Anda di halaman 1dari 34
KPP 5052 (Applikasi Asas Psikologi Pendidikan) ”Pelajar-Pelajar Antisosial dan Tabiat Agresif” UNIVERSITI PENDIDIKAN SULTAN IDRIS APLIKASI

KPP 5052 (Applikasi Asas Psikologi Pendidikan) ”Pelajar-Pelajar Antisosial dan Tabiat Agresif”

UNIVERSITI PENDIDIKAN SULTAN IDRIS

APLIKASI PSIKOLOGI PENDIDIKAN (KPP 5022) TUGASAN:

PELAJAR-PELAJAR ANTISOSIAL DAN TABIAT AGRESIF:

PEMBANGUNAN DAN RAMALAN”

KUMPULAN D:

RABU (2.00 PTG – 4.00 PTG)

PROGRAM/SEMESTER:

PERDAGANGAN DAN PERNIAGAAN/1

DISEDIAKAN OLEH:

ZULIMAH BINTI MUKID NOOR FAIZALIZA BINTI MOKHTAR AMIR AZROS BIN ABDUL AZIZ

SU MOU JANG

L20092005565

L20092005564

L20092005563

L20092005562

DISEDIAKAN UNTUK:

KPP 5052 (Applikasi Asas Psikologi Pendidikan) ”Pelajar-Pelajar Antisosial dan Tabiat Agresif”

DR. SUPPIAH A/L NACHIAPPAN

1.0 PENGENALAN

Alam remaja merupakan satu tahap kritikal dalam kehidupan kerana ianya melibatkan tempoh peralihan daripada alam kanak-kanak kepada alam dewasa. Pada peringkat ini seseorang itu akan mula bertindakbalas kepada tuntutan emosi untuk mencari identiti dan penampilan tersendiri. Alam remaja diistilahkan sebagai ‘umur emosi’ (emotional age) kerana di peringkat mencari identiti, mereka sering berhadapan dengan konflik diri di mana wujud dua pertembungan iaitu antara sifat kanak-kanak dan keinginan serta kebimbangan untuk menempuhi alam dewasa. Tetapi kini, remaja telah terlalu jauh meninggalkan batas keperibadiannya serta melupakan nilai-nilai etika dan moral yang sepatutnya tersemai di dalam diri mereka.

Tingkah laku pelajar remaja berkait rapat dengan sikap pelajar remaja tersebut dan mempunyai norma dalam kehidupan manusia. Pada zaman kini, para remaja mula terdedah kepada alam luas di luar rumah, malah persekitaran tersebut sudah menjadi rumah kedua serta kebiasaan bagi mereka. Remaja telah mempelajari banyak perkara yang tidak semuanya datang daripada ibu bapa tetapi kebanyakan daripada persekitaran sosial mereka ketika mereka membesar. Pada tempoh-tempoh inilah para remaja mula mengubah tingkah laku, sikap, dan nilai, malahan seluruh cara hidup daripada alam kanak-kanak kepada kepada alam yang lebih matang dan dewasa. Norma tingkah laku dapat menjelaskan samada seseorang itu baik atau buruk. Tingkah laku baik ialah seperti tidak bercakap semasa makan, menghormati orang tua, dan sebagainya. Contoh tingkah laku buruk pula ialah seperti menghisap rokok, bergaduh sesama sendiri, berkelakuan tidak senonoh malah gejala seperti membuang bayi, lari dari rumah, dan perhubungan seks bebas turut juga dilakukan. Anak-anak, khasnya remaja pada abad ke-21 ini lebih terdedah dengan pelbagai bentuk pengaruh.

Dalam dunia yang disebut “borderless world” ini banyak menerima pengaruh positif mahu pun negatif. Anak-anak lebih mudah tertawan dengan program yang menghancurkan sahsiah berbanding program yang menghidupkan peribadinya. Pelajar yang sering melanggar disiplin atau salah laku ini dikenali pelajar devian. Masalah

KPP 5052 (Applikasi Asas Psikologi Pendidikan) ”Pelajar-Pelajar Antisosial dan Tabiat Agresif”

pelajar-pelajar antisosial dan tabiat agresif bukan sahaja berlaku di sekolah bandar dan di pinggiran bandar tetapi juga berlaku di sekolah luar bandar.

 • 2.0 FAKTOR-FAKTOR ANTISOSIAL DAN TABIAT AGRESIF

  • 2.1 FAKTOR INDIVIDU

Perlakuan pelajar yang agresif menimbulkan banyak masalah terutamanya kepada pihak sekolah dalam mewujudkan proses pengajaran dan pembelajaran yang lancar dan berkesan. Pelajar yang bertindak agresif di sekolah perlu ditangani dan dikawal dari peringkat awal lagi supaya masalah ini tidak berlarutan dan menjadi semakin parah seterusnya boleh mengakibatkan pelbagai masalah disiplin dan mencabar kewibawaan sistem pendidikan sekarang ini.

Seperti sedia maklum, indivdu adalah faktor penting yang membentuk tindakan dalam diri pelajar itu sendiri. Pelajar yang melakukan tindakan ini sebenarnya lebih berpihak kepada menjaga kepentingan dan kebajikan diri sendiri. Antara tindakan agresif pelajar yang sinonim dengan pelajar ialah buli, gengsterisme, vandalisme, ponteng sekolah dan dadah. Tindakan agresif seperti membuli pula banyak berlaku di kalangan pelajar sehingga telah membawa kepada kematian. Didapati pelajar yang melakukan kegiatan ini lebih bersifat melepaskan perasaan mungkin kerana dendam atau perasaan tidak puas hati dan seterusnya mendorong mereka melakukan tindakan yang agresif.

