Anda di halaman 1dari 2

NAMA : ________________ KELAS:_____ TARIKH : ________

Arahan : Adakah murid-murid dalam gambar dibawah menggunakan dan mengendalikan peralatan dan bahan sains dengan betul. Tuliskan YA atau TIDAK bagi setiap situasi.