Anda di halaman 1dari 6

Lagu Negeri Kelantan

Lirik Wau Bulan :

Eh wa bule, eh wa bule eh wa bule taju tigo Eh wa eh wa, eh wa bule Wa bule taju tigo

Ini male, samo-samo Samo-samo bersuko-io Ini male, samo-samo Samo-samo bersuko-io

Jj

Lirik Anak Udang - Lagu Rakyat Terengganu

Ano uda udalah ud Sila ini lah ktika tika ini Ano uda musurlah turunlah Ano truna turunlah turun stana

Sama jua di anju donda sini Ano uda udalah uda Bdua serulah no uda Blukar semo Dkat situlah no uda Blukor semo

Ano uda udalah uda Walau aba stana Do no ba weh Uda ini ano udalah uda Mata brtima no brtima Donda maya

Undur etelah berjalan k belaka etek K dpan stapolah k blaka tiga tapo Ano uda udalah uda Itu saja pandua bdua sru

Sumber : http://www.liriklagumuzika.com/2009/08/lirik-lagu-anok-udang-lagurakyat.html#ixzz2f4RRktUc

PERBANDINGAN SEBUTAN BAHASA STANDARD DENGAN DIALEK NEGERI

Bahasa Melayu makan depan hutan malam suka jalan sampan muda kolam mempelam bulan jambatan rambutan ikan ketam buaya pensel lapan tanam tangan sukan

Dialek Kelantan make dp hut mal suko jal sap mudo kol pauh bul to mot ik kt boyo kal lap tan tang suk

Dialek Terengganu maka dpa huta mala suk jala sapa mud kola pela bula jambata mota ika kta boy kala lapa tana tanga suka

REFLEKSI Alhamdulillah syukur saya panjatkan kepada Allah swt kerana dengan izinNya saya berjaya menyempurnakan tugasan ini. Secara teknikal saya dapati bahawa tugasan ini tidaklah sesukar seperti mana tanggapan awal saya ketika mula-mula menerima tugasan ini. Seperti biasa akan ada cabaran dan rintangan dalam apa jua perkara. Ia termasuklah juga dalam usaha saya menyiapkan tugasa ini. Kekangan tugas di tempat kerja juga antara satu cabaran bagi saya. Walaubagaimanapun saya meletakkan cabaran itu sebagai kelemahan saya sendiri dalam menguruskan masa saya. Sepanjang saya berkerja untuk menyiapkan tugasan ini, saya telah mendapat pendedahan baru mengenai Bahasa Melayu. Saya mempelajari mengenai suprasegmental dan mendapat pendedahan mengenai jeda, tekanan, nada dan panjang-pendek. Suprasegmental adalah unsur yang menterjemahkan ayat dalam perbahasaan dan ia sebenarnya memberi pengaruh yang amat besar dalam perkembangan bahasa. Saya juga telah belajar satu lagi perkara baru iaitu fonetik dan simbolsimbolnya dimana simbol-simbol itu sebenarnya adalah petunjuk kepada cara menyebut sesuatu perkataan dengan bunyi yang betul. Analisis transkripsi lagu yang telah saya laksanakan dalam tugasan ini telah memberikan satu lagi pengetahuan kepada saya mengenai sistem bunyi berdasarkan simbol fonetik. Symbol ini adalah sebagai pembimbing kepada manusia tentang bagaimana cara menyebut sesuatu perkataan dengan bunyi yang betul seterusnya membawa maksud yang boleh difahami dan menyampaikan maklumat dengan berkesan.

Saya juga telah membuat analisis transkripsi dialek-dialek negeri Terengganu dan Kelantan. Symbol fonem yang digunakan akan membimbing pembaca untuk menyebut perkataan-perkataan tersebut dengan bunyi yang betul. Maklumat-maklumat berguna ini pasti akan membantu saya dalam menyampaikan pengajaran dan pembelajaran yang berkesan dalam kelas bahasa yang akan saya jalankan kelak. Saya akan teruskan perkongsian ini bersama pelajar dan sesiapa sahaja untuk memartabatkan lagi bahasa melayu.