Anda di halaman 1dari 43

PELAN

PANDANGAN HADAPAN

PANDANGAN SISI

REKA CIPTA
PROSES MEREKA CIPTA
KHB 2007 Zaxx SMKTD3 All Right Reserved

1.1 PENGENALPASTIAN MASALAH

PROSES MEREKA CIPTA


PELAN

PENGUMPULAN MAKLUMAT DAN DATA Sumber maklumat

PANDANGAN HADAPAN

PANDANGAN SISI

Pengumpulan maklumat Analisis maklumat Membuat keputusan


KHB 2007 Zaxx SMKTD3 All Right Reserved

PROSES MEREKA CIPTA


PELAN

PENGENALPASTIAN MASALAH

A. Mengenal Pasti Masalah


1.

PANDANGAN HADAPAN

PANDANGAN SISI

2.

Masalah dalam kehidupan seharian mendorong seseorang untuk mereka cipta. Kenal pasti masalah-masalah yang dihadapi dan cara untuk mengatasinya. Cara ini dikenali sebagai

3.

Penyataan Masalah.
4.

Suatu reka cipta yang dihasilkan mestilah dapat menyelesaikan masalah yang ada.
KHB 2007 Zaxx SMKTD3 All Right Reserved

PROSES MEREKA CIPTA


PELAN

PENGENALPASTIAN MASALAH
MASALAH
Buku yang banyak perlu dibawa ke sekolah PENYATAAN MASALAH Murid sekolah menghadapi masalah membawa buku yang banyak dan berat ke sekolah

PANDANGAN HADAPAN

PANDANGAN SISI

PENYELESAIAN MASALAH

Mencipta sebuah beg yang mempunyai roda yang dapat ditarik oleh murid ke sekolah

KHB 2007 Zaxx SMKTD3 All Right Reserved

PROSES MEREKA CIPTA


PELAN

PENGENALPASTIAN MASALAH

B. Mengumpul Maklumat dan Data


1.
PANDANGAN HADAPAN PANDANGAN SISI

2.

3.

Maklumat dapat membantu seseorang membuat pilihan yang terbaik dan memperbaiki kelemahan sesuatu ciptaan. Maklumat perlu diperoleh sebelum proses mereka cipta dilakukan. Maklumat akan dianalisis dan dipilih untuk menghasilkan produk terbaik.

KHB 2007 Zaxx SMKTD3 All Right Reserved

PROSES MEREKA CIPTA


PELAN

PENGENALPASTIAN MASALAH
Pengalaman Sendiri

PANDANGAN HADAPAN

PANDANGAN SISI

Bimbingan Guru

Lawatan

Bacaan Dan Penyelidikan

MENGUMPUL MAKLUMAT DAN DATA

Pemerhatian

Soal Selidik

Melayari Internet

KHB 2007 Zaxx SMKTD3 All Right Reserved

PROSES MEREKA CIPTA


PELAN

PENGENALPASTIAN MASALAH
Pengalaman Sendiri

PANDANGAN HADAPAN

PANDANGAN SISI

Buat kajian dan MENGUMPUL perbandingan MAKLUMAT untuk Bacaan Dan DAN DATA Pemerhatian produk sedia ada Penyelidikan di pasaran
Soal Selidik Melayari Internet

Bimbingan Guru

Lawatan

KHB 2007 Zaxx SMKTD3 All Right Reserved

PROSES MEREKA CIPTA


PELAN

PENGENALPASTIAN MASALAH
Pengalaman Sendiri

PANDANGAN HADAPAN

PANDANGAN SISI

Lawatan ke pasar raya, MENGUMPUL pusatMAKLUMAT penyelidikan, Bacaan Dan DAN DATA Pemerhatian hospital, taman Penyelidikan permainan
Soal Selidik Melayari Internet

Bimbingan Guru

Lawatan

KHB 2007 Zaxx SMKTD3 All Right Reserved

PROSES MEREKA CIPTA


PELAN

PENGENALPASTIAN MASALAH
Pengalaman Sendiri

PANDANGAN HADAPAN

PANDANGAN SISI

Lawatan Perhatikan penggunaan alatan MENGUMPUL seperti mesin di MAKLUMAT kilang, tapak pembinaan Bacaan Dan DAN DATA Pemerhatian Penyelidikan untuk mendapatkan maklumat terperinci Soal Selidik Melayari Internet

Bimbingan Guru

KHB 2007 Zaxx SMKTD3 All Right Reserved

PROSES MEREKA CIPTA


PELAN

PENGENALPASTIAN MASALAH
Pengalaman Sendiri

PANDANGAN HADAPAN

PANDANGAN SISI

Bimbingan Guru

Lawatan

Dapatkan maklumat MENGUMPUL MAKLUMAT terkini tentang reka Bacaan Dan DAN DATA Pemerhatian Penyelidikan bentuk dan reka cipta
Soal Selidik Melayari Internet

