Anda di halaman 1dari 2

DEFINASI MUZIK POPULAR Mudah difahami sebagai, komersil /untuk jualan dan menarik bagi khalayak luas Melibatkan

libatkan rakaman muzik, sering berorientasikan menuju ke pasaran remaja, biasanya terdiri dari yang pendek (tidak seperti gubahan muzik klasikal) lagu-lagu cinta sederhana memanfaatkan inovasi teknologi untuk menghasilkan variasi baru dengan tema yang ada pada masakini.

Muzik popular milik salah satu daripada sejumlah genre muzik, memiliki daya tarikan yang luas. a berbeza dengan muzik tradisional yang disebarkan secara lisan secara tradisi turun-temurun dalam sesebuah komuniti. Muzik popular adalah istilah umum untuk muzik dari segala usia yang menarik selera popular. Muzik !op biasanya merujuk pada sebuah genre muzik tertentu dalam era Muzik !opular. "ara lain untuk mentakrifkan muzik popular adalah untuk menyambung populariti dengan cara penyebaran. CIRI-CIRI MUZIK POPULAR #hli muzik sering mengenalpasti ciri-ciri berikut sebagai khas dari genre muzik popular$ bertujuan menarik bagi khalayak umum, daripada budaya-sub tertentu atau ideologi penekanan pada rakaman, produksi, dan teknologi, atas prestasi hidup kecenderungan untuk mencerminkan trend yang ada daripada perkembangan progresif muzik pop banyak yang dimaksudkan untuk mendorong menari, atau menggunakan tariberorientasikan beats atau irama SIFAT LAGU MUZIK POPULAR standardized, (sama) mitation (peniruan dari sesuatu yang diminati sebelumnya) repeatation (pengulangan samaada aspek gubahan/ tema lagu/ lirik/ gaya nyanyia dsb) canned music (umpama makanan di dalam tin. %isediakan dan dijangkakan diminati) ndustrial / commercial (melibatkan industry rakamam/ iklan/fesyen/ foto/ video/ media/ publisiti/gossip/konsert dll)

KEPENTINGAN TEKNOLOGI DALAM MUZIK POPULAR !enggunaan alat muzik kian berkembang dan berubah &akaman muzik !ublisiti ' melalui pelbagi media !enampilan di ()/medi-media lain TOPIK YANG DIBINCANGKAN

!erbezaan utama dalam genre-genre muzik *lues$ Mengutamakan teks/lirik sebagai meluahkan perasaan. +azz$ mprovisasi alat muzik/penampilan pemuzik solo/ penggunaan kord-kord sekunder #lat muzik tiupan seperti trumpet , se,ofon dll &ock and &oll $ Muzik rancak/!enampilan gaya muda-mudi pakaian dan rambut/ tarian/kebebasan social/ diminati oleh kulit putih &ock $ "ara nyanyian berubah/!enampilan pemuzik/ konsert tebuka/ system bunyi/ penggunaan gadjet untuk gitar/sosial bebas/penggunaan dadah/ lahir kumpulan muzik rock %isco $ !enampilan gaya rambut/pakaian/ tarian/ kelab malam/ peralatan muzik lebih banyak/pengaruh kulit hitam/ filem Sub Genre Muzik Moto-n $ Muzik kulit hitam yang dipengaruhi dari muzik gospel (gereja) penuh emosi/ji-a . Muzik member detik pada gerak badan. !opular dalam era ./an. Elemen-elemen bla !" #alam $uba%an mu&'! ()(ular R'*ma+r%,*%m - dipengaruhi rentak-rentak kulit hitam. *ila didengar akan membuatkan kita ingin mengikut rentaknya. Guba%an n,an,'an 0call and respon1 (sahut-sahutan dari nyanyian tradisi orang negro). Pen$aru% G)-(el . nyanyian lagu-lagu ketuhanan di gereja yang mendayu-dayu Mel'ba*!an /e-,en dan gaya pergerakkan badan ( contohnya retro)