Anda di halaman 1dari 2

Justifikasi pemilihan tokoh moral Konsep moral Konsep umum moral yang memberi fokus terhadap tingkah laku

yang diterima masyarakat. Diiring nilai-nilai murni, seperti baik hati, merendah diri, belas kasihan dan berkait dengan beberapa peraturan seperti tatahukum, tatasusila, tatatertib, nilai tradisi, kepercayaan, undang-undang, norma dan adat dalam mana-mana masyarakat yang dimaksudkan Berdasakan pendapat : Dagobert D. Runes Moral adalah hal yang mendorong manusia untuk melakukan tindakan-tindakan yang baik sebagai kewajiban atau norma Helden (1977) dan Richards (1971) Moral adalah suatu kepekaan dalam fikiran, perasaan, dan tindakan dibandingkan dengan tindakan-tindakan lain yang tidak hanya berupa kepekaan terhadap prinsipprinsip dan aturan-aturan !okus kumpulan "okoh guru # $atarbelakang tokoh "elah bertugas dalam dunia pendidikan lebih %& tahun. 'eliau telah bertugas di beberapa buah sekolah yang mempunyai iklim yang berbe(a terutamanya aspek taraf ekonomi. )asional pemilihan tokoh 'erdasarkan kaji selidik secara rambang dengan rakan-rakan beliau. *ama beliau dicadangkan. 'eliau banyak menjayakan program kebajikan yang memberi fokus terhadap masalah kesempitan hidup murid.

Kumpulan kami, sepakat memilih tokoh ini kerana merasakan usaha beliau ini amat penting dalam menangani masalah pembelajaran berpunca daripada kesempitan hidup. 'erdasarkan perbincangan dengan rakan-rakan dan pembacaan, kami membuat rumusan keciciran dalam pelajaran yang berpunca daripada kesempitan hidup adalah isu besar yang masih belum berjaya diatasi. Memandangkan tokoh yang dicadangkan amat mengambil berat tentang isu ini dan menjayakan program-program kebajikan kami amat yakin, tokoh yang kami pilih amat besar peranannya dalam menyumbang kepada pembangunan pendidikan. 'unyinya agak keterlaluan. *amun, jangan kita mengukur sesuatu dengan acuan yang terlalu besar. Kumpulan kami sepakat, menegaskan, amat menyokong tokoh pilihan ini kerana usaha beliau yang mungkin nampak kecil. *amun, hasilnya tetap ada dan besar bagi mereka yang merasainya. )umusan pemilihan Kami rasa amat bertepatan dengan konsep moral. "ingkah laku, yang dipadu kuat dengan pengisian nilai-nilai murni dalam melakukan sesuatu yang pada dasarnya tidak memberikan apa-apa keuntungan material pada si pelaku. "entunya, bukan wang ringgit yang beliau harapkan melainkan sinar untuk anakanak muridnya di masa hadapan. +)akaman temu bual dengan tokoh, seperti dilampirkan dalam ,ideo cakera padat.