KHB 2007 Zaxx SMKTD3 All Right Reserved

PROSES MEREKA CIPTA


PELAN

PENGENALPASTIAN MASALAH
Pengalaman Sendiri

PANDANGAN HADAPAN

PANDANGAN SISI

Lawatan Dapatkan maklumat penggunaan bahan yang MENGUMPUL sesuai, fungsi, MAKLUMATkeperluan Bacaan Dan DAN DATA Pemerhatian dan masalah yang Penyelidikan mungkin dihadapi Soal Selidik Melayari Internet

Bimbingan Guru

KHB 2007 Zaxx SMKTD3 All Right Reserved

PROSES MEREKA CIPTA


PELAN

PENGENALPASTIAN MASALAH
Pengalaman Sendiri

PANDANGAN HADAPAN

PANDANGAN SISI

Kumpulkan maklumat berkaitan paten, tarikh MENGUMPUL MAKLUMAT luput, teknologi, reka Bacaan Dan DAN DATA Pemerhatian Penyelidikan bentuk dan fungsi bahan
Soal Selidik Melayari Internet

Bimbingan Guru

Lawatan

KHB 2007 Zaxx SMKTD3 All Right Reserved

PROSES MEREKA CIPTA


PELAN

PENGENALPASTIAN MASALAH
Pengalaman Sendiri

PANDANGAN HADAPAN

PANDANGAN SISI

Bimbingan Guru

Lawatan

Mendapatkan panduan dan MENGUMPUL khidmat MAKLUMAT nasihat daripada Bacaan Dan DAN DATA Pemerhatian guru Penyelidikan
Soal Selidik Melayari Internet

KHB 2007 Zaxx SMKTD3 All Right Reserved

PROSES MEREKA CIPTA


PELAN

PENGENALPASTIAN MASALAH
C. Menganalisis Maklumat
1.

PANDANGAN HADAPAN

PANDANGAN SISI

2.

Maklumat yang dikumpul perlu dianalisis supaya dirumuskan Perbandingan dilakukan dari segi
1.

2.
3. 4.

5.
6.

Saiz Bahan Warna Ketahanan Keselamatan Kapasiti


KHB 2007 Zaxx SMKTD3 All Right Reserved

PROSES MEREKA CIPTA


PELAN

Analisis Produk
Produk Kelebihan
1. 2. 3.

Kekurangan
1. 2. 3. 1. 2. 3. 1. 2. 3.

PANDANGAN HADAPAN

PANDANGAN SISI

1. 2. 3. 1. 2. 3.

KHB 2007 Zaxx SMKTD3 All Right Reserved

PROSES MEREKA CIPTA


PELAN

PENGENALPASTIAN MASALAH
3.

PANDANGAN HADAPAN

PANDANGAN SISI

Rumusan penting untuk 1. Mencari alternatif kaedah penyelesaian 2. Kenal pasti kriteria keperluan mereka cipta 3. Menilai masalah dan mencari formula penyelesaian 4. Analisis maklumat yang releven seperti teknik pembuatan, bahan dan mengkaji persamaan fungsi projek yang berkaitan.

KHB 2007 Zaxx SMKTD3 All Right Reserved

PROSES MEREKA CIPTA


PELAN

PENGENALPASTIAN MASALAH
4. Kriteria yang perlu diambil kira : 1. Produk dihasilkan mestilah praktikal binaan, penggunaan, penyimpanan dan pengangkutan. 2. Penggunaan bahan sesuai dan mudah didapati. 3. Segala kos harus dianggarkan. 4. Fungsi produk kepada manusia. 5. Selamat dan selesa digunakan. 6. Saiz dan bentuk yang sesuai. 7. Kesan sampingan dan alam sekitar.
KHB 2007 Zaxx SMKTD3 All Right Reserved

PANDANGAN HADAPAN

PANDANGAN SISI

1.2 PEMILIHAN IDEA

KHB 2007 Zaxx SMKTD3 All Right Reserved

PROSES MEREKA CIPTA


PELAN

PEMILIHAN IDEA
A. Cetusan Idea
1.

PANDANGAN HADAPAN

PANDANGAN SISI

2. 3.

