Anda di halaman 1dari 258

212987244.

doc

JADUAL 1:STANDARD PEMBELAJARAN UNTUK KOMUNIKASI


BAHASA MALAYSIA
FOKUS
Kemahiran Mendengar
Kemahiran Bertutur

Kemahiran Membaca

Kemahiran Menulis

PADA AKHIR PRASEKOLAH MURID BOLEH:


Mendengar dengan penuh perhatian.
Mendengar dan mengecam bunyi perkataan.
Berinteraksi dengan mesra.
Meransang pertuturan melalui soal jawab.
Melafazkan puisi dengan intonasi yang betul.
Menceritakan semula apa yang didengar.
Melakonkan watak-watak mengikut situasi.
Mengenal bentuk huruf A-Z
Mengenal huruf vokal.
Mengenal huruf konsonan.
Membina dan membaca suku kata.
Membaca perkataan.
Membaca frasa.
Membaca ayat tunggal yang mudah.
Membaca ayat dalam konteks.
Memahami bahan-bahan bacaan yang dibaca.
Membaca buku dengan cara yang betul(prabaca).
Mengamalkan tabiat membaca.
Menguasai kemahiran pratulis.
Menguasai kemahiran menulis.

212987244.doc

JADUAL 2:STANDARD PEMBELAJARAN UNTUK KOMUNIKASI


BAHASA INGGERIS
FOCUS
Listening and speaking skills

Pre reading skills


Reading skills

Writing skills

AT THE END OF PRESCHOOL STUDENT ARE ABLE TO:


Listen to and discriminate sounds.
Listen to and understand ,eaning of simple words.
Acquire abd use simple phrases and statements.
Listen to and follow simple instructions.
Listen to and enjoy nursery rhymes,action songs,poems,and stories.
Sing songs and recite rhymes and poems.
Tell simple stories.
Dramatize familiar situations and stories.
Perfom a variety of language forms and functions in a social context.
Ask simple questions.
Understand that printed materials contain meaning.
Acquire knowledge of print and ethics in reading.
Identify letters of the alphabet.
Read simple words with understanding.
Read phrases with understanding.
Read simple sentences with understanding.
Develop interest in reading.
Acquire pre-writing skills.
Acquire writing skills.

212987244.doc

FOKUS

JADUAL 3:STANDARD PEMBELAJARAN UNTUK KOMUNIKASI


BAHASA CINA
PADA AKHIR PRASEKOLAH MURID BOLEH:

Kemahiran Mendengar
Kemahiran Bertutur

Kemahiran Membaca

Kemahiran Menulis

Mendengar dengan penuh perhatian.


Berinteraksi dengan sopan.
Berinteraksi secara soal jawab.
Melakonkan watak-watak dalam cerita yang didengar.
Menceritakan apa yang didengar semula menggunakan ayat yang mudah.
Mengenal kaitan antara gambar dan perkataan.
Membuat persediaan membaca.
Mengenal frasa.
Membaca frasa.
Membaca ayat.
Memahamibahan-bahan bacaan yang dibaca.
Membina tabiat membawa.
Menguasai kemahiran pratulis.
Menulis perkataan.

212987244.doc

JADUAL 4: STANDARD PEMBELAJARAN UNTUK KOMUNIKASI


BAHASA TAMIL

FOKUS
Kemahiran Mendengar dan
Bertutur

Kemahiran Membaca

Kemahiran Menulis

PADA AKHIR PRASEKOLAH MURID BOLEH:


Mendengar dengan penuh perhatian
Mendengar dan mengecam bunyi perkataan.
Menyebut apa yang didengar
Memberi jawapan kepada soalan yang dikemukakan
Bertutur dengan menggunakan perkataan,frasa,ayat yang sesuai
Bertanyakan soalan
Melakonkan watak-watak megikut situasi
Mengenal dan membaca huruf
Membaca perkataan
Membaca dengan sebutan yang betul
Membaca menggunakan pelbagai bahan bacaan
Menggabungkan huruf menjadi perkataan dan membaca
Mamahami bahan-bahan bacaan yang dibaca
Mengusai kemahiran pratulis
Menguasai kemahiran menulis

212987244.doc

JADUAL 5:STANDARD PEMBELAJARAN UNTUK TUNJANG


KEROHANIAN,SIKAP,DAN NILAI
PENDIDIKAN ISLAM
FOKUS
Aqidah
Ibadah

Sirah
Akhlak
Asas Bahasa Al-Quran dan
Tulisan Jawi

PADA AKHIR PRASEKOLAH MURID BOLEH:


Mengetahui Rukun Iman
Mengetahui Rukun Islam
Melafazkan Kalimah Syahadah
Melakukan wuduk
Memdirikan solat
Bersuci dari najis
Mengetahui Sirah Rasulullah S.A.W
Mencontohi akhlak Rasulullah S.A.W iaitu sabar,bercakap benar,rajin,bijaksana dan amanah.
Melakukan amalan seharian mengikut adab seperti melafazkan doa
Mengenal bahasa Al-Quran
Mengenal huruf jawi
Menghafaz beberapa surah dari juzu Amma

212987244.doc

JADUAL 6:STANDARD PEMBELAJARAN UNTUK TUNJANG


KETERAMPILAN DIRI
PERKEMBANGAN SOSIO-EMOSI

FOKUS
Mengenali dan Mengurus
Emosi Sendiri
Mencapai Emosi yang Positif

Membina Kemahiran Sosial

PADA AKHIR PRASEKOLAH MURID BOLEH:


Mengenali emosi sendiri
Mengurus emosi sendiri
Mengenali emosi orang lain
Membina konsep kendiri
Membina semangat dan sikap yang positif
Membina keyakinan untuk berkomunikasi
Membina kebolehan mengawal diri
Memahami keperluan,perasaan dan pandangan orang lain
Menggunakan kemahiran social dalam interaksi
Menyelesaikan konflik yang berlaku semasa aktiviti kelas.

212987244.doc

JADUAL 7:STANDARD PEMBELAJARAN UNTUK TUNJANG


KEROHANIAN,SIKAP,DAN NILAI
PENDIDIKAN MORAL
FOKUS
Kepercayaan kepada Tuhan
Baik hati
Bertanggung jawab
Berterima kasih
Hemah Tinggi
Hormat menghormati
Kasih sayang
Keadilan
Keberanian
Kejujuran
Kerajinan
Kerjasama
Kesederhanaan
Toleransi
Berdikari
Berdisiplin

PADA AKHIR PRASEKOLAH MURID BOLEH:


Mengetahui dan menghormati kepercayaan dan pantang larang pelbagai kaum.
Membantu ahli keluarga .warga sekolah dan orang lain.
Bertanggungjawab terhadap diri dan persekitaran kelas
Mengamalkan sikap berterima kasih
Beradab sopan dalam pergaulan seharian
Menghormati anggota keluarga
Menghormati orang dewasa ,rakan dan masyarakat setempat
Menyayangi diri,keluarga dan orang di sekeliling
Mengamalkan sikap adil dalam perlakuan seharian
Berinteraksi dengan yakin di sekolah
Mengamalkan sikap jujur dalam diri dan pergaulan dengan ahli keluarga,rakan dan guru
Mengamalkan sikap rajin dalam pergaulan harian
Mengamalkan sikap kerjasama dengan rakan,jiran,dan masyarakat setempat
Mengamalkan sikap berjimat cermat dalam penggunaan barang keperluan.
Mengamalkan sikap sabar dalam perlakuan seharian.
Mengamalkan sikap tolak ansur dengan rakan sebaya
Mengamalkan sikap berdikari dalam pengurusan diri
Mengamalkan sikap berdisiplin dalam kelas

212987244.doc

JADUAL 8:STANDARD PEMBELAJARAN UNTUK TUNJANG


FIZIKAL DAN ESTETIKA
PERKEMBANGAN FIZIKAL DAN PENJAGAAN KESIHATAN
FOKUS
Perkembangan Motor Halus
Perkembangan Motor Kasar
Kesihatan Fizikal
Kesihatan Persekitaran
Keselamatan

PADA AKHIR PRASEKOLAH MURID BOLEH:


Melakukan kemahiran motor halus
Melakukan kemahiran kordinasi mata tangan dalam perkembangan motor halus
Melakukan kemahiran motor kasar lokomotor
Melakukan kemahiran motor kasar bukan lokomotor
Melakukan kemahiran koordinasi mata dan tangan dalam perkembangan motor kasar
Menjaga kebersihan diri
Mengamalkan pemakanan yang berkhasiat
Menjaga kebersihan
Mengamalkan langkah-langkah pencegahan jangkitan penyakit
Mengenali sumber yang menyebabkan kemalangan dan bahaya
Mengamalkan langkah keselamatan diri
Menjaga kehormatan diri

212987244.doc

JADUAL 9:STANDARD PEMBELAJARAN UNTUK TUNJANG


FIZIKAL DAN ESTETIKA
KREATIVITI
FOKUS
Seni Visual

Muzik

Drama & Gerakan Kreatif

PADA AKHIR PRASEKOLAH MURID BOLEH:


Mengetahui dan menggunakan pengetahuan tentang bahan dan teknik dalam menghasilkan karya
seni
Menzahirkan idea kreatif dalam penghasilan karya
Menunjukkan apresiasi seni
Mengambil bahagian dalam aktiviti menyanyi
Mengambil bahagian dalam aktiviti memainkan perkusi
Mengambil bahagian dalam aktiviti penerokaan bunyi
Menunjukkan apresiasi muzik
Mengambil bahagian dalam drama dan gerakan kreatif

212987244.doc

JADUAL 10:STANDARD PEMBELAJARAN UNTUK TUNJANG


SAINS DAN TEKNOLOGI
AWAL SAINS DAN AWAL MATEMATIK

FOKUS
Sikap saintifik
Kemahiran saintifik

Menyiasat alam kehidupan

Menyiasat alam bahan


Menyiasat alam fizikal
Pengalaman pranombor

Konsep Nombor

PADA AKHIR PRASEKOLAH MURID BOLEH:


Mempamerkan sika sainstifik iaitu sistematik,sifat ingin tahu dan bertanggungjawab
Membuat pemerhatian ke atas objek dan fenomena alam di persekitaran
Membuat pengukuran menggunakan unit bukan piawai
Membandingkan dan mengelaskan objek
Membuat ramalan berdasarkan pengalaman lepas.
Menyelesaikan masalah kehidupan harian secara hands-on.
Memperoleh pengetahuan asas tentang bahagian badan
Meneroka alam sekitar menggunakan organ deria
Meneroka bahagian-bahagian tumbuhan iaitu daun,bunga,buah serta pertumbuhan biji benih
Menjalankan penerokaan ke atas cirri,habitat,cara pergerakan,jenis makanan haiwan jinak yang
biasa dijumpai.
Meneroka sifat bahan seperti timbul dan tenggelam.pemelarutan serta tarikan oleh magnet.
Meneroka fenomena alam yang biasa yang dijumpai iaitu awan,cuaca,pelangi dan bayang-bayang.
Memadankan objek 1.1.
Membandingkan kualiti objek.
Membuat seriasi mengikut satu ciri.
Mengecam corak berulang dan membina pola.
Memahami nombor 1-10(menyebut ,membilang,menulis.)

10

212987244.doc

Operasi nombor
Nilai wang
Konsep waktu
Bentuk dan ruang
Pembinaan (contruction)
Penggunaan ICT

Mengetahui nombor sifar


Memahami nombor 10-20(menyebut,membilang,menulis).
Memahami nombor siri 20,30,40 dan 50.
Memahamioperasi tambah dalam lingkungan 10
Memahami operasi tolak dalam lingkungan 10
Mengecam duit yang berlainan nilai
Memahami waktu dalam konteks kehidupan seharian.
Mengetahui kedudukan objek dalam ruang (depan,belakang,atas,bawah,luar,dalam,kiri,kanan)
Mengetahui bentuk-bentuk yang biasa dijumpai di persekitaran(segitiga,bulat,segi
empat,kon,sfera,selinder,kiub)
Membina penghubung antara dua objek
Membina lingkungan
Membuat pelbagai binaan mengikut kreativiti sendiri
Mengggunakan teknologi maklumat dan komunikasi secara accountable dan beretika
Memilih dan mengaplikasikan sumber ICT yang sesuai
Mengggunakan ICT untuk meningkatkan pembelajaran

11

212987244.doc

JADUAL 11: STANDARD PEMBELAJARAN UNTUK TUNJANG


KEMANUSIAAN
FOKUS
Diri Saya
Saya dan Keluarga
Saya dan Rakan
Saya dan Sekolah
Saya dan Komuniti
Saya dan alam sekitar
Saya dan Warisan Budaya

Saya dan Negara Malaysia

PADA AKHIR PRASEKOLAH MURID BOLEH:


Mengetahui tentang latar belakang/sejarah diri saya.
Mengetahui kebolehan diri.
Mengetahui hak diri sendiri.
Mengetahui keluarga terdekat(datuk,nenek,ibu,bapa,adik beradik).
Mengetahui kediaman keluarga.
Mengetahui tentang rakan.
Mengetahui sekolah saya.
Mengamalkan semangat bermasyarakat .
Mengenali ahli komuniti.
Menyambut perayaan mengikut kaum dalam masyarakat Malaysia.
Menghayati keindahan alam sekitar.
Memahami perhubungan antara menusia dan alam sekitar.
Menjaga alam sekitar.
Mengenal pakaian tradisional pelbagai kaum Malaysia
Menghayati lagu dan muzik pelbagai kaum Malaysia
Mengenal permainan tradisional pelbagai kaum Malaysia.
Mengenal seni dan kraf tradisional pelbagai kaum Malaysia.
Mengenal peralatan tradisional pelbagai kaun Malaysia.
Mengenal makanan tradisional pelbagai kaum Malaysia.
Mencerita cerita rakyat pelbagai kaum Malaysia.
Menghormati lambang kebangsaan dan negeri.
Menghormati pemimpin.

12

212987244.doc

Mengetahui simbol awam.


Menyambut Hari Kemerdekaan.
Mengetahui Keistimewaan negara.
RANCANGAN TAHUNAN KURIKULUM STANDARD PRASEKOLAH KEBANGSAAN
MINGGU
:3
TEMA
: DIRI SAYA
SUBTEMA : PERIHAL DIRI SAYA
TUNJANG
STANDARD
KANDUNGAN
Tunjang
(BM 1.1)
Komunikasi
Mendengar dengan
Bahasa Melayu
penuh perhatian
(BM)

STANDARD PEMBELAJARAN

CADANGAN AKTIVITI

(BM 1.1.6) Mendengar ucap


selamat dan memberi respons yang
bertatasusila dengan
bimbingan(contoh:Selamat
pagi,Selamat Petang)

(BM 2.1)
Berinteraksi dengan
mesra

(BM 2.1.3) Berbual menggunakan


ayat yang mudah dengan sebutan
yang betul

(BM 3.1) Mengenal


bentuk huruf A-Z

(BM 3.1.3) Menyebut huruf secara


rawak

(BM 4.2)Menguasai
kemahiran menulis

(BM 4.2.4)Menulis huruf kecil


dengan cara yang betul

13

mendengar ucap
selamat
membalas ucapan yang
diterima

CADANGAN
BAHAN
-kad ayat

menyatakan nama
sendiri
bertanyakan nama
rakan

-kad nama

nyanyian
menyebut huruf pada
kad nama

-radio,cd/kaset
-komputer
-kad nama

menulis huruf vokal


pelbagai jenis
permulaan dengan cara
yang betul

-kanji berwarna
-pasir
-papan putih

212987244.doc

Tunjang Bahasa
Inggeris

(BI 1.1)
Listen to and
discriminate sounds

(BI 2.1)
Understand that
printed materials
contain meaning

(BI 1.1.1)
Listen to and identify common
sounds around them

Bunyi tepukan (guru dan murid


bertepuk tangan sekali,2x,3x
dan seterusnya.

(BI 1.1.2)
L isten to and identify sounds in
the environment

Bunyi loceng atau alat muzik


yang lain.guru meminta murid
meneka bunyi.

(BI 2.1.2)
Huruf A di baca dengan
Show awareness that print conveys bunyi aaaa
meaning by doing Pretend Reading Huruf O di baca dengan
bunyi oooo
Sediakan buku kecil atau
lembaran kerja

(BI 3.1)
(BI 3.1.1)
Identify letters of the Recognize letters of the alphabet
alphabet
by their shapes

(BI 4.1)
Prewriting skills

Huruf A bentuk segitiga


Huruf O - bentuk bulatan

(BI 3.1.2)
Recognize letters of the alphabet
by their name

Cari huruf A dalam nama


murid-murid

BI 4.1.1)
Engage in activities requiring eye
hand coordination

Lembaran kerja :

(BI 4.1.2)
Draw lines, circles and patterns
using gross motor and fine motor

14

Abc dan 123 murid menulis


mengikut titik-titik
Gambar - murid meneka
gambar apa dengan

212987244.doc

Tunjang
Pendidikan Islam

PI 1.1-Mengetahui
rukun iman

movements
PI 1.1.1-Menyebut enam rukun
iman dengan bimbingan
PI1.1.2-Menyatakan enam rukun
iman

Tunjang
Ketrampilan DiriPerkembangan
Sosioemosi

PI 5.2-Mengetahui
huruf jawi

PI 5.2.1-Menyebut huruf-huruf
jawi dengan bimbingan

(PSE 1.1 )
Mengenali emosi
sendiri

(PSE 1.1.4 ) Menceritakan


pengalaman emosi yang
melibatkan perasaan seperti
gembira,sedih,takut,marah
(PSE 1.1.5 ) Mengenalpasti dan
bercerita tentang jenis-jenis emosi
gembira,sedih,takut,terkejut,marah.

15

menyambung titik-titik.
-Melafazkan Rukun
Iman,kaitkan dengan kejadian
manusia.
-Nasyid rukun iman

-Bersoal jawab dengan murid


mengenai huruf jawi.
-Menyanyi laguMari Belajar
Jawi(lirik air pasang pagi)
Mari belajar jawi
Kenal hruf-huruf nya
Sebut berkali-kali
Mesti ingat bentuknya
Menunjukkan gambar
mimic muka seperti
gembira,sedih
marah,takut,terkejut.

Melukis mimik muka


berdasarkan emosi
tertentu.

-carta rukun iman


-kaset lagu nasyid
-kad imbasan

-CD nyanyian lagu


alif,ba,ta

Gambar mimik
muka.

212987244.doc

FIZIKAL DAN

(PFK 1.1)

(PFK 1.1.9) menggunakan jari

Mengoyak kertas untuk

Lakaran gambar

PENJAGAAN

Melakukan

untuk mengoyak bahan mengikut

membina kolaj.

Kertas

KESIHATAN

kemahiran motor

rupa

halus
(PFK 2.1)

(PFK 2.2.9) Berjalan mengundur

Berjalan mengikut arahan

Melakukan

dengan lurus

secara kelas, kumpulan atau

kemahiran motor

individu.

kasar lokomotor
(PFK 3.1) Menjaga

(PFK 3.1.5) Menggosok gigi

Latihan menggosok gigi.

Berus gigi

kebersihan diri

dengan cara yang betul

(PFK 5.1)

(PFK 5.1.3) Mengenal pasti objek

Menyatakan objek berbahaya

Gambar

Mengenali sumber

atau bahan yang boleh

berdasarkan gambar.

yang menyebabkan

mendatangkan bahaya di lokasi

kemalangan dan

berikut:

bahaya

a. Rumah

16

212987244.doc

KREATIVITI

(KTI 1.1)

(KTI 1.1.2) Mengenal bahan yang

Menggunakan berus untuk

Berus gigi

Menggunakan

diperlukan untuk menghasilkan

membentuk gambar dengan

Warna

pengetahuan tentang

sesuatu karya contohnya berus.

cara percikan.

(KTI 2.1.7) Menyanyikan melodi.

Latihan menyanyikan melodi.

(KTI 3.1)

(KTI 3.1.5) Main peranan

Latihan memain peranan.

Mengambil

mengikut imaginasi.

bahan dan teknik


dalam menghasilkan
karya seni (Aplikasi
seni)
(KTI 2.1)
Mengambil
bahagian dalam
aktiviti menyanyi.

bahagian dalam
drama dan gerakan
kreatif.

17

212987244.doc

Tunjang Sains
dan Teknologi
Awal Sains dan
Awal Matematik

(S.T 1.1)
(S.T 1.1.2) Menunjukkan sikap
Mempamerkan sikap sistematik, bekerjasama,
saintifik
bertanggungjawab.
(S.T 6.4) Mengecam
corak berulang dan
membina pola.

Tunjang
Kemanusiaan

Menerapkan sikap sistematik,


bekerjasama,bertanggungjawa
b ketika bermain.

(S.T 6.4.3) Mengecam corak


berulang di persekitaran.

Menunjukkan contoh corak


berulang seperti susunan
mozek di dinding bilik air dan
(S.T 6.4.4) Melengkapkan corak
lantai dalam kelas.
berulang yang diberi.
Murid memilih gambar yang
sesuai untuk melengkapkan
corak.
-Bercerita tentang diri
KM1.1 mengetahui KM1.1.1 Menceritakan diri sendiri
sendiri seperti nama, umur,
tentang
latar dengan bimbingan ( contoh : nama,
jantina, bangsa dan hobi
belakang / sejarah umur, jantina, bangsa, hobi
diri sendiri
-Guru menceritakan
KM
1.1.3
Menceritakan
tentang pertumbuhan dan
pertumbuhan dan keperluan diri
keperluan diri sejak lahir
sejak lahir
-Bersoal jawab secara
sopan
KM 2.1 Mengetahui KM 2.1.1 Menceritakan salasilah
kelurga
terdekat keluarga yang terdekat
( datuk , nenek, ibu,
bapa,adik beradik

-Main peranan suasana


dalam kelas iaitu murid
membantu guru dan rakan
-Murid bercerita tenyang
keluarga masing- masing
dengan bimbingan

18

212987244.doc

RANCANGAN TAHUNAN KURIKULUM STANDARD PRASEKOLAH KEBANGSAAN


MINGGU
:4
TEMA
: DIRI SAYA
SUBTEMA :ALAT TULIS DI KELAS SAYA
TUNJANG
STANDARD
KANDUNGAN
Tunjang Komunikasi
(BM 1.1) Mendengar
Bahasa Melayu (BM)
dengan penuh perhatian

STANDARD
PEMBELAJARAN
(BM 1.1.6) Mendengar
ucap selamat dan memberi
respons yang bertatasusila
dengan
bimbingan(contoh:Selamat
pagi,Selamat Petang)

CADANGAN AKTIVITI
-

mendengar ucap
selamat
membalas ucapan
yang diterima

CADANGAN
BAHAN
-kad ayat

(BM 2.1) Berinteraksi


dengan mesra

(BM 2.1.3) Berbual


menggunakan ayat yang
mudah dengan sebutan
yang betul

- menyebut perkataan
buku,pembaris,pemadam,
pensel,pengasah
penseh,beg.

-kad gambar

(BM 3.1) Mengenal


bentuk huruf A-Z

(BM 3.1.3) Meyebut huruf


secara rawak

Nyanyian
menyebut huruf pada
kad perkataan

-komputer
-kad perkataan

(BM 4.2)Menguasai
kemahiran menulis

(BM 4.2.4)Menulis huruf


kecil dengan cara yang
betul

menulis huruf vokal


pada pelbagai jenis
permukaan dengan
cara yang betul

-kad huruf
daripada kertas
pasir
-whiteboard

19

212987244.doc

Tunjang Bahasa
Inggeris

(BI 1.1)
Listen to and
discriminate sounds

(BI 1.1.2)
L isten to and identify
sounds in the environment

-Guru meminta murid


meneka bunyi apa ? sama ada
dengan menggunakan
peralatan dalam kelas atau
(BI 1.2)
(BI 1.2.1)
dengan cd computer.
Listen to and understand Listen to and repeat simple -Guru mengajar murid-murid
meaning of simple
greetings
menyebut good morning
words
dan good bye
(BI 2.1)
Understand that printed
materials contain
meaning

(BI 2.1.2)
Show awareness that print
conveys meaning by doing
Pretend Reading

(BI 3.1)
Identify letters of the
alphabet

(BI 3.1.1)
Recognize letters of the
alphabet by their shapes

(BI 4.1)
Prewriting skills

-Sediakan sehelai kertas atau


buku kecil dan ajar murid
baca:
Gambar murid lelaki boy
Gambar murid ppuan girl
Huruf J kaki paying
Huruf I lidi

(BI 3.1.2)
Recognize letters of the
alphabet by their name

-Murid menyebut nama


mereka dan menyebut huruf
awal dalam nama masingmasing

(BI 4.1.1)
Engage in activities
requiring eye hand
coordination

Lembaran kerja:

20

Abc dan 123 murid menulis


mengikut titik-titik

212987244.doc

Tunjang Pendidikan
Islam

(BI 4.1.2)
Draw lines, circles and
patterns using gross motor
and fine motor movements

Gambar - murid meneka


gambar apa dengan
menyambung titik-titik.

PI 1.1-Mengetahui
rukun iman

PI 1.1.2-Menyatakn enam
rukun iman

-Melafazkan rukun iman


-Bercerita tentang kejadian
alam dan makhluk Allah

PI 1.2-Mengetahui
rukun iman yang
pertama

PI 1..2.1-Menyebut sifat
wajib Allah

-Menyebut sifat wajib Alllah

-bahan di dalam
dan luar bilik
darjah

PI 1.2.2-Menyatakan sifat
wajib Allah

Tunjang ketrampilan
Diri- Perkembangan
Sosioemosi.

PI 5.3-Menghafaz
beberapa surah dari
juzu amma
(PSE 1.1 ) Mengenali
emosi sendiri.

PI 5.3.1-Menghafaz surah
Al-Quran dan Al-Fatihah

-Memperdengarkan bacaan
Al-Fatihah

(PSE 1.1.6) Menyatakan


emosi mengikut situasi.

-Wakil murid menunjukkan


mimic muka berdasarkan
beberapa situasi yang
diterangkan oleh guru.

(PSE 2.1 ) Membina


konsep kendiri.

(PSE 2.1.3 ) Bersikap


positif tentang kebolehan
dan kekurangan kendiri.

-Menceritakan tentang
keluarga masingmasing.Cth ;kematian
ibu/bapa dsbnya.

21

-cd,pita
perakam/radio

212987244.doc

FIZIKAL DAN
PENJAGAAN
KESIHATAN

(PFK 1.1) Melakukan

(PFK 1.1.9) Menggunakan

-Mengoyak kertas membuat

kemahiran motor halus

jari untuk mengoyak

kolaj.

Kertas

bahan mengikut rupa.


(PFK 2.1) Melakukan

(PFK 2.1.10) Berjalan dan

-Melihat cara dan melakukan

kemahiran motor kasar

mengimbang badan di atas

pergerakan dengan peraturan

lokomotor

bangku panjang yang

yang betul.

rendah.
(PFK 3.1) Menjaga

(PFK 3.1.6) Menyatakan

Tunjuk cara menyanyikan

kebersihan diri

kepentingan menjaga

cara menjaga kebersihan.

kebersihan diri
(PFK 5.1) Mengenali

(PFK 5.1.3) Mengenal

Melukis gambar

sumber yang

pasti objek atau bahan

Lawatan

menyebabkan

yang boleh mendatangkan

kemalangan dan bahaya

bahaya di lokasi berikut:


b. sekolah

22

Bangku panjang

212987244.doc

KREATIVITI

(KTI 1.1) Menggunakan

(KTI 1.1.2) Mengenal

Membentuk karya dari

pengetahuan tentang

bahan yang diperlukan

percikan berus gigi.

bahan dan teknik dalam

untuk menghasilkan

menghasilkan karya seni sesuatu karya contohnya


(Aplikasi seni)

berus.

(KTI 2.1) Mengambil

(KTI 2.1.7) Menyanyikan

bahagian dalam aktiviti

melodi.

Latihan menyanyikan melodi.

menyanyi.
(KTI 3.1) Mengambil

(KTI 3.1.5) Main peranan

bahagian dalam drama

mengikut imaginasi.

Main pondok-pondok.

dan gerakan kreatif.

Tunjang Sains dan


Teknologi Awal Sains
dan Awal Matematik

(S.T 2.1) Membuat


pemerhatian ke atas
objek dan fenomena
alam di persekitaran.

(S.T 2.1.5) Memerhati


perubahan warna-warna di
persekitaran (Contoh:
perubahan warna daun
pada musim berlainan;
perubahan warna awan
pada cuaca berlainan).

Murid di bawa keluar kelas


untuk memerhati awan dan
daun pada pokok.Murid
menceritakan perubahan
warna yang berlaku.

(S.T 6.4) Mengecam

(S.T 6.4.5) Membina

Menggunakan cap jari untuk

23

Berus gigi

212987244.doc

Tunjang Kemanusiaan

corak berulang dan


membina pola.

corak berulang mengikut


kreativiti sendiri
menggunakan bahan yang
disediakan dan
menyatakan coraknya.

menghasilakn corak berulang


dengan menggunakan warna
air.

KM1.1 mengetahui
tentang latar belakang /
sejarah diri sendiri

KM1.1.1
Menceritakan
diri
sendiri
dengan
bimbingan ( contoh :
nama,
umur,
jantina,
bangsa, hobi

Bercerita tentang diri


sendiri seperti nama,
umur, jantina, bangsa dan
hobi

KM 1.1.3 Menceritakan
pertumbuhan
dan
keperluan diri sejak lahir

Guru menceritakan
tenyang pertumbuhan dan
keperluan diri sejak lahir
Bersoal jaawab secara
sopan

RANCANGAN TAHUNAN KURIKULUM STANDARD PRASEKOLAH KEBANGSAAN

24

212987244.doc

MINGGU
:5
TEMA
: DIRI SAYA
SUBTEMA :PERABOT DALAM KELAS SAYA
TUNJANG
STANDARD
STANDARD
KANDUNGAN
PEMBELAJARAN
Tunjang Komunikasi
(BM 1.1) Mendengar
(BM 1.1.7) Mendengar
Bahasa Melayu (BM)
dengan penuh perhatian arahan dan memberi
respons.

Tunjang Bahasa

CADANGAN AKTIVITI
-

CADANGAN
BAHAN

melakukan gerakan
yang guru arahkan.

(BM 2.1) Berinteraksi


dengan mesra

(BM 2.1.4) Berinteraksi


secara sopan dan
bertatasusila

-Menyebut perabot
-gambar
yang terdapat di dalam
kelas.cth:meje,
Kerusi,almari,bakul
Sampah.

(BM 3.1) Mengenal


bentuk huruf A-Z

(BM 3.1.3) Meyebut


huruf secara rawak

menyebut huruf
pada kad huruf

-kad huruf

(BM 4.2)Menguasai
kemahiran menulis

(BM 4.2.4)Menulis huruf


kecil dengan cara yang
betul

menulis huruf
konsonan pada
pelbagai jenis
permukaan dengan
cara yang betul

-kad huruf daripada


kertas pasir
-whiteboard

(BI 1.2)

(BI 1.2.1)

Hello,assalamualaikum

25

212987244.doc

Inggeris

Listen to and
understand meaning of
simple words

Listen to and repeat


simple greetings
(BI 1.2.2)
Listen to and respond
verbally to simply
greetings with guidance

Good morning
Good bye
Murid bersalaman sambil
mengucapkan good
morning kepada kawannya

(BI 2.1)
Understand that printed
materials contain
meaning

(BI 2.1.2)
Show awareness that print
conveys meaning by
doing Pretend Reading

Murid membaca :
Gambar murid lelaki
dibawahnya tertulis ali is
a boy
Gambar murid ppuan
siti is a girl

(BI 3.1)
Identify letters of the
alphabet

(BI 3.1.1)
Recognize letters of the
alphabet by their shapes

-Mengenali huruf-huruf
yanf terdapat
-Di dalam nama masingmasing

(BI 3.1.2)
Recognize letters of the
alphabet by their name

-Membaca hurud A besar


dan A kecil di dalam buku
bacaan.Setelah murid
mengenali huruf A,maka
boleh membaca huruf
seterusnya

(BI 4.1.2)

Murid-murid melukis

(BI 4.1)

26

212987244.doc

Tunjang Pendidikan
Islam

Prewriting skills

Draw lines, circles and


gambar diri masingpatterns using gross motor masing dan menulis nama
and fine motor
mereka
movements

PI 1.1-Mengetahui
rukun iman

PI 1.1.2-Menyatakn enam
rukun iman

-Minta murid menyebut


enam Rukun iman

PI 1.2.1-Menyebut sifat
wajib Allah

PI 1.2.2-Menyatakan sifat
wajib Allah

-Bersoal jawab mengenai


sifat Allah

PI 1.2.3-Menyebut namanama Allah(Asma ul


husna)

-Menyebut nama-nama
Allah
-Mendengar nasyid asma
ul-husna

PI 5.1-Mengetahui
bahasa Al-Quran
Tunjang Ketrampilan
Diri- Perkembangan
Sosioemosi

(PSE 1.1 ) Mengenali


emosi sendiri

(PSE 1.2 ) Mengurus


emosi sendiri.

PI 5.1.1-Menyebut huruf
hijaiyah dengan
bimbingan.

-tunjuk kad imbasan huruf


hijaiyah dan sebut 10 kali
setiap huruf yang hendak
di ajar-alif,ba.ta
(PSE 1.1.4 ) Menceritakan
Berbual dan
pengalaman emosi yang
bersoaljawab dengan
melibatkan perasaan
murid mengenai rumah
seperti
yang disukai oleh
gembira,sedih,takut,marah
mereka.

(PSE 1.2.3 ) Meluahkan


dan menyatakan perasaan
sendiri kepada orang lain

27

Memilih rumah yang


diminati dan
mewarnakannya.
Menyatakan situasi yang

-kad perkataan

-CD asma ul husna


-kad imbasan huruf
hijaiyah berwarnawarni
Gambar rumah

212987244.doc

mengenai sesuatu perkara


atau peristiwa yang telah
berlaku melalui pelbagai
cara seperti
lisan,lukisan,tingkah laku.
FIZIKAL DAN
PENJAGAAN
KESIHATAN

(PFK 1.1) Melakukan

(PFK 1.1.10)

kemahiran motor halus

Menggunakan tangan

dialami oleh murid serta


menyatakan perasaan
mereka seperti semasa
membantu ibu di
dapur mengemas
bilik tidur
Memintal tali.

Tali

untuk memintal.
(PFK 2.1) Melakukan

(PFK 2.1.10) Berjalan dan Melihat, tunjuk cara dan

kemahiran motor kasar

mengimbang badan di

lokomotor

atas bangku panjang yang

Bangku panjang

latihan berjalan.

rendah.
(PFK 3.1) Menjaga

(PFK 3.1.6) Menyatakan

Perbincangan atau

kebersihan diri

kepentingan menjaga

mewarna gambar.

Gambar

kebersihan diri
(PFK 5.1) Mengenali

(PFK 5.1.3) Mengenal

Melukis benda-benda

sumber yang

pasti objek atau bahan

berbahaya.

menyebabkan

yang boleh mendatangkan

kemalangan dan bahaya

bahaya di lokasi berikut:


c. taman permainan

(KTI 1.1)

(KTI 1.1.3) Memilih

28

Membentuk gambar

Batang pisang

212987244.doc

KREATIVITI

Menggunakan

pelbagai bahan yang

dengan celupan (batang

pengetahuan tentang

sesuai dalam penghasilan

pisang)

bahan dan teknik dalam

karya.

menghasilkan karya
seni (Aplikasi seni)
(KTI 2.1) Mengambil

(KTI 2.1.8) Menyanyikan

Menyanyi lagu secara

bahagian dalam aktiviti

lagu dengan irama mizik.

kelas.

(KTI 3.1) Mengambil

(KTI 3.1.5) Main peranan

Main pondok-pondok.

bahagian dalam drama

mengikut imaginasi.

menyanyi.

dan gerakan kreatif.

Tunjang Sains dan


Teknologi Awal
Sains dan Awal
Matematik

(S.T 2.1) Membuat


pemerhatian ke atas
objek dan fenomena
alam di persekitaran.

(S.T 2.1.6) Memerhati


dan mengenalpasti
bentuk-bentuk di
persekitaran.

Memerhati peralatan di
dalam kelas dan
menyatakan bentuk
peralatan itu seperti meja
berbentuk bulat.

(S.T 7.1) Memahami

(S.T 7.1.7) Membilang

Murid membilang rakan-

29

212987244.doc

nombor 1-10.

Tunjang Kemanusiaan

secara menaik 1-10 dan


menurun 10-1.

rakan mereka secara


menaik dan menurun dari
1-10 dan 10-1.
Bercerita tentang diri
KM1.1
mengetahui KM1.1.1
Menceritakan
sendiri seperti nama,
tentang latar belakang / diri
sendiri
dengan
umur, jantina, bangsa
sejarah diri sendiri
bimbingan ( contoh :
dan hobi
nama, umur, jantina,
bangsa, hobi
Guru menceritakan
tenyang pertumbuhan
KM 1.1.3 Menceritakan
dan keperluan diri
pertumbuhan
dan
sejak lahir
keperluan diri sejak lahir
Bersoal jaawab secara
sopan
KM 1.2 Mengetahui KM 1.2.2 Menyatakan
kebolehan diri
kebolehan diri sendiri

Bercerita
tentang
perkara- perkara yang
disukai oleh murid
Bercerita tentang batas
hubungan
Menceritakan
kebolehan
dan
kekurangan diri

RANCANGAN TAHUNAN KURIKULUM STANDARD PRASEKOLAH KEBANGSAAN

30

212987244.doc

MINGGU
TEMA
SUBTEMA

:6
: DIRI SAYA
:ANGGOTA BADAN

TUNJANG
Tunjang
Komunikasi Bahasa
Melayu (BM)

STANDARD
KANDUNGAN
(BM 1.1) Mendengar
dengan penuh
perhatian

STANDARD
PEMBELAJARAN
(BM 1.1.7) Mendengar arahan dan
memberi respons.

CADANGAN
AKTIVITI
- melakukan
gerakan yang
guru arahkan.

(BM 2.1) Berinteraksi


dengan mesra

(BM 2.1.4) Berinteraksi secara


sopan dan bertatasusila

Menyebut
bahagian badan
iaitu
kepala,abdomen,
kaki.

Menyebut
anggota bahagian
kepala iaitu
rambut,mata.

