Anda di halaman 1dari 2

PENINGGALAN DAN TOKOH SEJARAH NASIONAL PADA MASA HINDU-BUDHA DAN ISLAM, KERAGAMAN KENAMPAKAN ALAM DAN SUKU

BANGSA, SERTA KEGIATAN EKONOMI DI INDONESIA

PENINGGALAN SEJARAH DARI MASA HINDU

KERAJAAN KUTAI Kerajaan Kutai merupakan kerajaan Hindu pertama di nusantara, erdiri pada ta!un "## Mase!i$ Ter%etak di Muarakaman, Ka%imantan Timur$ Prasasti &' terkena% dari kerajaan Kutai er entuk (upa &' men''unakan a!asa Sansekerta dan !uru) Pa%%a*a$ (upa &aitu tian' atu pen'ikat !e*an k+r an untuk persem a!an kepada De*a$ Raja pertama Kutai &aitu Kudungga, kemudian di'antikan +%e! Aswawarman$ Sete%a! itu di'antikan +%e! Mulawarman$ Pd masa pemerinta!ann&a, Kerajaan Kutai men,apai pun,ak keja&aann&a dan a'ama Hindu erkem an' d' pesat$

B KERAJAAN TARUMANEGARA
Kerajaan Tarumane'ara merupakan kerajaan Hindu pertama di Ja*a, erdiri pada t!$ "-# M di .+'+r, ja*a .arat$ Raja &an' terkena% ada%a! Purnawarman$ Pada masa pemerinta!ann&a, ia er!asi% mem an'un sa%uran air untuk pertanian dan men,e'a! anjir$ Rak&atn&a !idup dari pertanian, perikanan dan perda'an'an s!' mereka !idup makmur$ Penin''a%an Kerajaan Tarumane'ara antara %ain/

; ; ; ; ;

Prasasti 0iaruteun 1men''am arkan jejak te%apak kaki De*a 2isnu3 Prasasti Tu'u 1sistem pemerintaa!an &an' teratur3 Prasasti ke +n k+pi Prasasti pasir a*i Prasasti muara ,ianten

C KERAJAAN .ALI
Kerajaan .a%i didirikan +%e! dinasti 2armade*a di daera! Tapak Sirin' dan Pejen'$ Raja &an' terkena% dari Dinasti 2armade*a &aitu Sri Candrabayasinga 1t! 4-45464M),Raja Udayana dan Raja Anak Wungsu 17#"457#88M3$ Masa kekuasaan Kerajaan .a%i erak!ir pada masa pemerinta!an Raja Sri Astasura Ratna Bhumi Banten karena er!asi% ditak%ukkan a%+! Pati! Gaja! Mada pada t! 7"9#M$

Anda mungkin juga menyukai