Anda di halaman 1dari 4

LAMPIRAN E TRANSKRIPSI TEMUBUAL BERSAMA GURU SAINS (D) 1 2 3 Norsahlawati Hassan Norsahlawati Assalamualaikum Cikgu Foziah. Waalaikumussalam.

Terlebih dahulu terima kasih saya ucapkan kerana sudi meluangkan masa ditemubual. 4 5 Hassan Norsahlawati Terima kasih kembali. Baiklah kita teruskan sesi ini. Sebelum itu bolehkah saya tahu berapa lamakah cikgu bergelar warga pendidik? 6 7 8 9 Hassan Norsahlawati Hassan Norsahlawati 14 tahun. Berapa lama pula cikgu mengajar subjek sains di sekolah? 14 tahun. Sebagai guru sains apakah perkara pertama yang cikgu buat dalam merancang pengajaran sains di sekolah? 10 Hassan Saya mesti menentukan objektif pembelajaran berdasarkan sukatan pelajaran yang telah disediakan mengikut kelas. 11 Norsahlawati Apakah cara ataupun kaedah yang cikgu gunakan untuk memulakan sesi pengajaran? 12 Hassan Mesti ada set induksi yang sesuai untuk menarik minat murid sebelum memulakan isi pelajaran. 13 Norsahlawati Dalam sesi pembelajaran siapakah yang selalu mengemukakan soalan? 14 Hassan Guru

15

Norsahlawati

Adakah murid cikgu mengambil bahagian dalam sesi soaljawab?

16

Hassan

Ada

17

Norsahlawati

Pada pendapat cikgu,manakah yang lebih penting,sesi pengajaran yang cikgusampaikanatauhasilpembelajaran yang murid perolehi? Atau pada cikgu kedua-duanya sama penting?

18 19

Hassan Norsahlawati

Hasil pembelajaran. Adakah cikgu menyedikan pembelajaran secara koperatif (berkumpulan)? Ya,bergantung kepada tajuk pelajaran dan radas yang terdapat di sekolah.Jika aktiviti p&p sesuai dilakukan secara individu saya akan meminta murid secara individu.

20

Hassan

21

Norsahlawati

Adakah cikgu mengambil kira pengetahuan sedia ada murid dalam memulakan sesi pengajaran?

22 23

Hassan Norsahlawati

Ya. Adakah cikgu menerima pendapat anak murid cikgu tentang sesuatu konsep sains yang akan dipelajari?

24

Hassan

Ya,jika sesuai dan munasabah dengan sesuatu konsep sains yang dipelajari.

25

Norsahlawati

Adakah cikgu memberi peluang kepada murid cikgu mengemukakan pandangan tentang sesuatu konsep sains?.

26 27

Hassan Norsahlawati

Ya Adakah cikgu menyediakan aktiviti hand-on dan mind-on kepada murid?.

28 29

Hassan Norsahlawati

Ya Adakah cikgu menerapkan kemahiran saintifik dan kemahiran berfikir dalam merancang pengajaran?

30 31

Hassan Norsahlawati

Ya Adakah anak murid cikgu boleh mengaplikasikan idea yang telah dipelajari dalam kehidupan seharian?

32 33

Hassan Norsahlawati

Ya Bagaimanakah caranya cikgu menjalankan aktiviti eksperimen atau kajian?

34

Hassan

Untuk eksperimen saya akan membimbing murid mengikut langkah langkah eksperimen yang betul agar dapat menanam sikap dan amalan yang betul serta dapat hasil dapatan ekperimen yang betul dalam menjalankan eksperimen dan kajian.

35

Norsahlawati

Siapakah yang selalu menyediakan radas atau bahan dalam eksperimen atau kajian dalam pengajaran ?Cikgu atau murid atau kedua-duanya sekali?

36 37

Hassan Norsahlawati

Saya dan murid Kebanyakan aktiviti cikgu dalam pengajaran,adakah secara individu atau berkumpulan?

38 39

Hassan Norsahlawati

Berkumpulan dan individu Ada atau tidak ada murid cikgu mengemukakan sesuatu hipotesis (kesimpulan awal) dalam sesuatu eksperiman atau kajian yang dibuat?

40 41

Hassan Norsahlawati

Tiada Adakah cikgu memberikan soalan yang merangsang idea murid untuk mencari jawapan sendiri?

42 43

Hassan Norsahlawati

Ya Adakah cikgu menggalakkan anak murid cikgu mencari maklumat sendiri untuk mendapatkan jawapan ? Jelaskan bagaimana cara atau kaedah yang cikgu boleh gunakan.

44

Hassan

Ya,Selalunya saya akan memberi soalan yang berkaitan dengan isi pelajaran dan mencari maklumat yang berkaitan melalui internet atau buku di perpustakaan.

45

Norsahlawati

Adakah cikgu mengambil kira keperluan,kebolehan dan minat murid dalam merancang pengajaran?

46 47

Hassan Norsahlawati

Ya Siapakah yang selalu membuat refleksi atau rumusan apabila selesai satu sesi pembelajaran ?Adakah cikgu,murid atau kedua-duanya Jelaskan juga cara atau kaedah yang cikgu selalu gunakan?

48

Hassan

Saya dan murid.Selalunya saya akan mengemukakan soalan dan murid nyatakan rumusan pelajaran.

49

Norsahlawati

Adakah faktor persekitaran juga boleh mempengaruhi sejauh mana kanak-kanak mempelajari sains?

Boleh cikgu nyatakan contoh-contoh persekitaran tersebut. 50 Hassan Ya.Persekitaran yang terdedah kepada sains contohnya di rumah ada siaran tv yang berkaitan dengan sains ,manakala di sekolah guru sains banyak menunjukkan contoh contoh aktiviti dan penerangan serta program yang boleh diaplikasikan dalam kehidupan harian murid. 51 Norsahlawati Pada pandangan cikgu ,adakah personality seseorang guru turut mempengaruhi sejauh mana kanak-kanak mempelajari Sains? 52 53 Hassan Norsahlawati Ya. Baiklah kita sampai ke penghujung temubual ini.Soalan saya terakhir,apakah harapan cikgu tentang subjek sains pada masa akan datang? 54 Hassan Saya berharap subjek sains akan dapat dikuasai dan diminati oleh murid. 55 Norsahlawati Terima kasih cikgu atas kerjasama sepanjang menjayakan temubual ini. 56 Hassan Sama-sama