Anda di halaman 1dari 3

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN MATEMATIK

Kelas

: K1

Mata Pelajaran

: Matematik

Tarikh

: 13 Februari 2014 ( Khamis )

Masa

: 1230 1300(30 minit)

Bilangan Murid

: 5 orang

Tajuk

: Nombor Bulat Dalam lingkungan 51-100

: 1.5 Menulis nombor.

Standard Kandungan

Standard pembelajaran : 1.5.2 Menulis nombor 51-100 dalam perkataan.


Kemahiran

: Nombor dan operasi.

Hasil Pembelajaran

: Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid akan dapat :


i)

Menulis sekurang-kurangnya 7 daripada 10 nombor dalam perkataan dengan betul.

ii)

Menyebut sekurang-kurangnya 7 daripada 10 nombor dalam perkataan dengan betul.

Perentasan kurikulum

: Bahasa Melayu, Kemahiran manipulatif,

Pengetahuan Sedia Ada

: Murid pernah menyebut nombor 51 - 100 dalam kehidupan seharian.

Penerapan Nilai

: Kerjasama, Keberanian, Kerajinan

Unsur Terapi

: Motor halus, Pertuturan, sosialisasi

Bahan Bantu Mengajar

: Kad bergambar, Lembaran Kerja.

Elemen Merentasi kurikulum : Keusahawanan

Rancangan Pengajaran Harian


Tajuk : Nombor Bulat
Langkah/Masa

Set induksi

Isi Kandungan

Tayangan slaid

( 5minit )

Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran


Peranan guru
Peranan pelajar

Guru menunjukkan
tayangan slaid nombor
dalam perkataan

Murid ditayangkan slaid


nombor dalam perkataan

Langkah 1
( 15 minit )

Pengukuhan:

Guru memperkenalkan
teknik menulis nombor
dalam perkataan

Murid diterangkan
bagaimana untuk menulis
nombor dalam perkataan
dengan mudah

Guru mengedarkan
lembaran kerja.

Murid membuat lembaran


kerja yang diberikan.

Teknik menulis nombor


dalam perkataan

Langkah 2
( 8 minit )

Lembaran kerja

Strategi/Kaedah / Bahan
bantu
mengajar/KBKK/Nilai
murni
Kaedah : tunjuk cara
Bbm: Slaid
Kbkk:
Nilai : bersemangat

Kaedah : tunjuk cara


Bbm:
Kbkk:
Nilai : bersemangat,
kesabaran

Kaedah : cara kerja


Bbm:lembaran kerja
Kbkk:
Nilai : kesabaran

Penutup
( 2 minit )

Rumusan

Guru bertanya kepada


murid apa yang dipelajari
pada hari ini.

Murid memberitahu apa yang


dipelajari.

Refleksi Pegajaran :