Anda di halaman 1dari 4

PEMBANGUNAN ATLET PROGRAM PEMBANGUNAN SUKAN Pembangunan sukan di kalangan pelajar bermatlamat melahirkan pelajar yang yang mempunyai

ciri yang unggul dan sentiasa berdaya saing. Bagi mencapai matlamat ini, Dasar Pembangunan Sukan Institusi Pengajian Tinggi (DPSIPT telah dilancarkan dan mensasarkan objektif berikut: Menjadikan IPT sebagai pemangkin kepada pembangunan kecemerlangan sukan negara Mewujudkan budaya bersukan di IPT ke arah memperkasakan modal insan seimbang dan berkualiti dalam pencapaian akademik dan penglibatan bidang sukan asaran untuk melahirkan sekurang!kurangnya "#$ atlit negara adalah terdiri daripada atlit IPT atau "The Thinking Athletes" ! K"uster DPSIPT Pelaksanaan dasar ini akan menggerakkan perancangan dan pelaksanaan agenda pembangunan sukan di IPT dapat dilaksanakan secara lebih menyeluruh dan sistematik melalui fokus kepada tujuh %&' kluster berikut:

Program Pembudayaan ukan Program Pembangunan Infrastruktur ukan Program Pembangunan Pusat (ecemerlangan ukan kim (ecemerlangan, (ebajikan, Insentif dan Penyelidikan ukan % (IP ' Program Pembangunan )kademik )tlit Program Promosi dan *aringan (erjaya Program Pembangunan Pengajian ukan di IPT Insenti# Biasis$a Sukan Bertepatan dengan usaha menggalakkan kecemerlangan sukan atlet IPT, inistiatif menawarkan Biasiswa ukan kepada atlit IPT yang menunjukkan pencapaian cemerlang dalam sukan yang diceburi serta mendapat pengiktirafan Majlis ukan +egara %M +' telah dilaksanakan. ejak penawaran Biasiswa ukan dibuka bermula pada ,##- hingga ,#.#, seramai "/- atlet telah diperakukan sebagai penerima Biasiswa ukan (PT.

%UNGSI UNIT PERSEDIAAN ATLET

Merancang, mengatur dan melaksana serta menilai prestasi atlit bagi sukan! sukan terpilih untuk prestasi tinggi. Merancang, mengatur, melaksana dan menilai program pembangunan ukan Prestasi Tinggi pada semua tahap bagi semua jenis sukan. Memantau dan meneliti keberkesanan semua program persatuan yang terlibat dengan sukan prestasi tinggi dari semasa ke semasa. Bertanggungjawap membantu persatuan atau pasukan dari aspek penyediaan jurulatih, 0enue latihan, kelengkapan latihan dan kelengkapan lain yang dikira perlu. Memantau program latihan dan kejohanan pendedahan disemua peringkat dan menyediakan laporan. Membantu mengumpul data!data maklumat atlit, pegawai sukan bagi tujuan rekod!rekod dan statistic atlit dan pasukan. Memantau dan mengambil tindakan untuk membantu pasukan!pasukan yang bermasalah.

PEMAKANAN SEIMBANG

De#inisi Pemakanan Seimbang ! )plikasi strategi pemakanan untuk menggalakkan kesihatan, mengadaptasi pemakanan kepada latihan, mengurangkan masa pemulihan dan meningkatkan prestasi latihan.

Pemakanan sukan terba&agi ke'a(a (ua as'ek iaitu) .. Pemakanan bagi latihan ,. Pemakanan bagi pertandingan

Ke'entingan 'emakanan sukan .. )tlet mengetahui kesan pemakanan terhadap kesihatan mereka ,. )tlet boleh menentukan jumlah cecair, nutrien dan tenaga yang diperlukan. ". Membantu meningkatkan prstasi atlet. 1. Mengurangkan pertandingan. risiko mendapat kecederaan semasa latihan dan

/. Tubuh badan dengan keperluan nutrient!nutrien essential

Pemakanan sebe"um "ati&an (an 'ertan(ingan .. Memastikan glikogen tubuh berada pada tahap optimum bagi melambatkan kelesuan. ,. Pengambilan makan mestilah ,!1 jam sebelum latihan atau pertandingan bermula. ". *umlah karbohidrat adalah antara ,##!"## gram protein pada kadar sederhana dan lemak pada kadar rendah. 1. Makanan mestilah mudah dihadam.

Pemakanan semasa latihan dan pertandingan

.. Melengkapkan simpanan karbohidrat sebagai tambahan untuk otot!otot yang bekerja. ,. 2apat mengekalkan glukosa dalam darah. ". )tlet perlu mengambil makanan berkabohidrat pada setiap jam semasa berlatih dan bertanding pada kadar "#!-# gram. 1. )tlet juga boleh mengambil minuman yang membekalkan karbohidrat.

Anda mungkin juga menyukai