CADANGAN
BAHAN

-gambar

(BM 3.1) Mengenal


bentuk huruf A-Z

(BM 3.1.3) Meyebut huruf secara


rawak

menyebut huruf
yang guru
pamerkan

-kad huruf

(BM 4.2)Menguasai
kemahiran menulis

(BM 4.2.4)Menulis huruf kecil


dengan cara yang betul

menulis huruf
kecil pada

-kad huruf daripada


kertas pasir

31

212987244.doc

pelbagai jenis
permukaan
dengan cara yang
betul
Tunjang Bahasa
Inggeris

(BI 1.2)
Listen to and
understand meaning
of simple words

(BI 1.2.2)
Listen to and respond verbally to
simply greetings with guidance
(BI 1.2.3)
Listen to and identify objects in
the classroom

Hello,assalamualaikum
Good morning dan good
bye
Guru menyebut nama
benda dalam kelas
sambil menunjukkan
gambar atau benda
maujud

(BI 2.1)
Understand that
printed materials
contain meaning

(BI 2.1.2)
Show awareness that print
conveys meaning by doing
Pretend Reading

(BI 3.1)
Identify letters of the
alphabet

(BI 3.1.3)
Recognize letters of the alphabet
(BI 3.1.4)
Recognize big letters of the
alphabet

Sediakan lembaran kerja


dan murid diminta
menulis A a B b Cc
sambil menyebutnya

(BI 4.2)

(BI 4.2.1)

Murid diminta menulis

32

Tunjukkan buku atau


gambar peralatan dalam
kelas.Guru menyebut dan
murid turut menyebut
seperti yang diajar oleh
guru

-whiteboard

212987244.doc

Tunjang Pendidikan
Islam

Writing skills

Copy letters of the alphabet


correctly in neat,legible print

PI 2.1-Bersuci dari
najis

PI 4.1-Mencontohi
akhlak Rasulullah

PI 2.1.1-Menyebut cara bersuci


daripada hadas
PI 2.1.2-Menyatakan caar bersuci
daripada hadas:
-buang air kecil
-buang air nesar
PI 4.1.1-Menyebut akhlak
Rasulullah

PI 5.1-Mengetahui
bahasa Al-Quran

PI 5.1.6-Mengenal pasti huruf


hijaiyah

Tunjang ketrampilan (PSE 2.1 ) Membina


Diri- Perkembangan konsep kendiri.
Sosioemosi.

(PSE 2.1.3 ) Bersikap positif


tentang kebolehan dan kekurangan
kendiri.

33

didalam lembaran kerja


yang diberikan dengan
betul dan kemas
-Menyebut cara bersuci
dari hadas kecil dan
besar

-simulasi sifat amanah


-bercerita tentang sifat
amanah
Rasulullah,bersoal jawab
dengan murid
-Mengenal huruf hijaiyah
melalui kad imbasan
-sebut huruf 10 kali
secara individu atau
berkumpulan(jim,ha,kho)
-Berbual tentang
perlunya mematuhi
nasihat guru dan
peraturan sekolah.
-Simulasi murid
menghormati guru
dan ibu bapa.

-kad imbasan

212987244.doc

FIZIKAL DAN
PENJAGAAN
KESIHATAN

(PSE 3.2 )
Menggunakan
kemahiran social
dalam interaksi.

(PSE 3.2.5 ) Berkomunikasi secara


bersopan dan berhemah.

(PFK 1.1) Melakukan

(PFK 1.1.10) Menggunakan

Menerangkan cara
bercakap secara
sopan dengan guru
dan rakan-rakan.
-Simulasi cara untuk
berkomunikasi.
Latihan memintal tali

kemahiran motor

tangan untuk memintal.

rafia.

(PFK 2.1) Melakukan

(PFK 2.1.10) Berjalan dan

Latihan berjalan dengan

kemahiran motor

mengimbang badan di atas bangku

betul sambil membuat

kasar lokomotor

panjang yang rendah.

bentuk (bunga kembang)

(PFK 3.1) Menjaga

(PFK 3.1.6) Menyatakan

Perbincangan atau

kebersihan diri

kepentingan menjaga kebersihan

lakonan.

Tali raffia

halus

diri
(PFK 5.1) Mengenali

(PFK 5.1.3) Mengenal pasti objek

Melawat tempat awam

sumber yang

atau bahan yang boleh

dan melukis gambar

menyebabkan

mendatangkan bahaya di lokasi

bahaya.

kemalangan dan

berikut:

bahaya

c. tempat awam

34

Bangku panjang

212987244.doc

KREATIVITI

(KTI 1.1)

(KTI 1.1.3) Memilih pelbagai

Membentuk gambar

Menggunakan

bahan yang sesuai dalam

dengan pelepah pisang

pengetahuan tentang

penghasilan karya.

bahan dan teknik


dalam menghasilkan
karya seni (Aplikasi
seni)
(KTI 2.1) Mengambil

(KTI 2.1.8) Menyanyikan lagu

Menyanyi lagu mengikut

bahagian dalam

dengan irama mizik.

kumpulan

(KTI 3.1.5) Main peranan

Main pondok-pondok.

aktiviti menyanyi.
(KTI 3.1) Mengambil

bahagian dalam drama mengikut imaginasi.


dan gerakan kreatif.
Tunjang Sains dan
Teknologi Awal
Sains dan Awal
Matematik

(S.T 2.1) Membuat


pemerhatian ke atas
objek dan fenomena
alam di persekitaran.

(S.T 2.1.7) Memerhati objek-objek


di persekitaran dan mengenal saiz
(besar,kecil,panjang,pendek,tinggi,
rendah,tebal,nipis).

35

Membuat perbandingan
saiz jari murid, mana
yang lebih panjang dan
pendek.

Pelepah pisang

212987244.doc

(S.T 7.1) Memahami


nombor 1-10.

Tunjang
Kemanusiaan

(S.T 7.1.8) Menulis nombor 1-10


mengikut cara yang betul.

Murid menulis nombor


1-10 mengikut cara yang
betul dengan bantuan
guru.
Bercerita
tentang
KM 1.2 Mengetahui KM1.2.2 Menyatakan kebolehan
perkaraperkara
kebolehan diri
diri
yang disukai oleh
murid
KM 1.2.3 Mengenal kekurangan
Bercerita
tentang
diri
batas hubungan
Menceritakan
kebolehan
dan
kekurangan diri

36

212987244.doc

RANCANGAN TAHUNAN KURIKULUM STANDARD PRASEKOLAH KEBANGSAAN


MINGGU
TEMA
SUBTEMA

:7
: DIRI SAYA
:ANGGOTA BADAN(TANGAN DAN KAKI)

TUNJANG
Tunjang Komunikasi
Bahasa Melayu (BM)

Tunjang Bahasa
Inggeris

STANDARD
KANDUNGAN
(BM 1.1) Mendengar
dengan penuh perhatian

STANDARD
PEMBELAJARAN
(BM 1.1.7) Mendengar
arahan dan memberi
respons.

CADANGAN
AKTIVITI
- menunjuk
gambar yang
betul bagi setiap
perkataan yang
guru sebut

(BM 2.1) Berinteraksi


dengan mesra

(BM 2.1.4) Berinteraksi


secara sopan dan
bertatasusila

Menyebut
kegunaan tangan
dan kaki

(BM 3.1) Mengenal


bentuk huruf A-Z

(BM 3.1.3) Meyebut huruf


mengikut urutan

menyebut huruf
mengikut urutan

(BM 4.2)Menguasai
kemahiran menulis

(BM 4.2.4)Menulis huruf


kecil dengan cara yang
betul

menulis huruf
kecil mengikut
urutan

(BI 1.2)
Listen to and understand
meaning of simple
words

(BI 1.2.3)
Listen to and identify
objects in the classroom
(BI 1.2.4)
Name common objects in
the classroom

37

Murid diminta
menamakan bendabenda di dalam kelas
Guru menunjukkan
gambar dan murid

CADANGAN BAHAN
-gambar

-kad huruf

212987244.doc

diminta menyebut nama


benda yang ditunjukkan

Tunjang Pendidikan
Islam

(BI 2.1)
Understand that printed
materials contain
meaning (BI 2.2)
Acquire knowledge of
print and ethics in
reading

(BI 2.1.2)
Show awareness that print
conveys meaning by doing
Pretend Reading
(BI 2.2.1)
Handle books carefully

(BI 3.1)
Identify letters of the
alphabet

(BI 3.1.3)
Recognize letters of the
alphabet
(BI 3.1.4)
Recognize big letters of
the alphabet

(BI 4.2)
Writing skills

(BI 4.2.1)
Copy letters of the
alphabet correctly in
neat,legible print

Murid diminta menulis


didalam lembaran kerja
yang diberikan dengan
betul dan kemas

PI 1.2-Menyebut sifat
wajib Alllah

PI 1.2.2-Menyatakan sifat
wajib Allah
-wujud
-basar

-Bercerita tentang sifat


wajib Allah (wujud)
-Bersoaljawab tentang
pencipta bagi makhluk
seperti manusia(anggota
badan manusia) dengan
pembuat objek dalam

38

Guru mengajar murid


memegang buku / flash
card yang ditunjukkan
dengan betul dan
membaca huruf ABC di
dalam buku/flash card

Baca buku / flash card :


A for apple
A for apron

212987244.doc

PI 3.1-Mengetahui sirah
Rasulullah

PI 3.1.1-Mengetahui nama
Rasulullah

PI 5.2-Mengatahui huruf PI 5.2.3-Mengenal pasti


jawi
bentuk huruf
PI 5.2.4-Mengenal pasti
setiap bentuk huruf jawi

Tunjang Ketrampilan
Diri- Perkembangan
Sosioemosi

(PSE 1.1 ) Mengenali


emosi sendiri

(PSE 1.1.4 ) Menceritakan


pengalaman emosi yang
melibatkan perasaan
seperti
gembira,sedih,takut,marah.
(PSE 1.1.5 )
Mengenalpasti dan
bercerita tentang jenisjenis emosi
gembira,sedih,takut,marah.

(PSE 2.3 ) Membina


keyakinan untuk
berkomunikasi.

(PSE 2.3.4 ) Bertutur


dengan penuh keyakinan

39

kelas
-Menyebut nama
Rasulullah dengan betul
-Tunjuk dan kaitkan kad
huruf dengan kad
gambar
Alif-ayam
Ba-bola
Ta-telinga
Tha-salji
-Menyatakan
sesuatu peristiwa
dan pengalaman
yang menyentuh
perasaan.
-Menyesuaikan
gambar mimik muka
dengan gambar
peristiwa.
-Murid meneka
jenis-jenis emosi
berdasarkan mimik
muka guru semasa
bercerita

-Menyatakan dengan
yakin persamaan dan
perbezaan antara diri
murid dengan rakan

-Lembaran kerja

-buku cerita

212987244.doc

FIZIKAL DAN
PENJAGAAN
KESIHATAN

(PFK 1.1) Melakukan

(PFK 1.1.11)

kemahiran motor halus

Menggunakan jari untuk

Latihan atau lakonan.

merenjis.
(PFK 2.1) Melakukan

(PFK 2.1.11) Berjalan

Latihan menjunjung

kemahiran motor kasar

dengan pundit kacang di

pundi kacang.

lokomotor

atas kepala.

(PFK 3.1) Menjaga

(PFK 3.1.7) Mengenal

Perbincangan mengenai

kebersihan diri

makanan yang boleh

gambar.

merosakkan gigi serta


makanan yang baik untuk
kesihatan gigi.
(PFK 5.1) Mengenali

(PFK 5.1.4) Mengenal

sumber yang

pasti situasi yang

menyebabkan

membahayakan seperti

kemalangan dan bahaya

lantai licin, banjir,

Lakonan

kebakaran, jalan raya.


KREATIVITI

(KTI 1.1) Menggunakan

(KTI 1.1.4) Memanipulasi

40

Membentuk karya

Pundi kacang

Gambar

212987244.doc

pengetahuan tentang

bahan secara kreatif untuk

bahan dan teknik dalam

penghasilan karya dengan

dengan celupan.

menghasilkan karya seni bimbingan.


(Aplikasi seni)
(KTI 2.1) Mengambil

(KTI 2.1.8) Menyanyikan

Menyanyi dengan irama

bahagian dalam aktiviti

lagu dengan irama mizik.

muzik.

(KTI 3.1) Mengambil

(KTI 3.1.5) Main peranan

Main pondok pondok.

bahagian dalam drama

mengikut imaginasi.

menyanyi.

dan gerakan kreatif.

Tunjang Sains dan


Teknologi Awal Sains
dan Awal Matematik

(S.T 2.1) Membuat


pemerhatian ke atas
objek dan fenomena
alam di persekitaran.

(S.T 2.1.8) Memerhati dan


merekod pemerhatian
dalam tulisan yang mudah
dengan bimbingan.

Memerhati bentukbentuk awan di langit


dan menulis huruf yang
berkait dengannya.

(S.T 7.2) Mengetahui


sifar.

(S.T 7.2.1) Menulis angka


sifar.

Murid mengaitkan sifar


seperti bentuk tertentu;
buah limau dan

41

212987244.doc

(S.T 7.2.2) Menyebut


sifar.
Tunjang Kemanusiaan

KM 1.3 Mengetahui hak KM 1.3.2 Menyatakan hak


diri sendiri
kanak- kanak

telur.Menulis angka
sifar dan menyebutnya.
Guru menerangkan
hak kanak- kanak

KM 1.3.3 Menyatakan Bercerita


tentang
tanggungjawab
diri tanggungjawab
yang
sebagai seorang murid , perlu dilakukan
anak dan
rakan

RANCANGAN TAHUNAN KURIKULUM STANDARD PRASEKOLAH KEBANGSAAN


MINGGU

:8

42

212987244.doc

TEMA
SUBTEMA

: DIRI SAYA
:KELUARGA SAYA

TUNJANG
Tunjang Komunikasi
Bahasa Melayu (BM)

Tunjang Bahasa
Inggeris

STANDARD
KANDUNGAN

STANDARD
PEMBELAJARAN

CADANGAN
AKTIVITI

(BM 1.1) Mendengar


dengan penuh perhatian

(BM 1.1.8) Mengecam


pelbagai bunyi di
persekitaran murid.

Meneka bunyi
yang
diperdengarkan di
radio

(BM 2.1) Berinteraksi


dengan mesra

(BM 2.1.5) Menyatakan


permintaan dengan
sopan.

Melakonkan
situasi anak
meminta izin
dengan ibu untuk
keluar rumah.

(BM 3.1) Mengenal


bentuk huruf A-Z

(BM 3.1.5)
Mengenalpasti bentuk
huruf kecil.

Memilih dan
mempamerkan
kad huruf yang
guru sebut

(BM 4.2)Menguasai
kemahiran menulis

(BM 4.2.4)Menulis
huruf kecil mengikut
cara yang betul.

Menulis huruf
kecil yang guru
sebut

(BI 1.2)
Listen to and

(BI 1.2.5)
Listen to and repeat

43

CADANGAN BAHAN
-radio
-kaset

-kad huruf

Good morning teacher


Good afternoon teacher

212987244.doc

understand meaning of
simple words

greetings
(BI 1.2.6)
Listen to and respond
verbally to greetings

Tunjang Pendidikan
Islam

Guru menyebut nama


anggota badan sambil
menunjukkan gambar

(BI 2.2)
Acquire knowledge of
print and ethics in
reading

(BI 2.2.1)
Handle books carefully

Guru mengajar murid


memegang buku / flash
card yang ditunjukkan
dengan betul dan
membaca huruf ABC di
dalam buku/flash card

(BI 3.1)
Identify letters of the
alphabet

(BI 3.1.5)
Name letter of the
alphabet with guidance
(BI 3.1.6)
Name letters of the
alphabet

Baca buku / flash card :


B for ball
B for ballon

(BI 4.2)
Writing skills

(BI 4.2.1)
Copy letters of the
alphabet correctly in
neat, legible print
(BI 4.2.2)
Write recognize letters
with guidance

Murid diminta menulis


didalam lembaran kerja
yang diberikan dengan
betul dan kemas

PI 1.2-Mengetahui
rukun iman yang

PI 1.2.1-Menyebut sifat
wajib Allah

-Bersoal jawab dengan


kanak-kanak tentang

44

-gambar mata dan telinga

212987244.doc

Tunjang ketrampilan
Diri- Perkembangan
Sosioemosi.

pertama
-beriman kepada Allah

-basar(melihat)
-sama(mendengar)

PI 2.2-Melakukan
wuduk

PI 2.2.1-Mengenal
anggota wuduk

PI 5.1-Mengetahui
bahasa Al-Quran

PI 5.1.2-Mengenal pasti
huruf hijaiyah

-Mengenal dan menyebut


huruf hijaiyah(da)
-menekap dan
membentuk huruf
hijaiyah

(PSE 1.1 ) Mengenali


emosi sendiri

(PSE 1.1.6 )
Menyatakan emosi
mengikut situasi

Menyatakan pakaian yang -Contoh pakaian baju


disukai dan tidak disukai. kurung,skirt

(PSE 2.4 )
Membina kebolehan
mengawal diri

(PSE 2.4.2 ) Mengawal


emosi dalam situasi
yang tidak
menyenangkan.

Berlatih mencuci baju


sendiri dengan bimbingan
guru.

(PSE 3.1 ) Memahami


keperluan,perasaan dan
pandangan orang lain.

(PSE 3.1.4 )
Menyatakan keperluan
orang lain mengikut
situasi dan bertindak
sewajarnya.

Bersoaljawab tentang
keperluan memakai
pakaian.
Murid memadankan
pakaian dengan
pasangannya.

45

bagaimana mereka
melihat dan mendengar
-kaitkan Allah juga
melihat dan mendengar
tanpa menggunakan
pancaindera
-menyebut anggota
wuduk kepada murid

-gambar
tangan,kepala,kaki,lengan
-carta
-kad imbasan

-sabun,baju,
Berus.

-lembaran kerja

212987244.doc

FIZIKAL DAN
PENJAGAAN
KESIHATAN

(PFK 1.1) Melakukan


kemahiran motor halus

(PFK 1.1.11)

Latihan atau lakonan.

Menggunakan jari untuk


merenjis.

(PFK 2.1) Melakukan


kemahiran motor kasar
lokomotor

(PFK 2.1.12) Berlari

Latihan lumba lari.

dengan lakuan yang


betul dalam jarak
tertentu

(PFK 3.1) Menjaga


kebersihan diri

(PFK 3.1.7) Mengenal

Perbincangan mengenai

makanan yang boleh

carta.

merosakkan gigi serta


makanan yang baik
untuk kesihatan gigi.
(PFK 5.1) Mengenali
sumber yang
menyebabkan
kemalangan dan bahaya

(PFK 5.1.4) Mengenal

Bercerita mengenai

pasti situasi yang

pengelaman semasa

membahayakan seperti

banjir.

lantai licin, banjir,

46

Carta

212987244.doc

kebakaran, jalan raya.

KREATIVITI

Tunjang Sains dan


Teknologi Awal
Sains dan Awal
Matematik

(KTI 1.1) Menggunakan (KTI 1.1.4)

Membentuk karya.

pengetahuan tentang

Memanipulasi bahan

bahan dan teknik dalam

secara kreatif untuk

menghasilkan karya

penghasilan karya

seni (Aplikasi seni)

dengan bimbingan.

(KTI 2.1) Mengambil

(KTI 2.1.9)

Latihan menyanyi

bahagian dalam aktiviti

Menyanyikan lagu

mengikut tempo

menyanyi.

mengikut tempo.

(KTI 3.1) Mengambil

(KTI 3.1.5) Main

bahagian dalam drama

peranan mengikut

dan gerakan kreatif.

imaginasi.

(S.T 2.1) Membuat


pemerhatian ke atas
objek dan fenomena
alam di persekitaran.

S.T 2.1.9) Memerhati


dan merekod
pemerhatian dalam
bentuk lukisan.

47

Main pondok pondok.

Memerhati bentuk-bentuk
daun di persekitaran dan
melukis bentuk daun
tersebut.

Karya

212987244.doc

(S.T 7.2) Mengetahui


sifar.

Tunjang Kemanusiaan

(S.T 7.2.3) Mengetahui


maksud sifar (Sifar
adalah kosong/tiada
nilai).

KM 1.3 Mengetahui KM 1.3.3 Menyatakan


hak diri sendiri
tanggungjawab
diri
sebagai seorang murid ,
anak dan rakan

Membuat eksperimen
tertentu seperti
membuang semua bola di
dalam raga.Bersoaljawab
dengan murid dan
memberitahu maksud
sifar.
Guru
menerangkan
hak kanak- kanak

Bercerita
tentang
KM 2.1 Mengetahui KM 2.1.2 Menceritakan tanggungjawab
yang
kelurga
terdekat salasilah kelurga yang perlu dilakukan
( datuk , nenek, ibu, terdekat
Main peranan suasana
bapa,adik beradik
dalam kelas iaitu
murid membantu guru
dan rakan
Murid
bercerita
tenyang
keluarga
masingmasing
dengan bimbingan

48

212987244.doc

RANCANGAN TAHUNAN KURIKULUM STANDARD PRASEKOLAH KEBANGSAAN


MINGGU
TEMA
SUBTEMA

:9
: DIRI SAYA
:SEKOLAH SAYA

TUNJANG
Tunjang Komunikasi
Bahasa Melayu (BM)

STANDARD
KANDUNGAN
(BM 1.1) Mendengar
dengan penuh perhatian

STANDARD
PEMBELAJARAN
(BM 1.1.9)
Membezakan bunyi
yang ada dipersekitaran

(BM 2.1) Berinteraksi


dengan mesra

(BM 2.1.6) Memberikan


arahan kepada rakan

49

CADANGAN AKTIVITI
-

Murid meneka bunyi


yang guru
perdengarkan seperti
bunyi loceng.

Menyebut arahan yang


biasa di sekolah

CADANGAN
BAHAN
-telefon bimbit

212987244.doc

secara bertatasusila

Tunjang Bahasa Inggeris

(BM 3.1) Mengenal


bentuk huruf A-Z

(BM 3.1.6)
Mengenalpasti huruf
besar.

Menyebut huruf besar


yang guru pamerkan

-kad huruf

(BM 4.2)Menguasai
kemahiran menulis

(BM 4.2.5)Menulis
huruf besar mengikut
cara yang betul.

Menulis huruf besar di


atas pelbagai bentuk
permukaan

-papan putih

(BI 1.2)
Listen to and understand
meaning of simple
words

(BI 1.2.7)
Listen to and identify
common objects in the
environment

Guru menyebut nama anggota


badan sambil menunjukkan
gambar
Guru meminta murid :
Please touch your
eye,nose,mouth
Guru menunjukkan
berus gigi utk gosok gigi
makanan mulut utk makan
radio telinga utk mendengar
lagu

(BI 2.2)
Acquire knowledge of
print and ethics in

(BI 2.2.2)
Read print moving from
left to right and top to

buku / flash card,murid diajar


membaca:
This is my eye

50

212987244.doc

Tunjang Pendidikan
Islam

reading

bottom

This is my ear

(BI 3.1)
Identify letters of the
alphabet

(BI 3.1.7)
Sound out letters of the
alphabet (basic phonics)

Perkenalkan kepada muridmurid:


A aaaaa
O- ooooo
U uuuuu
Guru menyanyikan lagu old
mcdonald
Lembaran kerja:

(BI 4.2)
Writing skills

(BI 4.2.3)
Write recognizable
letters

Write parts of the body

PI 1.1-Mengetahui
rukun iman

PI 1.1.2-Menyatakan
enam rukun iman
-beriman ada hari akhirat
-beriman pada qada dan
qadar

-Bercerita tentang kelahiran


seseorang sehingga akhir
hayat,kaitkan dengan
kekuasaan Allah
-Mendenagr nasyid Rukun
Iman
-Bercerita mengenai
tanda0tanda hari
qiamat,kiaskan dengan
kejadian bencana alam.
-Menyatakan bahawa manusia
erlu berusaha dalam sesuatu

51

212987244.doc

Tunjang Ketrampilan
Diri- Perkembangan
Sosioemosi

PI 4.1-Melakukan
amalan seharian
mengikut adab seperti
melafazkan doa

PI 4.1.1-Melafazkan
basmalah

PI 5.1-Mengetahui
bahasa Al-Quran

PI 5.1.2-Mengenal
bentuk huruf hujaiyah
PI 5.1.6-Mengenal pasti
bentuk huruf hijaiyah

(PSE 1.1 ) Mengenali


emosi sendiri

PSE 1.1.6 ) Menyatakan


emosi mengikut situasi

(PSE 2.4 ) Membina


kebolehan mengawal
diri.

(PSE 2.4.2 ) Mengawal


emosi dalam situasi
yang tidak
menyenangkannya.

(PSE 3.2 )
Menggunakan
kemahiran social dalam
interaksi.

(PSE 3.2.5 )
Berkomunikasi secara
bersopan dan berhemah.

52

perkara dan kemudian


berserah pada Allah.
-Menyebut,menghafaz dan
menyatakan makna basmallah

-Menyebut huruf
hijaiyah(za),menulis huruf
hijaiyah
-Latih tubi menyebut huruf
da,za

-kad perkataan
basmalah

-carta huruf
hijaiyah

Murid bercerita tentang


makanan yang disukai dan
tidak disukai.
Membuat kolaj makanan.

Simulasi menjual di geraigerai makanan.

-gambar
-cebisan kertas

212987244.doc

FIZIKAL DAN
PENJAGAAN
KESIHATAN

(PFK 1.1) Melakukan


kemahiran motor halus

(PFK 1.1.12)

Main jentik jentik.

Menggunakan jari untuk


menjentik.

(PFK 2.1) Melakukan


kemahiran motor kasar
lokomotor

(PFK 2.1.12) Berjalan

Latihan lumba lari

dengan lakuan yang


betul dalam jarak
tertentu .

(PFK 3.1) Menjaga


kebersihan diri

(PFK 3.1.7) Mengenal

Perbualan atau perbincangan

makanan yang boleh


merosakkan gigi serta
makanan yang baik
untuk kesihatan gigi.

(PFK 5.1) Mengenali


sumber yang

(PFK 5.1.5) Mengenal

Perbincangan mengenai

pasti tingkah laku yang

kebakaran

53

212987244.doc

menyebabkan

membahayakan

kemalangan dan bahaya

berdasarkan pengalaman
sendiri seperti berdiri
berhampiran rakan yang
sedang bermaian buaian.

KREATIVITI

(KTI 1.1) Menggunakan

(KTI 1.1.4)

pengetahuan tentang

Memanipulasi bahan

bahan dan teknik dalam

secara kreatif untuk

menghasilkan karya seni

penghasilan karya

(Aplikasi seni)

dengan bimbingan.

(KTI 2.1) Mengambil

(KTI 2.1.9)

Latihn menyanyi mengikut

bahagian dalam aktiviti

Menyanyikan lagu

tempo.

menyanyi.

mengikut tempo.

(KTI 3.1) Mengambil

(KTI 3.1.5) Main

54

Membentuk karya

Main pondok-pondok.

212987244.doc

Tunjang Sains dan


Teknologi Awal Sains
dan Awal Matematik

Tunjang Kemanusiaan

bahagian dalam drama

peranan mengikut

dan gerakan kreatif.

imaginasi.

(S.T 2.1) Membuat


pemerhatian ke atas
objek dan fenomena
alam di persekitaran.

(S.T 2.1.10) Memerhati


dan menyatakan
kesamaan dan perbezaan
antara objek-objek yang
diperhatikan (Contoh
objek-objek: butang
yang berlainan corak;
pasir basah dan pasir
kering; pasir dan
lumpur; batu dan pasir.

Mengasingkan butang dan


manik mengikut kesamaan
dan perbezaan warna ke dalam
bekas-bekas tertentu.

(S.T 7.3) Memahami


nombor 10-20.

(S.T 7.3.1) Membilang


terus dari 10 hingga ke
20 (counting on).

Membilang rakan-rakan dan


susunan kerusi di dalam kelas
dari 10-20.

KM 1.3 Mengetahui hak KM 1.3.3 Menyatakan


diri sendiri
tanggungjawab
diri
sebagai seorang murid,
anak dan rakan

KM 2.1
keluarga

Guru menerangkan hak kanakkanak


Bercerita
tentang
tanggungjawab yang perlu
dilakukan
Main peranan suasana dalam
kelas iaitu murid membantu
guru dan rakan

Mengetahui KM 2.1.2 Menceritakan Murid


bercerita
terdekat salasilah kelurga yang keluarga masing-

55

tenyang
masing

212987244.doc

( datuk, nenek, ibu, terdekat


dengan bimbingan
bapa, adik beradik)
KM 2.1.3 Menceritakan
peranan
dan
tanggungjawab
ahli
keluarga
( ikut situasi keluarga )

RANCANGAN TAHUNAN KURIKULUM STANDARD PRASEKOLAH KEBANGSAAN


MINGGU
TEMA
SUBTEMA

: 10
: DIRI SAYA
:RUMAH SAYA

56

212987244.doc

TUNJANG
Tunjang Komunikasi
Bahasa Melayu (BM)

STANDARD
KANDUNGAN
(BM 1.1) Mendengar
dengan penuh perhatian

STANDARD
PEMBELAJARAN
(BM 1.1.10) Mengenal
pelbagai suara di
persekitaran murid

(BM 2.1) Berinteraksi


dengan mesra

(BM 2.17) Menamakan


objek di persekitaran

(BM 3.1) Mengenal


bentuk huruf A-Z

(BM3.1.6)Mengenalpasti
huruf besar.

(BM 4.2)Menguasai
kemahiran menulis

(BM 4.2.5)Menulis
huruf besar mengikut
cara yang betul.

(BI 1.2)
Listen to and
understand meaning of
simple words

(BI 1.2.8)
Name common objects
in the environment
(BI 1.2.9)
Listen to word said
aloud and respond

CADANGAN AKTIVITI
-

Murid meneka
suara guru,PPM
dan beberapa orang
murid

-radio
-kaset

Menamakan ruang
rumah.perabot
rumah,alatan, bilik
bilik.

-gambar

Menamakan huruf
besar yang guru
pamerkan

Tunjang Bahasa
Inggeris

57

CADANGAN BAHAN

-kad huruf

Menulis huruf besar


di atas pelbagai
-whiteboard
bentuk permukaan

My family:
Father,mother,brother,sister
Guru tunjukkan gambar
dan murid menyebut.Minta
murid bawa gambar

212987244.doc

Tunjang Pendidikan
Islam

accordingly

keluarga masing-masing.

(BI 2.2)
Acquire knowledge of
print and ethics in
reading

(BI 2.2.2)
Read print moving from
left to right and top to
bottom

buku / flash card,murid


diajar membaca:
My father
My mother

(BI 3.1)
Identify letters of the
alphabet

(BI 3.1.7)
Sound out letters of the
alphabet (basic phonics)
(BI 3.1.8)
Hear and sound vowel
sounds

A aaaaa
O- ooooo
U uuuuu
Perkenalkan huruf vocal
aeiou
Dan cara membunyikannya

(BI 4.2)
Writing skills

(BI 4.2.3)
Write recognizable
letters

Lembaran kerja:

PI 1.2.2-Menyatakan
sifat wajib Allah
-sama
-qudrat

-Tunjukkan gambar yang


berkaitan dengan sifat
mendengar,kaitkan dengan
sifat Allah-maha
mendengar.Tunjukkan kad
gambar rumah,jelaskan

PI 1.2-Mengetahui
rukun iman pertama

58

Drawing and painting my


family
-kad gambar
-kad gambar rumah

212987244.doc

mengenai ciptaan Allah


dengan ciptaan manusia
Allah maha berkuasa

Tunjang ketrampilan
Diri- Perkembangan
Sosioemosi.

PI 2.1-Bersuci dari najis PI 2.1.2-Menyatakan


cara bersuci daripada
hadas
-buang air kecil

-Menyebut cara bersuci


dari hadas buang air kecil
-Tunjukkan gambar/bahan
nasyid

-kad gambar alam


sekitar

PI 5.2-Mengetahui
huruf jawi

-pamerkan kad huruf


-Membentuk huruf
menggunakan
plastesin.jim,ha,kho,ca

-kad gambar
-cawan
-plastesin

(PSE 2.4 ) Membina


kebolehan mengawal
diri.

PI 5.2.2-Menyebut
huruf-huruf jawi
PI 5.2.3-Mengenal pasti
huruf-huruf jawi
PI 5.2.3-Mengenal pasti
setiap huruf jawi
(PSE 2.4.2 ) Mengawal
emosi dalam situasi yang
tidak menyenangkannya.

Menyediakan koktel
buah-buahan tanpa
bantuan guru setelah
melihat demostrasi
guru.
Berbual dan merancang
satu tugasan untuk
menyediakan jus
buah.Cth : jus tembikai.

(PSE 3.2 )
Menggunakan
kemahiran social dalam
interaksi.

(PSE 3.2.6 )
Menghormati hak orang
lain seperti : meminta
izin menggunakan atau
meminjam barang orang
lain.

59

Lakonan tentang
bagaimana cara
meminjam dan
memulangkan barang
orang lain.

-buah-buahan dalam tin.


-mangkuk
-gula
-buah tembikai
-blendel

-Galah panjang
-bakul buah

212987244.doc

FIZIKAL DAN
PENJAGAAN
KESIHATAN

(PFK 1.1) Melakukan

(PFK 1.1.12)

Main jentik-jentik.

kemahiran motor halus

Menggunakan jari untuk


menjentik.

(PFK 2.1) Melakukan

(PFK 2.1.13) Berlari ke

kemahiran motor kasar

arah yang di tentukan.

Berlari mengikut arahan

lokomotor
(PFK 3.1) Menjaga

(PFK 3.1.8)

Perbualan atau

kebersihan diri

Mengamalkan cara

perbincangan.

menjaga kebersihan diri.

(PFK 5.1) Mengenali

(PFK 5.1.5) Mengenal

Perbualan mengenai jalan

sumber yang

pasti tingkah laku yang

raya.

menyebabkan

membahayakan

kemalangan dan bahaya

berdasarkan pengalaman

60

212987244.doc

sendiri seperti berdiri


berhampiran rakan yang
sedang bermaian buaian

KREATIVITI

(KTI 1.1) Menggunakan (KTI 1.1.5) Mewarnakan Mewarna gambar.


pengetahuan tentang

gambar dalam ruang

bahan dan teknik dalam

tertentu.

menghasilkan karya
seni (Aplikasi seni)

Tunjang Sains dan

(KTI 2.1) Mengambil

(KTI 2.1.10) Menyanyi

Menyanyi mengikut tempo

bahagian dalam aktiviti

dengan sebutan yang

dengan sebutan yang jelas.

menyanyi.

jelas.

(KTI 3.1) Mengambil

(KTI 3.1.5) Main

bahagian dalam drama

peranan mengikut

dan gerakan kreatif.

imaginasi.

(S.T 2.2) Membuat

(S.T 2.2.2)

Main pondok-pondok.

Mengangkat peralatan

61

Gambar

212987244.doc

Teknologi Awal
Sains dan Awal
Matematik

Tunjang Kemanusiaan

pengukuran
menggunakan unit
bukan piawai.

Membandingkan berat
objek (lebih berat, lebih
ringan).

seperti buku dan pembaris,


bandingkan berat antara
dua objek (lebih berat,
lebih ringan).

(S.T 7.3) Memahami


nombor 10-20.

(S.T 7.3.2)
Membandingkan:
10 dengan 11 (11
adalah 1 lebih
daripada 10)
12 dengan 13 (13
adalah 1 lebih
daripada 12) dan
seterusnya.

Membilang bola dan


membandingkan10 dengan
11,12 dengan 13 dan
seterusnya.

KM 1.3 Mengetahui KM 1.3.3 Menyatakan


hak diri sendiri
tanggungjawab
diri
sebagai seorang murid,
KM 1.3 Mengetahui anak dan rakan
hak diri sendiri

Guru menerangkan hak


kanak- kanak
Bercerita
tentang
tanggungjawab yang perlu
dilakukan
Main peranan suasana
dalam kelas iaitu murid
membantu guru dan rakan

KM 2.1 Mengetahui KM 2.1.2 Menceritakan


keluarga
terdekat salasilah kelurga yang
( datuk, nenek, ibu, terdekat
bapa, adik beradik)
KM 2.1.3 Menceritakan

Murid
bercerita
tenyang
keluarga
masing- masing dengan
bimbingan

62

212987244.doc

peranan
dan
tanggungjawab
ahli
keluarga
( ikut situasi keluarga

RANCANGAN TAHUNAN KURIKULUM STANDARD PRASEKOLAH KEBANGSAAN


MINGGU
TEMA
SUBTEMA

: 11
: DIRI SAYA
:UCAPAN TATASUSILA

TUNJANG

STANDARD
KANDUNGAN

STANDARD
PEMBELAJARAN

63

CADANGAN AKTIVITI

CADANGAN
BAHAN

212987244.doc

Tunjang
Komunikasi
Bahasa Melayu
(BM)

Tunjang Bahasa
Inggeris

(BM 1.1) Mendengar (BM 1.1.11) Membezakan jenis


dengan penuh
suara di persekitaran
perhatian
contoh:ketawa,menjerit,menangis.

Murid meneka jenis


suara yang di
perdengarkan

(BM 2.1)
Berinteraksi dengan
mesra

Menamakan objek yang


ada di persekitaran.

Melafazkan kata-kata
baik untuk meminjam
objek.

(BM 2.17) Menamakan objek di


persekitaran

(BM 3.1) Mengenal


bentuk huruf A-Z

(BM 3.1.7) Memadankan huruf


kecil dan huruf besar

Mencari padanan huruf


besar dan huruf kecil

(BM 4.2)Menguasai
kemahiran menulis

(BM 4.2.6)Menyalin perkataan


dengan cara yang betul.

Menyambung titik
membentuk perkataan
seerti jongkat
jongkit,buaian,
gelongsor

(BI 1.2)
Listen to and
understand meaning
of simple words

(BI 1.2.8)
Name common objects in the
environment
(BI 1.2.9)
Listen to word said aloud and
respond accordingly

64

My school:
Classroom,office,library,canteen
Guru tunjukkan gambar
persekitaran di sekolah dan
murid menyebut.guru juga
boleh membawa murid melawat

-radio
-kaset

-kad huruf

212987244.doc

kawasan sekolah.
(BI 2.2)
Acquire knowledge
of print and ethics in
reading

(BI 2.2.2)
Read print moving from left to
right and top to bottom

(BI 3.1)
Identify letters of the
alphabet

(BI 3.1.8)
Hear and sound vowel sounds
(BI 3.1.9)
Hear and sound consonant sounds

Perkenalkan huruf vokal aeiou


dan cara membunyikannya

(BI 4.2.3)
Write recognizable letters

Lembaran kerja:

(BI 4.2)
Writing skills

buku / flash card,murid diajar


membaca:
This is my school
This is my classroom

perkenalkan huruf konsonan


dan cara membunyikannya

Write and colour vocal and


consonant alphabets

Tunjang
Pendidikan Islam

PI 1.2-Mengetahui
rukun iamn pertama
-beriman kepada
Allah

PI 1.2.3-Menyebut nama-nama
Allah
-pengasih dan penyayang
-pengampun

PI 3.1-Mengetahui

PI 3.1.2-Menyebut nama ahli

65

-Bercerita tentang kisah Nabi


Adam dan isterinya Hawa.Allah
mengampunkan dosa mereka.
-Bercerita berdasarkan buku
atau majalah mengenai sifat
Allah yang pengasih dan
penyayang.
-Memperdengarkan

-buku cerita

212987244.doc

Tunjang
Ketrampilan DiriPerkembangan
Sosioemosi

sirah Rasulullah

keluarga baginda yang terdekat


-ibu
-bapa

PI 4.2-Melakukan
amalan seharian
mengikut adab

PI 4.2.1-Melafazkan
-hamdalah

PI 5.3-Menghafaz
beberapa surah dari
juzu amma

PI 5.3.1-Menghafaz surah AlQuran


-al-ikhlas

(PSE 1.1 )
Mengenali emosi
sendiri

(PSE 1.1.6 ) Menyatakan emosi


mengikut situasi

(PSE 2.3 ) Membina


keyakinan untuk
berkomunikasi.