Idea perlu untuk menyelesaikan masalah samada membuat produk baru atau mengubahsuai produk sedia ada. Idea harus kreatif, inovatif dan imaginatif. Cara mencetuskan idea : 1. Secara tidak sengaja 2. Soal selidik 3. Pemerhatian 4. Pembacaan 5. Galakan pihak tertentu 6. Bakat semula jadi
KHB 2007 Zaxx SMKTD3 All Right Reserved

PROSES MEREKA CIPTA


PELAN

PEMILIHAN IDEA
B. Pemilihan Idea
1.

PANDANGAN HADAPAN

PANDANGAN SISI

Faktor pemilihan idea yang terbaik : 1. Keupayaan kendiri kemampuan fizikal, kemudahan dan masa. 2. Pengetahuan dan kemahiran skill yang mencukupi. 3. Bahan dan komponen sesuai dan mudah didapati. 4. Cara pembuatan - teknik pembuatan tepat agar produk berkualiti. 5. Kepentingan produk dapat menyelesaikan masalah yang dihadapi 6. Mesra alam elakkan produk yang boleh cemarkan alam dan tidak selamat.
KHB 2007 Zaxx SMKTD3 All Right Reserved

1.3 PEREKAAN PROJEK

PROSES MEREKA CIPTA


PELAN

PEREKAAN PROJEK
1.

2.
PANDANGAN HADAPAN PANDANGAN SISI

3.

4.

Perekaan projek dibuat dalam bentuk lakaran dan lukisan kerja. Lakaran merupakan terjemahan idea dalam bentuk grafik. Lakaran ditunjukan dalam bentuk 2D atau 3D. Cara pemilihan lakaran:
1.

2.
3.

Lakaran melalui sesi perbincangan, kritikan, ulasan dan cadangan. Lakukan pengubahsuaian reka bentuk. Lakaran terpilih mestilah idea yang sesuai dan boleh berfungsi sebagai reka bentuk akhir. KHB 2007 Zaxx SMKTD3 All Right Reserved

PROSES MEREKA CIPTA


PELAN

PEREKAAN PROJEK
Idea terbaik
Lakaran Sesi Kritikan Tidak Ya Tidak Ya Tidak Ya Prototaip
KHB 2007 Zaxx SMKTD3 All Right Reserved

PANDANGAN HADAPAN

PANDANGAN SISI

Lukisan Kerja Sesi Kritikan Model Awal Sesi Kritikan

PROSES MEREKA CIPTA


PELAN

PEREKAAN PROJEK

PANDANGAN HADAPAN

PANDANGAN SISI

KHB 2007 Zaxx SMKTD3 All Right Reserved

PROSES MEREKA CIPTA


PELAN

PEREKAAN PROJEK

PANDANGAN HADAPAN

PANDANGAN SISI

KHB 2007 Zaxx SMKTD3 All Right Reserved

1.4 PEMILIHAN REKA BENTUK

PROSES MEREKA CIPTA


PELAN

PEMILIHAN REKA BENTUK


1.

PANDANGAN HADAPAN

PANDANGAN SISI

2. 3.

Memilih reka bentuk model Lukisan kerja Lukisan unjuran ortografik

KHB 2007 Zaxx SMKTD3 All Right Reserved

PROSES MEREKA CIPTA


PELAN

PEMILIHAN REKA BENTUK


PELAN

PANDANGAN HADAPAN

PANDANGAN SISI

PANDANGAN HADAPAN

PANDANG AN SISI

LUKISAN UNJURAN ORTOGRAFIK


KHB 2007 Zaxx SMKTD3 All Right Reserved

1.5 PERANCANGAN PEMBINAAN PROJEK

PROSES MEREKA CIPTA


PELAN

PERANCANGAN PEMBINAAN PROJEK

1.
2.
PANDANGAN HADAPAN PANDANGAN SISI

3.

4.

Pemilihan bahan Pemilihan alatan Kaedah dan teknik pembuatan Cara mengira kos

KHB 2007 Zaxx SMKTD3 All Right Reserved

PROSES MEREKA CIPTA


PELAN

PERANCANGAN PEMBINAAN PROJEK

A. Pemilihan Bahan
1.

PANDANGAN HADAPAN

PANDANGAN SISI

2.

Pilih dan tentukan kesesuaian bahan dengan fungsi projek yang dihasilkan Kriteria memilih bahan adalah :
1.
2. 3.

4.
3.

Ciri-ciri dan bentuk bahan Fungsi dan kegunaan bahan Tahap keselamatan bahan Perbezaan dari segi kualiti dan gred bahan

Kerja perancangan akan melibatkan penyediaan jadual kerja, bahan serta pengiraan kos pengeluaran.
KHB 2007 Zaxx SMKTD3 All Right Reserved

PROSES MEREKA CIPTA


PELAN

PERANCANGAN PEMBINAAN PROJEK

B. Pemilihan Alatan
1.
PANDANGAN HADAPAN PANDANGAN SISI

2.

