Anda di halaman 1dari 16

Frasa nama boleh terbina daripada satu patah kata atau rentetan beberapa patah kata yang unsur

intinya ialah kata nama. Frasa nama yang terbentuk daripada rentetan kata mempunyai hubungan antara kata itu, iaitu inti + penerang dan inti + inti. Binaan frasa nama inti + penerang terbahagi kepada : a. inti + penerang nama b. inti + penerang bukan nama

Binaan inti + penerang nama

Inti + penerang nama keturunan

Inti + penerang nama jenis

Inti + penerang nama penyambut

bahasa Melayu

cawan plastik

pam air

kaum Kadazan

kasut kulit

pemandu teksi

Inti + penerang nama kegunaan


tembok pemisah

Inti + penerang kelamin


ayam jantan

Inti + penerang nama tempat


dasar laut

jentera penuai

kambing betina

warga desa

Inti + penerang nama arah


kerusi belakang pantai barat sudut kiri

Inti + penerang nama anggota badan


bulu dada sarung tangan tali leher

Inti + penerang tenaga penggerak


dapur minyak kincir angin

Inti + penerang nama perihal atau perkara


borang kemasukan kad jemputan

Inti + penerang nama milik


bumbung rumah rakyat tempatan

Inti + penerang nama khas


kerajaan Brunei Darussalam presiden Singapura litar Sepang

Inti + penerang nama panggilan atau gelaran


Lebai Mahat Si Luncai Hajah Ruqiah

Binaan Inti + penerang bukan nama

Inti + penerang penentu yang dapat dibahagikan kepada : 1) Inti + penerang penentu hadapan - dua kaki - enam jam 2) Inti + penerang penentu belakang - rumah itu - gadis ini

Inti + penerang kata kerja

Inti + penerang kata adjektif

alat tulis

bandar baru

buku ulang kaji


ruang legar

istana lama
tanah besar

Inti + penerang frasa sendi nama

Inti + penerang bilangan ordinal

anugerah kepada rakyat

adik keempat

kesetiaan kepada raja

isteri kedua

Binaan frasa nama inti + inti terbahagi kepada beberapa jenis.


a)

Inti + inti dengan maksud sama erti, misalnya: - ampun maaf - sampah sarap

b) Inti + inti dengan maksud lawan erti, contohnya: -hujung pangkal -teruna dara

Dalam binaan ayat, frasa nama dapat berfungsi sebagai subjek, predikat, objek , atau pelengkap. Contohnya: Tasik itu lebar (frasa nama Tasik itu berfungsi sebagai subjek)

Lelaki itu datuk kami (frasa nama datuk kami berfungsi sebagai predikat)