Anda di halaman 1dari 1

Kesalahan Dalam Permainan Hoki Terdapat banyak jenis kesalahan sama ada teknikal atau fizikal dalam permainan

hoki. Antaranya ialah: 1.Mengangkat kayu hoki terlalu tinggi.Kayu hoki tidak boleh melepasi paras bahu semasa cuba menguasai bola. 2. Memukul bola dengan menggunakan belakang kayu hoki. Kesalahan ini biasanya dilakukan oleh pemain pemain baru. !.Memukul" menyerang ataupun mencangkuk kayu hoki la#an dengan menggunakan kayu hoki sendiri dengan tujuan menghalang kemaraan penyerang itu. $.Memintas pemain yang memba#a bola dengan cara yang kasar. %.Menghantar bola melalui celah kaki. &. Menyepak bola. '.Memegang" menarik" memaut" menyinggung atau menolak la#an. (.Menolak pemain yang memba#a bola dengan tujuan mendapat bola itu. ).Memusing musing badan semasa menga#al bola di ka#asan *+,. 1-.Menghalang pemain lain dari mendekati bola. 11.Menganggu permainan tanpa menggunakan kayu.