Anda di halaman 1dari 2

TEKS FORUM PANEL 1

Pusingan 1 Terima kasih saudara pengerusi, assalamualaikum, salam sejahtera saya ucapkan kepada ahil-ahli panel dan hadirin sekalian. Mengenai soalan saudara sebentar tadi,ingin saya petik kata-kata tiga orang ilmuan Eropah, Merill, Lee dan Friedlander, mereka menyatakan memang sukar untuk membayangkan dunia tanpa media massa. Media memberitahu, media menghibur,media mempengaruhi kita, dan media juga merupakan sebuah instrument komunikasi, dimana berhubung kait dengan perkembangan tamadun yang berterusan. i sini kita dapat melihat bagaimana media massa mempunyai ciri-ciri yang mampu meningkatkan tahap pemikiran seseorang daripada tidak tahu kepada tahu akan sesuatu contohnya, polemik dan kecelaruan berkenaan !" # yang $ujud satu ketika dahulu. %ila penyakit !" # muncul, ramai orang takut untuk mendampingi pesakit !" # kerana mereka tidak tahu akan bagaimana penyakit ini boleh terjadi, berjangkit dan khabar angin akan akibat daripada penyakit ini. #yukurlah kita mempunyai media mssa sebagai ejen penyampai maklumat dan pemberi ilmu pengetahuan. Melalui &ungsi dan peranan media massa, kiat kini sudah tahu, apa itu !" #, cara ia berjangkit, cara mengelakkannya dan cara untuk mera$atnya. 'esan positi& daripada pengetahuan ini, kita berjaya menyekat penyebaran !" # dan stigma ke atas pesakit !" # juga dapat diperbetulkan. 'onsep yang sama juga dalam pembentukan menjana intelektual bangsa. Pusingan 2 Terima kasih saudara. Media massa sememangnya memainkan peranan penting dalam proses penjanaan dan pengembangan ilmu. "lmu adalah asas kepada pe$ujudan tamadun, peradaban manusia atau sesuatu bangsa dan media massa merupakan kalam ilmu. isinilah ilmu dihasilkan, disampaikan, didebatkan, ditambah baik dan disebar. Media massa menyebabkan sesuatu ilham tercetus dalam minda seseorang. "ngatkah tuan( dengan imej !lbert Einstein dan idea mentol lampu) %egitulah ilmu terhasil dalam minda seseorang. "lmu yang ditemu secara spontan ataupun ilham ini mampu membuatkan seseorang ter&ikir untuk melakukan sesuatu pembaharuan atau tidak pun menyebabkan indi*idu itu ber&ikir akan ilham yang tercetus itu.

Pusingan 2 %aiklah saudara pengerusi. Mungkin semua orang pun sedar akan masalah yang dihadapi oleh media massa kita sekarang, lebih-lebih lagi media kita yang lebih ke arah tujuan hedonisme semata-mata. 'ita boleh lihat betapa berbe+anya kepentingan media

massa pada masa sekarang berbanding dahulu. ahulu media massa merupakan instrumen penyebar idealisme-idealisme serta perkara-perkara yang ber&aedah yang dimana mampu meningkatkan daya mental dan &i+ikal seseorang. ,amun kini, para manusia nampaknya lebih memilih dan menikmati cerita-cerita sensasi, gossip, ganas dan pelbagai lagi bentuk maklumat yang sebenarnya tidak memba$a kepada apa-apa &aedah malah haram dari segi pandangan syarak. -ontoh yang paling ketara, majalah .layboy, sebuah majalah yang terkenal dengan kandungan unsur seksnya telah mencapai keuntungan /# 012 juta, dan itu baru jumlah yang dicatatkan di !merika, belum lagi seluruh dunia. Tabloid-tabloid yang menyiarkan gossip para artis dan orang-oang kenamaan juga merupakan pilihan utama para remaja dalam memilih bahan bacaan. .erkara-perkara sebegini sudah kita sedia maklum akan larangannya dalam agama namun mengapa perkara ini dianggap normal dalam masyarakat kita) "nilah yang terjadi sekiranya penerbit dan penghasil media massa mengambil kesempatan terhadap na&su dan kelemahan manusia. Tamak haloba dalam mengaut keuntungan menyebabkan media massa semakin tercemar. %enarlah apa yang ditakuti oleh ,apeleon %onaparte, belaiau berkata aku lebih takut kepada penulis daripada seorang jeneral yang punya pasukan meriam..

EDIT LA MANA YANG KURANG