahun / Kelas: …………………………… Tarikh : ……………………

Arahan: Suaikan gambar dengan huruf vokal yang sesuai.

Copyright © http://www.i-cikgu.blogspot.com
Nama: …………………………………….. Hari : …………………..

Tahun / Kelas: …………………………… Tarikh : ……………………

Arahan: Suaikan gambar dengan huruf vokal yang sesuai.

Copyright © http://www.i-cikgu.blogspot.com
Nama: …………………………………….. Hari : …………………..

Tahun / Kelas: …………………………… Tarikh : ……………………

Arahan: Suaikan gambar dengan huruf vokal yang sesuai.

a
i
e
o
u

Copyright © http://www.i-cikgu.blogspot.com
Nama: …………………………………….. Hari : …………………..

Tahun / Kelas: …………………………… Tarikh : ……………………

Arahan: Warnakan huruf vokal yang sesuai.

a e i o u a e i o u

a e i o u a e i o u

a e i o u a e i o u

Copyright © http://www.i-cikgu.blogspot.com
Nama: …………………………………….. Hari : …………………..

Tahun / Kelas: …………………………… Tarikh : ……………………

Arahan: Warnakan huruf vokal yang sesuai.

a e i o u a e i o u

a e i o u a e i o u

a e i o u a e i o u

Copyright © http://www.i-cikgu.blogspot.com
Nama: …………………………………….. Hari : …………………..

Tahun / Kelas: …………………………… Tarikh : ……………………

Arahan: Warnakan huruf vokal yang sesuai.

a e i o u a e i o u

a e i o u a e i o u

a e i o u a e i o u

Copyright © http://www.i-cikgu.blogspot.com
Nama: …………………………………….. Hari : …………………..

Tahun / Kelas: …………………………… Tarikh : ……………………

Arahan: Tuliskan huruf vokal yang sesuai berdasarkan gambar.

Copyright © http://www.i-cikgu.blogspot.com
Nama: …………………………………….. Hari : …………………..

Tahun / Kelas: …………………………… Tarikh : ……………………

Arahan: Tuliskan huruf vokal yang sesuai berdasarkan gambar.

Copyright © http://www.i-cikgu.blogspot.com
Nama: …………………………………….. Hari : …………………..

Tahun / Kelas: …………………………… Tarikh : ……………………

Arahan: Tuliskan huruf vokal yang sesuai berdasarkan gambar.

Copyright © http://www.i-cikgu.blogspot.com
Nama: …………………………………….. Hari : …………………..

Tahun / Kelas: …………………………… Tarikh : ……………………

Arahan: Lengkapkan huruf vokal yang sesuai berdasarkan gambar.

….lar ….bo

….tak ….ka

….ren ….kor

Copyright © http://www.i-cikgu.blogspot.com
Nama: …………………………………….. Hari : …………………..

Tahun / Kelas: …………………………… Tarikh : ……………………

Arahan: Lengkapkan huruf vokal yang sesuai berdasarkan gambar.

….wan ….

….mak ….

….bi ….dang

Copyright © http://www.i-cikgu.blogspot.com
Nama: …………………………………….. Hari : …………………..

Tahun / Kelas: …………………………… Tarikh : ……………………

Arahan: Lengkapkan huruf vokal yang sesuai berdasarkan gambar.

….lat ….m

….rang ….dik

….pal ….nam

Copyright © http://www.i-cikgu.blogspot.com
Nama: …………………………………….. Hari : …………………..

Tahun / Kelas: …………………………… Tarikh : ……………………

Arahan: Lengkapkan perkataan berdasarkan gambar.

e __ __ __

e __ __ __

e __ __ __

i __ __ __

Copyright © http://www.i-cikgu.blogspot.com
Nama: …………………………………….. Hari : …………………..

Tahun / Kelas: …………………………… Tarikh : ……………………

Arahan: Lengkapkan perkataan berdasarkan gambar.

o __ __ __

a __ __ __

a __ __ __

i __ __

Copyright © http://www.i-cikgu.blogspot.com
Nama: …………………………………….. Hari : …………………..