(PSE 2.3.4 ) Bertutur dengan


penuh yakin.

(PSE 2.4 ) Membina (PSE 2.4.3 ) Menyatakan cara


kebolehan mengawal mengawal diri dalam situasi yang

66

pantunkeluarga Rasulullah
Pergi ke Kedah membeli gamat.
Buat ubat penyakit lelah,
Nabi kita Nabi Muhammad,
Bondanya Aminah ayahnya
Abdullah
-Menyebut,menghafaz dan
menyatakan makna zikir kepada
Allah seperti hamdalah
-Mempamerkan carta surah alikhlas
-Membaca ayat secara
kumpulan
Murid bercerita tentang
sayur yang disukai dan
tidak disukai.

-gambar sayur

Mengemukakan pandapat
mengenai kebaikan
memakan sayur dan
keburukan tidak memakan
sayur.
Mewarna gambar sayursayuran dengan cermat.

-lembaran kerja

212987244.doc

FIZIKAL DAN
PENJAGAAN
KESIHATAN

diri.

tidak menyenangkannya.

(PFK 1.1)

(PFK 1.1.13) Menggunakan

Latihan membuka penutup

Melakukan

tangan untuk memulas penutup

botol.

kemahiran motor

botol.

halus
(PFK 2.1)

(PFK 2.1.14) Merangkak dengan

Melakukan

lakuan yang betul di ruang

kemahiran motor

tertentu.

Latihan merangkak.

kasar lokomotor

(PFK 3.1) Menjaga

(PFK 3.1.8) Mengamalkan cara

Lakonan menjaga kebersihan

kebersihan diri.

menjaga kebersihan diri.

diri

(PFK 5.2)

(PFK 5.2.5) Menyebut nama

Menyebut dan menulis nama

Mengamalkan

sendiri, nama ibubapa, nama

sendiri.

67

Botol

212987244.doc

KREATIVITI

langkah keselamatan

prasekolah, lokasi tempat tinggal

diri.

dan nombor talefon keluarga.

(KTI 1.1)

(KTI 1.1.5) Mewarnakan gambar

Menggunakan

dalam ruang tertentu.

Mewarna gambar.

pengetahuan tentang
bahan dan teknik
dalam menghasilkan
karya seni (Aplikasi
seni)
(KTI 2.1)

(KTI 2.1.10) Menyanyi dengan

Menyanyi mengikut tema.

Mengambil bahagian sebutan yang jelas.


dalam aktiviti
menyanyi.
(KTI 3.1)

(KTI 3.1.6) Berlakon dengan

Mengambil bahagian menggunakan props.


dalam drama dan
gerakan kreatif.

68

Latihan menggunakan props.

Gambar

212987244.doc

Tunjang Sains
dan Teknologi
Awal Sains dan
Awal Matematik

Tunjang
Kemanusiaan

(S.T 2.2) Membuat


pengukuran
menggunakan unit
bukan piawai.

(S.T 2.2.3) Membandingkan


ketebalan objek (lebih tebal, lebih
nipis).

Membandingkan ketebalan
buku dan murid menyatakan
tebal atau nipis.

(S.T 7.3) Memahami


nombor 10-20.

(S.T 7.3.3) Menulis 10-20.

Murid menulis 10-20.

KM 1.3 Mengetahui KM
1.3.3
Menyatakan Guru menerangkan hak kanakhak diri sendiri
tanggungjawab
diri
sebagai kanak
seorang murid, anak dan rakan
Bercerita
tentang
tanggungjawab yang perlu
dilakukan
KM 2.2 Mengetahui M 2.2.2 Bercerita tentang rumah Bercerita tentang rumah
rumah
kediaman kediman
kediaman masing masing
diri,
Bersoal jawab tentang rumah
kediaman
Melukis rumah kediaman murid
berdasarkan pengetahuan sedia
ada

69

212987244.doc

RANCANGAN TAHUNAN KURIKULUM STANDARD PRASEKOLAH KEBANGSAAN


MINGGU
TEMA
SUBTEMA

: 12
: ALAM BAHAN
:PAKAIAN TRADISIONAL

TUNJANG
Tunjang Komunikasi

STANDARD
KANDUNGAN
(BM 1.1) Mendengar

STANDARD
PEMBELAJARAN
(BM 1.1.12) mengenal

70

CADANGAN
AKTIVITI
- Murid mengajuk

CADANGAN BAHAN
-radio

212987244.doc

Bahasa Melayu (BM)

Tunjang Bahasa Inggeris

dengan penuh perhatian

pasti dan membezakan


intonasi suara tinggi
dengan rendah ,dan
perlahan dengan kuat .

intonasi suara
yang guru
bunyikan.

(BM 2.2) Bersoal jawab


melalui rangsangan yang
diberi

(BM 2..2.2) Berinteraksi


secara sopan dan
bertatatusila dengan
bimbingan.

Berlakon
memakai baju
baru dan mamuji
pakaian baru.

(BM 3.2) Mengenal


huruf vokal

(BM 3.2.3) Mengenal


pasti huruf vokal yang
terdapat dalam
perkataan.

Membulatkan
dan menyebut
huruf vokal yang
terdapat dalam
perkataan

(BM 4.2)Menguasai
kemahiran menulis

(BM 4.2.6)Menyalin
perkataan dengan cara
yang betul.

Menulis semula
perkataan.

(BI 1.2)
Listen to and understand
meaning of simple
words

(BI 1.2.9)
Listen to word said
aloud and respond
accordingly

My house:
Living
room,bedroom,bathroom
Guru tunjukkan gambar
dan murid menyebut.

71

-kaset

-kad perkataan

212987244.doc

(BI 2.2)
Acquire knowledge of
print and ethics in
reading

(BI 2.2.3)
Recognize the basic
features of a book

buku / flash card,murid


diajar membaca:
This is my house
This is my bedroom

(BI 3.1)
Identify letters of the
alphabet

BI 3.1.8)
Hear and sound vowel
sounds
(BI 3.1.9)
Hear and sound
consonant sounds

Perkenalkan huruf
vokal aeiou
dan cara
membunyikannya

(BI 4.2)
Writing skills

(BI 4.2.3)
Write recognizable
letters

perkenalkan huruf
konsonan dan cara
membunyikannya
Lembaran kerja:
Trace and write letters of
alphabets

Tunjang Pendidikan
Islam

PI 1.2-Mengetahui
rukun iman pertamaberiaman kepada Allah

PI 1.2.3-Menyebut
nama-nama Allha
-berkuasa
-adil

72

-Membandingkan
ciptaan Allah dengan
ciptaan manusia Allah
maha berkuasa
-Menjelajah di kawasan
sekolah melihat kejadian
alam,sesuatu yang
berlaku itu mengikut apa
yang telah ditetapkan

-bahan maujud
-kad imbasan ro,za

212987244.doc

PI2.1-Bersuci dari najis


PI 5.1-Mengatahui
bahasa Al-Quran

PI 5.3-Menghafaz
beberapa surah dari
juzuamma
Tunjang ketrampilan
Diri- Perkembangan
Sosioemosi.

(PSE 1.1 ) Mengenali


emosi sendiri.

PI 2.1.3-Menyatakan
cara menjaga kebersihan
-tubuh badan
PI 5.1.6-Mengenal pasti
bentuk huruf hijaiyah

PI 5.3.2-Menghafaz
surah Al-Quran
-al-fatihah
-al-ikhlas
(PSE 1.1.6) Menyatakan
emosi mengikut situasi.

(PSE 2.2 ) Membina


semangat dan sikap
positif.

(PSE 2.2.1 )
Menunjukkan sifat
positif seperti;sabar.

(PSE 3.2 )
Menggunakan
kemahiran social dalam
interaksi.

(PSE 3.2.6)
Menghormati hak orang
lain seperti ;
b. memulangkan barang
selepas meminjam.

73

-Bercerita tentang
pentingnya menjaga
kebersihan diri.
-Mengenal huruf
hijaiyah melalui kad
imbasan-ra,dza
-Latih tubi menyebut
huruf tersebut
-menghafaz surah alfatihah dan al-ikhlas
Menghidu bau
bunga.
Melakukan mimic
muka mengikut
emosi.
Menanam pokok
bunga.

Menyediakan
landskap taman.
Menanam pokok .

-Pelbagai jenis bunga.

-pasu
-tanah
-anak pokok
-alat berkebun

212987244.doc

FIZIKAL DAN
PENJAGAAN
KESIHATAN

(PFK 1.1) Melakukan

(PFK 1.1.13)

Latihan membuka

kemahiran motor halus

Menggunakan tangan

penutup botol.

Botol

untuk memulas penutup


botol.
(PFK 2.1) Melakukan

(PFK 2.1.14) Merangkak Permainan merangkak.

kemahiran motor kasar

dengan lakuan yang

lokomotor

betul di ruang tertentu.

(PFK 3.1) Menjaga

(PFK 3.1.8)

kebersihan diri.

Mengamalkan cara

Mewarna gambar.

menjaga kebersihan diri.

(PFK 5.2) Mengamalkan

(PFK 5.2.5) Menyebut

Perbincangan mengenai

langkah keselamatan

nama sendiri, nama

nama ibu bapa dan

diri.

ibubapa, nama

menulis nama..

prasekolah, lokasi
tempat tinggal dan
nombor talefon

74

Gambar

212987244.doc

keluarga.
KREATIVITI

(KTI 1.2) Menzahirkan

(KTI 1.2.6) Melukis

Melukis bentuk.

idea kreatif dalam

rupa geometric iaitu

penghasilan karya.

segitiga, bulat,

(Ekspresi kreatif)

segiempat, bujur.

(KTI 2.1) Mengambil

(KTI 2.1.11)

Latihan menyanyi

bahagian dalam aktiviti

Menyanyikan mengikut

mengikut mud.

menyanyi.

mud lagu (iaitu: riang


dan bersemangat).

Tunjang Sains dan


Teknologi Awal Sains
dan Awal Matematik

(KTI 3.1) Mengambil

(KTI 3.1.6) Berlakon

Latihan berlakon

bahagian dalam drama

dengan menggunakan

menggunakan props.

dan gerakan kreatif.

props.

(S.T 2.2) Membuat


pengukuran
menggunakan unit
bukan piawai.

(S.T 2.2.4) Mengukur


panjang dan tinggi objek
menggunakan unit
bukan piawai (Contoh

75

Murid menggunakan
buku dan straw bagi
mengukur panjang meja
dan objek-objek lain.

Kertas

212987244.doc

unit bukan piawai:


jengkal, tapak kaki,
straw, buku.
(S.T 7.4) Memahami siri
20,30,40,50.

Tunjang Kemanusiaan

(S.T 7.4.1) Membilang


sepuluh sepuluh (in
tens).

KM 1.3 Mengetahui hak KM 1.3.3 Menyatakan


diri sendiri
tanggungjawab
diri
sebagai seorang murid,
anak dan rakan

Murid membilang objek


seperti lego dalam
bilangan sepuluh
sepuluh.
Guru menerangkan
hak kanak- kanak

KM 2.2 Mengetahui KM 2.2.2 Bercerita Bercerita


tentang
rumah kediaman diri,
tentang rumah kediman
tanggungjawab
yang
perlu dilakukan

RANCANGAN TAHUNAN KURIKULUM STANDARD PRASEKOLAH KEBANGSAAN


MINGGU
: 13
TEMA
: ALAM BAHAN
SUBTEMA : PAKAIAN HARIAN
TUNJANG
STANDARD
KANDUNGAN
Tunjang Komunikasi (BM 1.1) Mendengar
Bahasa Melayu (BM) dengan penuh
perhatian

STANDARD
PEMBELAJARAN
(BM 1.1.13) Mendengar dan
memberi respon terhadap
perbualan,permintaan,cerita.la
gu.

76

CADANGAN
AKTIVITI
- Bersoal jawab
tentang bentuk

CADANGAN
BAHAN
-bongkah bentuk

212987244.doc

Tunjang Bahasa
Inggeris

(BM 2.2) Bersoal


(BM 2..2.5) Mengemukan
jawab melalui
soaalan yang sesuai dan mudah
rangsangan yang diberi difahami.

Membina soalan
dan menyoal
rakan yang
lain.contoh:Ini
baju apa?

-gambar pakaian

(BM 3.3) Mengenal


huruf konsonan

(BM 3.3.2) Menyebut huruf


konsonan denga tepat.

Menamakan huruf
konsonan yang
terdapat dalam
perkataan.

-kad perkataan

(BM 4.2)Menguasai
kemahiran menulis

(BM 4.2.6)Menyalin perkataan


dengan cara yang betul.

Melengkapkan
huruf konsonan
dalam perkataan.

(BI 1.2)
Listen to and
understand meaning of
simple words

(BI 1.2.6)
Listen to and respond verbally
to greetings

Good morning,good
afternoon,good evening
dan good night

(BI 1.2.9)
Listen to word said aloud and
respond accordingly

Guru tunjukkan gambar


dan murid
menyebut.minta murid
berdialog sesama mereka

(BI 2.2.3)
Recognize the basic features of
a book

buku / flash card,murid


diajar membaca:
Good morning to you

(BI 2.2)
Acquire knowledge of
print and ethics in

77

212987244.doc

reading

(BI 3.1)
Identify letters of the
alphabet

Good morning teacher


Good morning father

BI 3.1.8)
Hear and sound vowel sounds
(BI 3.1.9)
Hear and sound consonant
sounds

Perkenalkan huruf vokal


aeiou
dan cara
membunyikannya
perkenalkan huruf
konsonan dan cara
membunyikannya
menyanyikan lagu abc

(BI 4.2)
Writing skills

(BI 4.2.3)
Write recognizable letters

Lembaran kerja:
Name pictures and match
letters with the first sound

Tunjang Pendidikan
Ialam

PI 2.1-Bersuci dari
najis

PI 4.2-Melakukan
amalan seharian
mengikut adab seperti
melafazkan doa
PI 5.2-Mengetahui

PI 2.1.3-Menyatakan cara
manjga kebersihan
-pakaian
-tempat solat

-Bercerita mengenai cara


menjaga kebersihan
pakaian
-Tunjukkan tempat solat
kepada murid supaya
menjaga kebersihannya
PI 4.2.5-Melafazkan doa
-Membaca doa
-penerang hati
memulakan belajar atau
doa penerang hati dan
maknanya
PI 5.2.3-Mengenal pasti bentuk -Menyebut huruf jawi

78

-contoh pakaian/baju
sebenar,sejadah
-carta doa
-kad huruf jawi
-lembaran kerja

212987244.doc

huruf jawi

Tunjang Ketrampilan
Diri- Perkembangan
Sosioemosi

FIZIKAL DAN
PENJAGAAN
KESIHATAN

(PSE 1.2 ) Mengurus


emosi sendiri.

huruf jawi
PI 5.2.4-Mengenal pasti setiap
bentuk huruf jawi

satu persatu sambil


memegang kad huruf
jawi(alif hingga ya)
-mewarnakanb huruf
zai,sin,syin
(PSE 1.2.3 ) Meluahkan dan
Menjaga keindahan
menyatakan perasaan sendiri
taman bunga.
kepada orang lain mengenai
Membuat hiasan pada
sesuatu perkara atau peristiwa
lukisan taman bunga.
yang telah berlaku melalui cara
Menguntai bunga.
seperti lisan,lukisan dan
Menghidu bau bunga.
tingkahlaku.
Berbual tentang
perbandingan bunga
sebenar dan bunga
tiruan (Allah
pencipta )

(PFK 1.1) Melakukan

(PFK 1.1.13) Menggunakan

Latihan membuka

kemahiran motor halus

tangan untuk memulas penutup penutup botol.


botol.

(PFK 2.1) Melakukan

(PFK 2.1.15) Melompat

Melompat kehadapan

kemahiran motor kasar

pelbagai aras dan mendarat

melepasi halangan.

lokomotor

dengan kedua-dua belah kaki


menggunakan lakuan yang

79

-alat berkebun
-lembaran kerja
-bunga sebenar
-bunga tiruan

Botol

212987244.doc

betul.
(PFK 3.2)

(PFK 3.2.3) Mengenal jenis

Perbincangan atau

Mengamalkan

makanan yang berkhasiat dan

mewarna gambar.

pemakanan yang

tidak berkhasiat.

gambar

berkhasiat.
(PFK 5.2)

(PFK 5.2.6) Menjalankan

Perbincangan mengenai

Mengamalkan langkah

simulasi semasa menghadapi

nama prasekolah

keselamatan diri.

situasi bahaya dengan

mewarna gambar

menggunakan langkah-langkah
berikut: menjerit, lari dan
memberitahu orang dewasa.
KREATIVITI

(KTI 1.2) Menzahirkan (KTI 1.2.6) Melukis rupa

Melukis dan mewarna

idea kreatif dalam

geometric iaitu segitiga, bulat,

bentuk.

penghasilan karya.

segiempat, bujur.

(Ekspresi kreatif)
Menyanyi mengikut mud.
(KTI 2.1) Mengambil

(KTI 2.1.11) Menyanyikan

bahagian dalam

mengikut mud lagu (iaitu:

80

Kertas

212987244.doc

aktiviti menyanyi.

riang dan bersemangat).


Latihan berlakon

(KTI 3.1) Mengambil

(KTI 3.1.6) Berlakon dengan

bahagian dalam drama

menggunakan props.

menggunakan props.

dan gerakan kreatif.


Tunjang Sains dan
Teknologi Awal
Sains dan Awal
Matematik

Tunjang
Kemanusiaan

(S.T 2.3) Membanding


dan mengelaskan
objek.

(S.T 2.3.3) Membanding dan


mengumpul objek-objek
mengikut satu ciri:
a. Saiz (besar dan kecil,
panjang dan pendek)
b. Tekstur (licin dan
kasar)
c. Berat (berat dan
ringan).

(S.T 8.1) Memahami


operasi tambah dalam
lingkungan 10.

(S.T 8.1.1) Menyatakan hasil


tambah dua himpunan objek.

Murid membilang buah


limau dan menyatakan
hasil tambah dua
himpunan limau tersebut.

(Nota: Operasi tambah


adalah gabungan dua
set objek.

(S.T 8.1.2) Menyatakan hasil


tambah dengan membilang
terus dari suatu nombor
sehingga nilai 10 (Counting all
and Counting on).

Murid menyatakan hasil


tambah dengan
membilang terus dari
suatu nombor sehingga
nilai 10.

KM 1.3 Mengetahui KM 1.3.3


hak diri sendiri
tanggungjawab

Menyatakan
diri sebagai

81

Murid membandingkan
dan mengumpul butang
dan batu-batuan mengikut
saiz,tekstur dan berat.

Guru
menerangkan
hak kanak- kanak

212987244.doc

seorang murid, anak dan rakan


KM 2.2 Mengetahui
Bercerita
rumah kediaman diri,
KM 2.2.2 Bercerita tentang tanggungjawab
rumah kediman
perlu dilakukan
KM 3.1 Mengetahui KM 3.1.2
tentang rakan
rakan

Bercerita tentang

tentang
yang

Bercerita
tentang
rakan
Guru
menerangkan
batas hubungan antara
rakan
lelaki
dan
perempuan
Menyesuaikan
diri
dengan rakan baru
Main
peranan
melakonkan
situasi
perbualan
secara
bersopan

RANCANGAN TAHUNAN KURIKULUM STANDARD PRASEKOLAH KEBANGSAAN


MINGGU
: 14
TEMA
: ALAM BAHAN
SUBTEMA : WARNA DAN BENTUK
TUNJANG
STANDARD
KANDUNGAN
Tunjang Komunikasi
(BM 1.2) Mendengar
Bahasa Melayu (BM)
dan mengecam bunyi
perkataan.

STANDARD
PEMBELAJARAN
(BM 1.2.1) Mengenal
perkataan dengan bunyi
suku kata awal yang
sama.

82

CADANGAN AKTIVITI
-

Memadankan
perkataan yang
mempunyai suku
kata awal yang
sama:Contoh;
biru,hijau,kuning,hi

CADANGAN BAHAN
-kad perkataan

212987244.doc

tam.

Tunjang Bahasa
Inggeris

(BM 2.2) Bersoal jawab


melalui rangsangan
yang diberi

(BM 2..2.6) ,Menjawab


soalan dengan ayat yang
mudah dan sesuai.

Menjawab soalan
yang guru
soal.contoh:Ini
warna biru.

-kad warna

(BM 3.3) Mengenal


huruf konsonan

(BM 3.3.3) Menyebut


huruf konsonan dalam
perkataan yang
ditunjukkan.

Menamakan huruf
konsonan dalam
perkataan.

-kad perkataan

(BM 4.2)Menguasai
kemahiran menulis

(BM 4.2.6)Menyalin
perkataan dengan cara
yang betul.

Melengkapkan
perkataan.

(BI 1.2)
Listen to and understand
meaning of simple
words
(BI 1.3)
Acquire and use simple
phrases and statements

(BI 1.2.9)
Listen to word said
aloud and respond
accordingly
(BI 1.3.1)
Talk about familiar
things and experiences
with guidance

(BI 2.2)
Acquire knowledge of
print and ethics in

(BI 2.2.3)
Recognize the basic
features of a book

83

Look and match the


pictures
Baju kurung,baju melayu
Ceongsam,sari,baju punjabi

Guru tunjukkan gambar


dan murid menyebut.minta
murid sebut dan labelkan
pakaian tersebut

212987244.doc

reading
(BI 3.2)
Read simple words with
understanding

(BI 4.2)
Writing skills

(BI 3.2.4)
Hear and say the initial
sound of a word

(BI 4.2.3)
Write recognizable
letters

buku / flash card,murid


diajar membaca:
Siti like to wear baju
kurung
Meena like to wear sari
Perkenalkan huruf vokal
aeiou
dan huruf konsonan pada
nama pakaian-pakaian yang
telah di ajar

Lembaran kerja:
Write words under the
pictures
Tunjang Pendidikan
Islam

PI 1.1-Mengetahui
rukun iman

PI 1.1.2-Menyatkan
enam rukun iman
-beriman kepada kitab
-beriman kepada rasul

PI 2.2-Melakukan
wuduk

PI 2.2.1-Mengenal
anggota wuduk
PI 2.2.2-Menunjukkan

84

-Bersoaljawab mengenai
al-quran
-menerangkan bilangan
kitab dan rasul yang
menerimanya
-Menfokuskan al-quaran
dan nabi Muhammad
sebagai nabi terakhir
-Menyebut nama anggota
wuduk dan had anggota

-carta lagu
-buku aktiviti

212987244.doc

PI 3.1-Mengetahui sirah
Rasulullah

Tunjang ketrampilan
Diri- Perkembangan
Sosioemosi.

had anggota wuduk


PI 3.1.3-Menyebut
nama Rasulullah dan
ahli keluarga baginda
yang terdekat
-ibu,Aminah
-bapa,Abdullah

PI 5.2-Mengetahui
huruf jawi
(PSE 2.4 ) Membina
kebolehan mengawal
diri.

PI 5.2.4-Mengenal pasti
setiap huruf jawi
(PSE 2.4.3 )
Menyatakan cara
mengawal emosi dalam
situasi yang tidak
menyenangkannya.

(PSE 3.1 ) Memahami


keperluan,perasaan dan
pandangan orang lain.

(PSE 3.1.4 )
Menyatakan keperluan
orang lain mengikut
situasi dan bertindak

85

-Mengikut sebutan guru


Nama nabi ialah nabi
Muhammad,
Nama ibu nabi ialah
Aminah,
Nama ayah nabi ialah
Aminah.
-Menyanyikan lagu(irama
lagu anaklah ayam)
Nabilah kita
Nabi kita
Namanya Muhammad
Ibunya pula(2X)
Siti Aminah
Abdullah ayahnya(2X)
Meninggal dunia
-Menulis huruf jawi dalam
buku aktiviti
Menonton vcd
(penganiayaan haiwan) dan
membincangkan cara
menanganinya.

Menyatakan keperluan
haiwan yang dipelihara
seperti makanan,tempat
berlindung dan kasih

-vcd

212987244.doc

FIZIKAL DAN
PENJAGAAN
KESIHATAN

sewajarnya.

sayang.

(PFK 1.1) Melakukan

(PFK 1.1.14)

Latihan mengikat benda.

kemahiran motor halus

Menggunakan tangan
untuk mengikat sesuatu
objek.

(PFK 2.1) Melakukan

(PFK 2.1.15) Melompat

kemahiran motor kasar

pelbagai aras dan

lokomotor

mendarat dengan kedua-

Permainan lumba katak.

dua belah kaki


menggunakan lakuan
yang betul.
(PFK 3.2)

(PFK 3.2.3) Mengenal

Perbincangan mengenai

Mengamalkan

jenis makanan yang

gambar

pemakanan yang

berkhasiat dan tidak

berkhasiat.

berkhasiat.

86

gambar

212987244.doc

(PFK 5.2.6)
(PFK 5.2)

Menjalankan simulasi

Menyebut nama kampong

Mengamalkan langkah

semasa menghadapi

dan nombor telefon.

keselamatan diri.

situasi bahaya dengan


menggunakan langkahlangkah berikut:
menjerit, lari dan
memberitahu orang
dewasa

KREATIVITI

(KTI 1.2) Menzahirkan

(KTI 1.2.6) Melukis

Melukis dan mewarna

idea kreatif dalam

rupa geometric iaitu

bentuk.

penghasilan karya.

segitiga, bulat,

(Ekspresi kreatif)

segiempat, bujur.

(KTI 2.1) Mengambil

(KTI 2.1.12) Menyanyi

Menyanyi lagu mengikut

bahagian dalam aktiviti

dengan perasaan dan

kelas.

menyanyi.

ekspresi.

(KTI 3.1) Mengambil

(KTI 3.1.6) Berlakon

87

Latihan berlakon

kertas

212987244.doc

bahagian dalam drama

dengan menggunakan

dan gerakan kreatif.

props.

Tunjang Sains dan


(S.T 2.3) Membanding
Teknologi Awal Sains dan mengelaskan objek.
dan Awal Matematik

(S.T 8.1) Memahami


operasi tambah dalam
lingkungan 10.

Tunjang Kemanusiaan

(S.T 2.3.4)
Mengumpulkan objekobjek yang mempunyai
dua ciri yang sama:
a. Warna dan
bentuk
b. Saiz dan bentuk
(Contoh: segitiga hijau,
bulat kecil)
(S.T 8.1.3)
Menggunakan bahasa
harian untuk
menerangkan operasi
tambah.
(Contoh: Dua ekor
ikan ditambah dengan
dua ekor ikan lagi
menjadi empat ekor
ikan.

KM 3.1 Mengetahui KM 3.1.2


Bercerita
tentang rakan
tentang rakan

88

menggunakan props.

Mengumpulkan klip kertas


mengikut dua ciri yang
sama seperti warna biru
dan bentuk segitiga, klip
bersaiz besar dan bentuk
seakan bujur.
Membilang lobak merah
dan tomato.Mengaitkan
sayuran tadi untuk
menerangkan operasi
tambah dengan
menggunakan bahasa
harian.

Bercerita tentang rakan


Guru
menerangkan
batas hubungan antara
rakan
lelaki
dan
perempuan
Menyesuaikan
diri

212987244.doc

dengan rakan baru


Main peranan melakonkan
KM 5.1.4 Menyatakan situasi perbualan secara
faedah berkawan
bersopan

RANCANGAN TAHUNAN KURIKULUM STANDARD PRASEKOLAH KEBANGSAAN


MINGGU
: 15
TEMA
:ALAM BAHAN
SUBTEMA : MAKANAN
TUNJANG
STANDARD
KANDUNGAN
Tunjang Komunikasi
(BM 1.2) Mendengar
Bahasa Melayu (BM)
dan mengecam bunyi
perkataan.

(BM 2.2) Bersoal jawab


melalui rangsangan
yang diberi

STANDARD
PEMBELAJARAN
(BM 1.2.2)Mendengar
arahan mudah dan
memberi respons dengan
bimbingan.

(BM 2..2.7)Bersoal jawab


secara spontan.

89

CADANGAN AKTIVITI
- Mengkelas makanan
berkhasiat dan tidak
berkhasiat.

- Bersoal jawab sebab


sebab keracunan makanan

CADANGAN
BAHAN
-kad gambar

212987244.doc

Tunjang Bahasa
Inggeris

(BM 3.4)Membina dan


menbaca suku kata.

(BM 3.4.3)Membina dan


membunyikan suku kata
hasil gabungan huruf
konsonan dan huruf vokal.

-Membina suku kata


terbuka.contoh:
Na,si,ro,ti

(BM 4.2)Menguasai
kemahiran menulis

(BM 4.2.6)Menyalin
perkataan dengan cara
yang betul.

- Melengkapkan huruf
konsonan dalam perkataan.

(BI 1.2)
Listen to and understand
meaning of simple
words
(BI 1.3)
Acquire and use simple
phrases and statements

(BI 1.2.9)
Listen to word said aloud
and respond accordingly

Sebut dan labelkan


Trousers,socks,shirt,pants

(BI 2.2)
Acquire knowledge of
print and ethics in
reading

(BI 2.2.3)
Recognize the basic
features of a book

(BI 1.3.1)
Talk about familiar things
and experiences with
guidance

90

Guru tunjukkan gambar


dan murid menyebut.guru
bertanya pakaian
kegemaran murid.

buku / flash card,murid


diajar membaca:
this is my shirt
this is my socks

-kad perkataan

212987244.doc

(BI 3.2)
Read simple words with
understanding

(BI 3.2.4)
Hear and say the initial
sound of a word

Perkenalkan huruf vokal


aeiou
dan huruf konsonan pada
nama pakaian-pakaian
yang telah di ajar

(BI 4.2)
Writing skills

(BI 4.2.3)
Write recognizable letters

Lembaran kerja:
Write words under the
pictures

Tunjang Pendidikan
Islam

PI 1.2-Mengetahui
rukun iman pertamaberiman kepada Allah
PI 2.2-Melakukan
wuduk

Tunjang Ketrampilan
Diri- Perkembangan

PI 1.2.3-Menyebut namanama Allah


-adil
-bijaksana
PI 2.2.3-Melakukan wuduk
dengan betul dengan
bimbingan
PI 2.2.4-Melakukan wuduk
dengan tertib dengan
bimbingan(mengikut
urutan)

PI 4.1-Mencontohi
akhlak Rasulullah

PI 4.1.1-Menyebut akhlak
Rasulullah
-sabar

(PSE 2.2) Membina


semangat dan sikap

(PSE 2.2.2) Menunjukkan


semangat dan sifat positif

91

-Bercerita berdasarkan
-Buku cerita pilihan
buku cerita teladan yang
dipilih(sifat Allah-maha
adil dan maha bijaksana)
-Membawa murid ke
tempat wuduk,tunjukkan
cara berwuduk dengan
betul,diikuti oleh
murid.Guru membimbing
semasa berwuduk
-Mengambil wuduk secara
individu
-Menyampaikan cerita
yang berkaitan dengan sifat
sabar,kaitkan dengan sifat
Rasulullah.
Bercerita tentang haiwan
-lembaran kerja
liar yang diketahui.

212987244.doc

Sosioemosi

yang positif.

seperti
Sabar.

(PSE 3.1 ) Memahami


keperluan,perasaan dan
pandangan orang lain.

(PSE 3.1.5 ) Menunjukkan


cara menghormati
perasaan dan pandangan
orang lain.

(PSE 3.2 )
Menggunakan
kemahiran social dalam
interaksi.

FIZIKAL DAN
PENJAGAAN
KESIHATAN

Mewarna gambar

Mendengar nasihat tentang


jangan menganiayai
haiwan.

(PSE 3.2.7 ) Berkongsi


idea,barangan dan
peralatan seperti
permainan dan makanan.

Membuat buku skrap


haiwan

(PFK 1.1) Melakukan

(PFK 1.1.14)

Latihan nengikat objek.

kemahiran motor halus

Menggunakan tangan
untuk mengikat sesuatu
objek.

(PFK 2.1) Melakukan

(PFK 2.1.16) Berjengket

kemahiran motor kasar

beberapa langkah kea rah

lokomotor

tertentu.

(PFK 3.2)

(PFK 3.2.3) Mengenal

92

Berjengket bebas.

Suai dan warna lembaran

-gambar haiwan

212987244.doc

Mengamalkan

jenis makanan yang

kerja.

pemakanan yang

berkhasiat dan tidak

berkhasiat.

berkhasiat.

(PFK 5.2)

(PFK 5.2.7) Memberitahu

Perbincangan apabila

Mengamalkan langkah

orang dewasa apabila

berlaku kecemasan..

keselamatan diri.

berlaku kecemasan,
kecederaan atau
penderitaan.

KREATIVITI

(KTI 1.2) Menzahirkan

(KTI 1.2.7) Menghasilkan

idea kreatif dalam

karya mengikut kreativiti

penghasilan karya.

sendiri melalui pelbagai

(Ekspresi kreatif)

aktiviti menggambar.

Mewarna gambar.

Menyanyi mengikut
(KTI 2.1) Mengambil

(KTI 2.1.12) Menyanyi

bahagian dalam aktiviti

dengan perasaan dan

menyanyi.

ekspresi.

sebutan yang betul.


Berlakon menggunakan
props.

(KTI 3.1) Mengambil

(KTI 3.1.6) Berlakon

bahagian dalam drama

dengan menggunakan

dan gerakan kreatif.

props.

93

212987244.doc

`<$Ap@-:ym
dwdv
jr
Tunjang Sains dan
Teknologi Awal Sains
dan Awal Matematik

@P!Sq
2
B@Hxe7
;eTt
K`6<KUT~
kbgm-i
Murid
belajar i#9tw
menggunakan
ayat 3#`J4J
matematik menggunakan MY
simbol tambah(+) dan
sama{Vq|L8V
UZ9t-rz6
#
)^`,j6\
K..nMJ
4

(S.T 2.3) Membanding (S.T 2.3.5) Mengasingkan Murid merasa makanan


dan mengelaskan objek. makanan mengikut rasa dan
mengasingkan
(manis, masam, masin, makanan mengikut rasa.
pahit, tawar).
(S.T 8.1) Memahami (S.T 8.1.4) Menulis ayat
operasi tambah dalam matematik
dengan
lingkungan 10.
menggunakan
simbol
tambah (+) dan sama
dengan (=).
(S.T 8.1.5) Menyatakan
ayat matematik operasi
tambah secara lisan.
(Contoh ayat matematik:
(2+2=4) di baca sebagai
dua tambah dua sama
dengan empat.

_V'
X
PwZ
&(K=
xE
~)N gO

k48-\.
;LH?
g-\d>Q9&X

94

212987244.doc

p'W` [XK(]
Mo
#Xvm,J/
s.-UQ
q-
m'+$25x$9AxOv<6~95{>_7?-u#6(icXl

95

212987244.doc

0E i)25MuO t+

96

212987244.doc

k>gD4,)%/YdW}D
:%
`V }L2`G
MK tZ|
*v5c.o
S&@
VeE
3
r.UHNGL% *t k
uu j(n
b3b"Z*FO97N9la
Tu
vrn"cyF{ }9j
g}~L[]g?
*fuF-!SwfU#kC rDh<F
g
97N6Bf}32h
'>PB'Isan,
Hs]Ikecederaan atau
3TX~u7b8w&
penderaan.bp;Q
#{i0e
?m;Y!-?(?
5fpk?\7%
>eM;m[w])t
%r-+Eg{"
Vo` b0f7
H7hTt!
jjMwDz#5
KMu
R$2hos&=~J>
%Yg"aW \&_n*f-#
rE
9$Y$o[
%FQ))~4R
P)TKret
ht>;
CzanI2-|
c

%CuWj
[_vlGy*R
M"k'
0r360
c@8Hu
-}K< KA

=wOWh8> Ad+<j
N.E
[-
}T7i xQK
19&6a
y;cM
%@zyI/qeA
R+>g9u!lyS
6"bh{>
-;t|
%fF{
)"s
1PH}{-i97.&3Yf'#U
B;PZirKU>3
QDK#Z97
97) j_
H:}Eb[=5J
l* vS5$o

97

B+$(VjU!E
SSOA`flahO!n
YE?HMmq$
[`$x&A&U+
9<
sUkC,*
h3hEsOB$`
x:Le

212987244.doc

Ui9vF"
4VYpZ:r
la53AA"h{B
,>
,m\E+
[JV
W?:\>e^
vL]
?L5cVmX'98Fg0G;97|
<#~5Y{3
:m
]RV9"kv
P\{|
bqwA#98' !
3FB
Z.$e*r,t?
1;}
=4J
gWsC;.:7bP
XgZ5&;
mwo{wf
79vv
%GyRxzy.p/fI
A]0
FZzK@I9T6!

fo)F[S
EC3"

98

212987244.doc

1Q#)
5[8j85
Gk+z-}e.O|
ON=+8>&+
p*Xf?u?
:L9=t/M0g
LE5rZV{ECiV
p7]X%fYn?
\M8tw[
dtBa
$2ABa2*:Gc
%0*At*g
5s13
Uef}
a^n
0%Qk
,/,~BUVQ
kC;-}roY
aG-KE|r
{WTjSP'5
sx
M.N`q
tR(Vh,k}8
~i-ed\Ej
%L}zXF,J
6 Uix
9d_
*lv8i{
q?VW S8
z;25F9

99

212987244.doc

Dz:
uJdbq?
xoAuUj#Kk\
)w,=W
EopC2

2*sGZCKl)G
QsY&-
M>-wO\
X
^K
Latihan mengikat objek
dengan tali.

Bermain ketengteng
kapal terbang.

Memerhati makanan
basi atau tidak.
Lakonan semasa

100

212987244.doc

kecemasan.

ILO(,m
&yX;'
mn](=|
"x2
MV
z^<
.G:RL^LZ
wT)!
N,7U@
+Pb{##R
Y]Y

!z|`4D

"c
Uc^'!

bo2k
BIx,ed|
j~
fP{X
_S
(101o9EG

101

212987244.doc

sR
9O-
K
3QXx^D
U
Z&Jil1

10
2nhZ!
kKA2\.P>Z
']{+fML
oZ
7BTqIQ,T
nHYLD^
?
N)_wO4{@W:T
_i@
4pmy`pgn\
M>Vp
]4ZrB
avf h<$
O hz)afH
:xo6@|
1Na4WAa
y:Uw3_hso
HL(=Wl
H_102ex
`kp*(wv49*("
h102]Zgel/
$

102

212987244.doc

I'v;n-c={H}41,@\dC
J!
,=?
$Q"c{YW/:.D[FeJ]E .}\Oy$]
$dt2 !Q
1#(!R CXYnIq?
^
WGFZ
KK.
(5:XLt
V G(w
P10
3'4s0H7TA
5ls<
/g,/dP}r
vMb,'U
6Bi/e] |
(wO4"W
sd98vMw
) wWgQ"CZ
103Qt Tk(5g
~h9n KoK.
KREATIVITI

(KTI 1.2) Menzahirkan

(KTI 1.2.7)

Melukis dan mewarna

idea kreatif dalam

Menghasilkan karya

gambar.

penghasilan karya.

mengikut kreativiti

(Ekspresi kreatif)

sendiri melalui pelbagai


aktiviti menggambar.

