Anda di halaman 1dari 1

Kadah Seluruh / Pandang Dan Sebut

Kaedah seluruh kata sangat popular dalam mengajar bacaan dalam Bahasa Inggeris, namun guru boleh mencuba kaedah ini untuk mengajar membaca dalam bahasa Melayu. Kaedah ini juga disebut sebagai Kaedah Pandang dan Sebut. Melalui kaedah ini, pengajaran membaca adalah berdasarkan perkataan- perkataan yang biasa diguna seharian yang membentuk kebanyakan pertuturan kita seperti saya, minum, kopi, sepak, bola emak, bapa, adik, abang, kawan, dan sebagainya. uru akan memperkenalkan beberapa perkataan dahulu dan menyebutnya berulang-ulang. Kebiasaannya perkataan tersebut disertakan gambar dan murid belajar secara pandang (visual) dan mengecam perkataan. Kaedah ini tidak menggunakan akti!iti mengeja sama sekali. Sekiranya murid tidak dapat menyebut perkataan tertentu, guru digalakkan menggunakan fonik atau bunyi huruf, iaitu menghubungkan satu huru" dengan satu bunyi untuk membantu murid menyebut perkataan tersebut. Misalnya bagi perkataan #rumah#, guru boleh membantu murid dengan menyebut bunyi huru" #r#, iaitu $ r % dan kalau perlu membunyikan suku kata $ ru % &asar kaedah ini ialah menggunakan perkataan dari mulanya tanpa mengenalkan dan mengha"alkan huru"-huru" abjad terlebih dahulu. Perkataan-perkataan yang diperkenalkan itu disertakan dengan gambar. Kaedah ini mementingkan bunyi perkataan atau rangkai kata berdasarkan pengalaman melalui gambar dan bunyi ayat atau cerita berdasarkan gambar. Kanak-kanak dilatih melakukan dua kemahiran dalam satu masa, iaitu menyebut keseluruhan perkataan dan melakukan pengesanan terhadap rangsangan berbentuk gambar . uru kerap kali menunjukkan seluruh perkataan seiring dengan gambar-gambar yang dilambangkannya. 'ontohnya, perkataan (bunga# ditulis di tepi atau di bawah gambar bunga. Kadang-kadang ini boleh digunakan sebagai kad-kad imbasan.