Anda di halaman 1dari 34

EDU 3104 PENGURUSAN BILIK DARJAH & TINGKAH LAKU

KUMPULAN LIMA : NUR HAWA BINTI ZAINAL ABIDIN LIYANA BINTI ABDUL HAMID SHAZZANA AFIQAH BINTI SHAMSUL NUR AMANINA BINTI BAHARUDDIN
PENSYARAH : ENCIK KANTHASAMY A/L SUNDARA RAJOO

Page 1

TAJUK: HUBUNGAN MURID-MURID Amalan Budaya Penyayang

Dinamika Bilik Darjah

Page 2

AMALAN BUDAYA PENYAYANG


Akan terbentuk, jika mengutamakan kebajikan ahli-ahlinya, bersikap secara terbuka dan berkomunikasi antara satu sama

lain dan jujur semasa berhubungan.

Page 3

Perlu mengamalkan sikap saling menghormati, mengambil berat, ingat-mengingati dan boleh berkongsi emosi/perasaan secara jujur tanpa rasa prejudis dan diskriminasi.

Mengakui kekuatan dan kelemahan masing-masing

Page 4

Di sekolah, ia bermula dengan corak interaksi guru dengan murid-muridnya.

Mudah ditiru oleh pelajar.

Hal ini kerana, guru merupakan model yang terdekat terhadap


tingkah laku yang diingini.

Page 5

Terdapat 2 peringkat utama Amalan Budaya Penyayang :

PERINGKAT PERTAMA : Guru menunjukkan amalan-amalan dan konsep penyayang yang dikehendaki semasa berhubungan dengan murid.

Guru

komited

dengan

usaha

ini

dan

menjadikannya

sebahagian daripada amalannya sendiri.

Page 6

PERINGKAT KE-2 : Guru mengawasi dan menerapkan amalan-amalan penyayang dalam kalangan murid.

Guru menunjuk ajar dan menegur murid-murid dengan


amalan-amalan yang telah diterapkan bersama.

Page 7

Terdapat 4 ciri utama yang boleh membantu guru membentuk dan menerapkan amalan budaya penyayang di dalam bilik darjah.

1. HORMAT 3. KEPRIHATINAN

2. AUTENTIK 4. INTEGRITI EMOSI

Page 8

1. HORMAT
Konsep asas dalam hormat ialah penerimaan. Guru harus menerima murid itu sebagai dirinya.

Guru

perlu

memberi

peluang

kepada

murid

untuk

menyuarakan sesuatu perkara yang ingin cuba disampaikan dan menghormatinya tanpa prejudis.

Page 9

Hormat berkaitan dengan interaksi dengan murid bukan interaksi kepada murid.

Ia melibatkan proses interaksi dua hala.

Rasa hormat murid di antara murid juga perlu disemai agar mereka
dapat menerima kekuatan dan menerima kelemahan rakan mereka.

Page 10

Murid akan rasa dihormati apabila guru memberikan perhatian dan mengambil berat tentang diri mereka. Perasaan hormat akan membawa kepada peningkatan harga diri, penerimaan kendiri dan akan mendapat kepercayaan daripada murid.

Page 11

2. AUTENTIK
Menjadi diri sendiri
Tidak cuba untuk menjadi orang lain. Tidak mempamerkan sikap yang berpura-pura.

Bercakap benar dengan penuh rasa tanggungjawab dan


prihatin. Memberi maklum balas dengan jujur.

Page 12

Tidak takut untuk mengaku salah. Bertanggungjawab atas tingkah laku & kesilapan sendiri. Hasilnya, murid dapat berani menjadi diri sendiri. Pelajar rasa selamat untuk mengaku kesilapan. Menerima kesilapan orang lain dengan lebih terbuka.

Dapat belajar untuk menyedari emosi sendiri dan orang lain


serta cuba untuk mengawalnya.

Page 13

Dapat menggalakkan murid untuk bersikap terbuka dan akan menolong mereka untuk meluahkan perasaan dan

pendapat secara jujur.


Luahan emosi dan perasaan yang berkesan dapat

membantu guru meningkatkan kecerdasan emosi dalam


kalangan murid.

Page 14

3. KEPRIHATINAN
Dapat mewujudkan budaya penyayang
Sikap yang bertimbang rasa dan mengambil berat dpt mewujudkan satu persekitaran yang kondusif dan

penyayang.
Dpt menjadi contoh untuk murid-muridnya bersikap lebih prihatin.

Page 15

Dapat berkongsi masalah tanpa rasa takut akan didenda dan dimarahi.

Saling bekerjasama untuk memahami kehendak dan keperluan


mereka. Dapat membawa kepada nilai kemesraan yang tinggi. Dapat wujud sebagai satu komuniti yang saling mengambil berat dan bersatu padu dalam semua segi.

Page 16

4. INTEGRITI EMOSI
Guru berdepan dengan masalah tingkah laku murid dan
dapat membimbing murid supaya mempunyai akauntabiliti atas segala perlakuan mereka. Berbincang secara langsung persepsi murid pada setiap masa.