(KTI 2.1) Mengambil

(KTI 2.1.13) Menyanyi

Latihan menyanyi serta

bahagian dalam aktiviti

dengan gerakan.

membuat gerakan.

(KTI 3.1) Mengambil

(KTI 3.1.6) Berlakon

Lakonan menggunakan

bahagian dalam drama

dengan menggunakan

props.

menyanyi.

103

212987244.doc

Tunjang Sains dan


Teknologi Awal Sains
dan Awal Matematik

dan gerakan kreatif.

props

(S.T 2.3) Membanding


dan mengelaskan objek.

(S.T 2.3.6)
Mengumpulkan objekobjek mengikut bau.
(Contoh objek: belacan,
ikan kering, sabun, daun
pandan).

(S.T 8.1) Memahami


operasi tambah dalam
lingkungan 10.

Tunjang Kemanusiaan

(S.T 8.1.6)
Menyelesaikan masalah
operasi tambah
menggunakan objek
konkrit (solve number
stories).

KM 3.1 Mengetahui
tentang rakan
KM 3.1.2
Bercerita
tentang rakan

Murid mencium bau


objek dengan mata
ditutup.Murid meneka
bau.
Murid mengumpulkan
objek-objek mengikut
bau.
Murid membilang buah
epal dan membuat
operasi tambah

Bercerita
tentang
rakan
Guru menerangkan
batas
hubungan
KM 51.4 Menyatakan
antara rakan lelaki
faedah berkawan
dan perempuan
Menyesuaikan diri
dengan rakan baru
Main
peranan
melakonkan
situasi
perbualan
secara
bersopan

104

212987244.doc

RANCANGAN TAHUNAN KURIKULUM STANDARD PRASEKOLAH KEBANGSAAN


MINGGU
: 17
TEMA
: ALAM BAHAN
SUBTEMA : MINUMAN
TUNJANG
STANDARD
KANDUNGAN
Tunjang Komunikasi
(BM 1.2) Mendengar
Bahasa Melayu (BM)
dan mengecam bunyi
perkataan.

(BM 2.3)Melafazkan
puisi dengan intonasi
yang betul.

(BM 3.4)Membina dan


membaca suku kata.

STANDARD
PEMBELAJARAN
(BM 1.2.3)Mengenal
bunyi suku kata akhir
yang sama.

CADANGAN AKTIVITI

(BM 2..3.2)Melafazkan
pantun dengan intonasi
yang betul.
PANTUN DUA
KERAT

- Lafaz pantun 2 kerat.


Kalau adik terasa lesu,
Jangan lupa minum susu.

(BM 3.4.5)Membina dan


membunyikan satu suku
kata terbuka sacara
rawak.

105

Memadankan
perkataaan yang suku
kata akhir yang
sama.contoh:
Susu-tisu
Kopi-topi
Milo-solo

Membunyikan suku
kata
terbuka.contoh:su,kopi
,milo

- Menyalin pantun 2 kerat.

CADANGAN
BAHAN
-kad perkataan

-pantun 2 kerat

212987244.doc

Tunjang Bahasa
Inggeris

(BM 4.2)Menguasai
kemahiran menulis

(BM 4.2.7)Menyalin
ayat dengan cara yang
betul.

(BI 1.2)
Listen to and
understand meaning of
simple words
(BI 1.3)
Acquire and use simple
phrases and statements

(BI 1.2.9)
Listen to word said
aloud and respond
accordingly
(BI 1.3.2)
Talk about familiar
experiences, favorite
things and activities
around them with
guidance

(BI 2.2)
Acquire knowledge of
print and ethics in
reading

(BI 3.2)
Read simple words with
understanding

(BI 2.2.3)
Recognize the basic
features of a book

(BI 3.2.4)
Hear and say the initial
sound of a word

106

Guru menunjukkan gambar


makanan
dan menyebutnya.
Guru menerangkan tentang
makanan
Yang baik dan berkhasiat

Guru membacakan pada


murid buku berkaitan
makanan

Murid membaca perkataan


yang ringkas:
I like to eat rice
I like to eat banana

212987244.doc

Lembaran kerja:
(BI 4.2)
Writing skills
Tunjang Pendidikan
Islam

PI 1.1-Mengetahui
rukun iman
PI 2.2-Melakukan
wuduk
PI 4.2-Melakukan
amalan seharian
mengikut adab seperti
melafazkan doa
PI 5.3-Menghafaz
beberapa surah dari
juzu amma

Write simple words


(BI 4.2.3)
Write recognizable
letters
PI 1.1.2.-Menyatakan
enam rukun iamn
-beriman kepada Allah
PI 2.2.3-Melakukan
wuduk dengan betul
denagn bimbingan
PI 4.2.5-Menghafazkan
doa menaiki kenderaan
PI 5.3.2-Menghafaz
surah al-quaran
-An-nas
-Al-falaq

107

-Membaca rukun iman yang


pertama.(beriman kepada
Allah)
Membaca puisi rukun iman:
Rukun iman enam perkara,
Umat islam wajib percaya,
Percayakan Allah rukun
pertama,
Kedua malaikat usah dilupa.
-Membimbing murid
melakukan wuduk secara
individu
-Mempamerkan carta doa
menaiki kenderaan .Murid
mendengar bacaan doa oleh
guru.Guru membimbing
murid menyebut doa
berdasarkan potongan ayat
yang disediakan.
-Memperdengarkan surah alfalaq dan an-nas.Tunjukkan
carta surah tersebut.Murid
membaca beramai-ramai
dengan bimbingan guru.

-kad ayat

212987244.doc

unjang Ketrampilan
Diri- Perkembangan
Sosioemosi

FIZIKAL DAN
PENJAGAAN
KESIHATAN

(PSE 2.2 ) Membina


semangat dan sikap
yang positif.

(PSE 2.2.2 )
Menunjukkan semangat
dan sifat positif seperti;
Sabar dan berdikari.

Bercerita tentang
Pemburu dan Seekor
Semut.

-Buku cerita

(PSE 3.1 ) Memahami


keperluan,perasaan dan
pandangan orang lain.

(PSE 3.1.6 )
Menyatakan kelainan
dan kepelbagaian
keperluan dalam
masyarakat seperti
makanan,pakaian,
tempat tinggal dan lainlain.

Memadankan
kehidupan serangga
dengan tempat tinggal
serta makanannya.

-lembaran kerja.

(PFK 1.1) Melakukan

(PFK 1.1.15)

Menggunting kertas secara

kemahiran motor halus

Menggunting

bebas.

menghasilkan satu
bentuk.

Melompat bergilir-gilir dalam


kumpulan.

(PFK 2.1) Melakukan

(PFK 2.1.18) Melompat

kemahiran motor kasar

dengan halangan pada

lokomotor

aras yang rendah.

Merasa, menyentuh dan


mencium makanan.

(PFK 3.2)

108

212987244.doc

Mengamalkan

(PFK 3.2.4) Mengenal

pemakanan yang

makanan yang rosak dan

berkhasiat.

basi.

(PFK 5.2)

(PFK 5.2.8)

Mengamalkan langkah

Mengamalkan sikap

keselamatan diri.

asertif pada situasi yang

Perbincangan dan latihan.

tidak selamat
KREATIVITI

(KTI 1.2) Menzahirkan

(KTI 1.2.7)

Melukis dan mewarna secara

idea kreatif dalam

Menghasilkan karya

bebas.

penghasilan karya.

mengikut kreativiti

(Ekspresi kreatif)

sendiri melalui pelbagai


aktiviti menggambar.

Menyanyi sambil membuat


gerakan.

(KTI 2.1) Mengambil

(KTI 2.1.13) Menyanyi

bahagian dalam aktiviti

dengan gerakan.

menyanyi.
(KTI 3.1) Mengambil

(KTI 3.1.6) Berlakon

bahagian dalam drama

dengan menggunakan

109

Berlakon menggunakan props.

212987244.doc

Tunjang Sains dan


Teknologi Awal
Sains dan Awal
Matematik

dan gerakan kreatif.

props

(S.T 2.3) Membanding


dan mengelaskan objek.

(S.T 2.3.7) Menyatakan


ciri sepunya untuk setiap
pengelasan yang telah
dibuat dengan
bimbingan.

(S.T 8.1) Memahami


operasi tambah dalam
lingkungan 10.

Tunjang Kemanusiaan

(S.T 8.1.7)
Menceritakan situasi
yang melibatkan operasi
tambah dalam bahasa
harian dengan
bimbingan guru.

KM 3.1 Mengetahui KM 3.1.2


Bercerita
tentang rakan
tentang rakan

Murid menyatakan ciri


sepunya seperti warna yang
sama atau bentuk yang sama
untuk setiap pengelasan yang
dibuat.
Membuat lakonan membeli
buah di pasar dan
menceritakan situasi yang
melibatkan operasi tambah.

Bercerita tentang rakan


Guru menerangkan batas
hubungan antara rakan
lelaki dan perempuan
Menyesuaikan diri dengan
rakan baru
KM 51.4 Menyatakan Main peranan melakonkan
faedah berkawan
situasi
perbualan
secara
bersopan

110

212987244.doc

RANCANGAN TAHUNAN KURIKULUM STANDARD PRASEKOLAH KEBANGSAAN


MINGGU
: 18
TEMA
: ALAM BAHAN
SUBTEMA : PERALATAN DI DAPUR
TUNJANG
STANDARD
KANDUNGAN
Tunjang Komunikasi
(BM 1.2) Mendengar
Bahasa Melayu (BM)
dan mengecam bunyi
perkataan.

STANDARD
PEMBELAJARAN
(BM 1.2.3)Mengenal
bunyi suku kata akhir
yang sama.

CADANGAN AKTIVITI
-

Mengkelas perkataaan
yang suku kata akhir
yang sama.contoh:
Sudu-budu
Gelas-bilas

Baca pantun 4 kerat


dengan lafaz yang betul.
Kalau pergi ke pekan
Kampar,
Jangan lupa naik teksi,
Kalau adik terasa lapar,
Pergi ke dapur makanlah
nasi.

(BM 2.3)Melafazkan
puisi dengan intonasi
yang betul.

(BM 2..3.2)Melafazkan
pantun dengan intonasi
yang betul.
PANTUN 4 KERAT

(BM 3.4)Membina dan


membaca suku kata

(BM 3.4.5)Membina dan


Mencari dan membina
membunyikan satu suku suku kata terbuka dalam
kata terbuka sacara
pantun.cth: ka,gi,ke,pe,lu,pa
rawak.

111

CADANGAN
BAHAN
-kad perkataan

-pantun

-kad suku kata

212987244.doc

Tunjang Bahasa Inggeris

(BM 4.2)Menguasai
kemahiran menulis

(BM 4.2.7)Menyalin
ayat dengan cara yang
betul.

- Menyalin pantun 4 kerat

(BI 1.2)
Listen to and understand
meaning of simple
words
(BI 1.3)
Acquire and use simple
phrases and statements

(BI 1.2.9)
Listen to word said
aloud and respond
accordingly
(BI 1.3.3)
Talk about natural
environment with
guidance

Murid menyebut nama makanan


dan melabelkan dengan gambar
yang diberikan

(BI 2.2)
Acquire knowledge of
print and ethics in
reading

(BI 3.2)
Read simple words with
understanding

(BI 4.2)
Writing skills

(BI 2.2.3)
Recognize the basic
features of a book

(BI 3.2.4)
Hear and say the initial
sound of a word
(BI 3.2.5)
Recognize and sound
out simple words

112

Guru menerangkan tentang


makanan yang berbahaya utk
kesihatan diri
(junk food)
Guru meminta murid membawa
buku atau suratkhabar dan
mencari gambar makanan di
dalam suratkhabar atau buku

A for apple
B for Burger
C for chicken dan seterusnya
I like to eat apple
Murid membuat buku skrap
berkenaan makanan dan

-pantun

212987244.doc

Tunjang Pendidikan
Islam

Tunjang ketrampilan
Diri- Perkembangan
Sosioemosi.

PI 1.1-Mengetahui
rukun iman
PI 3.1-Mengetahui sirah
Rasulullah
PI 4.2-Melakukan
amalan seharian
mengikut adab
PI 5.1-Mengenal bentuk
huruf hijaiyah

(BI 4.2.3)
Write recognizable
letters
PI 1.1.2-Menyatakan
enam rukun iman
-beriman kepada
malaikat
PI 3.1.4-Menceritakan
peristiwa kelahiran
Rasulullah
PI 4.2.2-Menyatakan
adab dengan bimbingan
-sebelum makan/minum
-semasa makan/minum
-selepas makan/minum
PI 5.1.1.-Menyebut
huruf hijaiyah
PI 5.1.2-Mengenal
bentuk huruf hijaiyah

(PSE 2.1 ) Membina


konsep kendiri.

(PSE 2.1.3 ) Bersikap


positif tentang
kebolehan dan
kekurangan kendiri.

(PSE 3.2 )
Menggunakan
kemahiran social dalam

(PSE 3.2.6 )
Menghormati hak orang
lain seperti;

113

menulis nama makanan dibawah


gambar yang ditampal
-Mendengar nasyid pilihan
berhubung dengan
malaikat.Menyebut nama-nama
malaikat yang wajib diketahui.
-Bercerita menhgenai peristiwa
di tahun Gajah.Membaca surah
al-fil dan maknanya.
-Menyebut adab-adab sebelum
makan seperti mambasuh
tangan,membaca doa,makan
dengan tangan kanan,makan
dengan cermat dan duduk ketika
makan,membaca doa selepas
makan.
-Membaca kad huruf
sin,syin,shod
-Menulis huruf huruf tersebut
dalam buku tulis.
Menyatakan keperluan
mematuhi
nasihat,menghargai ibu
dan guru.

Menyatakan situasi
bagaimana menjaga

-CD nasyid
-radio
-kad perkataan
-carta namanama malaikat
-kad huruf
-buku tulis

-lakonan

212987244.doc

FIZIKAL DAN
PENJAGAAN
KESIHATAN

interaksi.

c. menjaga keselamatan
barang yang dipinjam.

keselamatan barang yang


dipinjam.

(PFK 1.1) Melakukan

(PFK 1.1.15)

Mengunting kad manila

kemahiran motor halus

Menggunting

membentuk objek.

menghasilkan satu
bentuk.
(PFK 2.1) Melakukan

(PFK 2.1.19) Skip

kemahiran motor kasar

menggunakan lakuan

lokomotor

yang betul.

(PFK 3.2) Mengamalkan

(PFK 3.2.4) Mengenal

Mewarna gambar atau lembaran

pemakanan yang

makanan yang rosak dan

kerja.

berkhasiat.

basi.

(PFK 5.2) Mengamalkan

(PFK 5.2.8)

langkah keselamatan

Mengamalkan sikap

diri.

asertif pada situasi yang


tidak selamat.

114

Lumba skip.

Latihan bersikap asertif.

212987244.doc

KREATIVITI

(KTI 1.2) Menzahirkan

(KTI 1.2.8) Membuat

idea kreatif dalam

corak dan rekaan

penghasilan karya.

mengikut kreativiti

(Ekspresi kreatif)

sendiri melalui pelbagai

Melukis dan mewarna gambar.

aktiviti dengan
bimbingan.
(KTI 2.2) Mengambil

(KTI 2.2.4) Memainkan

bahagian dalam aktiviti

perkusi dengan ekspresi

memainkan perkusi.

yang sesuai (kuat dan

Mengenali alat perkusi.

lembut).
(KTI 3.1) Mengambil

(KTI 3.1.6) Berlakon

bahagian dalam drama

dengan menggunakan

dan gerakan kreatif.

props.

115

Berlakon menggunakan props.

212987244.doc

Tunjang Sains dan


Teknologi Awal Sains
dan Awal Matematik

(S.T 2.3) Membanding


dan mengelaskan objek.

(S.T 2.3.8) Membanding Murid membanding dan


dan mengumpulkan
mengumpulkan kenderaan
objek mengikut ciri yang mengikut bilangan roda.
dikenalpasti (Contoh
objek: pakaian seragam
mengikut jenis
pekerjaan; pakaian
tradisional mengikut
kaum; kenderaan
mengikut bilangan
roda).

(S.T 8.2) Memahami


operasi tolak dalam
lingkungan 10.

(S.T 8.2.1)
Murid membilang
Mengeluarkan objek dari objek,mengeluarkan objek dari
himpunan dan
himpunan dan membilang baki.
membilang baki.
(S.T 8.2.2)
Menggunakan bahasa
harian untuk
menerangkan operasi
tolak.
Conoth: Ambil dua gulagula daripada empat
gula-gula tinggal dua
gula-gula.

116

Murid mengambil dua helai


kertas,menggumpal dan
membaung sehelai
kertas.Menyatakan jumlah yang
tinggal.

212987244.doc

Tunjang Kemanusiaan

KM 1.3 Mengetahui hak KM 1.3.3 Menyatakan


diri sendiri
tanggungjawab
diri
sebagai seorang murid,
anak dan rakan

Guru menerangkan
kanak- kanak

KM 4.1 Mengetahui KM 4.1.4 Menyebut Bercerita


sekolah saya
nama sekolah
tanggungjawab
dilakukan
KM 4.1.5 Menyebut
nama guru kelas dan
ketua kelas

117

hak

tentang
yang
perlu

Menyebut nama sekolah


dengan sebutan yang betul
Menulis nama sekolah
Memilih kad yang ada nama
sekolah
Memilih kad nama guru dan
ketua kelas

212987244.doc

RANCANGAN TAHUNAN KURIKULUM STANDARD PRASEKOLAH KEBANGSAAN


MINGGU
: 19
TEMA
: ALAM BAHAN
SUBTEMA : TUMBUH-TUMBUHAN
TUNJANG
STANDARD
KANDUNGAN
Tunjang Komunikasi (BM 1.2) Mendengar
Bahasa Melayu
dan mengecam bunyi
(BM)
perkataan.

STANDARD
PEMBELAJARAN
(BM 1.2.4)Mengenal bunyi
suku kata akhir yang berbeza.

CADANGAN AKTIVITI
-Mewarna perkataan yang
memunyai suku kata akhir
yang berbeza.cth:
Daun-taun
Paun-salun
Tebu-labu

CADANGAN
BAHAN
-kad perkataan

(BM 2.3)Melafazkan
puisi dengan intonasi
yang betul.

(BM2..3.3)Mendeklamasikan
sajak yang ringkas.

- Membaca dan
mendeklamasikan sajak
ringkas.
Tinggi sungguh pohon
berangan,
Hingga tidak tercapai
tangan,
Si adik kecil suka berangan,
Bila besar nak jadi
angkasawan.

-sajak

(BM 3.4)Membina dan


membaca suku kata.

(BM 3.4.7)Membina dan


membunyikan satu suku kata
tertutup secara rawak.

-Membunyikan tiga suku


kata terbuka.

-kad perkataan

(BM 4.2)Menguasai

(BM 4.2.7)Menyalin ayat

-Menyalin ayat dengan cara

118

212987244.doc

Tunjang Bahasa
Inggeris

kemahiran menulis

dengan cara yang betul.

yang betul.

(BI 1.3)
Acquire and use simple
phrases and statements

(BI 1.3.2)
Talk about familiar
experiences, favorite things and
activities around them with
guidance
(BI 1.3.3)
Talk about natural environment
with guidance

Guru menerangkan tentang


minuman dan bertanyakan
tentang
minuman
kegemaran murid

(BI 2.2)
Acquire knowledge of
print and ethics in
reading

(BI 2.2.3)
Recognize the basic features of
a book

Guru membacakan pada


murid buku berkaitan
minuman

(BI 3.2)
Read simple words
with understanding

(BI 3.2.4)
Hear and say the initial sound
of a word
(BI 3.2.5)
Recognize and sound out
simple words

Murid membaca perkataan


yang ringkas:
I like to drink tea
I like to drink syrup

(BI 4.2)
Writing skills

(BI 4.2.3)
Write recognizable letters

Lembaran kerja:

Guru
menunjukkan
demostrasi membuat air dan
meminta murid mencuba
dalam berkumpulan

Colour the pictures and


circle correct words
Tunjang Pendidikan
Islam

PI 1.1-Mengetahui
rukun iman

PI 1.1.2-Menyatakan enam
rukun iman

119

-Melakonkan cara
menghormati al-

-al-quran

212987244.doc

Tunjang
Ketrampilan DiriPerkembangan

PI 2.1-Bersuci dari
najis
PI 4.1-Mencontohi
akhlak Rasulullah iaitu
sabar,bercakap
benar,rajin,bijaksana
dan amanah
PI 5.1-Mengetahui
bahasa Al-Quran

-beriman kepada kitab


PI 2.1.2-Menyatakan cara
bersuci daripada hadas
-buang air kecil
-buang air besar
PI 4.1.2-Menyebut akhlak
Rasulullah
-bercakap benar
-rajin
PI 5.1.3-Mengennal pasti bunyi
huruf mengikut tanda bacaan
-baris atas(fathah)

(PSE 2.4 ) Membina


kebolehan mengawal
diri.

(PSE 2.4.2 ) Mengawal emosi


dalam situasi yang tidak
menyenangkannya.

120

quran.Menyebut empat kitab


yang diturunkan.Bercerita
mengenai al-quran sebagai
sumber ilmu dan panduan
hidup.
-Guru berceroita mengenai
kekuasaan Allah proses
membuang air kecil
-Menggunakan anak patung
sebagai model.
-Guru menjelaskan maksud
bersih iaitu bersih dari kesan
bau,warna dan rasa dengan
menggunakan air bersih.
-Bercerita kisah nabi
Muhammad yang bercakap
benar dan rajin sehingga
digelar al-amin.
-Tunjukkan kad huruf
kepada murid.Guru
membunyikan sebutan huruf
berbaris diikuti oleh muridmurid secara kelas.
-Guru menyebut bunyi huruf
berbaris,murid tunjukkan
kad sambil menyebut
beramai-ramai.

Mewarna gambar
kenderaan dengan
cermat.

-lembaran kerja

212987244.doc

Sosioemosi

FIZIKAL DAN
PENJAGAAN
KESIHATAN

(PSE 3.2 )
Menggunakan
kemahiran sosial dalam
interaksi

(PSE 3.2.7 ) Berkongsi


idea,barangan dan peralatan
seperti permainan,makanan.

(PFK 1.1) Melakukan

(PFK 1.1.15) Menggunting

Menggunting membentuk

kemahiran motor halus

menghasilkan satu bentuk.

objek.

(PFK 2.1) Melakukan

(PFK 2.1.20) Naik dan turun

Latihan naik dan turun

kemahiran motor kasar

tangga.

tangga.

(PFK 3.2)

(PFK 3.2.5) Menyatakan jenis

Pebincangan menghasil

Mengamalkan

makanan (protein, karbohidrat)

gambar.

pemakanan yang

yang sesuai mengikut waktu

berkhasiat.

makan .

(PFK 5.2)

(PFK 5.2.9) Menyatakan cara

Menyatakan cara

Mengamalkan langkah

menghindari sumber, tempat

menghindari tempat bahaya-

keselamatan diri.

dan situasi. .

alatan elektrik.

Membuat model
kenderaan dan
bermain dengan
kenderaan tersebut.

lokomotor

121

-model kenderaan

212987244.doc

KREATIVITI

(KTI 1.2) Menzahirkan

(KTI 1.2.8) Membuat corak dan Melukis mengikut tema.

idea kreatif dalam

rekaan mengikut kreativiti

penghasilan karya.

sendiri melalui pelbagai aktiviti

(Ekspresi kreatif)

dengan bimbingan.

(KTI 2.2) Mengambil

(KTI 2.2.4) Memainkan perkusi

Memainkan alat perkusi

bahagian dalam aktiviti

dengan ekspresi yang sesuai

dengan bantuan guru.

memainkan perkusi.

(kuat dan lembut).

(KTI 3.1) Mengambil

(KTI 3.1.6) Berlakon dengan

Berlakon menggunakan

bahagian dalam drama

menggunakan props.

props.

(S.T 2.4.2) Membuat ramalan


apa yang akan berlaku
berdasarkan pengalaman lepas
(Contoh aktiviti: Objek mana
yang akan tenggelam dan
timbul. Bola mana yang akan
menurun cerun dengan lebih
cepat).

Membuat eksperimen ke
atas beberapa objek untuk
menentukan yang mana
timbul dan tenggelam di
dalam air.

dan gerakan kreatif.

Tunjang Sains dan


Teknologi Awal
Sains dan Awal
Matematik

(S.T 2.4) Membuat


ramalan berdasarkan
pengalaman lepas.

122

212987244.doc

(S.T 8.2) Memahami


operasi tolak dalam
lingkungan 10.

(S.T 8.2.3) Menulis ayat


matematik dengan
menggunakan simbol tolak (-)
dan sama dengan (=).
(S.T 8.2.4) Menyatakan ayat
matematik operasi tolak secara
lisan.
Contoh: Ayat Matematik (42=2) dibaca sebagai empat
tolak dua sama dengan dua.

Tunjang
Kemanusiaan

4.1 Mengetahui sekolah KM 4.1.5 Menyebut nama guru


saya
kelas dan ketua kelas

Murid menggunakan kad


yang diberi untuk
membentuk ayat matematik.
Murid menulis semula ayat
matematik yang dibentuk
tadi.
Murid menyatakan ayat
matematik yang telah
dibentuk dan ditulis semula
tadi.

Menyebut nama sekolah


dengan sebutan yang
betul
KM
4.1.6
Menjalankan
Menulis nama sekolah
tanggungjawab sebagai ahli
Memilih kad yang ada
kelas seperti :
nama sekolah
Mematuhi
peraturan Memilih kad nama guru dan
ketua kelas
kelas
Menjaga
kebersihan
kelas
Meletakkan barangan ke
tempat asalnya

123

212987244.doc

RANCANGAN TAHUNAN KURIKULUM STANDARD PRASEKOLAH KEBANGSAAN


MINGGU
: 20
TEMA
: ALAM KEHIDUPAN
SUBTEMA : BUNGA
TUNJANG
STANDARD
KANDUNGAN
Tunjang Komunikasi
(BM 1.2) Mendengar
Bahasa Melayu (BM)
dan mengecam bunyi
perkataan.

STANDARD
PEMBELAJARAN
(BM 1.2.1)Mengenal
perkataab dengan bunyi
suku kata awal yang sama.

CADANGAN AKTIVITI
- Mengkelaskan perkataan
yang bunyi suku kata awal
yang sama:cth:
Raya-rayu
Melor-merak

(BM 2.4)Menceritakan
perkara yang didengar.

(BM2..4.1)Menceritakan
perkara yang didengar
dengan menggunakan ayat
yang mudah.

(BM 3.5)Membaca
perkataan.

(BM3.5.3))Membatangkan -Membatang 2 suku kata


dua suku kata terbuka
terbuka.cth:raya
untuk menjadi
perkataan .cth:buku.

(BM 4.2)Menguasai
kemahiran menulis

(BM 4.2.6)Menyalin
perkataan yang betul.

124

-Menceritakan semula
arahan pesanan ibu bapa
cara membuat sekuntum
bungan dari span

-Menyalin perkataan

CADANGAN
BAHAN
-kad perkataan

-span nipis
-dawai halus
-lidi

-kad perkataan

212987244.doc

Tunjang Bahasa
Inggeris

(BI 1.3)
Acquire and use simple
phrases and statements

(BI 1.3.4)
Talk about happenings
around them

Guru menerangkan tentang


fungsi dapur dan peralatan
yang digunakan di dapur
Guru membawa murid ke
dapur dan member
penerangan tentang dapur di
kelas pra.

(BI 2.2)
Acquire knowledge of
print and ethics in
reading

(BI 2.2.3)
Recognize the basic
features of a book

Guru membacakan pada


murid-murid tentang
peralatan di dapur

(BI 3.2)
Read simple words with
understanding

(BI 3.2.4)
Hear and say the initial
sound of a word
(BI 3.2.5)
Recognize and sound out
simple words

Membaca flash card:


My kitchen :
S for spoon
P for plate
C for cup
Lembaran kerja:

Tunjang Pendidikan
Islam

(BI 4.2)
Writing skills

(BI 4.2.3)
Write recognizable letters

Fill in the blank with correct


words

PI 1.1-Menegtahui
rukun iman
PI 3.1-Mengetahui

PI 1.1.2-Menyatakan
enam rukun iman
-beriman kepada Rasul

-Murid menyebut rukun


iman yang keempat secara
kelas.

125

-kad perkataan
-carta huruf jawi
-buku aktiviti

212987244.doc

sirahRasulullah

PI 3.1.1-Menyebut nama
Rasulullah
PI 4.1-Mencontohi
PI 4.1.2-Memberi contoh
akhlak Rasulullah
akhlak Rasulullah
-amanah
-siddiq
-fathonah
-tabligh
PI 5.2-Mengetahui huruf PI 5.2.4-Mengenal pasti
jawi
setiap huruf jawi

unjang ketrampilan
Diri- Perkembangan
Sosioemosi.

-Guru menyebut 25 orang


rasul sambil diikuti murid
-Menyebut nama rasulullah
semula
-Bercerita mengenai sifat
rasulullah dalam
menyampaikan dakwah.
-Menyebut huruf
ain,ghain,fa,qaf dalan carta
huruf jawi.
-Menulis huruf-huruf
tersebut

(PSE 2.4) Membina


kebolehan mengawal
diri.

PSE 2.4.3 ) Menyatakan


cara mengawal diri dalam
situasi yang tidak
menyenangkan.

Main peranan
mengemudi kapal

(PSE 3.2 )
Menggunakan
kemahiran social dalam
interaksi.

(PSE 3.2.6 ) Menghormati


hak orang lain seperti;
c. menjaga keselamatan
barang yang dipinjam.

Menyatakan situasi
bagaimana menjaga
keselamatan barang
yang dipinjam.

(PFK 1.2) Melakukan

(PFK 1.2.7) Menggunakan Latihan melipat kertas.

126

-lakonan

212987244.doc

FIZIKAL DAN
PENJAGAAN
KESIHATAN

kemahiran kordinasi

tangan untuk melipat

mata tangan dalam

menghasilkan pelbagai

perkembangan

bentuk dengan bimbingan.

kemahiran motor halus.


Latihan berkawat.
(PFK 2.1) Melakukan

(PFK 2.1.21) Berkawat

kemahiran motor kasar

kaki dengan lakuan yang

lokomotor

betul.
Perbualan dan lakonan.

(PFK 3.2)
Mengamalkan

(PFK 3.2.5) Menyatakan

pemakanan yang

jenis makanan (protein,

berkhasiat.

karbohidrat) yang sesuai

Menyatakan cara menjaga

mengikut waktu makan .

keselamatan dari benda


tajam.

(PFK 5.2)

(PFK 5.2.9) Menyatakan

Mengamalkan langkah

cara menghindari sumber,

keselamatan diri.

tempat dan situasi.

127

212987244.doc

KREATIVITI

(KTI 1.2) Menzahirkan

(KTI 1.2.8) Membuat

idea kreatif dalam

corak dan rekaan

penghasilan karya.

mengikut kreativiti sendiri

(Ekspresi kreatif)

melalui pelbagai aktiviti


dengan bimbingan.

(KTI 2.2) Mengambil

Memainkan alat perkusi


secara kuat dan lembut.

bahagian dalam aktiviti

(KTI 2.2.4) Memainkan

memainkan perkusi.

perkusi dengan ekspresi


yang sesuai (kuat dan

(KTI 3.1) Mengambil

Mewarna gambar.

lembut).

bahagian dalam drama


dan gerakan kreatif.
(KTI 3.1.7) Bergerak
secara kreatif untuk
menunjukkan elemen
ruang, masa dan tenaga.

128

Lakonan.

212987244.doc

Tunjang Sains dan


Teknologi Awal Sains
dan Awal Matematik

(S.T 2.5) Menyelesaikan (S.T 2.5.2) Menjalankan


masalah kehidupan
aktiviti untuk
harian secara hands-on
menyelesaikan masalah
harian.
(Contoh aktiviti:
Mengeringkan
baju yang basah
Membuat objek
yang tenggelam
(S.T 8.2) Memahami
supaya timbul dan
operasi tolak dalam
sebaliknya.
lingkungan 10.
Membersihkan air
yang kotor
menggunakan
pasir).

Menjalankan eksperimen
menjemur tuala kecil dan
melihat hasil yang
didapati.Mengaitkan dengan
masalah yang biasa mereka
hadapi.

Murid menggunakan botol


minuman dan gelas plastik
untuk menyelesaikan
masalah operasi tolak.

(S.T 8.2.5) Menyelesaikan


masalah operasi tolak
menggunakan objek
konkrit (solve number
stories).

Tunjang Kemanusiaan

KM

4.1

Mengetahui KM 4.1.5 Menyebut nama

129

Menyebut nama sekolah

212987244.doc

sekolah saya

guru kelas dan ketua kelas

dengan sebutan yang


betul
Menulis nama sekolah
Memilih kad yang ada
nama sekolah
KM 4.1.6 Menjalankan Memilih kad nama guru dan
tanggungjawab
sebagai ketua kelas
ahli
kelas seperti :
Mematuhi
peraturan kelas
Menjaga
kebersihan kelas
Meletakkan
barangan
ke
tempat asalnya

RANCANGAN TAHUNAN KURIKULUM STANDARD PRASEKOLAH KEBANGSAAN

130

212987244.doc

MINGGU
: 21
TEMA
: ALAM KEHIDUPAN
SUBTEMA : SAYUR BERDAUN
TUNJANG
STANDARD
KANDUNGAN
Tunjang Komunikasi
(BM 1.1) Mendengar
Bahasa Melayu (BM)
dengan penuh perhatian.

Tunjang Bahasa
Inggeris

STANDARD
PEMBELAJARAN
(BM 1.1.9)Membezakan
jenis bunyi yang ada di
persekitaran.

CADANGAN AKTIVITI
-Meneka bunyi potong
sayur,kacau air

(BM 2.1)Berinteraksi
dengan mesra.

(BM2..1.4)Berinteraksi
secara sopan dan
bertatasusila.

(BM 3.5)Membaca
perkataan.

(BM3.5.4))Membatangkan -Membatang 3 suku


tiga suku kata terbuka
kata.cth:pe+to+la
untuk menjadi
perkataan.cth:kereta.

(BM 4.2)Menguasai
kemahiran menulis

(BM 4.2.6)Menyalin
perkataan yang betul.

-Menyalin perkataan

(BI 1.3)
Acquire and use simple
phrases and statements
(BI 1.4)
Listen to and follow
simple instructions

(BI 1.3.4)
Talk about happenings
around them

Guru membawa murid ke


kawasan luar kelas utk
melihat tumbuh tumbuhan

(BI 1.4.3)
Listen to and follow
instructions

Guru menyebut jenis


tumbuh tumbuhan dan
meminta murid menyebut
dengan betul dan jelas

131

-Berbual mengenai sayur


kegemaran murid

CADANGAN
BAHAN
-radio
-kaset
-kad gambar

-kad suku kata

212987244.doc

(BI 2.2)
Acquire knowledge of
print and ethics in
reading

(BI 2.2.3)
Recognize the basic
features of a book

Guru membacakan buku


berkenaan tumbuh
tumbuhan

(BI 3.2)
Read simple words with
understanding

(BI 3.2.6)
Recognize and sound
similar initial sound in
word

Murid mengenal pasti huruf


huruf yang terdapat pada
nama tumbuhtumbuhan.Murid diminta
membaca dan menyebut
dengan betul

(BI 4.2)
Writing skills

(BI 4.2.3)
Write recognizable letters

Lembaran kerja:
Write simple words and
label the pictures

Tunjang Pendidikan
Islam

PI 1.1-Mengetahui
rukun iman

PI 1.1.2-Menyatakan
enam rukun iman
-beriman kepada hari
akhirat
PI 2.1-Bersuci dari najis PI 2.1.3-Menyatakan cara
menjaga kebersihan
-tubuh badan
-pakaian
-tempat solat
PI 4.2-Melakukan
PI 4.2.9-Menyatakan adab
amalan seharian
-masuk tandas
mengikut adab
-keluar tandas
PI 5.2-Mengetahui huruf PI 5.2.5-Menyebut huruf

132

-Bersoaljawab dengan
murid mengenai hari
akhirat.
-Menyebut tanda-tanda hari
kiamat
-Guru memperdengarkan
lagu
Bersihkan Diri
Bangun pagi terus mandi,
Tidak lupa gosok gigi,
Syampu rambut cuci daki,
Badan sihat senang hati
-Tunjukkan gambar jenis

-carta rukun iman


-gambar
-kad huruf

212987244.doc

Tunjang Ketrampilan
Diri- Perkembangan
Sosioemosi

jawi

jawi yang bersambung


huruf vokal alif,wau dan
ya.

(PSE 2.4 ) Membina


kebolehan mengawal
diri.

(PSE 2.4.2) Mengawal


emosi dalam situasi yang
tidak menyenangkannya.
(PSE 2.4.3 ) Menyatakan
cara mengawal diri dalam
situasi yang tidak
menyenangkan.

FIZIKAL DAN
PENJAGAAN
KESIHATAN

penyakit tubuh badan akibat


tidak menjaga kebersihan
-Menyebut adab-adab
masuk tandas:memakai
selipar,memakai tudung
kepala,masuk dengan kaki
kiri.
-Menyebut huruf ba yang
bersambung dengan vokal
alif,wau,ya
Membuat projek
kenderaan udara.

Bersoaljawab
mengenai peraturan
keselamatan semasa
berada di dalam
kenderaan.

(PFK 1.2) Melakukan

(PFK 1.2.7) Menggunakan Melipat kertas membentuk

kemahiran kordinasi

tangan untuk melipat

mata tangan dalam

menghasilkan pelbagai

perkembangan

bentuk dengan bimbingan.

kemahiran motor halus.

133

objek.

212987244.doc

KREATIVITI

(PFK 2.1) Melakukan

(PFK 2.1.21) Berkawat

Latihan berkawat.

kemahiran motor kasar

kaki dengan lakuan yang

lokomotor

betul.

(PFK 3.2)

(PFK 3.2.5) Menyatakan

Mengamalkan

jenis makanan (protein,

pemakanan yang

karbohidrat) yang sesuai

berkhasiat.

mengikut waktu makan.

(PFK 5.2)

(PFK 5.2.9) Menyatakan

Perbincangan mengenai

Mengamalkan langkah

cara menghindari sumber,

keselamatan alat permainan.

keselamatan diri.

tempat dan situasi.

(KTI 1.2) Menzahirkan

(KTI 1.2.9) Menghasilkan

idea kreatif dalam

bentuk binaan mengikut

penghasilan karya.

kreativiti sendiri melalui

(Ekspresi kreatif)

pelbagai teknik dengan

Mewarna lembaran kerja.

