Anda di halaman 1dari 2

Padankan gambar dengan perkataan yang perkataan yang

sesuai.
LATIHAN

beg

bas

sup

pin

bom

Nama

___________________________________________________________

Tahun

___________________________________________________________

Tarikh

___________________________________________________________

Warnakan jawapan yang betul berdasarkan gambar yang diberikan.


LATIHAN

cin _ _ _

lan _ _ _

sam _ _ _

pon _ _ _

sam _ _ _

pen _ _ _