Anda di halaman 1dari 13

INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS DARULAMAN

___________________________________________________________________

KERTAS CADANGAN

KURSUS ASAS PERTOLONGAN CEMAS UNIT BERUNIFORM BULAN SABIT MERAH MALAYSIA (BSMM) PROGRAM IJAZAH SARJANA MUDA PERGURUAN (PISMP) AMBILAN JANUARI 2013 TAHUN 2014

TARIKH : 27-01 MAC 2014 TEMPAT : IPG KAMPUS DARULAMAN, 06000 JITRA, KEDAH DARUL AMAN. ___________________________________________________________________

KERTAS CADANGAN KURSUS ASAS PERTOLONGAN CEMAS UNIT BERUNIFORM BULAN SABIT MERAH MALAYSIA (BSMM) PROGRAM IJAZAH SARJANA MUDA PERGURUAN (PISMP) AMBILAN JANUARI 2013 TAHUN 2014 1. PENGENALAN Pengetahuan tentang pertolongan cemas merupakan salah satu perkara yang amat penting apabila kita menghadapi saat-saat cemas pada bila-bila masa. Langkah awal dalam menghulurkan bantuan kecemasan kepada mangsa dapat membantu menyelamatkan nyawa mangsa. Oleh sebab itu, kesedaran untuk mempelajari ilmu pertolongan cemas adalah sangat berguna.

2. LATAR BELAKANG Gerak kerja Kokurikulum Unit Beruniform digubal untuk menyediakan bakal guru secara menyeluruh ke arah mengoptimumkan perkembangan kognitif pelajar di samping meningkatkan ilmu pedagogi dalam bidang pendidikan pelajar. Pelajar-pelajar yang mengikuti gerak kerja ini akan berperanan untuk memenuhi pertumbuhan dan perkembangan murid dari aspek fizikal, emosi, rohani, sosial dan intelek. Usaha murni ini akan berfungsi untuk membentuk pelajar-pelajar yang cerdas, cergas,

berketerampilan dan produktif. Wajaran utama semasa melaksanakan gerak kerja ini berfokus kepada memperolehi ilmu kemahiran, membina sahsiah dan sikap positif yang perlu bagi melaksanakan tugas kokurikulum yang terancang, sistematik dan berkesan di samping belajar secara koperatif dan kolaboratif. Berdasarkan hasrat ini, satu kursus asas pertolongan cemas selama tiga hari dua malam perlu diadakan bagi memenuhi hasrat serta keperluan silibus dan penilaian akhir.

3. OBJEKTIF Kursus ini diharapkan dapat : 3.1 Menyempurnakan silibus dalam proforma Unit Beruniform 3.2 Melengkapkan diri pelajar-pelajar Unit BSMM dengan pengetahuan, kemahiran dan nilai profesionalisme keguruan khususnya dalam

Kokurikulum Unit Beruniform BSMM 3.3 Memupuk rasa bertanggungjawab terhadap keselamatan diri sendiri dan terhadap orang lain 3.4 Membina keyakinan diri dalam memberi khidmat pertolongan cemas kepadayang memerlukan 3.5 Membina keyakinan diri dan meningkatkan keupayaan kendiri dalam bidang Kokurikulum Unit Beruniform, khususnya BSMM.

4. PENGANJURAN Kursus ini dianjurkan oleh Unit Beruniform, Bulan Sabit Merah Malaysia, Institut Pendidikan Guru Kampus Darulaman, Jitra Kedah Darul Aman.

5. AHLI JAWATANKUASA INDUK

PENAUNG

: Tn. Hj. Mohd Mustaffa Bin Ahmad (Pengarah IPG Kampus Darulaman)

PENASIHAT

: Tn. Hj. Hashim Bin Asman (Timbalan Pengarah IPGKDA)

PENGERUSI

: Pn. Noorashikin Binti Ismail (Ketua Unit Kokurikulum)

NAIB PENGERUSI

: En Mohd Nashri B Yaakub (Penolong Ketua Unit Kokurikulum)

PEYELARAS

: Tn Hj Abdul Rahim B Abdullah

6. AHLI JAWATANKUASA PELAKSANA PENASIHAT I PENASIHAT II PENASIHAT III PENASIHAT IV PENASIHAT V : Encik Ahmad Sharani B Abdul Seliban : Tuan Haji Mohd Nasir B Hamid : Tuan Haji Azmi B Mat : Encik Mohd Hafni B Abd Halim : Puan Haslina Bt Japri