Bermain bomgkah.

bimbingan.
(KTI 2.2) Mengambil

(KTI 2.2.5) Memainkan

Memainkan perkusi dengan

bahagian dalam aktiviti

perkusi dengan beat yang

panduan guru.

134

212987244.doc

memainkan perkusi.

konstan (constant beat).

(KTI 3.1) Mengambil

(KTI 3.1.7) Bergerak

bahagian dalam drama

secara kreatif untuk

dan gerakan kreatif.

menunjukkan elemen

Lakonan.

ruang, masa dan tenaga.


Tunjang Sains dan
Teknologi Awal Sains
dan Awal Matematik

(S.T 3.1) Memperoleh


pengetahuan asas
tentang bahagian badan,
Nota: Murid tidak perlu
mengeja nama
bahagian badan yang
disenaraikan.
(S.T 8.2) Memahami
operasi tolak dalam
lingkungan 10.

Tunjang Kemanusiaan

(S.T 3.1.2) Mengenalpasti


bahagian tubuh badan
(lidah, pipi, dagu, dahi,
kening, bibir, dada, perut,
bahu, siku, lutut, paha,
betis, pusat, tumit, kuku).

Menyanyi lagu anggota


badan.Meminta murid
memadankan bahagian
tubuh badan yang sesuai
pada gambar seorang
manusia.

(S.T 8.2.6) Menceritakan


situasi yang melibatkan
operasi tolak dalam
bahasa harian.

KM 4.1 Mengetahui KM 4.1.6 Menjalankan


sekolah saya
tanggungjawab
sebagai
ahli
kelas seperti :
Mematuhi

135

Menyebut nama sekolah


dengan sebutan yang
betul
Menulis nama sekolah
Memilih kad yang ada

212987244.doc

peraturan kelas
nama sekolah
Memilih
kad nama guru dan
Menjaga
ketua kelas
kebersihan kelas
Meletakkan
barangan
ke
tempat asalnya

RANCANGAN TAHUNAN KURIKULUM STANDARD PRASEKOLAH KEBANGSAAN


MINGGU

: 22

136

212987244.doc

TEMA
: ALAM HAIWAN
SUBTEMA : SAYUR TIDAK BERDAUN
TUNJANG
STANDARD
KANDUNGAN
Tunjang Komunikasi
(BM 1.1) Mendengar
Bahasa Melayu (BM)
dengan penuh perhatian.

Tunjang Bahasa
Inggeris

STANDARD
PEMBELAJARAN
(BM 1.1.9)Membezakan
jenis bunyi yang ada di
persekitaran.

CADANGAN AKTIVITI
-Mendengar dan meneka
bunyi binatang.

(BM 2.5)Melakonkan
watak-watak mengikut
situasi.

(BM2.5.1)Main peranan
mengikut situasi dengan
menggunakan bahasa
yang sesuai untuk
menghidupkan watak
dengan bimbingan.

(BM 3.5)Membaca
perkataan.

(BM3.5.5)Membatangkan -Membina dan membaca


satu suku kata tertutup
perkataan dua suku kata
untuk menjadi
terbuka.cth:kuda,rusa
perkataan.cth:dan

-kad suku kata

(BM 4.2)Menguasai
kemahiran menulis

(BM 4.2.6)Menyalin
perkataan yang betul.

-Menyalin perkataan

-kad perkataan

(BI 1.3)
Acquire and use simple
phrases and statements
(BI 1.4)
Listen to and follow
simple instructions

(BI 1.3.4)
Talk about happenings
around them

Guru menerangkan tentang


bunga.Guru membawa
murid berjalan disekitar
sekolah utk mencari bunga

(BI 1.4.3)
Listen to and follow
instructions

137

-Melakonkan watak sayur


dalam cerita yang didengar.

CADANGAN
BAHAN
-radio
-kaset
-siri cerita
komprehensif
-komputer

212987244.doc

Tunjang Pendidikan
Islam

(BI 2.2)
Acquire knowledge of
print and ethics in
reading

(BI 2.2.3)
Recognize the basic
features of a book

Guru menyebut nama bunga


di dalam buku dan meminta
murid menyebut dengan
betul dan jelas

(BI 3.2)
Read simple words with
understanding

(BI 3.2.6)
Recognize and sound
similar initial sound in
word

Murid membaca sajak


(poem) berkenaan bunga

(BI 4.2)
Writing skills

(BI 4.2.3)
Write recognizable letters

Lembaran kerja:

PI 1.1-Mengetahui
rukun iman
PI 2.1-Bersuci dari najis
PI 4.2-Melakukan
amalan seharian
mengikut adab
PI 5.1-Mengetahui
bahasa Al-quran

PI 1.1.2-Menyatakan
enam rukun iman
-beriman kepada qada
dan qadar.
I 2.1.1-Menyebut cara
bersuci daripada hadas
-buang air besar
PI 4.2.9-Menyatakan dab
-masuk tandas
-keluar tandas
PI 5.1.6-Mengenal pasti
bentuk huruf hijaiyah

138

Write simple words and


label the pictures
-Menyatakan keyakinan
tentang ketentuan Allah
yang boleh diubah dengan
usaha dan doa.Manusia
perlu berusaha.
-Murid dibawa ke
tandas,guru menerangkan
cara menggunakan tandas
dengan betul.
-Menerangkan adab masuk
tandas dan keluar dengan
langkah kaki kanan.Baca
doa sebaik saja keluat
tandas.
-Menyebut huruf
tha,dzo,ain,ghain.

212987244.doc

Tunjang ketrampilan
Diri- Perkembangan
Sosioemosi.

FIZIKAL DAN
PENJAGAAN
KESIHATAN

(PSE 3.1 ) Memahami


keperluan,perasaan dan
pandangan orang lain.

(PSE 3.1.5 )
Menunjukkan cara
menghormati perasaan
dan pandangan orang
lain.

Berbual tentang cara


yang betul ketika
menggunakan
kemudahan awam
seperti; beratur
untuk naik bas dan
turun
bas.Mengutamakan
orang tua,ibu
mengandung dan
anak kecil

(PSE 3.3 )
Menyelesaikan konflik
yang berlaku semasa
aktiviti kelas.

(PSE 3.3.1)
menyelesaikan konflik
dengan cara yang positif.

Bercerita tentang
kebakaran dan
menyatakan
tindakan sekirannya
mereka berada di
tempat kejadian.

(PFK 1.2) Melakukan

(PFK 1.2.7)

Melipat kertas membentuk

kemahiran kordinasi

Menggunakan tangan

objek.

mata tangan dalam

untuk melipat

perkembangan

menghasilkan pelbagai

kemahiran motor halus.

bentuk dengan
bimbingan.

139

-lakonan

212987244.doc

(PFK 2.1) Melakukan

(PFK 2.1.22) Membuat

Bermain di taman

kemahiran motor kasar

pergerakan menggunakan

permainan.

lokomotor

seluruh anggota badan


(Contoh: bermain dengan
gelungsur, jongkangjongket, buaiandan lainlain permainan luar.

(PFK 4.1) Mengamalkan (PFK 4.1.4) Menjaga

Perbincangan mengenai

pemakanan yang

pakaian.

kebersihan pakaian.

berkhasiat.
(PFK 5.2) Mengamalkan (PFK 5.2.9) Menyatakan

KREATIVITI

Mewarna gambar.

langkah keselamatan

cara menghindari sumber,

diri.

tempat dan situasi. .

(KTI 1.2) Menzahirkan

(KTI 1.2.9)

Mencipta bentuk

idea kreatif dalam

Menghasilkan bentuk

berpandukan tema.

140

212987244.doc

penghasilan karya.

binaan mengikut

(Ekspresi kreatif)

kreativiti sendiri melalui


pelbagai teknik dengan
bimbingan.

(KTI 2.2) Mengambil

(KTI 2.2.5) Memainkan

Memainkan perkusi dalam

bahagian dalam aktiviti

perkusi dengan beat yang

kumpulan.

memainkan perkusi.

konstan (constant beat).

(KTI 3.1) Mengambil

(KTI 3.1.7) Bergerak

bahagian dalam drama

secara kreatif untuk

dan gerakan kreatif.

menunjukkan elemen

Lakonan.

ruang, masa dan tenaga.


Tunjang Sains dan
Teknologi Awal Sains
dan Awal Matematik

(S.T 3.1) Memperoleh


pengetahuan asas
tentang bahagian badan,
Nota: Murid tidak perlu
mengeja nama bahagian
badan yang
disenaraikan.

(S.T 3.1.3) Mengenal


pasti organ deria (mata,
hidung, telinga, lidah,
kulit) dan menyatakan
fungsi setiap organ deria
ini.

(S.T 9.1) Mengecam


(S.T 9.1.1) Mengecam
duit yang berlainan nilai. duit yang berlainan nilai.

141

Murid mengenal pasti organ


deria.Murid memadankan
gambar organ deria dengan
gambar yang menyatakan
fungsinya.

Membuat simulasi jual beli


untuk mengecam duit yang
berlainan nilai.

212987244.doc

Tunjang Kemanusiaan

KM 4.1 Mengetahui KM 4.1.6 Menjalankan


Menyebut nama sekolah
sekolah saya
tanggungjawab sebagai
dengan sebutan yang
ahli
betul
kelas seperti :
Menulis nama sekolah
Memilih kad yang ada
Mematuhi
nama sekolah
peraturan kelas
Memilih
kad nama guru dan
Menjaga
ketua kelas
kebersihan kelas
Meletakkan
barangan
ke
tempat asalnya

RANCANGAN TAHUNAN KURIKULUM STANDARD PRASEKOLAH KEBANGSAAN


MINGGU
TEMA

: 23
: ALAM KEHIDUPAN

142

212987244.doc

SUBTEMA : BUAH-BUAHAN TEMPATAN


TUNJANG
STANDARD
KANDUNGAN
Tunjang Komunikasi
(BM 1.1) Mendengar
Bahasa Melayu (BM)
dengan penuh
perhatian.

Tunjang Bahasa
Inggeris

STANDARD
PEMBELAJARAN
(BM 1.1.8)Mengecam
pelbagai bunyi di
persekitaran murid.

CADANGAN AKTIVITI
-Mendengar dan meneka
bunyi binatang

(BM 2.1)Berinteraksi
dengan mesra.

(BM2..1.7)Menamakan
objek di persekitaran.

(BM 3.5)Membaca
perkataan.

(BM3.5.6))Membatangkan -Membatangkan 2 suku kata


dua suku kata tertutup
tertutup.cth:betik
untuk menjadi
perkataan.cth:emak.

(BM 4.2)Menguasai
kemahiran menulis

(BM 4.2.6)Menyalin
perkataan yang betul.

-Menyalin perkataan

(BI 1.4)
Listen to and follow
simple instructions

(BI 1.4.3)
Listen to and follow
instructions
(BI 1.4.4)
Listen to and perform
actions based on
instructions in activities

Guru membawa murid ke


taman sains dan bertanyakan
tentang sayuran yang ditanam

(BI 2.2)
Acquire knowledge of
print and ethics in

(BI 2.2.3)
Recognize the basic

143

CADANGAN
BAHAN

-Menamakan objek di
persekitaran murid.

Guru menerangkan
jenis-jenis sayuran

-gambar

tentang

Guru menyebut nama sayuran


berdaun di dalam buku dan
meminta murid menyebut

-kad suku kata

212987244.doc

reading

features of a book

dengan betul dan jelas

(BI 3.2)
Read simple words
with understanding

(BI 3.2.6)
Recognize and sound
similar initial sound in
word
(BI 3.2.7)
Read familiar words
printed in the
surroundings

Murid menyebut dengan betul


dan jelas nama-nama sayuran
berdaun
Murid membaca ayat mudah:
I like to eat vegetables
I like to eat cabbage
Lembaran kerja:

Tunjang Pendidikan
Islam

(BI 4.2)
Writing skills

(BI 4.2.3)
Write recognizable letters

PI 1.3-Mengetahui
rukun Islam
PI 3.1-Mengetahui
sirah Rasulullah
PI 4.2-Melakukan
amalan seharian
mengikut adab.
PI 5.3-Menghafaz
beberapa surah dari
juzu amma

PI 1.3.1-Menyebut lima
rukun islam
-mengucap dua kalimah
syahadah
PI 3.1.4-Menceritakan
peristiwa kelahiran
Rasulullah
PI 4.2.7-Melafazkan doa
sebelum dan selepas
makan
PI 5.3.2-Menghafaz surah
al-quran
-an-nas
-al-falaq

144

Write simple words under the


pictures
-Melafazkan lima perkara
dalam rukun islam
-Menyebut dua kalimah
syahadah
-Bercerita tentang kalimah
syahadah
-Mewarnakan gambar
mengenai peristiwa tahun
gajah
-Membaca makna doa
sebelum makan dan makan
doa selepas makan-makan
buah-buahan
--Guru memperdengakan
bacaan dengan kaset

-carta rukun islam


-carta doa kalimah
syahadah
-lembaran kerja

212987244.doc

Tunjang Ketrampilan
Diri- Perkembangan
Sosioemosi

FIZIKAL DAN
PENJAGAAN
KESIHATAN

-Murid mengikut bacaan,baris


demi baris
-murid membaca secara
kumpulan
Main peranan
berdasarkan situasi
yang diberi;memotong
barisan di pejabat
pos.berebut menaiki
bas.

(PSE 2.4 ) Membina


kebolehan mengawal
diri.

(PSE 2.4.3 ) Menyatakan


cara mengawal emosi
dalam situasi yang tidak
menyenangkan.

(PSE 3.2 )
Menggunakan
kemahiran social dalam
interaksi.

(PSE 3.2.5 )
Berkomunikasi secara
bersopan dan berhemah.

(PFK 1.2) Melakukan

(PFK 1.2.8) Menggunakan Melihat tunjuk cara membuka

kemahiran kordinasi

jari untuk membutang

mata tangan dalam

pelbagai saiz (termasuk

perkembangan

butang katup, butang

kemahiran motor halus.

cangkuk).

Main tarik tali.

(PFK 2.2) Melakukan

(PFK 2.2.5) Membuat

Perbincangan mengenai

145

Murid dibimbing
berkomunikasi dengan
cara sopan ketika di
institusi
awam.cth;kaunter
pendaftaran hospital.

dan membutang baju.

-Papan tanda

212987244.doc

kemahiran motor kasar

pergerakan tangan secara

bukan lokomotor.

simulasi seperti menolak

kebesihan pakaian.

kotak, menarik tali dan


lain-lain.
(PFK 4.1)

(PFK 4.1.4) Menjaga

Perbincangan mengenai

Mengamalkan

kebersihan pakaian.

keselamatan di tempat sunyi.

pemakanan yang
berkhasiat.

KREATIVITI

(PFK 5.2)

(PFK 5.2.9) Menyatakan

Mengamalkan langkah

cara menghindari sumber,

keselamatan diri.

tempat dan situasi. .

(KTI 1.2) Menzahirkan

(KTI 1.2.9) Menghasilkan

Mencipta bentuk mengikut

idea kreatif dalam

bentuk binaan mengikut

tema.

penghasilan karya.

kreativiti sendiri melalui

(Ekspresi kreatif)

pelbagai teknik dengan


bimbingan.

(KTI 2.2) Mengambil

(KTI 2.2.6) Memainkan

bahagian dalam aktiviti

perkusi mengikut tempo

146

Memainkan perkusi.

212987244.doc

memainkan perkusi.

(luju lambat)

(KTI 3.1) Mengambil

(KTI 3.1.7) Bergerak

bahagian dalam drama

secara kreatif untuk

dan gerakan kreatif.

menunjukkan elemen

Lakonan.

ruang, masa dan tenaga.


Tunjang Sains dan
Teknologi Awal
Sains dan Awal
Matematik

(S.T 3.2) Meneroka


alam sekitar
menggunakan organ
deria.

(S.T 3.2.2) Menggunakan


deria berikut dalam
penerokaan alam
persekitaran secara
terbuka:
a. Penglihatan
b. Pendengaran
c. Penyentuhan
d. Hidu.

Murid dilibatkan dengan


aktiviti
melihat,mendengar,menyentuh
dan menghidu di kawasan
sekitar kelas.

(S.T 9.1) Mengecam


(S.T 9.1.2) Menyusun nilai Murid menyusun nilai wang
duit yang berlainan
wang mengikut
mengikut tertib dari nilai kecil
nilai.
tertib/urutan.
ke besar.
KM 5.1 Mengamalkan
Bercerita tentang kebaikan
Tunjang Kemanusiaan semangat
KM 5.1.3 Menyatakan yang diperoleh apabila berbuat
bermasyarakat
faedah berkawan
baik
RANCANGAN TAHUNAN KURIKULUM STANDARD PRASEKOLAH KEBANGSAAN
MINGGU
TEMA
SUBTEMA

: 24
: ALAM KEHIDUPAN
: BUAH-BUAHAN LUAR NEGARA

147

212987244.doc

TUNJANG
Tunjang Komunikasi
Bahasa Melayu (BM)

Tunjang Bahasa
Inggeris

STANDARD
KANDUNGAN
(BM 1.1) Mendengar
dengan penuh
perhatian.

STANDARD
PEMBELAJARAN
(BM 1.1.13)Mendengar dan
memberi respons terhadap
perbualan,permintaan,cerita,
lagu.

(BM 2.2)Bersoaljawab
melalui ransangan yang
diberi.

(BM2.2.2)Mengemukakan
soaln yang bersesuaian.

-Menyoal dengan sebutan


yang betul dengan
bimbingan.

-ayat soal

(BM 3.5)Membaca
perkataan

(BM3.5.7)Membatangkan
tiga suku kata tertutup
menjadi perkataan.cth:limau.

-Murid memilih membina


dan membunyikan tiga
suku kata
terbuka.cth:limau,perun

-kad suku kata

(BM 4.2)Menguasai
kemahiran menulis

(BM 4.2.6)Menyalin
perkataan yang betul.

-Menyalin perkataan
dengan betul.

-kad perkataan

(BI 1.4)
Listen to and follow
simple instructions

(BI 1.4.3)
Listen to and follow
instructions

Guru membawa sayuran


tidak berdaun dan
menunjukkan kepada
murid-murid

(BI 1.4.4)
Listen to and perform actions
based on instructions in
activities

Guru membuat aktiviti


menjual dan membeli
sayuran bersama murid di
dalam kelas

(BI 2.2.3)

Guru menyebut nama

(BI 2.2)

148

CADANGAN AKTIVITI
-Bersoal jawab tentang
buah luar negara.

CADANGAN
BAHAN
-gambar

212987244.doc

Acquire knowledge of
print and ethics in
reading

Recognize the basic features


of a book

(BI 3.2)
(BI 3.2.6)
Read simple words with Recognize and sound similar
understanding
initial sound in word
(BI 3.2.7)
Read familiar words printed
in the surroundings
(BI 4.2)
Writing skills

Tunjang Pendidikan
Islam

Tunjang ketrampilan

(BI 4.2.3)
Write recognizable letters

PI 1.3-Mengetahui
rukun islam

PI 1.3.2-Menyatakan lima
rukun islam
-solat lima waktu

PI 2.3-Mendirikan solat

PI 2.3.1-Menyebut nama
solat
PI 2.3.3-Menyatakan nama
dan waktu solat

PI 4.1-Mencontohi
akhlak Rasulullah

PI 4.2.1-Memberi contoh
akhlak Rasulullah
-fathonah,bijasana
-tabligh,menyampaikan
(PSE 2.3.6 ) Berinteraksi

(PSE 2.3 ) Membina

149

sayuran tidak berdaun di


dalam buku dan meminta
murid menyebut dengan
betul dan jelas
Murid membaca ayat
mudah:
I like to eat vegetables
I like to eat tomato
Murid menyanyikan lagu
I like to eat tomato
Lembaran kerja:
Write and colour the
pictures
-Menyebut lima rukun
islam.Menyebut rukun
islam kedua
-Menyebut nama solat dan
mengejanya
-Menyebut waktu
solat:pagi,tengah
hari,petang,malam.
-Nasyid akhlak Rasulullah

Main peranan;

-kad perkataan
-radio,kaset

212987244.doc

Diri- Perkembangan
Sosioemosi.

keyakinan untuk
berkomunikasi.

dengan yakin.

(PSE 2.3.8 ) Menunjukkan


kebolehan sendiri melalui
pelbagai kaedah komunikasi
seperti melukis.

FIZIKAL DAN
PENJAGAAN
KESIHATAN

Situasi ;rumah
terbuka
Watak; tetamu dan
tuan rumah.

Murid merancang
sendiri bagaimana
menghias rumah
semasa perayaan
Hari raya.

(PFK 1.2) Melakukan

(PFK 1.2.8) Menggunakan

Latihan membuka dan

kemahiran kordinasi

jari untuk membutang

membutang baju.

mata tangan dalam

pelbagai saiz (termasuk

perkembangan

butang katup, butang

kemahiran motor halus.

cangkuk).

(PFK 2.2) Melakukan

(PFK 2.2.6) Berbaring

Latihan baring dan angkat

kemahiran motor kasar

sambil angkat kaki.

kaki.

(PFK 4.1)

(PFK 4.1.4) Menjaga

Membanding keselesaan

Mengamalkan

kebersihan pakaian.

dan kebaikan pakaian yang

bukan lokomotor.

150

-kad ucapan

212987244.doc

pemakanan yang

bersih.

berkhasiat.

KREATIVITI

(PFK 5.2)

(PFK 5.2.9) Menyatakan cara Menyatakan kemungkinan

Mengamalkan langkah

menghindari sumber, tempat

keselamatan diri.

dan situasi.

(KTI 1.2) Menzahirkan

(KTI 1.2.10) Menghasilkan

Mencipta bentuk bebas

idea kreatif dalam

karya yang menggabung

mengikut kreativiti

penghasilan karya.

jalinkan pelbagai teknik

(Ekspresi kreatif)

menggambar.

(KTI 2.2) Mengambil

(KTI 2.2.6) Memainkan

Memainkan perkusi

bahagian dalam aktiviti

perkusi mengikut tempo (laju

mengikut tempo

memainkan perkusi.

lambat)

(KTI 3.1) Mengambil

(KTI 3.1.7) Bergerak secara

bahagian dalam drama

kreatif untuk menunjukkan

dan gerakan kreatif.

elemen ruang, masa dan

bahaya di tempat awam..

Laju-lambat

tenaga.

151

Lakonan.

212987244.doc

Tunjang Sains dan


Teknologi Awal
Sains dan Awal
Matematik

Tunjang Kemanusiaan

(S.T 3.3) Meneroka


bahagian-bahagian
tumbuhan iaitu daun,
bunga, buah serta
pertumbuhan anak
benih.

(S.T 3.3.5) Memerhati dan


mengumpulkan daun
daripada persekitaran sekolah
dan kediaman mengikut ciri
berikut:
a. Warna
b. Saiz
c. Tekstur
d. Bentuk
e. Urat daun.

Murid mengutip daun yang


berbeza di kawasan
persekitaran kelas.Murid
memerhati perbezaan yang
ada pada setiap helai
daun.Murid menceritakan
perbezaannya dari segi
warna, saiz, tekstur, bentuk
dan urat daun.

(S.T 9.1) Mengecam


duit yang berlainan
nilai.

(S.T 9.1.3) Memberi jumlah


wang (duit syiling) yang
tepat dalam simulasi jual
beli.

Mengadakan simulasi jual


beli dan melibatkan murid
untuk memberi jumlah duit
syiling yang tepat dengan
harga barang yang dibeli.

KM 5.1 Mengamalkan
semangat
bermasyarakat

KM 5.1.4 Bergaul mesra Bercerita tentang kebaikan


dan tolong menolong
yang diperoleh apabila
berbuat baik

RANCANGAN TAHUNAN KURIKULUM STANDARD PRASEKOLAH KEBANGSAAN


MINGGU
: 25
TEMA
: ALAM KEHIDUPAN
SUBTEMA :HAIWAN JINAK
TUNJANG
STANDARD

STANDARD

152

CADANGAN AKTIVITI

CADANGAN

212987244.doc

Tunjang Komunikasi
Bahasa Melayu (BM)

Tunjang Bahasa
Inggeris

KANDUNGAN
PEMBELAJARAN
(BM 1.2)Mendengar dan (BM 1.2.1)Mengenal
mengecam bunyi
perkataan dengan bunyi
perkataan.
suku kata awal yang
sama.

-Memadankan suku kata


awal yang sama.cth:
Burung-bulan
Ikan-itik
Ayam-awan

BAHAN
-kad perkataan

(BM 2.1)Berinteraksi
dengan mesra.

(BM2.1.3)berbual dengan -Berbual tentang haiwan


menggunakan ayat yang
jinak
mudah dengan sebutan
yang betul.

-gambar haiwan

(BM 3.5)Membaca
perkataan.

(BM3.5.8)Membatangkan -Membina dan membaca


suku kata terbuka dan
suku kata
suku kata tertutup untuk
tertutup.cth:kan,cing,tik
menjadi
perkataan.cth:kakak.

-kad suku kata

(BM 4.2)Menguasai
kemahiran menulis

(BM 4.2.6)Menyalin
perkataan yang betul.

-Menyalin perkataan.

-kad perkataan

(BI 1.4)
Listen to and follow
simple instructions

(BI 1.4.3)
Listen to and follow
instructions
(BI 1.4.4)
Listen to and perform
actions based on
instructions in activities

Guru menunjukkan gambar


buah-buahan tempatan dan
menunjukkan kepada muridmurid

153

Guru bertanyakan buah


kegemaran murid dan
meminta murid membawa
buah-buahan tempatan ke

212987244.doc

sekolah
(BI 2.2)
Acquire knowledge of
print and ethics in
reading

(BI 2.2.3)
Recognize the basic
features of a book

Guru menyebut nama buahbuahan di dalam buku dan


meminta murid menyebut
dengan betul dan jelas

(BI 3.2)
Read simple words with
understanding

(BI 3.2.6)
Recognize and sound
similar initial sound in
word
(BI 3.2.7)
Read familiar words
printed in the
surroundings

Murid membaca ayat


mudah:
I like to eat banana
I like to eat watermelon
Murid mengenal pasti huruf
yang terdapat di dalam nama
buah-buahan
Lembaran kerja:

Tunjang Pendidikan
Islam

(BI 4.2)
Writing skills

(BI 4.2.3)
Write recognizable letters

PI 1.3-Mengetahui
rukun islam

PI 1.3.2-Menyatakan lima -Bersoaljawab dengan murid -kad perkataan


rukun islam
tentang zakat fitrah
-kad nombor
-mengeluarkan zakat

PI 2.3-Mendirikan solat

PI 2.3.1-Menyebut nama
solat
PI 2.3.2-Menyatakan
bilangan rakaat solat lima

154

Write simple words and


label the pictures

-Bercerita tentang tujuan dan


kebaikan membayar zakat
fitrah
-Mengeja nama solat dan
menulisnya

212987244.doc

PI 3.1-Mengetahui sirah
Rasulullah

PI 5.1-Mengetahui
bahasa AL-quran

Tunjang Ketrampilan
Diri- Perkembangan
Sosioemosi

FIZIKAL DAN

waktu
PI 3.1.2-Menyebut nama
ahli keluarga baginda
yang terdekat
-ibu
-bapa

-Menyatakan nama ahli


keluarga nabi sambil
tunjukkan kad
-Bersoaljawab dengan murid
mengenai ibu bapa
nabiMuhammad.

PI 5.1.4-Menyebut dan
mengenal beberapa
perkataan dalam bahasa
al-quran denagns ebutan
yang betul
-nombor satu hingga
sepuluh
(PSE 1.2.4 )
Mengenalpasti tindakan
alternative untuk
mengurus diri.

-Menunjukkan kad nombor


1-10 dalam bahasa
arab,murid
mengikutinya.Aktiviti
diulangi dalam kumpulan.

(PSE 2.2 ) Membina


semangat dan sikap
yang positif.

(PSE 2.2.2 )
Menunjukkan semagat
dan sikap positif seperti
berkeyakinan.

-Pakaian
Main peranan mengikut cita- -alat mainan
cita.

(PSE 3.2) Menggunakan


kemahiran social dalam
interaksi

(PSE 3.2.8 )
Menunjukkan kemahiran
play entry

Mewarnakan jalur gemilang


Suai padang bendera

(PFK 1.2) Melakukan

(PFK 1.2.8)

Latihan membuka dan

(PSE 1.2) Mengurus


emosi sendiri.

155

Berdiri tegak sewaktu


menyanyi lagu
Negaraku

-Bendera Malaysia
-Cd

-lembaran kerja

212987244.doc

PENJAGAAN
KESIHATAN

kemahiran kordinasi

Menggunakan jari untuk

mata tangan dalam

membutang pelbagai saiz

perkembangan

(termasuk butang katup,

kemahiran motor halus.

butang cangkuk).

membutang baju kawan.

Permainan berdiri macam


(PFK 2.2) Melakukan

(PFK 2.2.7) Mengimbang

kemahiran motor kasar

badan dengan berdiri

bukan lokomotor.

sebelah kaki.

itik tidur.

Perbincangan mengenai cara


(PFK 4.1)

(PFK 4.1.4) Menjaga

menjaga dan membersih

Mengamalkan

kebersihan pakaian.

pakaian.

pemakanan yang
berkhasiat.

Perbincangan dan lakonan.


(PFK 5.2.9) Menyatakan
cara menghindari sumber,

(PFK 5.2)

tempat dan situasi. .

Mengamalkan langkah
keselamatan diri.
KREATIVITI

(KTI 1.2) Menzahirkan

(KTI 1.2.10)

Menghasilkan betuk sendiri

idea kreatif dalam

Menghasilkan karya yang

tanpa bantuan.

penghasilan karya.

menggabung jalinkan

156

212987244.doc

(Ekspresi kreatif)

pelbagai teknik
menggambar.

(KTI 2.2) Mengambil

(KTI 2.2.7) Memainkan

Memainkan perkusi dengan

bahagian dalam aktiviti

perkusi dengan iringan

iringan muzik.

memainkan perkusi.

muzik.

(KTI 3.1) Mengambil

(KTI 3.1.7) Bergerak

bahagian dalam drama

secara kreatif untuk

dan gerakan kreatif.

menunjukkan elemen

Lakonan.

ruang, masa dan tenaga.


Tunjang Sains dan
Teknologi Awal Sains
dan Awal Matematik

(S.T 3.3) Meneroka


bahagian-bahagian
tumbuhan iaitu daun,
bunga, buah serta
pertumbuhan anak
benih.

(S.T 3.3.6) Memerhati


dan mengumpulkan
bunga daripada
persekitaran sekolah dan
kediaman mereka
mengikut ciri berikut:
a. Warna
b. Saiz
(Nota: Perekodan boleh
dibuat melalui lukisan
dan bukan menggunakan

157

Murid membawa bunga dari


kediaman mereka dan
memerhati perbezaan dari
segi warna dan saiz bunga
tersebut. Murid mewarna
lukisan bunga yang diberi
mengikut warna bunga yang
sebenar.

212987244.doc

bunga yang sebenar).


(S.T 10.1) Memahami
waktu dalam konteks
kehidupan seharian.

Tunjang Kemanusiaan

( S.T 10.1.3) Menyatakan


waktu untuk menjalankan
sesuatu aktiviti. (Contoh:
jam 7 pagi, jam 12
tengahari).

Murid menggunakan jam


untuk menyatakan waktu.
Murid memilih gambar yang
menunjukkan aktiviti yang
dibuat di waktu tersebut.

KM 5.1 Mengamalkan KM 5.1.5 Mengamalkan Bercerita tentang kebaikan


semangat bermasyarakat sikap tolong menolong yang
diperoleh
apabila
dalam masyarakat
berbuat baik

RANCANGAN TAHUNAN KURIKULUM STANDARD PRASEKOLAH KEBANGSAAN


MINGGU
: 26
TEMA
: ALAM KEHIDUPAN
SUBTEMA :HAIWAN LIAR
TUNJANG
STANDARD

STANDARD

158

CADANGAN AKTIVITI

CADANGAN

212987244.doc

Tunjang Komunikasi
Bahasa Melayu (BM)

Tunjang Bahasa
Inggeris

KANDUNGAN
(BM 1.1)Mendengar
dan mengecam bunyi
perkataan.

PEMBELAJARAN
(BM 1.1.13)Mendengar dan -Mendengar dan
memberi respons terhadap
menyanyikan lagu.
perbualan,permintaan,cerita,
Lagu.

(BM 2.3)Melafazkan
puisi dengan intonasi
yang betul.

(BM 2.3.2Melafazkan
pantun dengan intonasi
yang betul.

-Melafazkan pantun
dengan intonasi yang betul
b)pantun 4 kerat

(BM 3.5)Membaca
perkataan.

(BM3.5.9)Membatangkan
suku kata tertutup dan suku
kata terbuka untuk menjadi
perkataan.cth:laksa,pandu.

-Membatangkan dua suku


kata terbuka menjadi
perkataan.cth;
Ku+da=kuda

(BM 4.2)Menguasai
kemahiran menulis

(BM 4.2.7)Menyalin ayat


dengan cara yang betul.

-Menyalin seni kata lagu

(BI 1.4)
Listen to and follow
simple instructions

(BI 1.4.4)
Listen to and perform
actions based on
instructions in activities

Guru menunjukkan contoh


buah-buahan luar negara
yang dibeli dan
menunjukkan kepada
murid-murid

(BI 1.5)
Listen to and enjoy
nursery rhymes, action,
songs, poems and
stories
(BI 2.2)

(BI 1.5.1)
Listen to and recite nursery
rhymes and action songs

Guru bertanyakan buah


kegemaran murid dan
memberi peluang untuk
mereka merasakannya

(BI 2.2.3)

Guru mengajar murid

159

BAHAN
-seni kata lagu

-kad suku kata

212987244.doc

Acquire knowledge of
print and ethics in
reading

Recognize the basic features menyanyikan lagu I like to


of a book
eat apple

(BI 3.2)
Read simple words with
understanding

(BI 3.2.7)
Read familiar words printed
in the surrounding

Guru menyebut nama


buah-buahan di dalam
buku dan meminta murid
menyebut dengan betul dan
jelas

(BI 3.3)
Read phrases with
understanding

(BI 3.3.1)
Read simple phrases with
guidance

Murid membaca ayat


mudah:
I like to eat apple
I like to eat grapes

(BI 4.2)
Writing skills

(BI 4.2.3)
Write recognizable letters

Murid membaca flash card


dan memadankan dengan
gambar
Lembaran kerja:
Write simple words and
label the pictures

Tunjang Pendidikan
Islam

PI 2.2-Melakukan
wuduk
PI 4.2-Melakukan
amalan seharian

PI 2.2.4-Melakukan wuduk
dengan tertib dengan
bimbingan(mengikut
urutan)
PI 4.2.4-Menyatakan adab
-menghormati ibu bapa

160

-Guru membawa murid


mengikut giliran
melakukan wuduk
-Main peranan untuk
menunjukkan cara

-kad huruf jawi

212987244.doc

mengikut adab

PI 5.2-Mengetahui
huruf jawi
Tunjang ketrampilan
Diri- Perkembangan
Sosioemosi.

(PSE 2.2 ) Membina


semangat dan sikap
positif.

(PSE 2.4) Membina


kebolehan mengawal
diri.

PI 5.2.2-Menyebut hurufhuruf jawi


PI 5.2.3-Mengenal pasti
bentuk huruf jawi
(PSE 2.2.2 ) Menunjukkan
semangat dan sifat postif
seperti sabar dan semangat
kekitaan.

(PSE 2.4.3 ) Mengawal


emosi dalam situasi yanf
tidak menyenangkan.

menghormati ibu bapa


-Guru membuat penjelasan
tentang main peranan
tersebut.
-Menyebut huruf jawi dari
alif hingga ya
-Menekap huruf
kaf.lam.mim
Mengadakan
pertandingan dalam
permainan rakyat
seperti jan-jan jala
Menekankan sikap
sabar dan semangat
dalam pertandingan
Sanggup menerima
kekalahan.

161

Guru membuat
demostrasi origami
bakul dan kertas
Murid membuat
origami bakul
masing-masing.
Mencantumkan
bakul yang telah
siap bagi
menghasilkan
rumah congkak

-kertas
-gam
-stapler

212987244.doc

FIZIKAL DAN
PENJAGAAN
KESIHATAN

(PFK 1.2) Melakukan

(PFK 1.2.9) Menggunakan

kemahiran kordinasi

tangan untuk menzip seluar,

mata tangan dalam

baju, beg.

Latihan menzip seluar.

perkembangan
kemahiran motor halus.
Berjengket setampat
(PFK 2.2) Melakukan

(PFK 2.2.8) Berjengket

kemahiran motor kasar

setempat.

selama seminit.

bukan lokomotor.
Perbincangan.
(PFK 4.1)

(PFK 4.1.5) Menjaga

Mengamalkan

kebersihan peralatan

pemakanan yang

peribadi yang digunakan.

Perbincangan.

berkhasiat.

(PFK 5.2)

(PFK 5.2.10) Menjaga

Mengamalkan langkah

keselamatan diri. .

keselamatan diri.
KREATIVITI

(KTI 1.2) Menzahirkan

(KTI 1.2.11) Mereka corak

162

Mereka corak bebas.

212987244.doc

idea kreatif dalam

bebas dengan menggabung

penghasilan karya.

jalinkan pelbagai teknik

(Ekspresi kreatif)

membuat corak dan rekaan.


Memainkan perkusi

(KTI 2.2) Mengambil

(KTI 2.2.7) Memainkan

bahagian dalam aktiviti

perkusi dengan iringan

memainkan perkusi.

muzik.

mengikut iringan muzik.

Lakonan.
(KTI 3.1) Mengambil

(KTI 3.1.7) Bergerak secara

bahagian dalam drama

kreatif untuk menunjukkan

dan gerakan kreatif.

elemen ruang, masa dan


tenaga.

Tunjang Sains dan


Teknologi Awal
Sains dan Awal
Matematik

(S.T 3.3) Meneroka


bahagian-bahagian
tumbuhan iaitu daun,
bunga, buah serta
pertumbuhan anak
benih.

(S.T 3.3.7) Memerhati dan


mengumpulkan sayursayuran mengikut ciri
berikut:
a. Warna daun
b. Berbiji.
(S.T 3.3.8) Memerhati dan
mengumpulkan buahbuahan yang biasa dijumpai
mengikut ciri warna dan
berbiji

163

Murid menyatakan nama


sayuran bagi gambar yang
ditunjukkan. Murid
menyatakan warna daun
yang dilihat pada gambar
sayuran.Murid
mengenalpasti sayuran
yang berbiji dan tidak
berbiji.
Murid memerhati buahbuahan yang telah mereka
bawa dari

212987244.doc

rumah.Menyatakan warna
buah-buahan dan melihat
bijinya.
Menyanyi kagu hari dalam
seminggu. Menyusun kad
hari mengikut susunan
yang betul.
Guru
menunjukkan
KM 5.2 Mengenali ahli KM 5.2.2 Menyatakan
carta gambar kaum di
komuniti
kaum di Malaysia
Malaysia
Mewarna
gambar
kaum- kaum yang
terdapat di Malaysia
Membuat buku skrap
tentang
kaum
di
Malaysia
Cantumkan gambar
(S.T 10.1) Memahami
waktu dalam konteks
kehidupan seharian.