Tahun / Kelas: …………………………… Tarikh : ……………………

Arahan: Lengkapkan perkataan berdasarkan gambar.

u __ __ __

a __ __ __

a __ __ __

a __ __ __

Copyright © http://www.i-cikgu.blogspot.com
Nama: …………………………………….. Hari : …………………..

Tahun / Kelas: …………………………… Tarikh : ……………………

Arahan: Tulis huruf vokal yang sesuai.

__ b __ r

__ k __ n

__ y __ h

Copyright © http://www.i-cikgu.blogspot.com
Nama: …………………………………….. Hari : …………………..

Tahun / Kelas: …………………………… Tarikh : ……………………

Arahan: Tulis huruf vokal yang sesuai.

__ k __ r

__ p __

__ k __ n

Copyright © http://www.i-cikgu.blogspot.com
Nama: …………………………………….. Hari : …………………..

Tahun / Kelas: …………………………… Tarikh : ……………………

Arahan: Tulis huruf vokal yang sesuai.

__ n __ m

__ l __ r

Copyright © http://www.i-cikgu.blogspot.com
Nama: …………………………………….. Hari : …………………..

Tahun / Kelas: …………………………… Tarikh : ……………………

Arahan: Tulis huruf vokal yang sesuai.

__ d __ k

__ t __ k

__ t __ p

Copyright © http://www.i-cikgu.blogspot.com
Nama: …………………………………….. Hari : …………………..

Tahun / Kelas: …………………………… Tarikh : ……………………

Arahan: Isikan tempat kosong dengan perkataan yang diberikan.

Otak Ayah Ikan

Ulat Obor Awan

__ __ __ __ __ __

__ __ __ __ __ __

__ __ __ __ __ __ __ __

Copyright © http://www.i-cikgu.blogspot.com
Nama: …………………………………….. Hari : …………………..

Tahun / Kelas: …………………………… Tarikh : ……………………

Arahan: Isikan tempat kosong dengan perkataan yang diberikan.

Enam Oren Akar

Ubi Emas Api

__ __ __ __ __ __ __

__ __ __ __ __ __ __

__ __ __ __ __ __ __

Copyright © http://www.i-cikgu.blogspot.com
Nama: …………………………………….. Hari : …………………..

Tahun / Kelas: …………………………… Tarikh : ……………………

Arahan: Isikan tempat kosong dengan perkataan yang diberikan.

Atap Udang Asap

Ubat Ular Adik

__ __

__ __

__ __ __ __ __ __ __ __ __

Copyright © http://www.i-cikgu.blogspot.com
Nama: …………………………………….. Hari : …………………..

Tahun / Kelas: …………………………… Tarikh : ……………………

Arahan: Susun perkataan berdasarkan gambar.

pia yaha

abtu maya

toka nawa

Copyright © http://www.i-cikgu.blogspot.com
Nama: …………………………………….. Hari : …………………..

Tahun / Kelas: …………………………… Tarikh : ……………………

Arahan: Susun perkataan berdasarkan gambar.

gandu eron

talu ralu

ikti alpe

Copyright © http://www.i-cikgu.blogspot.com
Nama: …………………………………….. Hari : …………………..

Tahun / Kelas: …………………………… Tarikh : ……………………

Arahan: Susun perkataan berdasarkan gambar.

kida orke

akra ubi

robo same

Copyright © http://www.i-cikgu.blogspot.com
Untuk mendapatkan lain-lain bahan, anda boleh melayari
laman web http://www.i-cikgu.blogspot.com untuk men-

©Hak cipta terpelihara. Tidak dibenarkan memetik atau


mencetak kembali mana-mana bahagian isi bahan ini
dalam bentuk apa jua dan dengan cara apa pun, baik
secara elektronik, fotologi, mekanik, rakaman atau yang
lain-lain sebelum mendapat izin bertulis daripada penerbit.

Copyright © http://www.i-cikgu.blogspot.com