PENGERUSI NAIB PENGERUSI SETIAUSAHA NAIB SETIAUSAHA BENDAHARI NAIB BENDAHARI

: Muhd Aidil Firdaus Bin Mohd Abdullah : Rachel Lyne G.Pius : Nurhanis Bt Zamshah : Muhammad Fakaruddin Bin Osman : Nurul Izni Bin Ishak : Hong Chee Seng

Peralatan & Siaraya Kebajikan & keselamatan Makanan Protokol & Aktiviti Dokumentasi Pengacaraan Persiapan Tempat

: Muhd Isa Afiq Bin Masuddi (Ketua) : Florynah Bakar (Ketua) : Nor Illyana Binti Ahmad Nazri (Ketua) : Muhd Muzaini Bin Abd. Mutalib (Ketua) : Chan Bao Yau (Ketua) : Mohd Zulqarnain Bin Abdol Rahman (Ketua) : Haini Shafikah Binti Mohd Shaharudin (Ketua)

7. TARIKH KURSUS 27 hingga 1 Mac 2014 (Isnin hingga Khamis)

8. TEMPAT KURSUS IPG Kampus Darulaman, 06000 Jitra, Kedah Darul Aman.

9. KANDUNGAN KURSUS 9.1 Pertolongan Cemas (14 Jam) 9.2 UUKA (8 jam) 9.3 Pendidikan Kesihatan (6 Jam)

10. JADUAL KURSUS Sila rujuk Lampiran B.

11. SENARAI NAMA PESERTA KURSUS Sila rujuk Lampiran C.

12. ANGGARAN PERBELANJAAN (PELAJAR SAHAJA) Bil. 1. Perkara Tuntutan Makan Kuantiti 43 orang x RM15.00 x 3 hari JUMLAH BESAR Jumlah (RM) 645.00 645.00

13. PERALATAN DAN BAHAN BIL . 1. 2. Bahan Kertas A4 Kuantiti

14. PENUTUP Diharapkan kertas kerja ini telah menjelaskan dengan terperinci tentang keperluan untuk mengadakan kursus tersebut. Dengan justifikasi yang diberikan, diharap mendapat pertimbangan sewajarnya daripada Pengarah serta pihak pengurusan Hal Ehwal Pelajar untuk diluluskan.

Disediakan oleh, _________________________ (NURHANIS BINTI ZAMSHAH) Setiausaha, Bulan Sabit Merah Malaysia, PISMP Semester 3 Ambilan Januari 2013, IPG Kampus Darulaman, 06000 Jitra, Kedah.

LAMPIRAN B JADUAL KURSUS

KHAMIS 2.30 - 4.30 petang 4.30 5.00 petang 5.00 - 7.00 petang 8.30 11.00 malam JUMAAT 8.00 10.00 pagi 10.00 10.30 pagi 10.30 12.30 petang 12.30 2.30 petang 2.30 4.30 petang 4.30 5.00 petang 5.00 6.30 petang 6.30 - 8.00 malam 8.00 11.00 malam SABTU 8.00 10.00 pagi 10.00 10.30 pagi 10.30 1.00 petang 1.00 2.30 petang 2.30 4.30 petang 4.30 5.00 petang 5.00 7.00 petang 7.00 8.30 malam 8.30 11.00 malam UUKA : Slot 2 REHAT UUKA : Slot 3 REHAT / SOLAT Pendidikan Kesihatan : Slot 1 REHAT / SOLAT Pendidikan Kesihatan : Slot 2 REHAT / SOLAT Pendidikan Kesihatan : Slot 3 Pertolongan Cemas : Slot 4 REHAT Pertolongan Cemas : Slot 5 REHAT / SOLAT Pertolongan Cemas : Slot 6 REHAT / SOLAT Pertolongan Cemas : Slot 7 REHAT / SOLAT UUKA : Slot 1 Pertolongan Cemas : Slot 1 REHAT / SOLAT Pertolongan Cemas : Slot 2 Pertolongan Cemas: Slot 3