Tunjang Kemanusiaan

(S.T 10.1.4) Menyatakan


hari dalam seminggu
mengikut urutan.(Contoh:
Isnin,Selasa).

RANCANGAN TAHUNAN KURIKULUM STANDARD PRASEKOLAH KEBANGSAAN


MINGGU
: 27
TEMA
: ALAM KEHIDUPAN
SUBTEMA :HAIWAN DI AIR
TUNJANG
STANDARD
KANDUNGAN
Tunjang Komunikasi
(BM 1.2)Mendengar

STANDARD
PEMBELAJARAN
(BM 1.2.2)Mengenal

164

CADANGAN AKTIVITI
-Mengkelaskan perkataan yang

CADANGAN
BAHAN
-kad perkataaan

212987244.doc

Bahasa Melayu (BM)

Tunjang Bahasa
Inggeris

dan mengecam bunyi


perkataan.

perkataan dengan bunyi


suku kata awal yang
berbeza.

bunyi suku kata awal yang


berbeza.cth:ikan.makan.itik

(BM 2.4)Menceritakan
puisi dengan intonasi
yang betul.

(BM
2.4.1)Memceritakan
perkara yang di dengar
menggunakan ayat yang
mudah.

-Murid menceritakan
pengalaman sendiri
menggunakan ayat yang
mudah.

(BM 3.6)Membaca
frasa

(BM3.6.2)Membaca
frasa dengan sebutan
yang betul.

-Membaca frasa kuda laut

-kad perkataan

(BM 4.2)Menguasai
kemahiran menulis

(BM 4.2.6)Menyalin
perkataan dengan cara
yang betul.

-Menyalin perkataan dengan


cara yang betul.

-kad perkataan

(BI 1.5)
Listen to and enjoy
nursery rhymes, action,
songs, poems and
stories

(BI 1.5.1)
Listen to and recite
nursery rhymes and
action songs

Guru mengajar tentang haiwan


jinak
dan meminta murid
menyebutnya dengan betul.

(BI 1.5.2)
Listen to ,recite and act
out nursery rhymes and
action songs

Guru mengajar murid


menyanyikan lagu tame
animal

(BI 2.2.3)

Guru bercerita tentang haiwan

(BI 2.2)

165

212987244.doc

Tunjang Pendidikan
islam

Acquire knowledge of
print and ethics in
reading

Recognize the basic


features of a book

peliharaan saya

(BI 3.3)
Read phrases with
understanding

(BI 3.3.1)
Read simple phrases
with guidance
(BI 3.3.2)
Read simple phrases

Murid membaca flash card


tentang
My pet

(BI 4.2)
Writing skills

(BI 4.2.3)
Write recognizable
letters
(BI 4.2.4)
Write simple words in
neat legible print

Lembaran kerja :

PI 1.3-Mengetahui
rukun Islam

PI 1.3.1-Menyebut lima
rukun Islam
-berpuasa di bulan
ramadhan

-Menamakan dan menerangkan


bulan untuk ibadat puasa iaitu
bulan ramadhan.

PI 2.3-Mendirikan solat

PI 2.3.4-Menyatakan
bilangan rakaat solat
lima waktu

-Menyebut nombor yang


ditunjukkan,kaitkan dengan
menerangkan bilangan rakaat
solat.
-Menceritakan semula cerita
kelahiran Nabi
Muhammad.Meminta murid

PI 3.1-Mengetahui sirah PI 3.1.4-Menceritakan


Rasulullah
peristiwa kelahiran
Rasulullah

166

Write simple sentences and


colour the pictures

-kalendar islam
-kad nombor

212987244.doc

PI 4.1-Mencontohi
akhlak Rasulullah
Tunjang Ketrampilan
Diri- Perkembangan
Sosioemosi

FIZIKAL DAN
PENJAGAAN
KESIHATAN

(PSE 2.4 ) Membina


kebolehan mengawal
diri.

PI 4.1.1-Menyebut
akhlak Rasulullah
-rajin
(PSE 2.4.3 )
Menyatakan cara
mengawal emosi dalam
situasi yang tidak
menyenangkan.

(PSE 3.2 )
Menggunakan
kemahiran social dalam
interaksi.

(PSE 3.2.7 ) Berkongsi


idea,barangan dan
peralatan seperti
makanan dan permainan.

(PFK 1.2) Melakukan

(PFK 1.2.9)

kemahiran kordinasi

Menggunakan tangan

mata tangan dalam

untuk menzip seluar,

perkembangan

baju, beg.

ceritakan semula kisah tersebut.


-Bercerita dari sirah tentang
sifat rajin Rasulullah.
Berbincang mengenai
sesuatu peristiwa
berdasarkan gambar.

Adab dalam bersukan


Berkongsi alat permainan
Sedia menerima kekalahan.

Latihan menzip beg sekolah.

kemahiran motor halus.


(PFK 2.2) Melakukan

(PFK 2.2.9) Melompat

kemahiran motor kasar

setempat.

bukan lokomotor.

167

Melompat setampat.

212987244.doc

(PFK 4.1)

(PFK 4.1.5) Menjaga

Latihan membasuh alatan yang

Mengamalkan

kebersihan peralatan

digunakan.

pemakanan yang

peribadi yang

berkhasiat.

digunakan.

(PFK 5.2)

(PFK 5.2.10) Menjaga

Mengamalkan langkah

keselamatan diri. .

Nyanyian.

keselamatan diri.
KREATIVITI

(KTI 1.2) Menzahirkan

(KTI 1.2.11) Mereka

idea kreatif dalam

corak bebas dengan

penghasilan karya.

menggabung jalinkan

(Ekspresi kreatif)

pelbagai teknik

Mereka corak bebas.

membuat corak dan


rekaan.
(KTI 2.2) Mengambil

(KTI 2.2.8) Memainkan

Memainkan perkusi mengiringi

bahagian dalam aktiviti

perkusi mengiringi

muzik.

memainkan perkusi.

muzik.

(KTI 3.1) Mengambil

(KTI 3.1.7) Bergerak

168

Lakonan.

212987244.doc

bahagian dalam drama

secara kreatif untuk

dan gerakan kreatif.

menunjukkan elemen
ruang, masa dan tenaga.

Tunjang Sains dan


Teknologi Awal
Sains dan Awal
Matematik

Tunjang Kemanusiaan

(S.T 3.3) Meneroka


bahagian-bahagian
tumbuhan iaitu daun,
bunga, buah serta
pertumbuhan anak
benih.

(S.T 3.3.9) Memerhati


dan merekodkan proses
percambahan biji benih
dan pertumbuhan anak
benih dari segi
ketinggian dan
pertambahan daun
dengan bimbingan.

Melakukan eksperimen kacang


hijau.Merekod proses
percambahan biji benih dan
pertumbuhannya dengan
mengukur ketinggiannya
dengan menggunakan tali.

(S.T 10.1) Memahami


waktu dalam konteks
kehidupan seharian.

(S.T 10.1.5) Bercerita


tentang peristiwa yang
telah berlaku semalam,
sedang berlaku hari ini
dan akan berlaku hari
esok.

Meminta murid menceritakan


aktiviti yang dibuat semalam,
yang sedang mereka buat dan
yang akan berlaku hari esok.

KM 5.3 Menyambut KM 5.3.2 Melibatkan


perayaan
mengikut diri
dalam
aktiviti
kaum di masyarakat menyambut
perayaan
Malaysia
masyarakat Malaysia

KM 5.3.3 Menceritakan

169

Sambutan hari raya di


tadika
Menjamu
makanan
tradisional
Pakaian tradisional
Nyayian lagu bertema hari
raya
Baca puisi
Bercerita

tentang

212987244.doc

pengalaman
semasa
menyambut perayaan

pengalaman
semasa
menyambut perayaan
Main peranan

RANCANGAN TAHUNAN KURIKULUM STANDARD PRASEKOLAH KEBANGSAAN


MINGGU
: 28
TEMA
: ALAM KEHIDUPAN
SUBTEMA :SERANGGA
TUNJANG
STANDARD
KANDUNGAN
Tunjang Komunikasi
(BM 1.2)Mendengar dan
Bahasa Melayu (BM)
mengecam bunyi
perkataan.

STANDARD
PEMBELAJARAN
(BM 1.2.3)Mengenal
bunyi suku kata akhir
yang sama

170

CADANGAN AKTIVITI
-Mengkelas perkataan yang
bunyi suku kata akhir yang
sama.cth:lebah.gubah,lebam

CADANGAN
BAHAN
-kad suku kata

212987244.doc

(BM 2.1)Berinteraksi
dengan mesra

(BM2.1.3)Berbual
menggunakan ayat yang
mudah dengan sebutan
yang betul.

-Berbual mengenai serangga

-gambar serangga

(BM 3.7)Membaca ayat


tunggal yang mudah

(BM3.7.2)Membaca
ayat tunggal yang
mudah dengan sebutan
yang betul

-Membaca ayat mudah.cth:


Ini madu
Ini lebah
Madu lebah rasa manis.

-kad ayat

(BM 4.2)Menguasai
kemahiran menulis

(BM 4.2.7)Menyalin
ayat dengan cara yang
betul.

-Menyalin ayat dengan cara


yang betul.

(BI 1.5)
Listen to and enjoy
nursery rhymes, action,
songs, poems and stories

(BI 1.5.1)
Listen to and recite
nursery rhymes and
action songs
(BI 1.5.2)
Listen to ,recite and act
out nursery rhymes and
action songs

Guru mengajar tentang


haiwan liar
dan meminta murid
menyebutnya dengan betul.

(BI 2.2)
Acquire knowledge of
print and ethics in
reading

(BI 2.2.3)
Recognize the basic
features of a book

Guru bercerita tentang


haiwan yang liar dan
merbahaya kepada murid

(BI 3.3)

(BI 3.3.1)

Murid membaca flash card

Tunjang Bahasa Inggeris

171

Guru mengajar murid


menyanyikan lagu animal

212987244.doc

Tunjang Pendidikan
Islam

Read phrases with


understanding

Read simple phrases


with guidance
(BI 3.3.2)
Read simple phrases

(BI 4.2)
Writing skills

(BI 4.2.3)
Write recognizable
letters
(BI 4.2.4)
Write simple words in
neat legible print

tentang
haiwan liar dan menamakan
haiwan yang terdapat dalam
flash card
Lembaran kerja :
Fill in the blanks with
simple sentences

PI 1.3-Menegtahui
rukun islam

PI 1.3.1-Menyebut lima
rukun islam
-mengerjakan ibadat haji

-Bercerita tentang ibadat


haji di Mekah.
-Bercerita mengenai
peristiwa Nabi Ibrahimdan
nabi Ismail

PI 4.2-Melakukan
amalan seharian
mengikut adab

PI 4.2.8-Membezakan
makanan
-halal dan haram
-baik dan berkhasiat

PI 5.2-Mengetahui huruf
jawi

PI 5.2.5-Menyebut
huruf-huruf jawi yang

-Guru tunjukkan logo halal


kepada murid.
-Guru menerangkan
makanan yang halal
dimakan patut sahaja
dimakan kerana ia
membentuk jiwa yang
bersih.
-Menyebut huruf jawi
Ta,ti,tu.tha,thi,thu

172

212987244.doc

bersambung dengan
huruf vokal alif wau ya
PI 5.2.6-Membunyikan
huruf huruf jawi yang
bersambung dengan
huruf vokal alif,wau,ya
Tunjang ketrampilan
Diri- Perkembangan
Sosioemosi.

FIZIKAL DAN
PENJAGAAN
KESIHATAN

Ja,ji,ju.ha,hi,hu

(PSE 2.2) Membina


(PSE 2.2.2)
semangat dan sikap yang Menunjukkan semangat
positif.
dan sifat positif seperti;
Sabar
Berdikari
Yakin
Tekun dan tabah.

Bermain gambar suai


pasang mengenai
pekerjaan.
Main peranan mengikut
pekerjaan.

(PSE 2.3 ) Membina


keyakinan untuk
berkomunikasi.

(PSE 2.3.6 ) Berinteraksi


dengan yakin.

Bersoaljawab mengenai
peraturan di tempat
kerja.

(PFK 1.2) Melakukan

(PFK 1.2.9)

Membuka dan menutup zip

kemahiran kordinasi

Menggunakan tangan

beg sekolah.

mata tangan dalam

untuk menzip seluar,

perkembangan

baju, beg.

kemahiran motor halus.


(PFK 2.2) Melakukan

(PFK 2.2.10)

173

Senaman ringkas

-kad padanan

212987244.doc

kemahiran motor kasar

Mendongak dan

mendongak dan menunduk

bukan lokomotor.

menunduk kepala secara

kepala.

perlahan
(PFK 4.1) Mengamalkan

(PFK 4.1.5) Menjaga

Mewarna gambar

pemakanan yang

kebersihan peralatan

lembaran kerja.

berkhasiat.

peribadi yang
digunakan.

(PFK 5.2) Mengamalkan

(PFK 5.2.11)

langkah keselamatan

Menunjukkan cara yang

diri.

betul semasa

Bersoal jawab.

mengendalikan alatan
dan bahan yang
merbahaya.
KREATIVITI

(KTI 1.2) Menzahirkan

(KTI 1.2.12)

Melawat keluar bilik darjah

idea kreatif dalam

Menngunakan bahan

mencari bahan umtuk

penghasilan karya.

kutipan yang sesuai

mencipta bentuk.

(Ekspresi kreatif)

untuk penghasilan
sebuah karya kreatif.

(KTI 2.2) Mengambil

(KTI 2.2.8) Memainkan

Memainkan perkusi

bahagian dalam aktiviti

perkusi mengiringi

mengiringi muzik.

174

212987244.doc

memainkan perkusi.

muzik.

(KTI 3.1) Mengambil

(KTI 3.1.7) Bergerak

bahagian dalam drama

secara kreatif untuk

dan gerakan kreatif.

menunjukkan elemen

Lakonan.

ruang, masa dan tenaga.


Tunjang Sains dan
Teknologi Awal Sains
dan Awal Matematik

Tunjang Kemanusiaan

(S.T 3.4) Menjalankan


penerokaan ke atas ciri,
habitat, cara pergerakan,
jenis makanan, kitaran
hidup haiwan jinak yang
biasa dijumpai.

(S.T 3.4.4) Memerhati


ikan dalam akuarium
dan menceritakan
tentang saiz dan warna
ikan.

(S.T 10.1) Memahami


waktu dalam konteks
kehidupan seharian.

(S.T 10.1.6) Menyatakan Murid menyanyi lagi bulan


nama bulan dalam
dalam setahun. Murid
setahun.
menggunting nama bulan
dan menyusun ikut susunan
yang betul.

KM 6.1 Menghayati KM 6.1.2 Mengecam


Keindahan alam sekitar
bunyi
dalam
alam
sekitar
semulajadi
seperti
bunyi
air,

175

Murid memerhati ikan


dalam akuarium dan
menceritakan tentang saiz
dan warna ikan.Murid
melukis dan mewarna
gambar ikan mengikut
warna ikan dalam akuarium.

Meneka bunyi yang


diperdengarkan samada
melalui
suara
guru
ataupun menggunakan
CD

212987244.doc

angin,haiwan
KM 6.1.3 Bercerita
Menceritakan
tentang
pengalaman
pengalaman
masingyang diperolehi melalui
masing ketika berada di
deria serta perasaan
alam sekitar seperti
semasa berada di alam
pantai, air terjun, ladang
sekitar seperti pantai,
ladang, air terjun, taman, Menonton CD dan bersoal
hutan, sungai
jawab

RANCANGAN TAHUNAN KURIKULUM STANDARD PRASEKOLAH KEBANGSAAN


MINGGU
: 29
TEMA
: ALAM FIZIKAL
SUBTEMA :CUACA
TUNJANG
STANDARD
STANDARD
KANDUNGAN
PEMBELAJARAN
Tunjang Komunikasi
(BM 1.2)Mendengar dan (BM 1.2.4)Mengenal
Bahasa Melayu (BM)
mengecam bunyi
bunyi suku kata akhir
perkataan.
yang berbeza.

176

CADANGAN AKTIVITI
-Memilih suku kata akhir
yang berbeza
Mendung=kandung.kandang,
hidung

CADANGAN
BAHAN
-kad perkataan

212987244.doc

(BM 2.1)Berinteraksi
dengan mesra

(BM2.1.4)Berinteraksi
secara sopan dan
bertatasusila.

-Bersoal jawab dengan


sopan tentang cuaca

(BM3.8.2)Mengenal
tanda baca dalam ayat.

-Perkenal tanda
baca,noktah,koma,Tanya.

(BM 4.2.7)Menyalin
ayat dengan cara yang
betul.

-Menyalin ayat dengan cara


yang betul.cth:
Cuaca hari ini panas

(BI 1.5)
Listen to and enjoy
nursery rhymes, action,
songs, poems and stories

(BI 1.5.2)
Listen to ,recite and act
out nursery rhymes and
action songs

Guru mengajar tentang


haiwan di air
dan meminta murid
menyebutnya dengan betul.
Guru mengajar murid
menyanyikan lagu my
aquarium

(BI 2.2)
Acquire knowledge of
print and ethics in
reading

(BI 2.2.3)
Recognize the basic
features of a book

Guru bercerita tentang


haiwan di air saya

(BI 3.3)
Read phrases with
understanding

(BI 3.3.2)
Read simple phrases

Murid membaca big book


tentang
haiwan di air dan menyebut
dengan betul nama nama
haiwan di air

(BM 3.8)Membaca ayat


dalam konteks
(BM 4.2)Menguasai
kemahiran menulis

Tunjang Bahasa Inggeris

177

-kad ayat

212987244.doc

(BI 4.2)
Writing skills

Tunjang Pendidikan
Islam

(BI 4.2.3)
Write recognizable
letters
(BI 4.2.4)
Write simple words in
neat legible print

Lembaran kerja :

PI 1.4-Melafazkan
kalimah syahadah

PI 1.4.1-Melafazkan dua
kalimah syahadah
denagn bimbingn

-Melafazkan kalimah
syahadah beramai-ramai
-Melafazkan kalimah
syahadah secara individu
dengan bimbingan.

PI 2.3-Mendirikan solat

PI 2.3.5-Melakukan
pergerakan solat dengan
betul mengikut tertib
dengan bimbingan
PI 4.1.2-Memberi
contoh akhlak
Rasulullah
-amanah
-siddiq
PI 5.1.7-Mengenal pasti
bunyi huruf mengikut
tanda bacaan
-Baris atas(fathah)
(PSE 2.2.2 )
Menunjukkan semangat
dan sifat positif seperti

-Mendirikan solat mengikut


tertib dengan bimbingan
guru.

PI 4.1-Mencontohi
akhlak Rasulullah

PI 5.1-Mengetahui
bahasa al-quran
Tunjang Ketrampilan
Diri- Perkembangan
Sosioemosi

(PSE 2.2 ) Membina


semangat dan sikap
positif.

178

Write words under the


pictures

-kad/carta kalimah
syahadah

-Guru menceritakan kisah


Hajarul Aswad pada zaman
Nabi Muhammad kaitkan
dengan sifat-sifat nabi
-Sebutkan huruf fa,qa
dengan tanda baris di atas.
Bermain gambar suai
pasang mengenai
pekerjaan

-kad gambar

212987244.doc

sabar dan yakin.

FIZIKAL DAN
PENJAGAAN
KESIHATAN

Main peranan mengikut


pekerjaan
Aktiviti berkebun-tanam
sayur.
mwarna gambar pekerjaan
dengan teliti dan kemas
secara berkumpulan.

(PSE 2.4 ) Membina


kebolehan mengawal
diri.

(PSE 2.4.3 )
Menyatakan cara
mengawal diri dalam
situasi yang tidak
menyenangkan.

(PFK 1.2) Melakukan

(PFK 1.2.10)

Latihan memakai sarung

kemahiran kordinasi

Menggunakan tangan

kaki.

mata tangan dalam

untuk menyarung sarung

perkembangan

kaki dan sarung tangan.

kemahiran motor halus.


(PFK 2.3) Melakukan

(PFK 2.3.4) Melambung

kemahiran koordinasi

objek lembut dengan

mata dan tangan dalam

menggunakan satu

perkembangan

tangan.

Melambung berpasangan.

kemahiran motor kasar.


(PFK 4.1) Mengamalkan (PFK 4.1.6)

179

Perbincangan atau

-alat berkebun
-lembaran kerja

212987244.doc

pemakanan yang

Membersihkan tempat

berkhasiat.

dan peralatan yang

perbualan.

digunakan.
(PFK 5.2) Mengamalkan (PFK 5.2.11)
langkah keselamatan

Menunjukkan cara yang

diri.

betul semasa

Menunjuk cara atau lakonan.

mengendalikan alatan
dan bahan yang
merbahaya.

KREATIVITI

(KTI 1.2) Menzahirkan

(KTI 1.2.12)

Mencipta binaan dengan

idea kreatif dalam

Mengunakan bahan

terbuang.

penghasilan karya.

kutipan yang sesuai

(Ekspresi kreatif)

untuk penghasilan
sebuah karya kreatif.

(KTI 2.3) Mengambil

(KTI 2.3.3) Meneroka

Membuat bunyi dari

bahagian dalam aktiviti

bunyi menerusi bahan

pelbagai bahan tempurung,

180

212987244.doc

penerokaan bunyi.

atau objek improvisasi.

meja, kerusi.

(KTI 3.1) Mengambil

(KTI 3.1.8) Mengenal

Lakonan.

bahagian dalam drama

dan mengambil bahagian

dan gerakan kreatif.

dalam tarian daripada


budaya Malaysia yang
berlainan.

Tunjang Sains dan


Teknologi Awal Sains
dan Awal Matematik

(S.T 3.4) Menjalankan


penerokaan ke atas ciri,
habitat, cara pergerakan,
jenis makanan, kitaran
hidup haiwan jinak yang
biasa dijumpai.

(S.T 3.4.5) Mengecam


tempat tinggal haiwan
(Contoh: kucing-rumah,
ayam-reban, itik-kolam,
lembu-padang, kerbausawah, katak-air dan
darat, ikan-air, burungpokok).

Murid menceritakan tempat


tinggal bagi haiwan yang
ditunjukkan. Murid
memadankan haiwan dengan
tempat tinggal mereka.

(S.T 11.1) Mengetahui


kedudukan objek dalam
ruang.

(S.T 3.4.6)
Mengumpulkan haiwan
mengikut habitatnya.

Membuat dua kumpulan


bagi gambar haiwan yang
diberikan berdasarkan
habitatnya sama ada di air
atau di darat.

(S.T 11.1.2)
Mengenalpasti anggota
badan kiri dan kanan.

Membuat pergerakan seperti


mengangkat tangan kanan
dan kiri sambil menyanyi.

181

212987244.doc

Tunjang Kemanusiaan

KM 6.1 Menghayati KM 6.1.4 Memerhati


Keindahan alam sekitar
dan
menceritakan
perubahan
di
alam
persekitaran seperti :
Pertumbuhan dan
pereputan pokok
Perubahan cuaca

Memerhati carta gambar


pertumbuhan
dan
pereputan pokok
Berbual tentang cara
menjaga tumbuhan /
sayuran dengan baik
Mewarna
gambar
tumbuhan atau sayuran

KM 6.2.2 Bercerita
dengan bimbingan guru
tentang kepentingan air ,
udara, matahari kepada
hidupan di dunia.

Melawat
persekitaran
sekolah dan melihat
cuaca panas, mendung
atau hujan
Merekodkan
cuaca
secara berpasangan atau
berkumpulan
Bersoaljawab
secara
sopan
Bercerita
pelbgai
kegunaan alam kepada
manusia dan juga haiwan

182

212987244.doc

RANCANGAN TAHUNAN KURIKULUM STANDARD PRASEKOLAH KEBANGSAAN


MINGGU
: 30
TEMA
: ALAM SEKITAR
SUBTEMA :ALAM SENULA JADI/KEBERSIHAN
TUNJANG
STANDARD
STANDARD
CADANGAN AKTIVITI
KANDUNGAN
PEMBELAJARAN
Tunjang Komunikasi
(BM 1.2)Mendengar
(BM 1.1.13)Mendengar dan -Mendengar dan menyanyi
Bahasa Melayu (BM)
dan mengecam bunyi
membari respons terhadap
lagu Bumi Hijau
perkataan.
perbualan,permintaan,cerita,
lagu.
(BM 2.1)Berinteraksi
dengan mesra

(BM2.1.7)Menamakna
objek di persekitaran.

183

-Menamakan gambar

CADANGAN
BAHAN
-CD

212987244.doc

Tunjang Bahasa
Inggeris

(BM 3.8)Membaca ayat


dalam konteks

(BM3.8.3)Membaca ayatayat dalam cerita dengan


intonasi yang betul

-Membaca cerita pendek

(BM 4.2)Menguasai
kemahiran menulis

(BM 4.2.7)Menyalin ayat


dengan cara yang betul.

-Salin cerita pendek.

(BI 1.5)
Listen to and enjoy
nursery rhymes, action,
songs, poems and
stories

(BI 1.5.3)
Listen to ,recite and act out
nursery rhymes and action
songs

Guru mengajar tentang


serangga
dan meminta murid
menyebutnya dengan
betul.
Guru mengajar murid
menyanyikan lagu sang
semut dan meminta murid
membawa serangga yang
mereka tahu ke sekolah

(BI 2.2)
Acquire knowledge of
print and ethics in
reading

(BI 2.2.3)
Guru bercerita tentang
Recognize the basic features kisah semut yang berani
of a book

(BI 3.3)
Read phrases with
understanding

(BI 3.3.2)
Read simple phrases

Murid membaca big book


tentang
serangga

(BI 4.2)
Writing skills

(BI 4.2.3)
Write recognizable letters

Lembaran kerja :

184

-kad cerita

212987244.doc

Tunjang Pendidikan
Islam

PI 1.4-Melafazkan
kalimah syahadah
PI 2.3-Mendirikan solat

PI 5.2-Mengetahui
huruf jawi

Tunjang ketrampilan
Diri- Perkembangan
Sosioemosi.

(PSE 2.3 ) Membina


keyakinan untuk
berkomunikasi.

(BI 4.2.4)
Write simple words in neat
legible print

Fill in the blanks with


simple sentences

PI 1.4.2-Melafazkan dua
kalimah syahadah denagn
maknanya
PI 2.3.5-Melakukan
pergerakan solat dengan
betul mengikut tertib
dengan bimbingan
PI 5.2.2-Menyebut hurufhuruf jawi
PI 5.2.3-Mengenal pasti
bentuk huruf jawi

-Murid melafazkan
syahadah dengan
maknanya
-Guru memerhati murid
lelaki melakukan
pergerakan solat

(PSE 2.3.7 ) Bercerita dan


memberi pendapat.

-Menyebut huruf
nun,wau,ha secara
individu.
-Menulis huruf-huruf
tersebut dalam buku tulis.

(PSE 2.3.8 ) Menunjukkan


kebolehan sendiri melalui
pelbagai kaedah komunikasi
seperti melukis.

185

Bercerita mengenai
sikap rajin dan
sikap malas.
Mewarna gambar
yang menunjukkan
sikap rajin.

Melakukan aktiviti
yang berkaitan
dengan hobi seperti
melukis,berkebun
dan sbgnya.
Main peranan

-kad huruf
-buku tulis

212987244.doc

mengikut hobi
masing-masing.
FIZIKAL DAN
PENJAGAAN
KESIHATAN

(PFK 1.2) Melakukan

(PFK 1.2.10) Menggunakan

Latihan memakai sarung

kemahiran kordinasi

tangan untuk menyarung

kaki.

mata tangan dalam

sarung kaki dan sarung

perkembangan

tangan.

kemahiran motor halus.


(PFK 2.3) Melakukan

(PFK 2.3.4) Melambung

Latihan melambung dalam

kemahiran koordinasi

objek lrmbut dengan

bulatan.

mata dan tangan dalam

menggunakan satu tangan.

perkembangan
kemahiran motor kasar.
(PFK 4.1)

(PFK 4.1.6) Membersihkan

Mengamalkan

tempat dan peralatan yang

pemakanan yang

digunakan.

Latihan membersih.

berkhasiat.
(PFK 5.2)

(PFK 5.2.11) Menunjukkan

Mengamalkan langkah

cara yang betul semasa

186

Perbincangan dan lakonan.

212987244.doc

keselamatan diri.

mengendalikan alatan dan


bahan yang merbahaya.

KREATIVITI

(KTI 1.2) Menzahirkan

(KTI 1.2.12) Mengunakan

Mencipta binaan bebas.

idea kreatif dalam

bahan kutipan yang sesuai

penghasilan karya.

untuk penghasilan sebuah

(Ekspresi kreatif)

karya kreatif.

(KTI 2.3) Mengambil

(KTI 2.3.4) Memainkan alat

Mengetuk buluh bagi

bahagian dalam aktiviti

improvisasi bagi

menghasilkan bunyi muzik.

penerokaan bunyi.

menghasilkan muzik atau


mengiringi nyanyian.

(KTI 3.1) Mengambil

(KTI 3.1.8) Mengenal dan

bahagian dalam drama

mengambil bahagian dalam

dan gerakan kreatif.

tarian daripada budaya

Lakonan.

Malaysia yang berlainan.


Tunjang Sains dan
Teknologi Awal
Sains dan Awal
Matematik

(S.T 3.4) Menjalankan


penerokaan ke atas ciri,
habitat, cara pergerakan,
jenis makanan, kitaran
hidup haiwan jinak
yang biasa dijumpai.

(S.T 3.4.7) Membandingkan


dan mengumpulkan haiwan
mengikut makanan
utamanya (Contohnya:
haiwan yang makan daging,
haiwan yang makan
tumbuh-tumbuhan).

187

Menyatakan makanan bagi


haiwan tertentu.
Membanding dan
mengumpulkan gambar
haiwan mengikut makanan
utamanya.

212987244.doc

Tunjang Kemanusiaan

(S.T 11.1) Mengetahui


kedudukan objek dalam
ruang.

(S.T 11.1.3) Meletakkan


objek pada kedudukan yang
diarahkan.

Murid memberi arahan


kepada rakan mereka untuk
meletakkan objek seperti di
atas meja, di bawah kerusi
dan sebagainya.

KM 6.2 Memahami
perhubungan
antara
manusia
dan
alam
sekitar

KM 6.2.3 Bercerita tentang


alam sekitar sebagai sumber
kepada pelbagai bahan
kegunaan
manusia
(
contohnya
:
daun
mengkuang, daun pisang,
kelapa )

Membuat ayaman tikar


kertas
Membuat ketupat

KM 6.3 Menjaga alam KM 6.3.3 Bercerita tentang Guru


menerangkan
sekitar
kepentingan menjaga alam kepetingan menjaga alam
sekitar
sekitar
KM 6.3.4 Menjauhi diri
daripada tempat tempat
yang telah tercemar

188

Bersoaljawab
mengenai tempat- yang
tercemar
Guru
menerangkan
langkah- langkah untuk
menjauhi tempat yang
tercemar

212987244.doc

RANCANGAN TAHUNAN KURIKULUM STANDARD PRASEKOLAH KEBANGSAAN


MINGGU
: 31
TEMA
: NEGARA SAYA
SUBTEMA :WANG
TUNJANG
STANDARD
KANDUNGAN
Tunjang Komunikasi
(BM 1.2)Mendengar dan
Bahasa Melayu (BM)
mengecam bunyi
perkataan.

(BM 2.1)Berinteraksi
dengan mesra

STANDARD
PEMBELAJARAN
(BM 1.2.1)Mengenal
perkataan dengan bunyi
suku kata awal yang
sama.
(BM2.1.5)Menyatakan
permintaan dengan
sopan.

189

CADANGAN AKTIVITI
-Padankan perkataan dengan
suku kata awal yang sama.
Lima sen-se
Satu sen-sa
Sepuluh sen-li
-Melafazkan permintaan
dengan sopan.

CADANGAN
BAHAN
-kad perkataan
-kad suku kata

212987244.doc

Tunjang Bahasa Inggeris

(BM 3.9Memahami isi


bahan bacaan yang
dibaca.

(BM3.9.2)Bercerita
secra lisan,tulisan atau
lukisan berdasarkan
bahan yang dibaca

-Menceritakan semula bahan -buku gergasi


yang dibaca.

(BM 4.2)Menguasai
kemahiran menulis

(BM 4.2.7)Menyalin
ayat dengan cara yang
betul.

-Menyalin ayat yang dibaca.

(BI 1.5)
Listen to and enjoy
nursery rhymes, action,
songs, poems and stories

(BI 1.5.3)
Listen to ,recite and act
out nursery rhymes and
action songs

Murid menyanyikan lagu


tip tap hujan dah turun

(BI 2.2)
Acquire knowledge of
print and ethics in
reading

(BI 2.2.3)
Recognize the basic
features of a book

Guru bersoal jawab tentang


cuaca kepada murid-murid

(BI 3.3)
Read phrases with
understanding

(BI 3.3.2)
Read simple phrases

Murid membaca flash card


mengenai cuaca

(BI 4.2)
Writing skills

(BI 4.2.3)
Write recognizable
letters
(BI 4.2.4)
Write simple words in
neat legible print

Murid membaca ayat mudah


pada flash card yang
diberikan oleh guru
Lembaran kerja:
Write simple words and
match with the pictures

190

212987244.doc

Tunjang Pendidikan
Islam

PI 2.3-Mendirikan solat

PI 2.3.3-Menyatakan
nama dan waktu solat
PI 2.3.4-Menyatakan
bilangna rakaat solat
lima waktu

PI 3.1-Mengetahui sirah
Rasulullah

PI 3.1.3-Menyebut nama
Rasulullah dan ahli
keluarga baginda yang
terdekat
PI 4.12-Memberi contoh
akhlak Rasulullah
-fathonah,bijaksana

PI 4.1-Mencontohi
akhlak rasulullah
Tunjang Ketrampilan
Diri- Perkembangan
Sosioemosi

-Murid menyebut nama dan


waktu solat
-Murid menyebut nombor
yang telah dipelajari
mengenai rakaat
sembahyang.
-Murid membaca pantun
yang telah diperdengarkan
-Bercerita sirah Nabi
Muhammad

(PSE 2.4 ) Membina


kebolehan mengawal
diri.

(PSE 2.4.3 )
Menyatakan cara
mengawal emosi dalam
situasi yang tidak
menyenangkan.

Murid membuat
aktiviti menyediakan
jus buah-buahan
menggunakan mesin
pengisar.

-mesin pengisar
-buah

(PSE 3.2 )
Menggunakan
kemahiran social dalam
interaksi.

(PSE 3.2.6 )
Menghormati hak orang
lain seperti;
c. menjaga keselamatan
barang yang dipinjam.

Murid bercerita
bagaimana menjaga
keselamatan barang
yang dipinjam.

-bahan maujud

(PFK 1.2) Melakukan

(PFK 1.2.10)

191

Memakai dan membuka

212987244.doc

FIZIKAL DAN
PENJAGAAN
KESIHATAN

kemahiran kordinasi

Menggunakan tangan

mata tangan dalam

untuk menyarung sarung

perkembangan

kaki dan sarung tangan.

sarung kaki sendiri.

kemahiran motor halus.


(PFK 2.3) Melakukan

(PFK 2.3.5) Menyambut

Melambung dan menyambut

kemahiran koordinasi

objek lembut dengan

dalam dua barisan.

mata dan tangan dalam

menggunakan dua

perkembangan

tangan.

kemahiran motor kasar.


(PFK 4.1) Mengamalkan

(PFK 4.1.6)

pemakanan yang

Membersihkan tempat

berkhasiat.

dan peralatan yang

Perbincangan dan nyanyian.

digunakan.

KREATIVITI

(PFK 5.3) Menjaga

(PFK 5.3.5) Mengenal

kehormatan diri.

anggota sulit.

(KTI 1.2) Menzahirkan

(KTI 1.2.13)

Menghasilkan kraf

idea kreatif dalam

Menghasilkan kraf

traditional dari bahan

192

Perbincangan.

212987244.doc

penghasilan karya.

traditional yang mudah

(Ekspresi kreatif)

dengan menggunakan

terbuang.

bahan yang sesuai.


(KTI 2.3) Mengambil

(KTI 2.3.5)

bahagian dalam aktiviti

Menghasilkan bunyi

penerokaan bunyi.

untuk memberi kesan

Membaca puisi atau pantun.

kepada situasi (contoh:


cerita, puisi)
(KTI 3.1) Mengambil

(KTI 3.1.8) Mengenal

bahagian dalam drama

dan mengambil bahagian

dan gerakan kreatif.

dalam tarian daripada

Lakonan.

budaya Malaysia yang


Tunjang Sains dan
Teknologi Awal Sains
dan Awal Matematik

(S.T 3.4) Menjalankan


penerokaan ke atas ciri,
habitat, cara pergerakan,
jenis makanan, kitaran
hidup haiwan jinak yang
biasa dijumpai.
(S.T 11.2) Mengetahui
bentuk yang biasa
dijumpai di persekitaran.

berlainan.
(S.T 3.4.8) Memerhati
dan menceritakan
kitaran hidup haiwan
yang biasa dijumpai.

Memerhati dan
melengkapkan kitaran hidup
katak dengan meletakkan
gambar yang betul pada
kitarannya.Menceritakan
kitaran hidup katak.

(S.T 11.2.2) Mengecam Bermain dengan bentukbentuk segitiga, bulat,


bentuk tersebut.Cuba
segi empat tepat dan segi membina binaan tertentu

193

212987244.doc

empat sama.
Tunjang Kemanusiaan

KM 6.3 Menjaga alam KM 6.3.5 Bercerita


sekitar
tentang
kesan
pencemaran udara dan
air kepada manusia
KM 6.3.6 Menyatakan
cara
mengelakkan
pencemaran
alam
sekitar.

dengan bentuk tersebut.


Bercerita tentang kesan
percemaran udara dan
air
Membuat buku skrap
Mewarna
dengan cermat

gambar

RANCANGAN TAHUNAN KURIKULUM STANDARD PRASEKOLAH KEBANGSAAN


MINGGU
: 32
TEMA
: NEGARA SAYA
SUBTEMA :HARI KEMERDEKAAN
TUNJANG
STANDARD
KANDUNGAN
Tunjang Komunikasi
(BM 1.2)Mendengar dan
Bahasa Melayu (BM)
mengecam bunyi
perkataan.

STANDARD
PEMBELAJARAN
(BM 1.2.2)Mengenal
perkataan dengan bunyi
suku kata awal yang
berbeza.

CADANGAN AKTIVITI
-Pilih suku kata awal yang
berbeza suku kata awal
dengan gambar.
Merdekaberduka,merdu,merbuk

(BM 2.1)Berinteraksi
dengan mesra

(BM2.1.7)Menamakan
objek di persekitaran.

