Anda di halaman 1dari 3

BORANG REKOD KOLABORASI KERJA KURSUS KERJA KURSUS RBT 3108

NAMA PELAJAR

: MUHAMMAD SUKARDI BIN MISRAEH (901012-13-6115)

OPSYEN SEMESTER MATA PELAJARAN PENSYARAH PEMBIMBIN"

: 4 PISMP RBT PJ BM 2 : 4 : RBT 310! : PN #HEN" YOKE $ON"

TARIKH ! O"OS 2011

PERKARA YAN" DIBIN#AN"KAN MENERIMA TU"ASAN DARIPADA PENSYARAH PEMBIMBIN"

#ATATAN PENERAN"AN TU"ASAN OLEH MDM #HEN"

TANDA TAN"AN MUHAMMAD SUKARDI BIN MISRAEH

MDM #HEN"

15 O"OS

MEMERIKSA ITEM

BERJUMPA

MUHAMMAD

2011

UJIAN YAN" DILAKUKAN

DEN"AN MDM #HEN" SEORAN" DEMI SEORAN"

SUKARDI BIN MISRAEH

MDM #HEN"

16 O"OS 2011

MEMERIKSA ITEM UJIAN YAN" DILAKUKAN

BERJUMPA DEN"AN MDM #HEN" SEORAN" DEMI SEORAN"

MUHAMMAD SUKARDI BIN MISRAEH

MDM #HEN"

1! O"OS 2011

MEMPERBAIKI ITEM UJIAN DEN"AN MDM DAN RAKAN SEKELAS

MEMBETULKAN AYAT DAN SUSUNAN SOALAN DALAM ITEM UJIAN YAN" DILAKUKAN MELAKSANAKAN DI KELAS TAHUN 5 SK BUNTAL

MUHAMMAD SUKARDI BIN MISRAEH

23 O"OS 2011

MENTADBIR ITEM UJIAN KALI PERTAMA

MUHAMMAD SUKARDI BIN MISRAEH

25 O"OS 2011

MENTADBIR UJIAN KALI KE - 2

MELAKSANAKAN DI KELAS TAHUN 5 SK BUNTAL

MUHAMMAD SUKARDI BIN MISRAEH

2% O"OS 2011 HIN""A

MEMBUAT PENDOKUMENTASIAN HASIL ITEM UJIAN

MUHAMMAD SUKARDI BIN MISRAEH

16 SEPTEMBER 2011 19 2011

YAN" TELAH DITABIR

MEN"HANTAR

MUHAMMAD SUKARDI BIN MISRAEH

SEPTEMBER TU"ASAN

MDM #HEN"