Teori Kekecewaan Agressif menyatakan bahawa tingkah laku devian agresif ialah salah satu tindak balas semula jadi terhadap kekecewaan yang dialami oleh manusia. Menurut Sigmund Freud melalui teori psikoanalisisnya, menyatakan bahawa setiap manusia secara semula jadinya menginginkan keseronokan dan cuba untuk mengelak sebarang kesakitan. Sekiranya keinginan untuk memperoleh keseronokan dan mengelak kesakitan terhalang maka seseorang itu menjadi agresif. Seseorang yang agresif mempunyai dorongan naluri dalaman yang berlainan dengan seseorang yang tidak agresif.

KPP 5052 (Applikasi Asas Psikologi Pendidikan) ”Pelajar-Pelajar Antisosial dan Tabiat Agresif”

Berdasarkan teori psikoanalisis, Kenneth dan Moyer (1961) telah mengemukakan hipotesis kekecewaan-agresif. Menurut teori kekecewaan-agresif, tingkah laku agresif adalah disebabkan oleh kekecewaan. Setiap individu mempunyai kecenderungan secara semula jadi atas faktor biologi akan menjadi agresif bila kecewa.

Perasaan kecewa yang dialami oleh pelajar merupakan satu faktor penyebab kepada perlakuan gangsterisme di sekolah. Tekanan yang dialami oleh pelajar untuk mencapai gred yang baik dalam peperiksaan dan tindakan disiplin yang keras membangkitkan perasaan kecewa dan seterusnya perlakuan gangsterisme berlaku di sekolah.

Teori Psikososial yang dikemukakan oleh Erik Erikson (1963) adalah mengenai perkembangan manusia yang lebih menjurus kepada perkembangan identiti. Beliau menegaskan bahawa perkembangan personaliti manusia berlaku secara berterusan sepanjang hayat. Menurut Erikson, pada setiap perkembangan individu terdapat dua komponen iaitu komponen yang bersifat positif dan komponen yang bersifat negatif. Perubahan daripada satu peringkat ke peringkat seterusnya dapat dilihat melalui krisis yang dialami oleh individu itu. Erikson telah mengenengahkan lapan peringkat perkembangan dan pembentukan manusia, iaitu bermula dari lahir hingga ke akhir hayat.

Melalui Teori Perkembangan Psikososial Erikson (1963), beliau menyatakan bahawa setiap individu melalui lapan peringkat perkembangan yang dinamakan peringkat psikososial. Setiap peringkat digambarkan oleh pelbagai krisis psikologikal yang mana perlu diselesaikan oleh individu sebelum ke peringkat yang seterusnya. Jika individu menangani krisis tertentu dalam keadaan yang tidak sesuai, maka individu tersebut akan mengalami kesukaran untuk menangani krisis tersebut pada masa akan datang.

KPP 5052 (Applikasi Asas Psikologi Pendidikan) ”Pelajar-Pelajar Antisosial dan Tabiat Agresif”

Menurut Erikson (1963), krisis identiti keremajaan iaitu pengertian identiti dengan kekeliruan peranan merupakan krisis yang penting dialami oleh individu tersebut. Menurut beliau, setiap tahap mempunyai krisis yang tersendiri. Sekiranya seseorang individu berjaya menangani krisis tersebut dengan baik, maka individu tersebut akan berupaya membentuk identiti diri dan personaliti yang berjaya. Sebaliknya, jika gagal menangani krisis tersebut, maka individu akan berhadapan dengan kecelaruan dan mengalami konflik identiti. Ibu bapa, rakan, guru dan orang-orang di sekeliling dengan remaja mempunyai pengaruh yang kuat dalam pembentukan identiti remaja. Remaja pada ketika ini berusaha untuk menyelesaikan krisis identiti mereka dengan menguji pelbagai peranan, nilai dan perhubungan. Perkembangan keremajaan menjadi sinonim dengan tugasan untuk membentuk pemilihan identiti kendiri yang unik. Jika remaja gagal dalam pembentukan identiti ini maka akan mewujudkan kekeliruan dan kekecewaan. Tanpa berupaya menilai yang mana baik atau buruk, remaja mula melakukan pelbagai tingkah laku devian seperti tingkah laku agresif, memukul, membuli, gangsterisme dan seumpamanya.

Kebanyakan ahli psikologi membahagikan dua jenis masalah yang dialami oleh remaja iaitu kecelaruan dalaman dan kecelaruan luaran. Kecelaruan dalaman ialah masalah-masalah remaja yang bersifat dalaman dan dimanifestasikan dalam bentuk gejala emosi dan kognitif seperti kemurungan atau dalam bentuk gangguan-gangguan psikosomatil. Kecelaruan luaran pula ialah masalah-masalah remaja yang bersifat luaran dan dimanifestasikan dalam bentuk masalah-masalah tingkah laku. Ianya seperti penyalahgunaan dadah dan alkohol serta ponteng sekolah.Terdapat beberapa penjelasan mengenai punca berlakunya tindakan agresif. Kekeliruan dan rasa tidak pasti dengan identiti diri menjadikan mereka sukar dalam kehidupan seharian kerana tidak tahu tentang matlamat hidup. Mereka tidak ada tujuan hidup dan tidak tahu ke mana hendak dituju. Remaja yang berada dalam keadaan begini akan lebih mudah terpengaruh dengan unsur luaran tanpa berfikir panjang. Mereka tidak risau akan akibat buruk yang boleh berlaku sekiranya terlibat dengan perkara yang tidak wajar.