LAMPIRAN C SENARAI NAMA PESERTA

BIL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39

NAMA ABDULLAH MUHAIMIN B. AHAMAD AMZAR B. AHMAD ANNUAR BELINDA HII JEN CHAI HOOI INN CHAN BAO YAO CHIN SU HUA CORNELIUS B.GAULUS DANIEL TAN HAO CHE FATIN FAKHIRA BT. MD. ZAIN FATIN NABIHAH BT. MOHD FADZIL FLORYNAH BAKAR FLOYID B. JANAIN HAINI SHAFIKAH BT. MOHD SHAHARUDIN HELENA LAU WEN WEN HONG CHEE SENG ILYA ADIRA BT. JAININ JEVITA A/P BALAKRISHNAN KUAN HUEY ZHI KONG YEE MUN MICHELLE KIEW YING CHIEN MOHAMMAD SHAZWAN B. ABDUL HAMID MOHD FAUZAN B. SATIMAN MOHD ZULQARNAIN B. ABDOL RAHMAN MUHAMAD ATIF SIDQI B. SANUSI MUHAMMAD AFIQ B. AZLI MUHAMMAD IZZAT B. TALAKA-TA MUHAMMAD FAKARUDDIN B. OSMAN MUHD AIDIL FIRDAUS B. MOHD ABDULLAH MUHD ISA AFIQ B. MASUDDI MUHD MUZAINI B. ABD. MUTALIB NGU KIAN TECK NURHANIS BT. ZAMSHAH NURUL IZNI BT. ISHAK NOR ILLYANA BT. AHMAD NAZRI RACHEL LYNE G. PIUS SALWAH BT. SAIRUN SHAARENY A/P M. SARAVANAN SHARON GOH ZI QI TANG HONG YIENG

KELAS SEJ TESL PEM 2 BNK 2 PEM 1 BNK 1 SEJ BNK 2 TESL TESL PEM 2 PEM 1 SEJ PEM 2 BNK 1 SEJ PK 2 BNK 2 BNK 1 BNK 1 BA BNK 2 PK 2 BA PK 2 PK 1 BNK 2 PK 2 BNK 2 BA PEM 1 SEJ SEJ TESL SEJ PEM 1 SEJ BNK 2 PEM 2

NO. KP 930820-11-5331 930207-02-5119 910720-13-6436 921014-07-5510 930917-13-5996 930611-13-5360 930403-12-6371 930924-12-6369 930318-08-6678 931223-09-5082 921208-08-6814 930731-12-6389 931203-05-5040 920111-13-5672 930610-08-6309 931218-12-6374 930608-04-5372 930218-07-5592 930906-08-5284 930111-13-5698 931008-02-5241 920819-01-5131 931114-04-5123 921009-03-5899 930107-02-5541 931227-13-5133 930309-03-6353 930529-03-5731 930821-02-5979 930808-08-5395 930524-13-5979 920128-07-5354 930225-03-5994 930306-08-6232 930221-12-5212 931004-12-5472 930819-07-5934 931122-08-6080 930611-13-5782

40 41 42 43

TONY CHAN HUI TUNG WONG CHIN FEE WONG SIAW YIH YAP YONG WEI

BNK 2 PEM 2 PEM 2 PEM 2

911225-13-5633 920610-13-6071 930907-13-5706 930321-02-5083

BAHAGIAN A : PENSYARAH PENASIHAT / MENTOR

Data dan maklumat yang diberikan adalah betul.

Butiran kewangan yang diberikan adalah betul.

Telah disemak dengan teliti.

ULASAN: .. Tarikh : Tandatangan & Cop

BAHAGIAN B : KETUA UNIT KOKURIKULUM Disahkan betul.

DISOKONG / TIDAK DISOKONG. ULASAN: .. Tarikh : Tandatangan & Cop

BAHAGIAN C : PENOLONG AKAUNTAN / PEGAWAI EKSEKUTIF/ KETUA PEMBANTU TADBIR / Kewangan mengizinkan / tidak mengizinkan

Peruntukan yang akan digunakan ialah

Kenderaan boleh digunakan / tidak boleh digunakan pada tarikh / masa tersebut ULASAN: .. Tarikh : . Tandatangan & Cop

BAHAGIAN D : TIMBALAN PENGARAH Tarikh sesuai Masa sesuai / tidak sesuai Tempat sesuai / tidak sesuai Pensyarah Pengiring diluluskan untuk . orang sahaja. DISOKONG / TIDAK DISOKONG.

ULASAN: Tarikh : .. Tandatangan & Cop

BAHAGIAN E : PENGARAH ULASAN: . .. .. DILULUSKAN

TIDAK DILULUSKAN

Tarikh :

... Tandatangan & Cop