Anda di halaman 1dari 1

(Tarikh) ____________________________________

(Nama murid) ____________________________________________ dapat membaca


perkataan-perkataan berikut:
No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Perkataan
ekor
ayam
ubat
otak
itik
emak
tingkap
zirafah
cawan
gambar
lampu
hujan
pasu
meja
sofa

Komen/saranan untuk memperbaik bacaan:


_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________