KPP 5052 (Applikasi Asas Psikologi Pendidikan) ”Pelajar-Pelajar Antisosial dan Tabiat Agresif”

Oleh yang demikian, masalah yang dihadapi oleh remaja akan menyebabkan remaja berada dalam ketegangan dan kebimbangan, keadaan ini boleh membawa kepada berlakunya perlakuan mengasingkan diri, melanggar peraturan, kenakalan dan masalah tingkah laku yang lain. Remaja mempunyai sikap yang terlalu egoistik, menganggap diri mereka sebagai tumpuan seluruh dunia. Mereka mementingkan diri sendiri dan bersifat kebendaan di samping emosi yang sering kali berubah-ubah antara gembira dan sedih. Sesetengah golongan remaja menganggap mereka tidak boleh lagi diperbudak-budakkan kerana telah menjadi seorang yang mempunyai kematangan dari segi rohani, jasmani, intelek dan sosial. Kematangan tersebut menyebabkan mereka ingin mendapatkan kebebasan yang sebanyak mungkin dan seterusnya menunjukkan identiti yang tersendiri. Justeru mereka sentiasa ingin tahu dan ingin mencuba sesuatu. Konflik dalam diri inilah menyebabkan kehidupan golongan remaja penuh dengan kegelisahan dan cabaran. Masa remaja juga merupakan waktu remaja perlu berusaha mencari dan mendapatkan kebebasan sendiri. Usaha untuk kebebasan ini kerap kali menjadikan mereka berani mencabar dalam tindakan- tindakan kemasyarakatan.

Remaja adalah golongan yang mudah terpengaruh dan sentiasa melakukan sesuatu mengikut gaya masa kini dan memberontak jika keseronokan dan kebebasan mereka dihalang. Mereka sering berkhayal, ingin mencapai sesuatu yang di luar kemampuan mereka dan sering membuat permintaan yang tidak realistik. Memang wujud keadaan pelajar akur pada disiplin sekolah, mematuhi arahan guru dan berbudi bahasa di dalam kelas tetapi mengisytiharkan ‘kemerdekaan’ atau kebebasan apabila berada di luar sekolah. Mereka menganggap disiplin dan tingkah laku yang baik hanya di dalam pagar sekolah atau apabila mereka memakai pakaian sekolah. Kesimpulannya di sini, jelaslah bahawa faktor individu juga memainkan peranan penting dalam tindakan agresif dan tingkah laku antisosial khusunya di kalangan remaja.

KPP 5052 (Applikasi Asas Psikologi Pendidikan) ”Pelajar-Pelajar Antisosial dan Tabiat Agresif”

 • 2.2 FAKTOR KELUARGA

Keluarga adalah satu unit (kumpulan) yang terdiri daripada ahli-ahli yang mempunyai hubungan kekeluargaan. Freud (1953), pula merujuk keluarga sebagai kombinasi ibu dan bapa yang tinggal serumah atau pun lebih anak. Lebih jelas lagi, keluarga adalah satu unit sosial yang terdiri daripada ibu bapa dan anak. Perkembangan remaja amat dipengaruhi oleh persekitarannya. Persekitaran yang terdekat dan terpenting buat remaja ialah keluarga mereka. Faktor keluarga merupakan penyumbang tertinggi dalam peningkatan tingkah laku agresif dan antisosial. Kajian yang telah dijalankan pada tahun 1993, menunjukkan bahawa 81.03 peratus pelajar melakukan kesalahan kerana faktor kekeluargaan (Dewan Masyarakat, April, 1995).

Kebanyakan masalah yang dialami oleh remaja kini sebahagian besarnya berpunca dari institusi keluarga remaja itu sendiri. Jika dilihat kepincangan yang wujud dari institusi keluarga tersebut akan membawa kepada pelbagai kesan negatif terhadap remaja tersebut. Sebagai contoh, Jabatan Kebajikan Masyarakat Negeri Terengganu mendapati keruntuhan institusi keluarga adalah punca utama kepada peningkatan masalah moral di kalangan remaja bawah umur di negeri tersebut. Kegagalan keluarga dalam berinteraksi secara berkesan dengan anak- anak akan menyebabkan remaja mudah terpengaruh dengan tingkah laku antisosial. Kekurangan komunikasi yang berkesan dan kasih sayang dalam keluarga turut memainkan peranan dalam pembentukan personaliti remaja. Perkembangan personaliti negatif dan tingkah laku agresif adalah hasil daripada kegagalan dalam ikatan kekeluargaan. Kegagalan ibu bapa dalam mendisiplinkan anak-anak juga dilihat sebagai salah satu faktor berlakunya tingkah laku agresif. Latar belakang tingkah laku antisosial adalah kesan daripada kekurangan, ketidaksesuaian atau kawalan disiplin yang tidak konsisten semasa kanak-kanak. Kebanyakan tingkah laku antisosial remaja juga berpunca daripada kegagalan cara gaya keibubapaan dan pengurusan keluarga (Jacobvitz et al., 1996). Ibu bapa juga didapati banyak menyumbang kepada masalah tingkah laku

KPP 5052 (Applikasi Asas Psikologi Pendidikan) ”Pelajar-Pelajar Antisosial dan Tabiat Agresif”

anak-anak. Ia dapat dilihat apabila terdapat segelintir ibu bapa yang gagal menunjukkan tingkah laku yang baik di hadapan anak-anak mereka, di samping mengabaikan ajaran agama. Contohnya, anak-anak yang mempunyai ibu bapa yang mengambil alkohol dan mengalami kekecewaan didapati lebih bermasalah tingkah laku berbanding ibu bapa yang tidak mengambil alkohol dan sihat. Jika tingkah laku ibu bapa lebih banyak ke arah yang kurang baik dan negatif, maka anak-anak khususnya remaja juga akan terdidik dengan sifat-sifat yang negatif dan kurang baik. Ini akan memberi kesan yang negatif terhadap perkembangan personaliti remaja tersebut.