-Menamakan objek dalam


gambar

(BM 3.9Memahami isi

(BM3.9.3)Bercerita

-Menyanyi berdasarkan

194

CADANGAN
BAHAN
-kad perkataan

-kad gambar

212987244.doc

Tunjang Bahasa Inggeris

bahan bacaan yang


dibaca.

secara lakonan,main
peranan atau nyanyian
berdasarkan bahan yang
dibaca.

bahan yang dibaca.

(BM 4.2)Menguasai
kemahiran menulis

(BM 4.2.7)Menyalin
ayat dengan cara yang
betul.

-Menyalin suku kata lagu.

(BI 1.5)
Listen to and enjoy
nursery rhymes, action,
songs, poems and stories

(BI 1.5.3)
Listen to ,recite and act
out nursery rhymes and
action songs

Murid menyanyikan
tanya sama pokok

(BI 2.2)
Acquire knowledge of
print and ethics in
reading

(BI 2.2.3)
Recognize the basic
features of a book

Guru menerangkan tentang


alam semulajadi kepada
murid-murid
dengan
bantuan cd interaktif

(BI 3.4)
Read simple sentences
with
understanding

(BI 3.4.1)
Read simple sentences
with assistance

Guru membacakan pada


murid buku berkaitan alam
semulajadi

(BI 4.2)
Writing skills

(BI 4.2.3)
Write recognizable
letters
(BI 4.2.4)
Write simple words in
neat legible print

Murid membaca perkataan


yang ringkas:
I like to plant the flower
I like to plant the vegetables

195

Lembaran kerja:

lagu

212987244.doc

Tunjang Pendidikan
Islam

PI 2.3-Mendirikan solat

PI 4.2-Melakukan malan
seharian mengikut adab
PI 5.1-Mengetahui
bahasa AL-quran
PI 5.2-Mengetahui huruf
jawi

Tunjang ketrampilan
Diri- Perkembangan
Sosioemosi.

(PSE 3.3)
Menyelesaikan konflik
yang berlaku semasa
aktiviti kelas.

PI 2.3.5-Melakukan
pergerakan solat dengan
betul mengikut tertib
dengan bimbingan
PI 4.2.4-Menyatakan
adab
-menghormati ibu bapa
PI 5.1.7-Mengenal pasti
bunyi huruf mengikut
tanda bacaan
-baris bawah(kasrah)
PI 5.2.5-Menyebut
huruf-huruf jawi yang
bersambung dengan
huruf vokal alif.wau,ya
(PSE 3.3.2 )
Menyelesaikan konflik
dengan cara yang positif
dengan bimbingan.

Pupils copy down simple


sentences
-Menyebut pergerakan solat
secara lisan/rukun solat
-Membaca doa untuk kedua
ibu bapa
-Menghafaz doa tersebut
-Membunyikan bacaan baris
bawah
-Menulis huruf da,di,du

196

-carta doa untuk ibu


bapa
-kad huruf
-kad huruf
-lembaran kerja

Menggunakan cerita
ini taman saya dan
memberi peluang
kanak-kanak
menyelesaikan
masalah dalam cerita
ini.
Menyatakan alat
komunikasi yang
sesuai sekiranya

-buku cerita

-kad gambar

212987244.doc

berlaku
masalah.Cth;kebakar
an telefon.
FIZIKAL DAN
PENJAGAAN
KESIHATAN

(PFK 1.2) Melakukan

(PFK 1.2.11)

Latihan mengunti manik

kemahiran kordinasi

Menggunakan jari untuk

besar.

mata tangan dalam

menguntai objek

perkembangan

pelbagai saiz dengan

kemahiran motor halus.

menggunakan pelbagai
jenis tali.

Main elak bola.

(PFK 2.3) Melakukan

(PFK 2.3.5) Menyambut

Perbincangan.

kemahiran koordinasi

objek lembut dengan

mata dan tangan dalam

menggunakan dua

perkembangan

tangan.

kemahiran motor kasar.


(PFK 4.1) Mengamalkan

(PFK 4.1.7) Menyatakan

pemakanan yang

kepentingan memakai

berkhasiat.

pakaian yang bersih,


sesuai dan kemas.

(PFK 5.3) Menjaga

(PFK 5.3.5) Mengenal

kehormatan diri.

anggota sulit.

197

Menyebut dan perbualan.

212987244.doc

KREATIVITI

(KTI 1.2) Menzahirkan

(KTI 1.2.13)

idea kreatif dalam

Menghasilkan kraf

penghasilan karya.

traditional yang mudah

(Ekspresi kreatif)

dengan menggunakan

Mencipta bebas.

bahan yang sesuai.


(KTI 2.4) Menunjukkan

(KTI 2.4.4) Menyatakan

Mendengar lagu dari pita

apresiasi Muzik.

perasaan terhadapmuzik

kaset.

yang didengar.
(KTI 3.1) Mengambil

(KTI 3.1.8) Mengenal

bahagian dalam drama

dan mengambil bahagian

dan gerakan kreatif.

dalam tarian daripada

Lakonan.

budaya Malaysia yang


Tunjang Sains dan
Teknologi Awal Sains
dan Awal Matematik

(S.T 4.1) Meneroka sifat


umum bahan.
Nota: Perekodan boleh
dilakukan dalam bentuk
gambar atau lukisan.

berlainan.
(S.T 4.1.2) Memerhati
proses perubahan
keadaan air daripada ais
kepada air dan wap air.

198

Bermain dengan ais dan


melihat perubahan yang
berlaku.

212987244.doc

(S.T 11.2) Mengetahui


bentuk yang biasa
dijumpai di persekitaran.
Tunjang Kemanusiaan

(S.T 11.2.3) Membuat


binaan untuk
menghasilkan kuboid
daripada bongkah.

Bermain dengan bongkah


kayu dan membuat binaan.

KM 6.3 Menjaga alam KM 6.3.7 Menjalankan


sekitar
aktiviti kitar semula

Menggunakan bahan
bahan yang terbuang

KM 6.3.8 Mewujudkan
keceriaan dan keindahan
alam ( contoh : bina
taman

Aktiviti menanam pokok


bunga / sayur/ bina
taman
Membuat buku skrap

KM 6.3.9 Mengamalkan
tabiat
tidak
mencemarkan
alam
semulajadi

199

212987244.doc

RANCANGAN TAHUNAN KURIKULUM STANDARD PRASEKOLAH KEBANGSAAN


MINGGU
: 33
TEMA
: NEGARA SAYA
SUBTEMA :PERAYAAN DI MALAYSIA
TUNJANG
STANDARD
KANDUNGAN
Tunjang Komunikasi
(BM 1.2)Mendengar
Bahasa Melayu (BM) dan mengecam bunyi
perkataan.

STANDARD
PEMBELAJARAN
(BM 1.1.9)Membezakan
jenis bunyi yang ada di
persekitaran.

CADANGAN AKTIVITI
-Meneka bunyi yang guru
perdengarkan.

CADANGAN
BAHAN
-alat genderang

(BM 2.2)Bersoal jawab


melalui ransangan yang
diberi.

(BM2.2.2)Menyoal
dengan menggunakan
sebutan yang betul
dengan bimbingan guru.

-Menggunakan kata Tanya yang -kad perkataan


betul untuk
menyoal.Apa,bagaimana,dimana,
Berapa.

(BM 3.9Memahami isi


bahan bacaan yang
dibaca.

(BM3.9.3)Bercerita
secara lakonan,main
peranan atau nyanyian

-Menyanyi lagu Selamat Tahun


Beru.

200

-senikata lagu

212987244.doc

berdasarkan bahan yang


dibaca.

Tunjang Bahasa
Inggeris

(BM 4.2)Menguasai
kemahiran menulis

(BM 4.2.7)Menyalin
ayat dengan cara yang
betul.

-Menyalin seni kata lagu Selamat


Tahun Baru.

(BI 1.5)
Listen to and enjoy
nursery rhymes, action,
songs, poems and
stories

(BI 1.5.3)
Listen to ,recite and act
out nursery rhymes and
action songs

Murid menyanyikan lagu duit

(BI 2.2)
Acquire knowledge of
print and ethics in
reading

(BI 2.2.3)
Recognize the basic
features of a book

Guru
menggalakkan
murid
membaca buku dan memberi
peluang untuk mereka memilih
bahan bacaan mereka sendiri

(BI 3.4)
Read simple sentences
with
understanding

(BI 3.4.1)
Read simple sentences
with assistance

Guru
membantu
murid
membaca ayat mudah pada
bahan bacaan yang dipilih oleh
mereka

(BI 4.2)
Writing skills

(BI 4.2.3)
Write recognizable
letters
(BI 4.2.4)
Write simple words in
neat legible print

Lembaran kerja:

201

Guru menerangkan tentang duit


dan
fungsinya.Guru
menunjukkan contoh jenis jenis
duit yang biasa digunakan.

Write simple words and match


with the pictures

212987244.doc

Tunjang Pendidikan
Islam

PI 2.2-Melakukan
wuduk

PI 4.2-Melakukan
amalan seharian
mengikut adab
PI 5.3-Menghafaz
beberapa surah dalam
juzu amma

Tunjang Ketrampilan
Diri- Perkembangan
Sosioemosi

PI 2.2.1-Mengenal
anggota wuduk
PI 2.2.2-Menunjukkan
had anggota wuduk
PI 2.2.3-Melakukan
wuduk dengan betul
dengan betul
PI 4.2.11-Menyatakan
adab menghormati
-guru
PI 5.3.2-Menghafaz
surah al-quran
--al-fatihah
-al-ikhlas
-an-nas
-al-falaq

-Murid menyatakan anggota


wuduk
-Murid menunjukkan had
anggota wuduk
-Murid melakukan wuduk
dengan bimbingan guru
-Melatih murid menghormati dan
beradab sopan apabila
berhadapan dengan guru atau
orang yang lebih tua.
-Membimbing murid membaca
surah al-fatihah,al-ikhlas,an-nas,
dan al-falaq mengikut senarai
nama.

(PSE 2.2 ) Membina


semangat dan sikap
yang positif.

(PSE 2.2.2)
Menunjukkan semangat
dan sikap positif seperti
tolong-menolong.

(PSE 3.2 )
Menggunakan
kemahiran social dalam
interaksi.

(PSE 3.2.6 )
Menghormati hak orang
lain seperti;
c. menjaga keselamatan
barang yang dipinjam.

202

Menerapkan minat untuk


kitar semula.
Permainan KIM (kami
ingin memungut)

Bertolak ansur dan


bekerjasama dalam
gotong-royong
membersihkan taman
permainan.

-tong sampah
-penyapu

212987244.doc

FIZIKAL DAN
PENJAGAAN
KESIHATAN

(PFK 1.2) Melakukan

(PFK 1.2.11)

Latihan menguntai manik kecil.

kemahiran kordinasi

Menggunakan jari untuk

mata tangan dalam

menguntai objek

perkembangan

pelbagai saiz dengan

kemahiran motor halus.

menggunakan pelbagai
jenis tali.

(PFK 2.3) Melakukan

(PFK 2.3.6) Membaling

Membaling bola atau pundi

kemahiran koordinasi

objek lembut ke sasaran

kacang kedalam bakul.

mata dan tangan dalam

menggunakan satu atau

perkembangan

dua belah tangan.

kemahiran motor kasar.


(PFK 4.1)

(PFK 4.1.7) Menyatakan Mewarna gmbar.

Mengamalkan

kepentingan memakai

pemakanan yang

pakaian yang bersih,

berkhasiat.

sesuai dan kemas.

(PFK 5.3) Menjaga

(PFK 5.3.6) Mengenal

kehormatan diri.

dan menceritakan
tentang contoh sentuhan
yang selamat dan tidak
selamat.

203

Perbincangan.

212987244.doc

KREATIVITI

(KTI 1.3)

(KTI 1.3.4)

Mencipta gambar dan

Menunjukkan apresiasi

Menceritakan dan

mempamerkan kepada kawan.

seni

mempamerkan hasil
kerja sendiri.

(KTI 2.4)

(KTI 2.4.5) Membuat

Menunjukkan apresiasi

pergerakan bebas

Muzik.

mengikut muzik.

(KTI 3.1) Mengambil

(KTI 3.1.8) Mengenal

bahagian dalam drama

dan mengambil

dan gerakan kreatif.

bahagian dalam tarian

Membuat pergerakan bebas.

Lakonan.

daripada budaya
Malaysia yang
berlainan.
Tunjang Sains dan
Teknologi Awal
Sains dan Awal
Matematik

(S.T 4.1) Meneroka


sifat umum bahan.
Nota: Perekodan boleh
dilakukan dalam
bentuk gambar atau

(S.T 4.1.3)
Mengasingkan bahan
kepada yang boleh larut
dalam air dan yang tidak
boleh larut dalam air
(Contoh: garam dan gula

204

Murid minum air yang belum di


masukkan gula.Selepas
itu,mereka masukkan gula dan
minum semula air tersebut.

212987244.doc

Tunjang Kemanusiaan

lukisan.

larut dalam air, pasir


tidak larut dalam air).

(S.T 12.1) Membina


penghubung antara dua
objek.

(S.T 12.1.1) Membina


penghubung antara dua
objek/binaan dan
memberi alasan
mengapa penghubung
itu dipilih.

KM 7.1 Mengenal KM 7.1.2 Bercerita


pakaian
tradisional tentang pakaian pelbagai
masyarakat Malaysia
kaum dalam masyarakat
Malaysia
KM 7.2 Menghayati
lagu
dan
muzik
pelbagai
kaum
Malaysia

Murid membina penghubung


antara dua objek seperti dari satu
tikar ke tikar yang lain.

Mengumpul
gambar
gambar pakaian

KM 7.2.3 Menyanyikan Menyanyi lagu kanak- kanak


lagu
kanak
yang
bekaitan dengan budaya
masyarakat Malaysia

205

212987244.doc

RANCANGAN TAHUNAN KURIKULUM STANDARD PRASEKOLAH KEBANGSAAN


MINGGU
: 34
TEMA
: NEGARA SAYA
SUBTEMA :PEKERJAAN BERUNIFORM
TUNJANG
STANDARD
KANDUNGAN
Tunjang Komunikasi
(BM 1.1)Mendengar
Bahasa Melayu (BM)
dengan penuh perhatian.

STANDARD
PEMBELAJARAN
(BM1.1.11)Membezakan
jenis suara di
persekitaran.cth:ketawa,
Menjerit,menangis.

CADANGAN AKTIVITI
-Meneka jenis suara yang
diperdengarkan(ketawa,
Menjerit,menangis,berbisik)

CADANGAN
BAHAN
-telefon bimbit

(BM 2.2)Bersoal jawab


melalui ransangan yang
diberi.

(BM2.2.6)Menjawab
soalan dengan ayat yang
mudah dan sesuai.

(BM 3.10)Membaca
dengan cara yang betul.
(prabaca)

(BM3.10.2)Mengamalkan -Memegang buku dengan


penjagaan buku dengan
cara yang betul
cara yang betul.

-bahan cerita

(BM 4.2)Menguasai
kemahiran menulis

(BM 4.2.6)Menyalin
perkataan dengan cara

-kad perkataan

206

-Menjawab soalan yang


guru soal.

-Menyalin perkataan

212987244.doc

yang betul.
Tunjang Bahasa
Inggeris

(BI 1.5)
(BI 1.5.3)
Listen to and enjoy
Listen to ,recite and act
nursery rhymes, action,
out nursery rhymes and
songs, poems and stories action songs

Murid menyanyikan lagulagu patriotik dan lagu


kebangsaan
Guru menerangkan tentang
kemerdekaan Malaysia dan
sambutan hari kemerdekaan

Tunjang Pendidikan
Islam

(BI 2.2)
Acquire knowledge of
print and ethics in
reading

(BI 2.2.3)
Recognize the basic
features of a book

Guru bercerita tentang


bendera Malaysia

(BI 3.4)
Read simple sentences
with
understanding

(BI 3.4.1)
Read simple sentences
with assistance

Guru membantu
murid
membaca ayat mudah pada
bahan bacaan yang dipilih
oleh mereka

(BI 4.2)
Writing skills

(BI 4.2.3)
Write recognizable letters
(BI 4.2.4)
Write simple words in
neat legible print

Lembaran kerja:

PI 1.2.1-Menyebut sifat
wajib Allah
-wujud
-basar

-Bersoaljawab dengan murid


mengenai sifat wajib bagi
Allah-wujud,basar,sama
-Menerangkan cara menjaga

PI 1.2-Mengetahui
rukun iman yang
pertama

207

Colour the pictures and


write the simple words

212987244.doc

PI 2.1-Bersuci dari najis

PI 3.1-Mengetahui sirah
Rasulullah
PI 4.2-Melakukan
amalan seharian
mengikut adab

Tunjang ketrampilan
Diri- Perkembangan
Sosioemosi.

(PSE 2.3) Membina


keyakinan untuk
berkomunikasi.

-sama
PI 2.1.3-Menyatakan
manjaga kebersihan
-tubuh badan
-pakaian
-tempat solat
PI 3.1.4-Menceritakan
peristiwa Rasulullah
PI 4.2.11-Menyatakan
adab menghormati
-rakan sebaya

(PSE 2.3.5 ) Bertanya


dengan penuh yakin.

kebersihan tubuh
badan,mandi,bersihkan
diri,elakkan dari
penyakit,memakai pakaian
yang bersih dan menutup
aurat,memilih tempat solat
yang sesuai.
-Mengulangi cerita di tahun
Gajah membaca makna
surah al-fil
-Melatih murid
menghormati rakan
sebaya,cara
bekerjasama,tolong
menolong dan bertolak
ansur.
Bersoaljawab
mengenai seorang
angkasawan.

FIZIKAL DAN
PENJAGAAN
KESIHATAN

Main peranankepentingan
matahari kepada
kehidupan.

(PFK 1.2) Melakukan

(PFK 1.2.11)

Menguntai dan membentuk

kemahiran kordinasi

Menggunakan jari untuk

objek.

mata tangan dalam

menguntai objek pelbagai

208

-kad gambar
-Model matahari
-bunga

212987244.doc

perkembangan

saiz dengan

kemahiran motor halus.

menggunakan pelbagai
jenis tali.

(PFK 2.3) Melakukan

(PFK 2.3.7) Melempar

Permainan melempar gelung

kemahiran koordinasi

objek seperti gelung ke

ke skital.

mata dan tangan dalam

skital.

perkembangan
kemahiran motor kasar.
(PFK 4.1) Mengamalkan (PFK 4.1.7) Menyatakan
pemakanan yang

kepentingan memakai

berkhasiat.

pakaian yang bersih,

Nyanyian

sesuai dan kemas.


(PFK 5.3) Menjaga

(PFK 5.3.6) Mengenal

kehormatan diri.

dan menceritakan tentang

Perbincangan.

contoh sentuhan yang


selamat dan tidak
selamat.
KREATIVITI

(KTI 1.3) Menunjukkan

(KTI 1.3.4) Menceritakan

Mencipta dan menceritakan

apresiasi seni

dan mempamerkan hasil

hasil binaan.

209

212987244.doc

kerja sendiri.
(KTI 2.4) Menunjukkan

(KTI 2.4.6)

Latihan menggerakkan

apresiasi Muzik.

Menggerakkan anggota

anggota badan.

badan secara kreatif


mengikut muzik untuk
meneroka ruang.
(KTI 3.1) Mengambil

(KTI 3.1.8) Mengenal

bahagian dalam drama

dan mengambil bahagian

dan gerakan kreatif.

dalam tarian daripada

Lakonan.

budaya Malaysia yang


berlainan.
Tunjang Sains dan
Teknologi Awal Sains
dan Awal Matematik

(S.T 4.1) Meneroka sifat


umum bahan.
Nota: Perekodan boleh
dilakukan dalam bentuk
gambar atau lukisan.

(S.T 4.1.4)
Mengasingkan bahan
kepada yang boleh
menyerap air dan yang
tidak boleh menyerap air
(Contoh: kapas menyerap
air, kertas menyerap air,
kepingan plastik tidak
menyerap air).

Menggunakan bahan yang


guru berikan untuk
mengelap air yang
ditumpahkan di lantai.
Mengasingkan bahan yang
boleh menyerap dengan
yang tidak boleh menyerap.

(S.T 12.2) Membina


lingkungan.

(S.T 12.2.1) Membina


satu lingkungan yang

Murid mengelilingi sebuah


meja dan bergerak dalam

210

212987244.doc

lengkap.

Tunjang Kemanusiaan

lingkungan sambil
menyanyi.

KM 7.2 Menghayati KM 7.2.4 Mengenal alat


lagu
dan
muzik muzik
tradisional
pelbagai kaum Malaysia pelbagai kaum

Menamakan alat- alat


muzik
Bermain alat alat
muzik
tradisonal
pelbagai kaum

KM 7.2.5
Melibatkan Menari tarian tradisional
diri
dalam
tarian
tradisional yang mudah
dari
pelbagai
kaum
masyarakat Malaysia

211

212987244.doc

RANCANGAN TAHUNAN KURIKULUM STANDARD PRASEKOLAH KEBANGSAAN


MINGGU
: 35
TEMA
: NEGARA SAYA
SUBTEMA :PEKERJAAN TIDAK BERUNIFORM
TUNJANG
STANDARD
STANDARD
KANDUNGAN
PEMBELAJARAN
Tunjang Komunikasi
(BM 1.1)Mendengar
(BM1.1.8)Mengecam
Bahasa Melayu (BM)
dengan penuh perhatian. pelbagai bunyi di
persekitaran.

Tunjang Bahasa Inggeris

CADANGAN AKTIVITI
-Meneka bunyi kenderaan

CADANGAN
BAHAN
-telefon bimbit

(BM 2.2)Bersoal jawab


melalui ransangan yang
diberi.

(BM2.2.7)Bersoal jawab
secara bersopan

-Bersoal jawab tentang


pekerjaan

-gambar

(BM 3.10)Membaca
dengan cara yang betul.
(prabaca)

(BM3.10.3)Membaca
nama judul buku,dan
pengarang.

-Membaca judul buku dan


pengarang

-buku cerita

(BM 4.2)Menguasai
kemahiran menulis

(BM 4.2.7)Menyalin
ayat dengan cara yang
betul

-Menyalin cerita yang


dibaca

(BI 1.5)

(BI 1.5.4)

Guru menerangkan tentang

212

212987244.doc

Listen to and enjoy


nursery rhymes, action,
songs, poems and stories

Tunjang Pendidikan
Islam

Listen to and retail


simple stories using aids
(BI 1.5.5)
Listen to and role play
simple stories

perayaan di Malaysia
dengan menggunakan
bantuan cd interaktif

(BI 2.2)
Acquire knowledge of
print and ethics in
reading

(BI 2.2.3)
Recognize the basic
features of a book

Murid membaca big book


tentang makanan kegemaran
di hari raya

(BI 3.4)
Read simple sentences
with
understanding

(BI 3.4.2)
Read simple sentences

Murid membaca ayat mudah


pada flash card yang
diberikan oleh guru

(BI 4.2)
Writing skills

(BI 4.2.3)
Write recognizable
letters
(BI 4.2.4)
Write simple words in
neat legible print

Lembaran kerja:

PI 1.2.2-Menyatakan
sifat wajib bagi Allha
-wujud

-Bercerita kepada murid


mengenai sifat wajib Allah

PI 1.2-Mengetahui
rukun iman yang
pertama

213

Guru meminta murid murid


bercerita tentang perayaan
yang mereka tahu dan
berkongsi idea tentang
perayaan melalui
pengalaman mereka

Pupils copy down simple


sentences
-buku cerita

212987244.doc

PI 2.3-Mendirikan solat

PI 5.1-Mengetahui
bahasa al-quran

Tunjang ketrampilan
diriPerkembangan
sosioemosi

FIZIKAL DAN

(PSE 1.2 ) Mengenali


emosi orang lain.

-basar
-sama
-qudrat
PI 2.3.5-Melakukan
pergerakan solat dengan
betul mengikut tertib
dengan bimbingan
PI 5.1.4-Menyebut dan
mengenal beberapa
perkataan dalam bahasa
al-quran dengan sebutan
yang betul
-nombor 1 hingga 10
PI 5.1.7-Mengenal pasti
bunyi huruf mengikut
tanda bacaan
-baris
hadapan(dhommah)
(PSE 1.3.4 )
Menerangkan perbezaan
emosi antara individu.

(PSE 3.1 ) Memahami


keperluan,perasaan dan
pandangan orang lain.

(PSE 3.1.5 )
Menunjukkan cara
menghormati perasaan
dan pandangan orang
lain.

(PFK 1.2) Melakukan

(PFK 1.2.12) Menuang

214

-Memerhati beberapa orang


murid melakukan solat
dengan bimbingan
-Menyebut nombor 1-10
dalam bahasa Arab

-Menulis nombor-nombor
itu.
-Murid mengenalpasti bunyi
huruf yang ditunjukkan

Membezakan emosi
positif dan emosi
negatif.

Lembaran kerja

Menyebut dan
memanggil nama
seseorang mengikut
gelaran yang sesuai.

sketsa

Menuang air dari jug ke

212987244.doc

PENJAGAAN
KESIHATAN

kemahiran kordinasi

air dari jug ke dalam

mata tangan dalam

bekas pelbagai bentuk

perkembangan

(Contoh bekas: botol,

kemahiran motor halus.

cawan, gelas).

(PFK 2.3) Melakukan

(PFK 2.3.8) Menggolek

kemahiran koordinasi

objek ke sasaran.

dalam cawan.

Menggolek bola ke skital.

mata dan tangan dalam


perkembangan
kemahiran motor kasar.
(PFK 4.1) Mengamalkan

(PFK 4.1.8)

Perbincangan berpandukan

pemakanan yang

Membersihkan sapu

gambar.

berkhasiat.

tangan atau sarung kaki.

(PFK 5.3) Menjaga

(PFK 5.3.7)

kehormatan diri.

Mengamalkan sikap
asertif bila menghadapi
situasi yang tidak
selamat

215

Perbincangan.

212987244.doc

KREATIVITI

(KTI 1.3) Menunjukkan

(KTI 1.3.4)

Mencipta dan menceritakan

apresiasi seni

Menceritakan dan

hasil binaan.

mempamerkan hasil
kerja sendiri.

Pergerakan bebas

(KTI 2.4) Menunjukkan

(KTI 2.4.7)

menggunakan gelung rotan.

apresiasi Muzik.

Menggerakkan anggota
badan secara kreatif
mengikut muzik
menggunakan alat
seperti riben, gelung
rotan, tali.

(KTI 3.1) Mengambil

(KTI 3.1.8) Mengenal

bahagian dalam drama

dan mengambil bahagian

dan gerakan kreatif.

dalam tarian daripada

Lakonan.

budaya Malaysia yang


berlainan.

Tunjang Sains dan


Teknologi Awal Sains
dan Awal Matematik

(S.T 4.1) Meneroka sifat


umum bahan.

(S.T 4.1.5) Menjalankan


penyiasatan terbimbing
kesan magnet ke atas

216

Murid meletakkan magnet


berdekatan kayu, paku,
simen dan peralatan lain

212987244.doc

Tunjang Kemanusiaan

Nota: Perekodan boleh


dilakukan dalam bentuk
gambar atau lukisan.

objek.

dalam kelas.

(S.T 12.3) Membuat


pelbagai binaan
mengikut kreativiti
sendiri.

(S.T 12.3.2) Membuat


pelbagai binaan
menggunakan pelbagai
bahan mengikut
kreativiti sendiri dan
menceritakan
pembinaannya. (Contoh
bahan: blok, pasir).

Murid bermain pasir dan


cuba membuat pelbagai
binaan.Murid menceritakan
hasil yang mereka bina.

KM
7.3
Mengenal KM
7.3.2
Bermain
permainan
tradisional permainan
tradisional
pelbagai kaum Malaysia masyarakat
pelbagai
kaum
masyarakat
Malaysia

Bermain
permainan
tradisional masyarakat
Malaysia yang sesuai

KM 7.4 Mengenal seni KM 7.4.2


Mengenal
dan kraf
pelbagai jenis seni dan
kraftangan
berunsur
budaya pelbagai kaum
masyarakat Malaysia

Menamakan kraf dan


seni
serta bercerita
mengenainya

KM 7.5.2
pelbagai
berunsur
pelbagai

Menegenal
peralatan
budaya
kaum

217

Menamakan
pelbagai
peralatan
yang
berunsurkan
budaya
pelbagai kaum

212987244.doc

masyarakat Malaysia

Mengumpul gambar dan


membuat buku skrap
mengenai
peralatan
tersebut
RANCANGAN TAHUNAN KURIKULUM STANDARD PRASEKOLAH KEBANGSAAN
MINGGU
: 36
TEMA
: NEGARA SAYA
SUBTEMA :MASA
TUNJANG
STANDARD
KANDUNGAN
Tunjang Komunikasi
(BM 1.1)Mendengar
Bahasa Melayu (BM)
dengan penuh
perhatian.

STANDARD
PEMBELAJARAN
(BM1.1.13)Mendengar dan
memberi respons terhadap
perbualan.permintaan,
Cerita,lagu

CADANGAN AKTIVITI
-Menjawab soalan guru
berdasarkan cerita yang
dibaca.

CADANGAN
BAHAN
-cerita

(BM 2.3)Melafazkan
puisi dengan intonasi
yang betul.

(BM2.3.2)Melafazkan
pantun dengan intonasi
yang betul

-Membaca pantun 4 kerat

-pantun

(BM 3.10)Membaca
dengan cara yang
betul.(prabaca)

(BM3.10.4)Membaca
mengikut arah dan cara
yang betul(kiri ke
kanan,jarak buku mata ke
buku,teknik memegang
buku)

-Murid membaca buku


gergasi dengan cara yang
betul.(kiri ke kanan, jarak
mata ke buku,teknik
memegang buku).

-buku gergasi

(BM 4.2)Menguasai
kemahiran menulis

(BM 4.2.7)Menyalin ayat


dengan cara yang betul

-Menyalin pantun 4 kerat.

218

212987244.doc

Tunjang Bahasa Inggeris

(BI 1.5)
Listen to and enjoy
nursery rhymes,
action, songs, poems
and stories
(BI 2.2)
Acquire knowledge
of print and ethics in
reading

(BI 3.4)
Read simple
sentences with
understanding
(BI 4.2)
Writing skills

((BI 1.5.5)
Listen to and role play
simple stories
(BI 1.5.6)
Listen to and solve simple
riddles
(BI 2.2.3)
Recognize the basic
features of a book

(BI 3.4.2)
Read simple sentences

(BI 4.2.3)
Write recognizable letters
(BI 4.2.4)
Write simple words in neat
legible print

Guru menerangkan tentang


pekerjaan beruniform di
Malaysia dengan
menggunakan bantuan cd
interaktif
Guru meminta murid murid
bercerita tentang pekerjaan
beruniform yang mereka
tahu
Murid membaca big book
tentang jenis jenis pekerjaan
beruniform

Murid membaca ayat mudah


pada flash card yang
diberikan oleh guru

Lembaran kerja:

Tunjang Pendidikan
Islam

PI 2.1-Bersuci dari
najis

PI 2.1.3-Menyatakan cara
menjaga kebersihan
-tubuh badan

219

Trace and write simple


sentences
-Menyebut cara menjaga
kebersihan pakaian-tidah
terkena najis,sentiasa

-carta anggota badan


-kad gambar

212987244.doc

PI 3.1-Mengetahui
sirah Rasulullah

Tunjang ketrampilan
diri- Perkembangan
Sosioemosi

-pakaian
-tempat solat
PI 3.1.3-Menyebut nama
Rasulullah dan ahli
keluarga baginda yang
terdekat

PI 4.2-Melakukan
amalan seharian
mengikut adab

PI 4.2.10-Melafazkan doa
mesuk dan keluar tandas

PI 5.1-Mengetahui
bahasa al-quran

PI 5.1.8-Menyebut dan
mengenal beberapa
perkataan dalam bahasa alquran dengan sebutan yang
betul
-anggota badan

(PSE 1.1 ) Mengenali


emosi sendiri.

(PSE 1.1.6 ) Menyatakan


emosi mengikut situasi

barhati-hati agar pakaian


bersih untuk bersolat.
-Murid membaca selawat ke
atas nabi.Guru tunjukkan
kad
perkataanMuhammadkeada
murid,murid membacanya.
-Murid menyebut nama
bapa.ibu,datuk dan bapa
saudara nabi Muhammad
-Guru mengajar doa masuk
tandas,murid mengikutinya.
-Guru mempamerkan carta
anggota badan dalam bahasa
Arab
-Murid mengikut bacaan
tersebut.

(PSE 3.2 )
Menggunakan
kemahiran social

(PSE 3.2.7) berkongsi


idea,barangan dan peralatan
seperti permainan atau

220

Murid memberitahu
warna yang disukai
dan tidak disukai.
Mengenali
symbol/maksud
setiap warna.contoh
merah-berani.hijaukedamaian.

Contoh baju

Manic perbagai

212987244.doc

dalam interaksi.

FIZIKAL DAN
PENJAGAAN
KESIHATAN

makanan.

(PFK 1.2) Melakukan (PFK 1.2.12) Menuang air


kemahiran kordinasi

dari jug ke dalam bekas

mata tangan dalam

pelbagai bentuk (Contoh

perkembangan

bekas: botol, cawan, gelas).

Menguntai manic
mengikut bentuk dan
warna yang sama.

Menuana air ke dalam bekas.

kemahiran motor
halus.
(PFK 2.3) Melakukan (PFK 2.3.8) Menggolek

Menggolek bola kepada

kemahiran koordinasi

objek ke sasaran.

kawan

(PFK 4.1)

(PFK 4.1.8) Membersihkan

Bercerita dan melakonkan.

Mengamalkan

sapu tangan atau sarung

mata dan tangan


dalam perkembangan
kemahiran motor
kasar.

221

warna dan bentuk.


Tali/benang

212987244.doc

pemakanan yang

kaki.

berkhasiat.
(PFK 5.3) Menjaga

(PFK 5.3.7) Mengamalkan

kehormatan diri.

sikap asertif bila

Lakonan.

menghadapi situasi yang


tidak selamat.
KREATIVITI

(KTI 1.3)

(KTI 1.3.5) Menyatakan

Membandingkan ciptan

Menunjukkan

pandangan secara lisan

sendiri dengan ciptaan

apresiasi seni

hasil kerja sendiri dan

kawan.

rakan.
(KTI 2.4)

(KTI 2.4.8) Mengenal

Mendengar muzik dan

Menunjukkan

elemen muzik:

membezakan

apresiasi Muzik.

kuat lembut

Kuat lembut

cepat lambat

Cepat lambat

tinggi - rendah
(KTI 3.1) Mengambil

(KTI 3.1.8) Mengenal dan

bahagian dalam

mengambil bahagian dalam

222

Lakonan.

212987244.doc

Tunjang Sains dan


Teknologi Awal Sains
dan Awal Matematik

drama dan gerakan

tarian daripada budaya

kreatif.

Malaysia yang berlainan.

(S.T 4.1) Meneroka


sifat umum bahan.

(S.T 4.1.6) Menjalankan


penyisatan terbimbing
tindakan magnet ke atas
magnet lain.

Murid cuba meletakkan


magnet dengan magnet yang
lain. Melihat hasil yang
diperolehi.

(S.T 12.3.3) Meneroka cara


untuk membina struktur
yang kuat dan kukuh.

Bermain dengan pasir dan


cuba meneroka cara untuk
bina binaan yang kuat dan
kukuh.

Nota: Perekodan
boleh dilakukan
dalam bentuk
gambar atau lukisan.
(S.T 12.3) Membuat
pelbagai binaan
mengikut kreativiti
sendiri.

Tunjang Kemanusiaan

KM 7.6 Mengenal KM7.6.2


Menyediakan
makanan tradisional makanan
tradisional
pelbagai
kaum ( contohnya: onde- onde,
Malaysia
lempeng
pisang,cucur
udang, jemput- jemput
pisang, popiah, dumpling)

Melukis makanan yang


digemari atau pernah
dilihat oleh murid
Mewarna
gambar
makanan
Demontrasi cara cara
menyediakan makanan
tradisional

KM 7.6.3 Mencuba cara


makan pelbagai kaum

Memberi peluang kepada


murid untuk menikmatai
atau merasai makanan

223

212987244.doc

pelbagai kaum yang


terdapat di Malaysia
RANCANGAN TAHUNAN KURIKULUM STANDARD PRASEKOLAH KEBANGSAAN
MINGGU
: 37
TEMA
: ALAM SEKITAR
SUBTEMA :PERMAINAN TRADISIONAL
TUNJANG
STANDARD
KANDUNGAN
Tunjang Komunikasi
(BM 1.2)Mendengar
Bahasa Melayu (BM)
dan mengecam bunyi
perkataan
(BM 2.3)Melafazkan
puisi dengan intonasi
yang betul.

Tunjang Bahasa
Inggeris

STANDARD
PEMBELAJARAN
(BM1.2.1)Mengenal
perkataan dengan bunyi
suku kata awal yang sama.

CADANGAN AKTIVITI
-Memadan perkataan
dengan suku kata.

(BM2.3.3)Mendeklamasikan -Membaca sajak ringkas


sajak mudah

(BM3.11)Mengamalkan (BM3.11.2)Membaca buku


tabiat membaca.
cerita yang menarik dan
sesuai daripada pelbagai
tema

-Membaca buku cerita


permainan tradisional

(BM 4.2)Menguasai
kemahiran menulis

(BM 4.2.6)Menyalin
perkataan dengan cara yang
betul

-Menyalin perkataan

(BI 1.6)
Sing songs and recite
rhymes and poems

((BI 1.6.3)
Guru menerangkan tentang
Sing songs with the correct
pekerjaan bukan
pronunciation and intonation beruniform di Malaysia

224

CADANGAN
BAHAN
-kad perkataan
-kad suku kata
-buku cerita

-kad perkataan

212987244.doc

(BI 1.6.4)
dengan menggunakan
Recite rhymes and poems
bantuan cd interaktif
with the correct
pronunciation and intonation Guru meminta murid murid
bercerita tentang pekerjaan
bukan beruniform yang
mereka tahu dan mengajar
mereka membaca sajak
tentang guru

Tunjang Pendidikan
Islan

(BI 2.2)
Acquire knowledge of
print and ethics in
reading

(BI 2.2.3)
Recognize the basic features
of a book

Murid membaca big book


tentang jenis jenis
pekerjaan bukan
beruniform

(BI 3.4)
Read simple sentences
with
understanding

(BI 3.4.2)
Read simple sentences

Murid membaca ayat


mudah pada flash card
yang diberikan oleh guru
My father is a fisherman
My mother is a farmer

(BI 4.2)
Writing skills

(BI 4.2.3)
Write recognizable letters
(BI 4.2.4)
Write simple words in neat
legible print

PI 1.3-Mengetahui
rukun islam
PI 2.2-Melakukan

PI 1.3.2-Menyatakan lima
rukun islam
-mengeluarkan zakat
PI 2.24-Melakukan wuduk

225

Lembaran kerja:
Trace and write simple
sentences
-Menyebut cara-cara
menghormati ibu bapa,ahli
keluarga yang lain,guru
dan rakan sebaya

212987244.doc

wuduk

PI 4.2-Melakukan
amalan seharian
mengikut adab seperti
melafazkan doa
PI 5.3-Menghafaz
beberapa suarah dri
juzu amma

Tunjang ketrampilan
diriPerkembangan
sosioemosi

(PSE 3.1 ) Memahami


keperluan,perasaan dan
pandangan orang lain.

dengan bimbingan(mengikut -Murid membaca surah alurutan)


fatihah secra individu
diikuti dengan surah alikhlas,an-nas, dan al-falaq.
PI 4.2.11-Menyatakan adab
menghormati
-ibu bapa
-ahli keluarga
-guru
-rakan sebaya
PI 5.3.2-Menghafaz surah
al-quran
-al-fatihah
-al- ikhlas
-an-nas
-al-falak
(PSE 3.1.5 ) Menunjukkan
cara menghormati perasaan
dan pandangan orang lain.

