Anda di halaman 1dari 6

NILAI : HEMAH TINGGI [ 5

UJIAN BERTULIS ( PELAJAR ) PENDIDIKAN MORAL NAMA : TARIKH : TINGKATAN DUA :

BAND 1 [ B1D5E1 ] [BOLEH MENYENARAIKAN PERTUTURAN DAN TINGKAHLAKU YANG SOPAN]

Tandakan [ / ] pada ruang jawapan jika tindakan tersebut menunjukkan pertuturan dan tingkah laku yang sopan. Dan [x] pada yang sebaliknya.

1) Ridhuan suka memanggil rakan-rakannya dengan gelaran yang tidak baik 2) Siti beratur ketika membeli makanan di kantin sekolah 3) Ai Ling seorang pelajar yang mudah meminta maaf jika melakukan kesalahan 4) Mutthu sering berebut-rebut ketika mahu menaiki bas sekolah 5) Ain telah mendapat pujian kerana dia seorang pelajar yang selalu bertutur dengan nada yang sopan.

Disahkan oleh :

Nota: Pelajar menguasai evidens B1D5E1 sekiranya dapat menjawab 3 pilihan yang betul. BELUM MENGUASAI SUDAH MENGUASAI

NILAI : HEMAH TINGGI [ 5

UJIAN BERTULIS ( PELAJAR ) PENDIDIKAN MORAL NAMA : TARIKH : BAND 2 [ B2D5E1 ] [BOLEH MENJELASKAN PERTUTURAN DAN TINGKAHLAKU YANG SOPAN DALAM PELBAGAI SITUASI] TINGKATAN DUA :

Lengkapkan ruang kosong dibawah dengan penerangan yang sesuai.

DISENANGI OLEH RAKAN-RAKAN MENGHORMATI ORANG LAIN

TIDAK MEMOTONG PELUANG ORANG LAIN TIDAK BERLAKU SEBARANG PERGADUHAN

1) Kita perlulah beratur sambil menunggu giliran supaya

2) Memohon maaf merupakan tindakan yang mulia jika melakukan kesalahan agar .

3) Jika kita selalu bertutur dengan bahasa yang baik dan bersopan santun kita akan . Disahkan oleh :

Nota: Pelajar menguasai evidens B2D5E1 sekiranya dapat menjawab 2 pilihan yang betul. BELUM MENGUASAI SUDAH MENGUASAI

NILAI : HEMAH TINGGI [ 5

SENARAI SEMAK ( UNTUK GURU ) PENDIDIKAN MORAL NAMA : TARIKH : BAND 3 [ B3D5E1 ] [BOLEH MENUNJUKKAN PERTUTURAN DAN TINGKAHLAKU YANG SOPAN DALAM PELBAGAI SITUASI] TINGKATAN DUA :

BIL 1

PERLAKUAN Beratur untuk menghantar buku untuk disemak

MELAKUKAN

TIDAK

Memohon maaf jika tidak buat kerja rumah

Memohon maaf jika buat kesalahan dengan pelajar lain Beratur ketika bergerak ke kelas lain

Disahkan oleh

Nota : maklumat diperoleh berdasarkan pemerhatian / soal selidik / guru kelas / guru matapelajaran lain

NILAI : HEMAH TINGGI [ 5

REKOD PEMERHATIAN PENDIDIKAN MORAL NAMA : TARIKH : TINGKATAN DUA :

BAND 4 [ B4D5E1 ] [BOLEH BERTUTUR DAN BERKELAKUAN SOPAN DALAM MASYARAKAT DENGAN TERTIB] TARIKH / BULAN MASA LOKASI CATATAN GURU

Cth: Januari - mac 9.25pg Kelas 2A

Cth : Pelajar mengucapkan terima kasih bila diberikan majalah sekolah oleh guru kelas

mac

10.00pg

Bilik guru Menyapu sampah di dalam kelas

Disahkan oleh :

Nota : maklumat diperolehi berdasarkan pemerhatian/ soalselidik / oleh guru kelas/ guru p.motal/ guru matapelajaran lain / ketua kelas / rakan-rakan yang lain.

NILAI : HEMAH TINGGI [ 5

REKOD PEMERHATIAN PENDIDIKAN MORAL NAMA : TARIKH : BAND 5 [ B5D2E1 ] [BOLEH BERTUTUR DAN BERKELAKUAN SOPAN DALAM MASYARAKAT DENGAN TERTIB DAN TEKAL SERTA MEMUPUK NILAI DALAM KALANGAN MASYARAKAT] TARIKH / BULAN MASA LOKASI CATATAN GURU TINGKATAN DUA :

Cth: 8/8/12 9.25pg Kelas 2A

Cth : Mengetuai rakan-rakan memohon maaf kepada guru kerana terlewat ke kelas

9/10/12

10.00pg

Bilik guru Memberi salam kepada guru

Disahkan oleh :

. Nota : maklumat diperolehi berdasarkan pemerhatian/ soalselidik / oleh guru kelas/ guru p.motal/ guru matapelajaran lain / ketua kelas / rakan-rakan yang lain.

NILAI : HEMAH TINGGI [ 5

REKOD PEMERHATIAN PENDIDIKAN MORAL NAMA : TARIKH : BAND 6 [ B6D2E1 ] [BOLEH BERTUTUR DAN BERKELAKUAN SOPAN DALAM MASYARAKAT DENGAN TERTIB DAN TEKAL SERTA MEMUPUK NILAI DALAM KALANGAN MASYARAKAT] TARIKH / BULAN MASA LOKASI CATATAN GURU TINGKATAN DUA :

Cth: 19/10/12 10.00pg Dewan sekolah

Cth : Pelajar telah dianugerahkan Anugerah Pelajar Contoh dan Harapan Sekolah

Disahkan oleh :

. Nota : maklumat diperolehi berdasarkan pemerhatian/ soalselidik / oleh guru kelas/ guru p.motal/ guru matapelajaran lain / ketua kelas / rakan-rakan yang lain.