Terdapat juga tingkah laku agresif di kalangan remaja disebabkan oleh konflik dan tekanan psikologikal. Remaja yang terlibat dengan melakukan tingkah laku agresif ini juga mengalami konflik dalam keluarga mereka sendiri. Hal ini terjadi apabila mereka gagal melihat keluarga adalah satu persekitaran yang sihat dan boleh memberikan kebahagiaan serta rasa seronok kepada mereka. Kebanyakan mereka adalah lelaki, berlatar belakang keluarga yang berpendapatan rendah dan sebahagian besarnya datang dari keluarga yang ibu bapa bercerai serta berpecah belah. Selain daripada itu, konflik dalam keluarga juga boleh menjadi faktor penyebab ketidakstabilan emosi yang boleh membawa kepada tingkah laku agresif. Emosi yang tidak stabil seperti marah, geram, tertekan dan dendam akan mendorong pelajar untuk melepaskan geram dengan melakukan pelbagai tingkah laku agresif. Ini adalah bertujuan untuk melepaskan rasa tertekan mereka. Tingkah laku agresif juga turut sering dikaitkan dengan ketidakstabilan emosi remaja kesan dari layanan keluarga terhadap mereka. Golongan ibu bapa yang amat berkemungkinan untuk mendera emosi anak-anak mereka, iaitu terdiri daripada ibu bapa yang hidup dalam keadaan sosial dan menunjukkan hubungan serta pergaulan dengan orang lain yang tidak memuaskan dan ganas. Garbarino, et al. (1986) memberi lima kategori tingkah laku ibu bapa atau penjaga yang dikira sebagai mendera emosi anak-anak, iaitu penolakan, pengasingan, menakutkan, sikap tidak peduli dan merasuah fikiran.

KPP 5052 (Applikasi Asas Psikologi Pendidikan) ”Pelajar-Pelajar Antisosial dan Tabiat Agresif”

 • 2.2.1 Penolakan

Ini bermaksud tingkah laku ibu bapa atau penjaga yang sengaja enggan menolong anaknya ataupun enggan mengakui bahawa anak tersebut memerlukan pertolongan sehingga secara tidak langsung tidak mengakui kehadirannya. Tingkah laku lain yang menunjukkan ada penolakan anak termasuklah memanggil anak dengan kata-kata yang hina, kesat, melabelnya sebagai orang yang dikutuk dan dengan sengaja menjatuhkan air muka dan harga diri anak itu di khalayak ramai. Perkara ini sering dilakukan oleh ibu bapa atau penjaga apabila dalam keadaan marah. Tindakan ibu bapa atau penjaga yang tidak mahu mengaku dan menerima anak mereka sebagai anak juga merupakan salah satu bentuk penolakan. Ini jelas dilihat apabila anak mereka melakukan tindakan yang memalukan mereka atau keluarga, maka mereka tidak akan mengakui bahawa itu adalah anak mereka. Bagi mereka, tindakan anak mereka itu telah memalukan mereka dan menyebabkan masyarakat disekeliling memandang serong dan hina kepada mereka kerana tidak mendidik anak mereka dengan sempurna.

 • 2.2.2 Pengasingan

Ini melibatkan tindakan ibu bapa atau penjaga yang sengaja mengasingkan anak dengan menguncikan anak di dalam almari atau bilik dalam jangka masa yang panjang. Tindakan ibu bapa atau penjaga yang langsung tidak membenarkan anak mereka bergaul dan berinteraksi dengan rakan sebaya atau orang lain juga ditakrifkan sebagai pengasingan. Perkara ini sering berlaku dalam usaha ibu bapa mengawal pergerakan anak atau dalam usaha mendisiplin anak yang melampaui batas. Akibat takut anak mereka berkelakuan tidak senonoh atau negatif, secara tidak langsung, tindakan yang diambil oleh ibu bapa ini akan menyebabkan kesan yang lebih negatif terhadap anak-anak kerana remaja akan tertekan apabila dilayan sebegitu rupa.

KPP 5052 (Applikasi Asas Psikologi Pendidikan) ”Pelajar-Pelajar Antisosial dan Tabiat Agresif”

 • 2.2.3 Menakutkan

Ini bermaksud tindakan mengancam untuk mencedera, membunuh, mengabai dan meninggalkan anak sekiranya anak tidak mengikut kata atau tidak menunjukkan tingkah laku yang diharapkan. Tindakan ini termasuk ancaman oleh ibu bapa, penjaga atau orang lain untuk mendedahkan anak kepada keganasan yang akan dilakukan kepada orang yang disayangi oleh anak itu. Ini bertujuan supaya anak itu akan tinggal bersendirian apabila orang yang anak itu sayangi cedera atau mati atau dipisahkan dari mereka dengan sengaja. Tingkah laku menakutkan ini sering berlaku kepada anak- anak yang didera secara seksual dan juga kepada anak-anak yang mempunyai ibu bapa yang melalui proses penceraian.

