Anda di halaman 1dari 9

PBM 102 KOMSAS

AHLI KUMPULAN
1) ROSALINA BT MOHAMAD 2) NORZALIFAH BT BAKRI

3) ZURIANI BT MOHD NOSI


4) SAERA NASSREN BT MAT ZIN

KBAT
Aras 1: Singkirkan persoalan/tanda tanya dalam kalangan murid.

Contoh soalan : Siapakah Bujei? Jangan banyak tanya. Baca sahaja.

KBAT
Aras 2: Menyatakan semula persoalan murid sebagai respon.

Contoh soalan: Siapakah Bujei? Sebab Bujei ialah watak utama dalam novel ini.

KBAT
Aras 3: Mengaku tidak tahu atau memberikan maklumat pada persoalan murid. Contoh soalan: Siapakah Bujei? Cikgu tidak pasti, tapi bolehkah kamu mencari jawapannya dengan membaca keseluruhan novel ini .

KBAT
Aras 4: Berikan galakan kepada murid untuk mendapatkan respon atau jawapan daripada pihak yang boleh berikan.
Contoh soalan: Siapakah Bujei? Ada sesiapa yang dapat membuat gambaran tentang Bujei.

KBAT
Aras 5 : Galakkan sumbang saran atau menyuarakan pertimbangan untuk kemungkinan jawapan alternatif. Contoh soalan: Siapakah Bujei? Mari kita membahaskan apakah perwatakan Bujei.

KBAT
Aras 6 : Galakkan murid untuk mempertimbangkan jawapan alternatif dan keadah untuk menilai kemungkinan jawapan tersebut
Contoh soalan : Siapakah Bujei? Bagaimana anda boleh buktikan untuk menjelaskan perwatakan Bujei sebelum dan selepas kehadiran Adila?
Bagaimanakah cara kita mendapatkan maklumat?

KBAT
Aras 7 : Galakkan murid untuk mempertimbangan pelbagai kemungkinan jawapan alternatif, ditambah dengan kaedah pembuktian beserta mengambil tindakan susulan menilai jawapan tersebut. Contoh soalan : Siapakah Bujei? Nampaknya jawapan yang diberi kurang tepat. Cikgu mahu kamu cari jawapan di dalam internet atau menemubual kepada rakan sebaya daripada kelas lain.

- Semua

pelajar diminta membuat satu kajian masa depan tentang watak Bujei pada lima tahun akan datang dan kita akan bincangkan pada minggu hadapan.