Anda di halaman 1dari 2

KELAS 6 AQIDAH IMAN KEPADA HAL HAL YANG GHOIB

A. ALAM GHOIB Alam Ghoib adalah alam yang tidak dapat dilihat oleh panca indra manusia. Beberapa alam ghoib antara lain: 1. Alam ruh, yaitu alam bersemayamnya ruh 2. Alam Dzuriah, yaitu alam kandungan Bayi di dalam kandungan itu selama lebih kurang 9 bulan 10 hari. Pada saat berumur 4 bulan (120 hari) Allah mengutus malaikat untuk meniupkan ruh kepada calon bayi. Mulai saat itu ada kehidupan dengan gerakan bayi yang dirasakan oleh ibu yang mengandung bayi. 3. Alam barzakh, yaitu alam kubur Alam kubur adalah alam setelah manusia mati sampai hari kiamat dimana semua orang yang mati dibangkitkan kembali. Alam barzakh berbeda dengan kuburan. Alam barzakh termasuk alam ghoib yang tidak bisa dilihat mata manusia dan hanya Allah lah yang tahu. Di alam kubur manusia yang sudah mati akan diperiksa oleh malaikat Munkar dan Nakir. Ia akan ditanya tentang: - Keimanannya kepada Allah dan RosulNya - Agamanya - Ibadah dan amal perbuatannya ketika hidup di dunia Bagi orang Sholih akan mudah untuk menjawabnya dengan mudah dan benar dan akan merasakan kenikmatan dari allah SWT. Sedangkan orang yang kufur dan seka berbuat dosa tidak mampu untuk menjawab dan akan mendapat siksa kubur yang pedih. Doa agar terhindar dari siksa kubur sering kit abaca pada waktu sholat pada tahiyat akhir.

Artinya: Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepada-Mu dari siksa neraka jahanam dari siksa kubur, dan dari fitnah hidup dan mati dan dari fitnah dajjal. 4. Alam akhirat Yaitu kehidupan terakhir dari manusia. Alam ini kekal abadi atau disebut alam baka. Setelah mendengar tiupan terompet kedua oleh malaikat isrofil, semua yang mati dibangkitkan kembali atau biasa disebut dengan Yaumul Baats ( hari kebangkitan), selanjutnya akan menuju alam akhirat dan menerima pembaalasan. Sebelum ke syurga atau neraka, manusia akan mengalami beberapa tahapan : a. Berkumpul di padang makhsyar Di tempat ini manusia akan diadili. Orang yang kufur akan menderita sedangkan orang yang beriman mendapat perlindungan dari Allah dan mendapat syafaat Rosulullah atas izin Allah. b. Hisab ( Perhitungan amal) Setiap manusia akan diperlihatkan rekaman perbuatannya di dunia, dan diberi catatan amal perbuatannya. Apabila buku catatan itu diberikan /diterima dengan tangan kanan maka ia termasuk orang yang beruntung. Sedang bila dengan tangan kiri ia tergolong orang yang binasa. c. Mizan ( Penimbangan)

Mizan adalah alat untuk menimbang amal perbuatan manusia. Apabila berat timbangan kebaikannya maka manusia akan masuk ke syurga, bila berat timbangan keburukan maka akan dimasukkan ke dalam neraka. d. Syurga dan Neraka Setelah melalui tahapan di atas, yang terakhir adalah penentuan apakah manusia itu akan masuk ke syurga atau neraka. Syurga adalah tempat indah bagi orang-orang yang sholeh sedangkan neraka adalah tempat orang-orang kufur yang sangat panas dan berisi api yang membara. Nama-nama syurga antara lain: Firdaus, Naim, And, Mawa, Khuld Nama-nama neraka antara lain: Jahanam, Jahim, Saqor, Hawiyah, Sair, Huthomah B. MAKHLUK GHOIB Makhluk ghoib adalah makhluk ciptaan Allah SWT yang tidak dapat dilihat oleh panca indera manusia. Beberapa Makhluk Ghoib antara lain: 1. Malaikat Malaikat adalah makhluk ciptaan Allah yang paling taat pada perintah Allah SWT. Malaikat diciptakan dari nur atau cahaya Sifat malaikat: a. Patuh dan taat pada Allah b. Tidak makan dan minum c. Bukan laki-laki dan perempuan d. Tidak ingkar janji e. Punya tugas-tugas tertentu 2. Jin Jin diciptakan dari nyala api. Jin mempunyai kewajiban sama dengan manusia yanitu beribadah kepada Allah. Sifat-sifat jin: a. Tidak makan dan minum b. Sebagian ada yang beriman dan sebagian ada yang kafif 3. Iblis Iblis diciptakan allah dari api. Mereka dilaknat oleh Allah karena tidak mau hormat kepada Nabi Adam a.s karena merasa lebih baik dari Nabi Adam. Sifat-sifat Iblis: a. Sombong b. Ingkar pada perintah Allah c. Menyesatkan manusia d. Tidak mati sampai kiamat 4. Syaitan Syaitan diciptakan dari api. Sifat-sifat syaitan: a. Membisikkan kejahatan b. Menghalangi ke jalan Allah c. Musuh utama manusia d. Menyuruh manusia untuk berbuat jahat e. Menyesatkan manusia