 • 2.2.4 Sikap Tidak Peduli - Menolak Tindak Balas Emosi

Ini bermaksud tingkah laku ibu bapa atau penjaga yang dengan sengaja tidak mempedulikan usaha anak untuk mendapat belaian kasih sayang daripada mereka. Ibu bapa sebegini melayan anak mereka secara mekanikal sahaja. Mereka langsung tidak mempunyai perasaan terhadap anak. Mereka tidak memberikan kasih sayang dan jauh sekali mencium anak dan merapati anak. Cara mereka berkomunikasi dengan anak adalah dengan cara perbuatan melupakan atau dengan tidak melakukan apa-apa. Dalam erti kata lain, mereka tidak berminat untuk menjalinkan emosi dengan anak. Tingkah laku ini sering terjadi pada kanak-kanak yang dianaktirikan. Selain daripada itu, kesibukan ibu bapa juga menyebabkan situasi seperti ini berlaku. Akibatnya anak-anak mereka akan merasai seperti tidak disayangi oleh kedua ibu bapa dan kerana itulah mereka lebih gemar mencari keseronokan di luar rumah.

KPP 5052 (Applikasi Asas Psikologi Pendidikan) ”Pelajar-Pelajar Antisosial dan Tabiat Agresif”

 • 2.2.5 Merasuah Fikiran Dan Mengeksploitasi Anak

Ini menunjukkan tingkah laku ibu bapa atau penjaga yang menggalakkan, mengajar dan membiarkan anak melakukan kegiatan antisosial seperti melakukan maksiat dan jenayah. Juga ibu bapa yang menyimpan anak dalam rumah dengan niat menjadikannya sebagai hamba atau penjaga kepada anak-anak lain, walhal dia sepatutnya pergi ke sekolah. Terdapat juga ibu bapa yang menggalakkan anak terlibat dengan pornografi juga dianggap mengeksploitasi anak. Ibu bapa yang mempunyai tingkah laku buruk dan tidak bermoral, dan dicontohi oleh anak merupakan satu perbuatan merasuah fikiran anak, terutama sekali terhadap anak yang dipaksa melakukan perbuatan keji sedangkan anak- anak itu enggan mengikut jejak langkah ibu bapa mereka. Penjelasan di atas tidak termasuk aspek amalan dalam sebarang budaya yang mungkin menganggap salah satu tingkah laku yang tersenarai di atas sebagai satu amalan normal mereka.

Selain daripada 5 kategori yang dinyatakan di atas, terdapat juga ibu bapa yang mengamalkan gaya asuhan authoritarian. Gaya Asuhan authoritarian ini pula menjelaskan bahawa ibu bapa mempunyai sifat kawalan yang tinggi, tetapi kurang dalam tanggungjawab. Melalui gaya asuhan seperti ini, anak-anak yang dibentuk akan mempunyai ciri-ciri seperti berfikiran negatif, sering memberontak, pendendam, bimbang, cemas, khuatir, pendiam, pemalu, konsep kendiri rendah dan kurang motivasi untuk berdikari. Mereka akan bertindak bermusuhan sekiranya dikecewakan. Gaya keibubapaan ini menggambarkan ciri-ciri kesan negatif terhadap konsep kendiri anak kerana anak akan mempunyai kemahiran sosial yang lemah, menjadi individu yang terlalu agresif atau terlalu pasif serta mempunyai mood yang tidak menentu.

KPP 5052 (Applikasi Asas Psikologi Pendidikan) ”Pelajar-Pelajar Antisosial dan Tabiat Agresif”

Terdapat kajian mendapati bahawa anak-anak yang seringkali dihukum dan seringkali menyaksikan tingkah laku agresif dalam keluarga mempunyai risiko yang tinggi dan menghadapi kesukaran dalam penyesuaian kendiri. Ada remaja yang agresif berasal daripada keluarga di mana ibu bapa mereka menggunakan hukuman fizikal secara berlebihan untuk menegakkan disiplin kepada anak-anak. Selain daripada itu, terdapat remaja yang diberi kasih sayang terlalu keras atau tidak ambil peduli, autokratik, pasif serta diskriminasi oleh ibu bapa. Ini akan menyebabkan terhasilnya anak-anak remaja yang bermasalah, memberontak dan menuju tingkah laku yang terpesong dan menyeleweng.

Selain itu, gaya asuhan permisif pula adalah merujuk kepada ibu bapa mesra dan bertanggungjawab, tetapi lemah dalam kawalan dan akan mengakibatkan anak-anak terlalu bergantung, mempunyai permintaan yang tinggi dan impulsif. Ibu bapa yang mengamalkan gaya asuhan permisif juga tidak mengambil berat terhadap anak-anak dan ini akan melahirkan sikap kecewa di kalangan anak-anak. Mereka merasakan ibu bapa lebih mementingkan hal peripadi ibu bapa berbanding urusan menguruskan anak-anak. Cara pembesaran ini dicirikan oleh corak komunikasi yang terbuka dan ibu bapa kurang menekankan tingkah laku yang baik pada anak-anak.

Seperti sedia maklum, kanak-kanak yang dibesarkan oleh ibu bapa yang permisif kebiasaannya cenderung bersifat tidak dapat mengawal diri, impulsif, kurang berdikari dan kurang menjelajah. Anak-anak mereka sentiasa tidak berminat dalam segala aktiviti, bertingkah laku menolak dan selalu merasa kekurangan dari semua aspek kefungsian psikologi. Antaranya, peranan dan gaya asuhan yang kurang dan tidak sesuai oleh ibu bapa adalah punca fenomena ini berlaku.