3.

Alatan bergantung kepada jenis kerja yang hendak dibuat. Setiap alatan mempunyai cara dan teknik penggunaannya yang betul. Pertimbangan semasa memilih alatan : 1. Kesesuaian alatan dengan bahan 2. Kemahiran mengendalikan peralatan dengan selamat 3. Kemudahan mendapatkan alatan 4. Keselamatan mengguna alatan
KHB 2007 Zaxx SMKTD3 All Right Reserved

PROSES MEREKA CIPTA


PELAN

PERANCANGAN PEMBINAAN PROJEK

C. Membuat Jadual Kerja


1.
PANDANGAN HADAPAN PANDANGAN SISI

2.

3.

4.

Jadual kerja dibuat secara bertulis dan teliti. Semua aspek seperti bahan, alatan dan masa perlaksanaan diambil kira. Pengiraan kos perlu untuk mengetahui jumlah kos produk yang akan dihasilkan. Kos pengeluaran adalah segala perbelanjaan yang dikeluarkan untuk hasilkan sesuatu produk.

KHB 2007 Zaxx SMKTD3 All Right Reserved

PROSES MEREKA CIPTA


PELAN

PERANCANGAN PEMBINAAN PROJEK

D. Mengira Kos Pengeluaran


KOS BAHAN
PANDANGAN HADAPAN PANDANGAN SISI

Kos bahan mentah untuk membuat projek

KOS UPAH
Kos bayaran tenaga kerja yang digunakan dalam membuat dan menyiapkan projek

KOS OVERHEAD
Kos perbelanjaan selain kos bahan dan kos upah
KHB 2007 Zaxx SMKTD3 All Right Reserved

PROSES MEREKA CIPTA


PELAN

PERANCANGAN PEMBINAAN PROJEK

KOS BAHAN

+
PANDANGAN HADAPAN PANDANGAN SISI

KOS UPAH

+
KOS OVERHEAD

KOS PENGELUARAN
KHB 2007 Zaxx SMKTD3 All Right Reserved

1.6 PEMBINAAN, PENGUJIAN DAN PENGUBAHSUAIAN PROJEK

PROSES MEREKA CIPTA


PELAN

PEMBINAAN, PENGUJIAN DAN PENGUBAHSUAIAN PROJEK


1.
2.

PANDANGAN HADAPAN

PANDANGAN SISI

3.

Mengukur, menanda dan memotong Membina dan mencantum Pengujian


1. 2.

Ujian makmal Ujian parameter Menggilap Semburan Sapuan berus Rendaman

4.

Kemasan
1. 2. 3. 4.

5. 6.

Pengujian projek Pengubahsuaian projek


KHB 2007 Zaxx SMKTD3 All Right Reserved

PROSES MEREKA CIPTA


PELAN

PEMBINAAN, PENGUJIAN DAN PENGUBAHSUAIAN PROJEK

PANDANGAN HADAPAN

PANDANGAN SISI

PROTOTAIP Proses pembinaan PROTOTAIP dilakukan sebelum pengeluaran besar-besaran. Prototaip ialah produk awal yang dibuat mengikut spesifikasi produk yang sebenar. Prototaip perlu diuji dari segi ketepatan pemasangannya. Berfungsi sebagai produk percubaan.
KHB 2007 Zaxx SMKTD3 All Right Reserved

1.7 PENDOKUMENTASIAN

PROSES MEREKA CIPTA


PELAN

PENDOKUMENTASIAN
1.

PANDANGAN HADAPAN

PANDANGAN SISI

2.

Pendokumentasian ialah satu laporan bertulis berkaitan hasil ciptaan seseorang Tujuan pendokumentasian :
1. 2.

3.

Bukti ciptaan seseorang Sokongan untuk memohon perlindungan paten Bahan rujukan R&D berikutnya.

3.

Format dokumentasi
(rujuk teks m/s 18 19)
KHB 2007 Zaxx SMKTD3 All Right Reserved

PROSES MEREKA CIPTA


PELAN

PROSES REKA CIPTA


1. PENGENALPASTIAN MASALAH 2. PEMILIHAN IDEA 3. PEREKAAN PROJEK 4. PEMILIHAN REKA BENTUK 5. PERANCANGAN PEMBINAAN PROJEK 6. PEMBINAAN, PENGUJIAN DAN PENGUBAHSUAIAN PROJEK 7. PENDOKUMENTASIAN
KHB 2007 Zaxx SMKTD3 All Right Reserved

PANDANGAN HADAPAN

PANDANGAN SISI

Sekian

Selamat Mengulangkaji