Anda di halaman 1dari 2

MARS POLITEKNIK NEGERI MALANG

1=C
4/4

Lagu/Syair/Arr:
Drs. Wahyu Suhendro, BVSN

1 5 5

3 1 3

3. 4

5 4

5 5 5

1 1 1

1. 2

3 1

3 2 3

5 3 5

5. 7

1 7

Lak-sana api
Lak - sa - na

yang tak akan padam. Politek-nik


a - pi
Politek nik men

7 6

54 3

4 3

2 1 2

6 7 2

4 3 4

2 1 2

434

112

656

2 1
3

76 5

Ber
Ber

6 7 1

5 . 4

6 .6

5 .4

3 . 2

. 0

1 5 1

313

3 . 2

4 .4

3 .2

1 . 7

. 0

5 5 5

111

1 . 6

1 . 1

1 . 7

6 . 5

. 0

3 2 3

535

2 . 2

2 .2

5 . 5

6 . 7

. 0

5 . 3

3.4

5 . 1

1.2

1 . 5

5.7

5
3

5 4 5

1 7 6

5 4 3

3 2 3

5 4 3

2 1 7

4 1

434

7 6 5

1 6

1 7 1

Pen di-di - kan terapan tepat


Pen di - di - kan te-

1 7 1

3 2 1

656

1 7 6

4 1

guna. Tenaga tram-pil ah-li man-diri bi-jak sa - na.


naga tram pil ah - li
bi - jak - sa-na.
6. 6

5.4

4. 4

3.2

2. 2

1 . 7

4. 4

5.5

3.2

1 . 7

6.5

5 . 5

gi kemakmuran bersama.

. 0
. 0
. 0
. 0

1. 1
1. 1
3. 3
1. 1

656

176

434

654

5.5

. 1

65 6

1 7 1

4 2 1

212

431

4 . 2

6 54

4 2 1

2 34

5 . 0

5.5

4.4

4.4

4.5

6.1

3 . 0

3.3

2.2

2.2

2.3

4.6

7 . 0

7.7

6.6

6.6

6.7

1 . 3

3 . 0

5.5

4.3

2.3

4.3

2.1

Se- cer-cah ca-ha -ya menanti pe3

431

A yo sambutlah sang fajar merekah .


6

Ba hu membahu menciptakan kar - ya ba-

1 76
3

6 4

Negri Ma-lang mencapai tu -ju -an.


- ca
pai
tu - ju -an.

dasarkan semangat etos ker -ja. A- yo, memba-ngun nu - sa bang - sa.

2 1 7

6.5

7 6 5

65

4 .3

2.1

. 0

32

6 .5

6.5

. 0

5.5

.5

43 4

6.6

4.3

4 3 2

5.5

. 3

1 7 1

4 . 4

2 . 1

2 1 7

1 7

4 . 3

4 . 3

. 0

5.5

.3

44 3

2.1

2.1

5 5 5

22

5 . 7

2.5

. 0

nuh berkah. Dengan doa dan ha ra-pan kita se-mu -a, Politeknik Negri Malang jaya slamanya

01092004

HYMNE POLITEKNIK NEGERI MALANG


1 = C; 4/4
Maestoso

Lagu/Syair/Arr:
Drs. Wahyu Suhendro, BVSN

33

. 6

6 3

4 4

5 .

4 .

. 5

11

. 4

4 1

2 2

3 .

2 .

43

55

. 2

2 5

6 7

1 .

6 .

2 1

55

. 1

1 1

1 1

2 .

2 .

21

Poli - teknik

Ne -ge -ri Ma - lang

lu hur ja sa mu.

. 6

5 . . 0

5 . 4

5 4

2 . . 0

5 4 3 2 1 7 6

3 . 2

2 1

7 . . 0

2 1 6 6 6 5 4

1 . 6

. 2

5 . . 0

2 . 2

.5

Tem - pat me - nem pa dan me. 6

6. 5 5

3 . 1 5

345

65 4 3 2 1

4. 4 5

1 . 5 3

123

3 2 1 7 6 5

1. 7 7

3 . 3 1

5 6 1

5 . 5 5

1 . 5 3

321

3
3

nuntut

il - mu.

.5

Mendidik dan membina

. 3

se- ba -gai sum-bang sih-mu. Tu-lus suci mengab3

. 6

1 .

1 .

. 1

. 4

5 .

1 .

. 6

. 1

3 .

3 .

. 3

. 6

5 .

1 .

. 3

di - kan darma

bak - ti - mu.

.3

5 6

. 1

5 4

. 5

7 1

. 3

3 2

. 3

De ngan rahmat Tuhan Yang Maha Esa

ber 3

2 3 4

. 5

5.5

. 1

.1

7 1 2

. 3

3.3

. 6

.5

4 6 7

. 1

1 . 1

. 4

.1

5 6 7

. 3

5.5

. 4

dasar Pancasila dan

Tri

Dar - ma.

1 .

5 .

3 .

1 .

ma-sa depan

gemi lang.

01092004

Poli -

teknik

Ne - gri

3
3

Ma lang menyongsong