KPP 5052 (Applikasi Asas Psikologi Pendidikan) ”Pelajar-Pelajar Antisosial dan Tabiat Agresif”

Remaja yang agresif berasal daripada keluarga yang mengamalkan corak disiplin yang terlalu ketat. Ibu bapa dari keluarga sebegini sering menggunakan hukuman fizikal secara berlebihan sebagai cara untuk mendisiplinkan anak-anak. Di samping itu corak gaya asuhan yang terlalu longgar juga turut dikatakan menjadi faktor remaja bertingkah laku agresif. Keluarga sebegini biasanya tidak mengambil peduli tentang apa yang dilakukan oleh anak-anak mereka dan membiarkan sahaja anak-anak bertindak sesuka hati tanpa sebarang sekatan serta kawalan.

Remaja akan mudah terpengaruh dan suka mengabaikan pelajaran jika tidak dikawal atau kurang perhatian. Akhirnya ini akan menghasilkan remaja yang tidak produktif seperti melepak, mencuri, ponteng sekolah dan terlibat dengan pelbagai gejala sosial. Mengikut Hoffman (1996), keluarga telah membentuk personaliti seseorang sejak kecil dan terus memberikan pengaruh yang amat besar kepada tingkah laku, sikap dan pemikiran seseorang dalam alam dewasa. Hubungan kekeluargaan yang longgar, keluarga berpecah dan kurang perhatian daripada keluarga atau ibu bapa akan menyebabkan kesan yang negatif wujud di dalam diri anak-anak itu sendiri. Sebahagian remaja juga sangat suka menafikan bahawa mereka ada masalah, suka mengelak diri dari mengambil tanggungjawab di atas tindakan mereka dan seterusnya suka menyalahkan orang lain apabila mereka mendapat kesusahan. Rumusannya, jelaslah bahawa saiz keluarga, bilangan anak dan status keluarga mempengaruhi tingkah laku antisosial dan tindakan agresif oleh remaja pada masa kini.

KPP 5052 (Applikasi Asas Psikologi Pendidikan) ”Pelajar-Pelajar Antisosial dan Tabiat Agresif”

 • 2.3 FAKTOR RISIKO RAKAN SEBAYA

Rakan sebaya ialah mereka yang sama umur kronologi atau hampir sama umur dengan seseorang individu. Kegagalan untuk mengaplikasikan konsep kendiri dan personaliti terhadap remaja dalam proses pengajaran dan pembelajaran terjadi kerana remaja itu sendiri lebih mudah terpengaruh kepada persekitaran seperti pengaruh rakan sebaya sekiranya tiada pengawasan dan perhatian daripada guru khususnya daripada ibu bapa. Sebagaimana yang diketahui, remaja lebih gemar menghabiskan masa lapang mereka bersama rakan- rakan termasuklah dalam waktu persekolahan. Pada waktu ini, remaja sedang mencari-cari identiti sebenar mereka. Mereka lebih gemar meniru yang dilihat perwatakan yang dilihat oleh mereka seharian seperti watak dalam filem kesukaan mereka, majalah dan rakan sebaya mereka sendiri. Masalah untuk mengaplikasikan konsep kendiri dan personaliti dalam proses pengajaran dan pembelajaran juga terganggu kerana mereka yakin remaja lebih suka meniru gaya dan penampilan artis-artis pada masa sekarang.

Dalam kawasan sekolah, pelajar-pelajar juga dipengaruhi oleh rakan sebaya mereka. Sebagaimana yang diketahui, pengaruh rakan sebaya merupakan sumber yang paling kuat dalam mengubah nilai dan sikap seseorang apabila pengaruh keluarga berkurangan pada peringkat lewat kanak-kanak. Kanak-kanak atau remaja yang berasal dari keluarga yang bermasalah mudah dipengaruhi oleh rakan sebaya yang mungkin senasib dengannya dan membentuk kumpulan tersendiri. Kumpulan ini mudah terpengaruh dengan anasir-anasir jahat. Mereka akan membuat sesuatu yang di luar jangkaan untuk menarik perhatian orang lain. Pengaruh rakan biasanya lebih menjurus kepada remaja yang terabai daripada penjagaan, perlindungan dan perhatian keluarga adalah yang berisiko tinggi untuk dipengaruhi rakan sebaya. Lebih memburukkan lagi keadaan, apabila rakan sebaya bermasalah atau rakan yang terlibat dengan kes juvana. Contohnya zaman kini, sebahagian daripada penagih dadah adalah hampir separuh daripada jumlah tersebut melibatkan remaja.

KPP 5052 (Applikasi Asas Psikologi Pendidikan) ”Pelajar-Pelajar Antisosial dan Tabiat Agresif”

 • 2.4 FAKTOR RISIKO HUBUNGAN DENGAN SEKOLAH

Sekolah merupakan sebuah organisasi, di mana merupakan terhimpunnya satu kerjasama untuk mencapai satu tujuan dan matlamat yang sama. Unsur-unsur yang dimaksudkan adalah pengetua, guru-guru, staf dan pelajar. Tanpa ada kombinasi unsur- unsur ini, maka satu matlamat yang ingin dicapai takkan diperolehi. Keberhasilan suatu sekolah pada hakikatnya terletak pada keefisyenan dan keaktifan penampilan seorang pengetua, guru-guru, pentadbiran dan pelajar. Sekolah sebagai lembaga pendidikan bertugas menyelenggarakan proses pendidikan dan proses belajar mengajar dalam usaha untuk mencerdaskan kehidupan anak bangsa. Sekolah juga merupakan tempat yang paling berpengaruh dalam merubah sifat manusia. Hal ini kerana pelajar banyak menghabiskan waktunya di sekolah. Pada peringkat awal, pelajar mudah terpengaruh dengan apa yang dialami di sekolah kerana pemikirannya masih dalam rangka mencari sesuatu yang dia sendiri belum tahu untuk menentukan apa sebenarnya yang sedang di cari atau apa yang dia inginkan.