Melakonkan cara
meminta izin untuk
berkongsi minuman
dengan kawan.

(PSE 3.1.6) Menyatakan


kelainan dan kepelbagaian
keperluan dalam masyarakat
seperti
makanan,pakaian,tempat
tinggal dan lain-lain.

Menceritakan
tentang minuman
yang sesuai dan
halal serta haram
mengikut situasi
dan masyarakat
amnya.

226

gambar

212987244.doc

FIZIKAL DAN
PENJAGAAN
KESIHATAN

(PFK 1.2) Melakukan

(PFK 1.2.12) Menuang air

Latihan menuang air ke

kemahiran kordinasi

dari jug ke dalam bekas

dalam botol.

mata tangan dalam

pelbagai bentuk (Contoh

perkembangan

bekas: botol, cawan, gelas).

kemahiran motor halus.


(PFK 2.3) Melakukan

(PFK 2.3.9) Melantun dan

Bermain melambung dan

kemahiran koordinasi

menangkap objek (Contoh:

menyambut bola secara

mata dan tangan dalam

bola besar) dengan kedua

berpasangan.

perkembangan

belah tangan.

kemahiran motor kasar.


(PFK 4.1)

(PFK 4.1.8) Membersihkan

Mengamalkan

sapu tangan atau sarung

pemakanan yang

kaki.

Mewarna gambar.

berkhasiat.
(PFK 5.3) Menjaga

(PFK 5.3.8) Menceritakan

227

Perbincangan.

212987244.doc

kehormatan diri.

cara mengelak diri daripada


orang yang tudak dikenali.

KREATIVITI

(KTI 1.3) Menunjukkan (KTI 1.3.5) Menyatakan

Membandingkan ciptaan

apresiasi seni

pandangan secara lisan hasil

sendiri dengan ciptaan

kerja sendiri dan rakan.

kawan.

(KTI 2.4) Menunjukkan (KTI 2.4.8) Mengenal

Mendengar dan membuat

apresiasi Muzik.

alunan muzik untuk

elemen muzik:
panjang - pendek
sedih gembira -

membezakan
Panjang pendek

bersemangat
(KTI 3.1) Mengambil

(KTI 3.1.8) Mengenal dan

bahagian dalam drama

mengambil bahagian dalam

dan gerakan kreatif.

tarian daripada budaya

Lakonan.

Malaysia yang berlainan.


Tunjang Sains dan
Teknologi Awal
Sains dan Awal
Matematik

(S.T 4.1) Meneroka


sifat umum bahan.
Nota: Perekodan boleh
dilakukan dalam
bentuk gambar atau
lukisan.

(S.T 4.1.7) Membanding


dan membezakan tekstur
bahan (Contoh: pasir kering
dengan pasir basah;
permukaan yang licin
dengan permukaan yang

228

Murid menggunakan
tangan mereka untuk
membanding dan
membezakan tekstur bahan
seperti lantai, meja, jalan,
dll.

212987244.doc

kasar.

(S.T 13.1)
Menggunakan
teknologi maklumat
dan komunikasi secara
accountable dan
beretika.

(S.T 13.1.1) Mengenalpasti


bahagian-bahagian
komputer (monitor, tetikus,
papan kekunci, unit sistem).

Memperkenalkan peralatan
komputer tersebut.
Meminta murid melabelkan
kad nama kepada bahagian
computer tersebut.
Mendengar cerita pendek

Tunjang Kemanusiaan

KM 7.7 Mendengar KM 7.7.2 Mendengar cerita


cerita rakyat pelbagai rakyat pelbagai kaum di
kaum Malaysia
masyarakat Malaysia

229

212987244.doc

RANCANGAN TAHUNAN KURIKULUM STANDARD PRASEKOLAH KEBANGSAAN


MINGGU
: 38
TEMA
: NEGARA SAYA
SUBTEMA :SUKAN
TUNJANG
STANDARD
KANDUNGAN
Tunjang Komunikasi
Bahasa Melayu (BM)

STANDARD
PEMBELAJARAN

CADANGAN AKTIVITI

BM 1.2)Mendengar dan (BM1.2.2)Mengenal


mengecam bunyi
perkataan dengan bunyi
perkataan
suku kata awal yang
berbeza.

-Murid menyebut nama


gambar dan memilih suku
kata yang betul.

(BM 2.4)Menceritakan
perkara yang di dengar.

-Menceritakan tentang
permainan tradisional.

(BM2.4.1)Menceritakan
perkara yang didengar
dengan menggunakan ayat
yang mudah.

(BM3.11)Mengamalkan (BM3.11.2)Membaca buku


tabiat membaca.
cerita yang menarik dan
sesuai daripada pelbagai
tema

-Membaca buku cerita di


Mini Sumber.

(BM 4.2)Menguasai
kemahiran menulis

-Menyalin ayat dari cerita


yang dibaca.

(BM 4.2.7)Menyalin ayat


dengan cara yang betul.

230

CADANGAN
BAHAN
-kad gambar
-kad suku kata

-buku cerita

212987244.doc

Tunjang Bahasa
Inggeris

(BI 1.6)
Sing songs and recite
rhymes and poems

((BI 1.6.3)
Sing songs with the correct
pronunciation and
intonation
(BI 1.6.4)
Recite rhymes and poems
with the correct
pronunciation and
intonation

Guru bermain permainan


pukul berapa datuk
harimau

(BI 2.2)
Acquire knowledge of
print and ethics in
reading

(BI 2.2.3)
Recognize the basic
features of a book

Murid melihat gambar


permainan tradisional dan
membaca nama nama jenis
permainan di dalam flash
card yang diberikan

(BI 3.4)
Read simple sentences
with
understanding

(BI 3.4.2)
Read simple sentences

Murid membaca ayat


mudah pada flash card yang
diberikan oleh guru
I like to play congkak
I like to play batu seremban

(BI 4.2)
Writing skills

(BI 4.2.3)
Write recognizable letters
(BI 4.2.4)
Write simple words in neat

Lembaran kerja:

231

Guru menerangkantentang
jenis-jenis permainan
tradisional dan
memberikan contoh
bergambar

Trace and write simple


sentences

212987244.doc

Tunjang Pendidikan
Islam

legible print
PI 1.3-Mengetahui
PI 1.3.2-Menyatakan lima
rukun islam
rukun islam
berpuasa di bulan
ramadhan
PI 3.1-Mengetahui sirah PI 3.1.4-Menceritakan
Rasulullah
peristiwa kelahiran
Rasulullah
PI 5.1-Mengetahui
PI 5.1.7-Mengenal pasti
bahasa al-quran
bunyi huruf mengikut tanda
bacaan
-baris atas(fathah)
PI 5.2-Mengetahui
PI 5.2.6-Membunyikan
huruf jawi
huruf-huruf jawi yang
bersambung dengan huruf
vokal alif,wau,ya

unjang ketrampilan diri- (PSE 1.1 ) Mengenali


Perkembangan
emosi sendiri.
Sosioemosi

(PSE 2.1 ) Membina


konsep kendiri.

-Murid menghafaz niat


berpuasa
-Mewarnakan gambar gajah
peristiwa kelahiran nabi di
tahun gajah
-Menyebut semua huruf
hijaiyah yang berbaris di
atas
-Membunyikan huruf
ha,hi,hu

(PSE 1.1.6 ) Menyatakan


emosi mengikut situasi

Bercerita tentang
perkara yang
disukai dan tidak
disukai.contohnya
Perempuan suka
memasak tp tidak
suka mengemas
rumah.

(PSE 2.1.3) Bersikap


positif tentang kebolehan
dan kekurangan/kelemahan
kendiri.

Menyiapkan kerja
dengan tertib,kemas
dan cantik.

232

-carta niat berpuasa


-gambar gajah
-carta huruf hijaiyah
-kad suku kata

Lembaran kerja.

212987244.doc

FIZIKAL DAN
PENJAGAAN
KESIHATAN

(PFK 1.2) Melakukan

(PFK 1.2.13) Memakai tali

Perbincangan

kemahiran kordinasi

pinggang dengan

Latihan memakai tli

mata tangan dalam

bimbingan.

pinggang

(PFK 2.3) Melakukan

(PFK 2.3.9) Melantun dan

Bermain bola jarring.

kemahiran koordinasi

menangkap objek (Contoh:

mata dan tangan dalam

bola besar) dengan kedua

perkembangan

belah tangan.

perkembangan
kemahiran motor halus.

kemahiran motor kasar.


(PFK 4.1)

(PFK 4.1.9) Menguruskan

Latihan mengurus tempat

Mengamalkan

persediaan tempat sebelium

sebelum makan.

pemakanan yang

dan selepas makan.

Melihat tunjuk cara

berkhasiat.
(PFK 5.3) Menjaga

(PFK 5.3.8) Menceritakan

kehormatan diri.

cara mengelak diri daripada

233

212987244.doc

orang yang tidak dikenali.


KREATIVITI

(KTI 1.3) Menunjukkan (KTI 1.3.5) Menyatakan


apresiasi seni

Mencipta binaan.

pandangan secara lisan


hasil kerja sendiri dan
rakan.

(KTI 2.4) Menunjukkan (KTI 2.4.9) Mengenal

Mengenal alat muzik dan

apresiasi Muzik.

mengenal elemen

elemen dan alat muzik (had


kepada gendang, alat
bertali) dalam muzik yang
diperdengarkan.

(KTI 3.1) Mengambil

(KTI 3.1.8) Mengenal dan

bahagian dalam drama

mengambil bahagian dalam

dan gerakan kreatif.

tarian daripada budaya

Lakonan.

Malaysia yang berlainan.


Tunjang Sains dan
(S.T 5.1) Meneroka
Teknologi Awal Sains fenomena alam yang
dan Awal Matematik
biasa dijumpai seperti
cuaca, pelangi dan
bayang-bayang.

(S.T 5.1.2) Memerhati dan


menceritakan bentuk dan
warna awan pada cuaca
yang berbeza (Contoh:
awan pada hari panas,
cuaca mendung, cuaca
berangin dan hari hendak
hujan).

234

Murid berbaring di luar


kelas. Murid memerhatikan
bentuk dan warna awan
pada cuaca yang berbeza.

212987244.doc

(S.T 13.1)
Menggunakan
teknologi maklumat
dan komunikasi secara
accountable dan
beretika.

Tunjang Kemanusiaan

(S.T 13.1.2) Menghidupkan Murid cuba menghidup dan


komputer (switch ON) dan menutup komputer dengan
menutup komputer (switch bantuan guru.
off, shut down)
menggunakan urutan yang
betul dengan bimbingan
guru.

KM 8.1 Menghormati KM 8.1.7 Menunjukkan


lambang
kebangsaan kedudukan Malaysiadi peta
dan negeri
dunia dan glob dunia
KM 8.18 Menyatakan nama
negeri sendiri

Bersoaljawab mengenai
Malaysia
Murid
menunjukkan
kedudukan Malysia di
glob dunia
Menyusun huruf bagi
membentuk perkataan

KM
8.1.9
Mengecam
bendera Malaysia dan
bendera negeri

Menyebut dan mengeja


nama negeri

KM 8.1.10 Menunjukkan
penghormatan
kepada
bendera Malaysia dan
bendera negeri.

Membentuk
huruf
dengan menggunakan
doh bagi membentuk
perkataan nama negeri
Melatih
murid
menghormati
Jalur
Gemilang dan bendera
negeri

235

212987244.doc

Mewarna gambar
RANCANGAN TAHUNAN KURIKULUM STANDARD PRASEKOLAH KEBANGSAAN
MINGGU
: 39
TEMA
: DUNIA TEKNOLOGI
SUBTEMA :KENDERAAN DARAT
TUNJANG
STANDARD
KANDUNGAN
Tunjang Komunikasi
Bahasa Melayu (BM)

STANDARD
PEMBELAJARAN

CADANGAN AKTIVITI

M 1.2)Mendengar
dan mengecam bunyi
perkataan

(BM1.2.3)Mengenal bunyi
suku kata akhir yang sama

-Mewarna perkataan yang


mempunyai suku kata akhir
yang sama.

(BM 2.5)Melakonkan
watak mengikut
situasi

(BM2.5.1)Main peranan
mengikut situasi dengan
menggunakan bahasa yang
sesuai untuk menghidupkan
watak dengan bimbingan.

-Berlakon cara menaiki bas .

(BM3.5)Membaca
perkataan

(BM3.5.3)Membatangkan
-Membatangkan
dua suku kata terbuka untuk perkataan.cth:kereta,lori,
menjadi perkataan.cth:buku Basikal.

(BM 4.2)Menguasai
kemahiran menulis

(BM 4.2.6)Menyalin
perkataan dengan cara yang
betul.

236

-menyalin perkataan

CADANGAN
BAHAN
-kad perkataan

212987244.doc

Tunjang Bahasa Inggeris

(BI 1.7)
Tell simple stories

((BI 1.7.3)
Tell stories about personal
experiences with or without
guidance

Guru bercerita tentang jenisjenis sukan di Malaysia


dengan memberikan contoh
bergambar

(BI 1.7.4)
Tell stories using visual
props with or without
guidance

Murid di minta memilih


gambar sukan di dalam
suratkhabar dan bercerita
tentang sukan yang yang
mereka pilih

(BI 2.2)
Acquire knowledge
of print and ethics in
reading

(BI 2.2.3)
Recognize the basic
features of a book

Murid melihat gambar


sukan dan membaca nama
nama jenis sukan di dalam
flash card yang diberikan

(BI 3.4)
Read simple
sentences with
understanding

(BI 3.4.2)
Read simple sentences

Murid membaca ayat mudah


pada flash card yang
diberikan oleh guru
I like to play football
I like to play hockey

(BI 4.2)
Writing skills

(BI 4.2.3)
Write recognizable letters
(BI 4.2.4)
Write simple words in neat
legible print

Murid diminta menggunting


gambar di dalam
suratkhabar dan membuat
buku skrap sambil menulis
ayat mudah

237

212987244.doc

Tunjang Pendidikan
Islam

Tunjang ketrampilan
diriPerkembangan
sosioemosi

PI 1.2-Mengetahui
rukun iman pertama
-beriman kepada
Alllah
PI 2.3-Mendirikan
solat

PI 1.2.3-Menyebut namanama Allah


-pengasih dan penyayang
-pengampun
PI 2.3.1-Menyebut nama
soalt
PI 2.3.2-Menyatakan
bilangan rakaat solat lima
waktu
PI 2.3.3-Menyatakan nama
dan waktu soalt

-Murid mendengar nasyid


asma; ul husna sambil
mengikutinya

PI 5.2-Mengetahui
huruf jawi

PI 5.2.4-Mengenal pasti
setiap huruf jawi

-Menyebut huruf laaliff,hamzah dan ya.


-Menyebur huruf
kho,ghain,fa,ga,wau dan ta.
-Mewarnakan huruf-huruf
tersebut

(PSE 3.2 )
Menggunakan
kemahiran social dan
interaksi.

(PSE 3.2.6) Menghormati


hak orang lain seperti;
b) memulangkan barang
selepas meminjam.

238

-CD

-Menyebut nama solat


secara nyanyian
-Menyebut bilangan rakaat
solat
-Menyebut waktu solat
dengan jam mainan

Melakonkan situasi
memulangkan wang
yang dipinjam dari
kawan dan
mengucapkan terima
kasih.

-jam mainan

Carta gambar

212987244.doc

FIZIKAL DAN
PENJAGAAN
KESIHATAN

(PFK 1.2) Melakukan (PFK 1.2.13) Memakai tali

Latihan memakai tali

kemahiran kordinasi

pinggang dengan

pinggang

mata tangan dalam

bimbingan.

perkembangan
kemahiran motor
halus.
(PFK 2.3) Melakukan (PFK 2.3.10) Membawa

Membawa bola ketas dalam

kemahiran koordinasi

objek dalam sudu sambil

sudu secara berpasangan

mata dan tangan

berjalan.

dalam perkembangan
kemahiran motor
kasar.
(PFK 4.1)

(PFK 4.1.9) Menguruskan

Latihan menguruskan

Mengamalkan

persediaan tempat sebelum

tempat selepas makan.

pemakanan yang

dan selepas makan.

berkhasiat.

239

212987244.doc

KREATIVITI

(KTI 1.3)

(KTI 1.3.6) Menunjukkan

Latihan mengemaskan

Menunjukkan

penghargaan terhadap

semula bahan yang di

apresiasi seni

keindahan persekitaran dan

gunakan.

alam semulajadi seperti


tidak mengotorkan alam
sekitar.

Tunjang Sains dan


Teknologi Awal Sains
dan Awal Matematik

(KTI 2.4)

(KTI 2.4.10) Bercerita (talk

Perbincangan mengenai

Menunjukkan

about) tentang muzik yang

muzik yang diperdengarkan

apresiasi Muzik.

diperdengarkan.

(KTI 3.1) Mengambil

(KTI 3.1.8) Mengenal dan

bahagian dalam

mengambil bahagian dalam

drama dan gerakan

tarian daripada budaya

kreatif.

Malaysia yang berlainan.

(S.T 5.1) Meneroka


fenomena alam yang
biasa dijumpai seperti
cuaca, pelangi dan
bayang-bayang.

(S.T 5.1.3)
Membandingkan aktiviti
yang biasa dijalankan
dalam cuaca yang berbeza.

240

Lakonan.

Mengenalpasti aktiviti yang


dibuat pada cuaca-cuaca
tertentu. Membandingkan
aktiviti yang biasa dibuat
dalam cuaca yang berbeza.

212987244.doc

(S.T 13.1)
Menggunakan
teknologi maklumat
dan komunikasi
secara accountable
dan beretika.
Tunjang Kemanusiaan

(S.T 13.1.3) Menggunakan


tetikus untuk klik dan dwi
klik (double click).

Murid mewarnakan gambar


yang diberi.Murid
menggunakan tetikus untuk
klik dan dwi klik ketika
aktiviti tersebut.

KM 8.1 Menghormati KM 8.1.11 Menunjukkan


lambang kebangsaan penghormatan kepada lagu
dan negeri
kebangsaan dan lagu negeri

Melatih
murid
menghormati
lagu
kebangsaan dan lagu
negeri

KM 8.1.12 Menyanyikan
lagu kebangsaan
KM 8.1.13 Menyanyikan
lagu negeri

Berdiri tegak ketika


menyanyikan
lagu
kebagsaan dan lagu
negeri

KM 8.1.14 Menamakan
bunga kebangsaan

Mengeja dan membaca


lirik lagu.
Mendengar
lagu
kebangsaan dan lagu
negeri .
Menyanyi lagu dengan
bimbingan.
Mengeja dan menulis nama
bunga kebangsaan.
Mewarna bunga kebangsaan
dengan kemas dan cantik.

241

212987244.doc

RANCANGAN TAHUNAN KURIKULUM STANDARD PRASEKOLAH KEBANGSAAN


MINGGU
: 40
TEMA
: DUNIA TEKNOLOGI
SUBTEMA :KENDERAAN AIR
TUNJANG
STANDARD
KANDUNGAN
Tunjang Komunikasi
(BM 1.2)Mendengar
Bahasa Melayu (BM)
dan mengecam bunyi
perkataan

Tunjang Bahasa Inggeris

STANDARD
PEMBELAJARAN
(BM1.2.4)Mengenal bunyi
suku kata akhir yang
berbeza

CADANGAN AKTIVITI
-Mewarna perkataan yang
suku kata akhir yang
berbeza.

(BM 2.1)Berinteraksi
dengan mesra

(BM2.1.3)Berbual
menggunakan ayat yang
mudah dengan sebutan
yang betul.

-Berbual tentang kenderaan


air

(BM3.4)Membina
dan membaca suku
kata

(BM3.4.5)Membina dan
membunyikan dua suku
kata terbuka secara rawak

-Membina perkataan yang


pernah didengar

(BM 4.2)Menguasai
kemahiran menulis

(BM 4.2.6)Menyalin
perkataan dengan cara yang
betul.

-menyalin perkataan

(BI 1.8)
Dramatize familiar
situations and stories

((BI 1.8.2)
Role play familiar daily
situations without guidance
(BI 1.8.3)
Dramatize familiar stories
without guidance

Murid bermain permainan


musical chair

242

Guru menerangkan tentang


masa dan waktu.guru
memberikan jam pada
murid-murid dan meminta

CADANGAN
BAHAN
-kad perkataan
-lembaran bunyi

-kad suku kata

212987244.doc

mereka berinteraksi sesama


mereka tentang pukul
berapa ?

Tunjang Pendidikan
Islam

(BI 2.2)
Acquire knowledge
of print and ethics in
reading

(BI 2.2.3)
Recognize the basic
features of a book

Murid membaca big book


tentang jam dan putaran
waktu dalam sehari

(BI 3.5)
Develop interest in
reading

(BI 3.5.2)
Talk about stories (stories
with more difficult words)
being read

Murid membaca dan


bercerita tentang masa.

(BI 4.2)
Writing skills

(BI 4.2.4)
Write simple words in neat
legible print
(BI 4.2.5)
Write simple phrases

PI 1.2-Mengetahui
rukun iman yang
pertama
PI 4.1-Mencontohi
akhlak Rasulullah

Lembaran kerja:
Pupils copy down simple
sentences

PI 1.2.3-Menyebut nama-Mendengar lagu asma ul


nama Allah(asma ul husna) husna
-Menyebut beberapa namanama Allah
PI 4.1.1-Menyebut akhlak
-Menyebut akhlak
Rasulullah
Rasulullah
PI 4.1.2-Membri contoh
-Bercerita mengenai akhlak
akhlak Rasulullah
Rasulullah

243

-kad perkataan

212987244.doc

Tunjang ketrampilan
diri- Perkembangan
Sosioemosi

FIZIKAL DAN
PENJAGAAN
KESIHATAN

PI 5.1-Mengetahui
bahasa al-quran

PI 5.1.4-Menyebut dan
mengenal beberapa
perkataan dalam bahasa alquran dengan sebutan yang
betul
-nombor 1-10

-Menyebut nombor 1-10


dalam bahasa arab mengikut
kad nombor yang
ditunjukkan
-Memadankan nombor
dengan perkataannya

(PSE 2.2 ) Membina


semangat dan sikap
positif.

(PSE 2.2.2)menunjukkan
semangat dan sikap positif
seperti;sabar

Menyiapkan kerja
yang diberi dengan
sabar dan cermat
supaya hasilnya
cantik dan kemas.

Lembaran kerja

(PSE 3.2 )
Menggunakan
kemahiran social
dalam interaksi.

(PSE 3.2.10) menepati


masa dan janji.

Melatih kanak-kanak
menepati masa
masuk kelas,rehat
dan menyiapkan
tugas yang diberi.

Carta gambar

(PFK 1.2) Melakukan (PFK 1.2.13) Memakai tali

Latihan membuka dan

kemahiran kordinasi

pinggang dengan

memakai tali pinggang

mata tangan dalam

bimbingan.

perkembangan
kemahiran motor
halus.

244

212987244.doc

(PFK 2.3) Melakukan (PFK 2.3.10) Membawa

Membawa bola pimpong

kemahiran koordinasi

objek dalam sudu sambil

dalam sudu.

mata dan tangan

berjalan.

dalam perkembangan
kemahiran motor
kasar.
(PFK 4.1)

(PFK 4.1.9) Menguruskan

Latihan mengemas sebelum

Mengamalkan

persediaan tempat sebelium

dan selepas makan.

pemakanan yang

dan selepas makan.

berkhasiat
KREATIVITI

(KTI 1.3)

(KTI 1.3.7) Menghayati

Menunjukkan

benda yang dilihat, disentuh dan menyiasat

apresiasi seni

dan didengar.

(KTI 2.4)

(KTI 2.4.11) Mengenali

Menunjukkan

lagu dan muzik dari

apresiasi Muzik.

pelbagai budaya di
Malaysia.

245

Lawatan keluar bilik darjah

Mendengar lagu dalam kaset

212987244.doc

Tunjang Sains dan


Teknologi Awal Sains
dan Awal Matematik

(KTI 3.1) Mengambil

(KTI 3.1.8) Mengenal dan

bahagian dalam

mengambil bahagian dalam

drama dan gerakan

tarian daripada budaya

kreatif.

Malaysia yang berlainan.

(S.T 5.1) Meneroka


(S.T 5.1.4) Menjalankan
fenomena alam yang aktiviti membentuk pelangi.
biasa dijumpai seperti
cuaca, pelangi dan
bayang-bayang.

Membuat eksperimen untuk


membentuk pelangi.

(S.T 13.1)
Menggunakan
teknologi maklumat
dan

Menjalankan aktiviti suai


padan dan
mewarna.Bersikap positif
seperti yakin boleh
membuatnya.
Bekerjasama dengan kawan
ketika menggunakan
komputer seperti sama-sama
mencari jawapan yang betul
untuk latiahan yang
diberikan.

komunikasi secara
accountable dan
beretika.

Tunjang Kemanusiaan

Lakonan.

(S.T 13.1.4) Bersikap


positif dalam menggunakan
ICT.
(S.T 13.1.5) Bekerjasama
dengan kawan dalam bilik
darjah semasa
menggunakan komputer.

KM 8.2 Menghormati KM
8.2.2
Mengenal Memadankan
pemimpin
pemimpin
negara
dan dengan perkataan
negeri
KM 8.3 Mengetahui KM 8.3.2 Mengenal simbol

246

gambar

Memerhati simbol yang

212987244.doc

simbol awam

yang biasa dijumpai di


ditunjukkan
persekitaran seperti
Mewarna simbol yang biasa
Tempat
dijumpai dipersekitaran
pembuangan
sampah
Tanda lalulintas
Tempat untuk orang
cacat

RANCANGAN TAHUNAN KURIKULUM STANDARD PRASEKOLAH KEBANGSAAN

247

212987244.doc

MINGGU
: 41
TEMA
: DUNIA TEKNOLOGI
SUBTEMA :KENDERAAN UDARA
TUNJANG
STANDARD
KANDUNGAN
Tunjang Komunikasi
(BM 1.1)Mendengar
Bahasa Melayu (BM)
dengan enuh
perhatian

Tunjang Bahasa Inggeris

STANDARD
PEMBELAJARAN
(BM1.1.7)Mendenagr
arahan dan memberi
respons

CADANGAN AKTIVITI
-Bertanya tentang kenderaan
udara

(BM 2.1)Berinteraksi
dengan mesra

(BM2.1.4Berinteraksi
secara sopan dan
bertatasusila

-Tempat menarik perlu


menaiki kapal terbang

(BM3.6)Membaca
frasa

(BM3.6.2)Membaca frasa
dengan sebutan yang betul

-Menyebut nama
kenderaan.cth:kapal
terbang,jet pejuang

(BM 4.2)Menguasai
kemahiran menulis

(BM 4.2.6)Menyalin
perkataan dengan cara yang
betul.

-Menyalin perkataan

(BI 1.9)
Perform a variety of
language forms and
functions in a social
context

((BI 1.9.2)
Use simple sentences to
carry out a conversation

Guru menerangkan tentang


kenderaan darat dengan
menggunakan cd interaktif .

(BI 1.9.3)
Use simple sentences to
convey messages

Murid menamakan gambar


kenderaan darat dan
bercerita tentang kenderaan
darat yang ada di rumah

248

CADANGAN
BAHAN
-gambar

-sudut jual beli

-kad perkataan

212987244.doc

mereka

Tunjang Pendidikan
Islam

(BI 2.2)
Acquire knowledge
of print and ethics in
reading

(BI 2.2.3)
Recognize the basic
features of a book

Murid membaca big book


tentang jenis jenis kenderaan
darat

(BI 3.5)
Develop interest in
reading

(BI 3.5.2)
Talk about stories (stories
with more difficult words)
being read
(BI 3.5.3)
Relate stories read to others

Guru membantu murid


membaca ayat mudah dan
bercerita tentang ayat dan
gambar yang dibaca

(BI 4.2)
Writing skills

(BI 4.2.4)
Write simple words in neat
legible print
(BI 4.2.5)
Write simple phrases

Murid dibawa melawat


kawasan sekolah dan
diminta menyalin nombor
plate kenderaan guru guru
di sekolah

PI 2.3-Mendirikan
solat

PI 2.2.5-Melakukan
pergerakan solat dengan
betul mengikut tertib
dengan bimbingan
PI 5.2.5-Membunyikan
huruf-huruf jawi yang
bersambung denagn huruf
huruf vokal alif.wau,ya.
(PSE 1.1.4)Menceritakan

-Guru memerhati pergerakan -kad huruf


solat murid

PI 5.2-Mengetahui
huruf jawi
Tunjang ketrampilan

(PSE 1.1) Mengenali

249

-Membunyikan huruf lam


bersambung dengan
alif,wau,ya

Lakonan hadir ke

Sudut main peranan

212987244.doc

diri- Perkembangan
Sosioemosi

FIZIKAL DAN
PENJAGAAN
KESIHATAN

emosi sendiri.

pengalaman emosi yang


melibatkan perasaan
gembira,sedih,marah dan
takut.

(PSE 3.2 )
Menggunakan
kemahiran social
dalam interaksi.

(PSE 3.2.10) menepati


masa dan janji.

sekolah pada hari


pertama masuk ke
tahun satu.

Topeng

Latihan menepati
masa sewaktu masuk
kelas,rehat dan
menyiapkan tugas
yang diberi.

Jam loceng

(PFK 1.2) Melakukan (PFK 1.2.14) Menyurih

Perbincangan

kemahiran kordinasi

menggunakan templet atau

Latihan memakai tli

mata tangan dalam

objek.

pinggang

perkembangan
kemahiran motor
halus.
(PFK 2.3) Melakukan (PFK 2.3.10) Membawa
kemahiran koordinasi

objek dalam sudu sambil

mata dan tangan

berjalan.

dalam perkembangan
kemahiran motor

250

Bermain bola jarring.

212987244.doc

kasar.
(PFK 4.1)

(PFK 4.1.9) Menguruskan

Latihan mengurus tempat

Mengamalkan

persediaan tempat sebelium

sebelum makan.

pemakanan yang

dan selepas makan.

Melihat tunjuk cara

(KTI 1.3)

(KTI 1.3.7) Menghayati

Mencipta binaan.

Menunjukkan

benda yang dilihat, disentuh

apresiasi seni

dan didengar.

(KTI 2.4)

(KTI 2.4.11) Mengenali

Mengenal alat muzik dan

Menunjukkan

lagu dan muzik dari

mengenal elemen

apresiasi Muzik.

pelbagai budaya di

berkhasiat.
KREATIVITI

Malaysia.

Tunjang Sains dan

(KTI 3.1) Mengambil

(KTI 3.1.8) Mengenal dan

bahagian dalam

mengambil bahagian dalam

drama dan gerakan

tarian daripada budaya

kreatif.

Malaysia yang berlainan.

(S.T 5.1) Meneroka

(S.T 5.1.5) Memerhati dan

251

Lakonan.

Murid melakar bayang-

212987244.doc

Teknologi Awal Sains


dan Awal Matematik

Tunjang Kemanusiaan

fenomena alam yang merekod bayang-bayang


biasa dijumpai seperti objek pada waktu berbeza
cuaca, pelangi dan
dalam sehari.
bayang-bayang.

bayang rakan mereka


dengan menggunakan kapur
tulis pada waktu yang
berbeza.

(S.T 13.2) Memilih


dan mengaplikasikan
sumber ICT yang
sesuai.

Murid menggunakan
perisian melukis untuk
membuat gambar
menggunakan bentuk asas
dan warna.

(S.T 13.2.1) Menggunakan


perisian melukis (drawing
or painting software) untuk
membuat gambar
menggunakan bentuk asas
dan warna (basic shapes
and colour box).

KM 8.4 Menyambut KM 8.4.2 Menamakan


Hari Kemerdekaan
Bapa Kemerdekaan
KM 8.4.3 Menyatakan
tarikh Hari Kemerdekaan
KM 8.4.4 Melibatkan diri
dalam aktiviti sambutan
Hari Kemerdekaan

Bercerita tentang bapa


kemerdekaan
Menamakan
bapa
kemerdekaan
Menyebut dan menulis
nama
Bapa
Kemerdekaan
Menyatakan tarikh hari
kemerdekaan
Menyusun dan menulis
dengan betul tarikh hari
kemerdekaan
dengan
bimbingan guru
Membuat

252

persembahan

212987244.doc

dan mengambil bahagian


dalam aktiviti sambutan
Hari Kemerdekaan

RANCANGAN TAHUNAN KURIKULUM STANDARD PRASEKOLAH KEBANGSAAN

253

212987244.doc

MINGGU
: 42
TEMA
: PERSIAPAN TAHUN 1
SUBTEMA :MAJLIS GRADUASI
TUNJANG
STANDARD
KANDUNGAN
Tunjang Komunikasi
Bahasa Melayu (BM)

Tunjang Bahasa Inggeris

STANDARD
PEMBELAJARAN

CADANGAN AKTIVITI

(BM 1.1)Mendengar
dengan penuh
perhatian

(BM1.1.13)Mendengar dan -Menyanyi lagu.


memberi respons terhadap
perbualan,permintaan,cerita,
Lagu.

(BM 2.1)Berinteraksi
dengan mesra

(BM2.1.5)Menyatakan
permintaan dengan sopan

-Membaca
ayat.cth:Pinjamkan saya
pensel.
Cikgu,boleh saya ke bilik
air?

(BM3.7)Membaca
ayat tunggal yang
mudah

(BM3.7.2)Membaca ayat
tunggal yang mudah dengan
sebutan yang betul

-Membaca ayat penyata


seperti di atas.

(BM 4.2)Menguasai
kemahiran menulis

(BM 4.2.7)Menyalin ayat


dengan cara yang betul

-Menyalin ayat.

(BI 1.9)
Perform a variety of
language forms and
functions in a social
context

((BI 1.9.2)
Use simple sentences to
carry out a conversation

Guru menerangkan tentang


kenderaan air dengan
menggunakan cd interaktif .

(BI 1.9.3)
Use simple sentences to

Murid menamakan gambar


kenderaan air dan membuat

254

CADANGAN
BAHAN
-cd

-kad ayat

212987244.doc

convey messages

Tunjang Pendidikan
Islam

FIZIKAL DAN

bunyi kenderaan tersebut

(BI 2.2)
Acquire knowledge
of print and ethics in
reading

(BI 2.2.3)
Murid membaca big book
Recognize the basic features tentang jenis jenis kenderaan
of a book
air

(BI 3.5)
Develop interest in
reading

(BI 3.5.3)
Relate stories read to others
(BI 3.5.4)
Talk about illustrations in
printed material

Guru membantu murid


membaca ayat mudah dan
bercerita tentang ayat dan
gambar yang dibaca

(BI 4.2)
Writing skills

(BI 4.2.4)
Write simple words in neat
legible print
(BI 4.2.5)
Write simple phrases

Murid diminta menggunting


gambar di dalam buku dan
majalah dan membuat buku
skrap sambil menulis ayat
mudah

PI 2.3-Mendirikan
solat

PI 2.3.3-Menyatakan nama
dan waktu solat

PI 5.2-Mengetahui
huruf solat

PI 5.2.5Membunyikanhuruf jawi
yang bersambung dengan
huruf vokal.alif,wau,ya

-Memadankan kad
perkataan solat dengan
waktunya
-Membunyikan huruf mim
yang bersambung dengan
alif,wau,ya.

(PFK 1.2) Melakukan (PFK 1.2.13) Memakai tali

255

Latihan memakai tali

212987244.doc

PENJAGAAN
KESIHATAN

kemahiran kordinasi

pinggang dengan

mata tangan dalam

bimbingan.

pinggang

perkembangan
kemahiran motor
halus.
(PFK 2.3) Melakukan (PFK 2.3.10) Membawa

Membawa bola ketas dalam

kemahiran koordinasi

objek dalam sudu sambil

sudu secara berpasangan

mata dan tangan

berjalan.

dalam perkembangan
kemahiran motor
kasar.
(PFK 4.1)

(PFK 4.1.9) Menguruskan

Latihan menguruskan

Mengamalkan

persediaan tempat sebelum

tempat selepas makan.

pemakanan yang

dan selepas makan.

berkhasiat.
KREATIVITI

(KTI 1.3)

(KTI 1.3.6) Menunjukkan

Latihan mengemaskan

Menunjukkan

penghargaan terhadap

semula bahan yang di

apresiasi seni

keindahan persekitaran dan

gunakan.

alam semulajadi seperti


tidak mengotorkan alam

256

212987244.doc

sekitar.

Tunjang Sains dan


Teknologi Awal Sains
dan Awal Matematik

Tunjang Kemanusiaan

(KTI 2.4)

(KTI 2.4.10) Bercerita (talk

Perbincangan mengenai

Menunjukkan

about) tentang muzik yang

muzik yang diperdengarkan

apresiasi Muzik.

diperdengarkan.

(KTI 3.1) Mengambil

(KTI 3.1.8) Mengenal dan

bahagian dalam

mengambil bahagian dalam

drama dan gerakan

tarian daripada budaya

kreatif.

Malaysia yang berlainan.

(S.T 5.1) Meneroka


fenomena alam yang
biasa dijumpai seperti
cuaca, pelangi dan
bayang-bayang.

(S.T 5.1.6) Membandingkan


panjang bayang-bayang
setiap murid pada masa
yang sama.

Melakar bayang-bayang
rakan pada masa yang sama
dan membuat perbandingan
ukuran panjangnya.

(S.T 13.3)
Menggunakan ICT
untuk meningkatkan
pembelajaran.

(S.T 13.3.1) Menggunakan


CD dan VCD untuk
memperoleh pengetahuan
dan kemahiran.

Menonton VCD ilmiah


untuk memperoleh
pengetahuan dan kemahiran.

KM 8.5 Mengetahui KM 8.5.2 Bercerita tentang


Keistimewaan negara kebanggaan negara

257

Lakonan.

Guru
menunjukkan
gambar gambar yang
berkaitan
dengan
Malaysia

212987244.doc

KM 8.5.3 Bercerita tentang


mercu tanda negara

Bercerita tentang mercu


tanda negara seperti,
bangunan
KLCC,
parlimen

KM 8.5.4 Bercerita tentang


tempat bersejarah Malaysia

Menggunting
gambar
tempattempat
bersejarah yang terdapat
di Malaysia
Menonton
Cd
yang
berkaitan dengan tempattempat bersejarah yang
terdapat di Malaysia

258