Tegur kelakuan murid yang kurang menyenangkan.

Page 17

Berbincang dan berkomunikasi tentang perasaan murid boleh merapatkan jurang antara guru dengan murid.

Hal ini merupakan langkah permulaan untuk membantu mereka.

Kompetensi kecerdasan emosi diperlukan dalam integriti emosi.

Page 18

Murid dan guru menyedari emosi masing-masing dan perlu mengawalnya dengan baik. Mereka juga harus memahami dan membantu orang lain mengendalikan emosi. Keseimbangan dalam meluahkan perasaan positif dan negatif adalah perlu semasa mengekspresikan perasaan atau emosi.

Page 19

Perlu dilakukan secara berhemah dan mengambil kira keperluan dan keadaan murid. Guru yang dpt mengamalkannya mempunyai kebijaksanaan

dlm menangani emosi.


Guru perlu menyedarkan murid dan membimbing murid untuk mengawalnya.

Page 20

STRATEGI MENGAMALKAN BUDAYA PENYAYANG


Menerapkan sifat mengambil berat.
Membina sifat kekitaan dan kepunyaan. Guru mengamalkan ciri-ciri penyayang dan menjadi model kepada murid. Komited dengan usaha yang berterusan.

Page 21

DINAMIKA BILIK DARJAH

Page 22

Definisi (Kamus Dwibahasa Oxford)

Dinamika- Kuasa yang menyebabkan pergerakan


Kumpulan- Kelompok individu dalam sesuatu unit sosial

yang mempunyai ciri dan nilai yang sama

Page 23

Dinamika kumpulan :
sebagai kuasa yang terdapat dalam kumpulan yang boleh mendorong ahli-ahli kumpulannya untuk melakukan sesuatu perubahan

Dinamika Bilik Darjah :


Iklim blik darjah yang menggerakkan semua murid melibatkan diri secara aktif dalam aktiviti P&P

Page 24

Dinamika kumpulan di dalam bilik darjah boleh dikenalpasti melalui kajian sosiometri

Guru dapat mengesan pola interaksi dan persahabatan di dalam bilik darjah

Page 25

Contoh soalan sosiometri: Siapakah kawan baik anda di dalam kelas?

Siapakah kawan yang akan anda pilih untuk melakukan


aktiviti? Apakah yang anda tidak sukai dalam kelas? Jawapan murid perlu dirahsiakan oleh guru Guru boleh kesan pergaulan murid dalam bilik darjah

Page 26

Page 27

Gelaran untuk murid yang popular dan menerima lebih daripada sepuluh undi untuk murid yang paling disukai

BINTANG

Bentuk persahabatan iaitu dua orang murid saling bersahabat iaitu A akan memilih B dan B akan memilih A

DYAD

Page 28

Bentuk kumpulan atau persahabatan iaitu dua atau lebih murid memilih antara satu sama lain untuk menjadi kawan-kawan yang disukai

KLIK

Pola berantai iaitu A memilih B sebagai kawan yang disukai tetapi B memilih C sebagai kawan yang disukai

RANTAI

Page 29

Murid yang tidak memilih sesiapa sebagai kawan yang disukai dan murid lain juga tidak akan memilihnya sebagai kawan yang disukai

PENCILAN

Murid yang menamakan murid lain sebagai kawan yang disukaitetapi murid-murid tersebut mengatakan dia sebagai orang yang tidak disukai

SINGKIRAN

Page 30

JANTINA-

Dianggotai oleh ahli-ahli yang sama jantina(sk)

PERSONALITI

BANGSA/AGAMAMenggalakkan aktiviti yang menyatukan kaum dan agama

GAYA PEMBELAJARAN
STATUS SOSIOEKONOMIMengelakkan pembentukan kumpulan berdasarkan status sosioekonomi (boleh menyebabkan perpecahan hubungan) Page 31

PENCAPAIAN AKADEMIK

Kenalpasti bentuk dinamika

Guru sebagai ketua dinamika bilik darjah

Perhatian kepada murid yang tersingkir

Bimbing kumpulan mengikut ciriciri yang diingini

Gunakan kuasa penularan (murid model)


Page 32

HUBUNGAN YANG SALING HORMAT MENGHORMATI ANTAR GURU DENGAN MURID

KEWUJUDAN SUATU KEADAAN YANG SETIAP MURID MELIBATKAN DIRI DALAM KEGIATAN KEILMUAN DENGAN BETUL DAN SESUAI

KESUKARELAAN MURID-MURID MENERIMA ASPIRASI DAN PERATURAN BILIK DARJAH YANG DIATURKAN OLEH PIHAK PENTADBIRAN SEKOLAH

PERASAAN KEKITAAN YANG TIMBUL DI ANTARA MURID-MURID DAN GURU-GURU SEBAGAI SEBUAH KELUARGA YANG MESRA DAN BAHAGIA

Page 33

SEKIAN,

Page 34