Selain itu sekolah juga merupakan sebuah komuniti yang menjadi sebahagian daripada masyarakat yang lebih luas. Sebagai sebuah institusi sosial, sekolah mempunyai ciri-ciri tersendiri yang sesuai dengan ciri-ciri organisasi moden. Sebagai organisasi formal, sekolah mempunyai struktur kepimpinannya yang tersendiri. Pengetua atau Guru Besar bertanggungjawab memimpin guru-guru,kakitangan am dan pelajar. Guru-guru juga berperanan sebagai pemimpin dalam konteks masing-masing. Peringkat paling asas ialah kepimpinan guru dalam bilik darjah. Selain itu, guru juga berperanan sebagai pemimpin aktiviti-aktivitiak akademik serta kokurikulum seperti persatuan, sukan, kelab dan sebagainya. Tidak dapat dinafikan bahawa peranan guru semakin hari semakin mencabar. Kini, guru tersepit dalam menghadapi kerenah pelajar bermasalah yang datang daripada pelbagai latar belakang dan corak pendidikan ibu bapa. Pelajar menghabiskan banyak masa di sekolah, maka wajarlah dilihat juga pengaruh sekolah ke atas pembelajaran remaja. Sekolah yang bagus dapat mendorong pelajar untuk terus maju dalam pelajaran.

KPP 5052 (Applikasi Asas Psikologi Pendidikan) ”Pelajar-Pelajar Antisosial dan Tabiat Agresif”

Sekolah yang bagus juga mempunyai ciri-ciri seperti mengekalkan suasana yang teratur dan tidak terlalu menekan pelajar, mempunyai pengetua yang aktif dan bertenaga serta mempunyai guru yang berkuasa dalam membuat keputusan penting di sekolah. Pengetua sekolah merupakan seseorang yang diberi tugas untuk memimpin sekolah, bertanggung jawab atas tercapainya tujuan sekolah. Pengetua diharapkan menjadi pemimpin dan fasilitator di sekolah. Oleh sebab itu, kualiti kepemimpinan pengetua adalah signifikan bagi keberhasilan sekolah baik secara kualitatif mahupun kuantitatif yang diukur dalam rangka membantu tercapainya tujuan sekolah. Penampilan kepemimpinan pengetua ditentukan oleh faktor kewibawaan, sifat dan keterampilan, pengalaman, latihan dan pengetahuan yang professional, perilaku mahupun fleksibaliti pemimpin. Sebagai pemimpin pendidikan, ia bertanggungjawab dalam menciptakan suatu situasi belajar mengajar yang kondusif sehingga guru-guru dapat melaksanakan pembelajaran dengan baik dan pelajar dapat belajar dengan tenang. Di samping itu pengetua dituntut untuk dapat bekerjasama dengan orang bawahannya. Kepimpinan pengetua yang terlalu berorientasikan pada tugas meningkatkan prasarana dan kurang memperhatikan guru dalam melakukan tindakan, akan menyebabkan guru sering melalaikan tugas sebagai pengajar dan pembentuk nilai moral. Selain itu, ciri guru-guru di sekolah juga memainkan peranan. Pembelajaran remaja boleh meningkat jika mempunyai guru-guru yang meletakkan matlamat yang tinggi tetapi masih boleh dicapai oleh pelajar, memantau prestasi pelajar dan lebih menekankan aktiviti akademik berbanding aktiviti kokurikulum. Sering kedengaran rintihan ibu bapa yang tidak lagi boleh membentuk dan mendidik anak-anak mereka, lalu merayu dan meminta guru untuk membetulkannya. Pelajar inilah yang sukar ditangani kerana mereka juga turut tidak mendengar nasihat dan teguran guru. Dalam pada itu, kes- kes guru diserang oleh ibu bapa atau ahli keluarga pelajar sudah cukup mengajar guru untuk tidak bertindak menyelesaikan pelajar yang bermasalah. Namun, kemuliaan jiwa guru jelas terbayang apabila mereka tetap meneruskan usaha melalui pelbagai cara dan pendekatan guru berdasarkan pengalaman dan pengatahuan mereka untuk membentuk sahsiah pelajar supaya menjadi insan yang bermoral tinggi walaupun menyedari kesan negatif yang mungkin menimpa diri.

KPP 5052 (Applikasi Asas Psikologi Pendidikan) ”Pelajar-Pelajar Antisosial dan Tabiat Agresif”

Seseorang guru seharusnya menjadi contoh kepada pelajarnya, contoh di sini lebih memberatkan tentang perwatakan dan nilai-nilai murni. Pelajar menganggap guru sebagai idola mereka. Apabila guru memberikan contoh yang kurang baik maka pelajar tidak boleh dipersalahkan apabila mereka mewarisi ciri-ciri seseorang yang devian atau delinkuen. Sebagai seorang guru yang tidak mempunyai nilai murni adalah tidak munasabah apabila pelajar disabitkan dengan kesalahan yang guru itu sendiri tidak mengamalkannya. Contoh yang paling ketara dalam dunia hari ini ialah merokok. Adalah tidak wajar bagi seseorang guru disiplin mengenakan sekatan kepada pelajar yang merokok, sedangkan guru itu sendiri dilihat merokok di kantin sekolah dan sebagainya.

Faktor lain yang tidak kurang pentingnya adalah sikap guru yang tidak menghormati pelajar. Terdapat pepatah Inggeris yang mengatakan “give respect and take respect”. Hormat menghormati merupakan salah satu nilai murni yang perlu diamalkan oleh setiap individu tanpa mengira had umur, darjat, keturunan dan agama. Apabila kita menghormati seseorang, maka sudah tentu kita akan dihormati. Ini merupakan proses interaksi sosial yang biasa dalam sesebuah masyarakat. Andainya terdapat guru yang tidak menghormati pelajarnya sebagai seorang pelajar yang mempunyai hak tersendiri, maka pelajar tersebut akan bertindak balas untuk memenuhi kehendak nalurinya membalas dendam dan ini akan ditafsirkan sebagai tingkah laku devien dan delinkuen. Sebagai contoh, apabila pelajar A lewat tiba ke sekolah kerana mempunyai masalah dalam perjalanan ke sekolah, tidak diberi peluang langsung untuk membela diri dan memberi penjelasan, sebaliknya terus didenda oleh guru. Ini akan meninggalkan kesan yang mendalam dalam jiwa pelajar A, ketika dia memerlukan seseorang guru untuk mendengar penjelasan, sebaliknya terus didenda oleh guru. Ia akan meninggalkan bibit-bibit hitam dan menyimpan rasa dendam terhadap guru tersebut. Hal ini akan berlarutan dan apabila dalam situasi lain pelajar A tidak menghormati guru berkenaan ianya akan dikategorikan sebagai tingkah laku devian dan delinkuen.

KPP 5052 (Applikasi Asas Psikologi Pendidikan) ”Pelajar-Pelajar Antisosial dan Tabiat Agresif”

 • 3.0 LANGKAH PENYELESAIAN ANTISOSIAL DAN TABIAT AGRESIF

 • 3.1 PERANAN KELUARGA

Pengukuhan institusi kekeluargaan amat dipentingkan. Bekas Perdana Menteri, Tun Abdullah Ahmad Badawi sering menegaskan agar ibu bapa mengambil iktibar dari kemelut dan krisis yang berlaku khususnya di negara-negara maju dengan terus membina kekuatan dalam diri dan belajar untuk menghadapi realiti kehidupan dengan lebih kritis dan arif berasaskan pegangan agama, nilai-nilai dan budaya yang utuh. Keluarga merupakan institusi sosial yang paling penting dalam pembentukan tingkah laku kanak- kanak. Ibu bapa sebagai peneraju keluarga merupakan orang yang terpenting dalam sesebuah sistem keluarga. Mereka memainkan peranan utama dalam mencorak masa depan anak-anak, khususnya anak remaja.

Oleh yang demikian, penekanan terhadap cara gaya asuhan amat penting sekali. Gaya asuhan ibu bapa merupakan satu elemen yang paling penting dalam usaha membentuk perwatakan pelajar yang positif. Cara bagaimana ibu bapa perlu memainkan peranan dalam membentuk dan mendidik remaja terletak di tangan mereka sendiri. Hubungan dan ikatan mesra antara ibu bapa dan anak-anak remaja adalah penting dalam pembentukan sahsiah dan moral serta tingkah laku remaja. Ibu bapa juga perlu memberikan kasih sayang, perhatian dan keperluan yang secukupnya terhadap anak mereka, agar mereka merasakan disayangi dan dihargai. Selain itu, aspek asuhan dan didikan disiplin turut perlu diberikan penekanan yang sewajarnya dalam hal-hal pengsosialisasian remaja agar mereka menjadi individu yang berfikiran positif. Kajian- kajian yang telah dilakukan menunjukkan bahawa persekitaran keluarga memainkan peranan yang penting dalam proses pengsosialisasian remaja iaitu sikap, nilai dan sistem kepercayaan akan diterapkan ke dalam minda remaja.

KPP 5052 (Applikasi Asas Psikologi Pendidikan) ”Pelajar-Pelajar Antisosial dan Tabiat Agresif”

Di samping itu, persekitaran keluarga juga menjadi medan kepada proses perkembangan emosi, kognitif dan sosial setiap ahli di dalamnya. Kajian oleh Sham Sani Salleh (1994) menyatakan bahawa tingkah laku agresif dan antisosial turut dikaitkan dengan tingkah laku dan struktur keluarga itu sendiri. Secara logiknya keluarga telah membentuk personaliti seseorang sejak kecil dan terus memberikan pengaruh yang amat besar kepada tingkah laku, sikap dan pemikiran seseorang dalam alam dewasa. Di samping itu, setiap keluarga juga mengamalkan corak gaya asuhan dan pemantauan tersendiri yang berbeza terhadap ahlinya dan dengan ini akan memberi impak terhadap sahsiah dan moral para remaja dan pelajar berkenaan. Kajian ini juga turut meninjau sejauh manakah corak gaya asuhan tertentu mempengaruhi pelajar remaja bertingkah laku agresif.

Terdapat banyak hasil kajian yang boleh membantu ibu bapa untuk mengenal pasti tindak-tanduk anak mereka. Mereka juga dapat melihat personaliti dan tingkah laku anak mereka sama ada bertingkah laku positif atau negatif. Ini dapat dilakukan dengan pemerhatian sama ada di dalam mahu pun di luar sekolah. Hasil kajian ini diharapkan dapat membantu ibu bapa menerapkan nilai-nilai murni dan kesedaran bagi menjauhi tingkah laku agresif di kalangan anak-anak mereka agar menjadi individu yang bersikap positif demi kesejahteraan masa depan mereka. Menurut Kamus Dewan (2003), gaya asuhan didefinisikan sebagai tindakan mendidik, peliharaan, penjagaan, tunjuk ajar dan bimbingan. Gaya asuhan juga dapat didefinisikan sebagai sikap yang ada pada ibu bapa berkaitan dengan membesarkan anak, seperti yang digambarkan melalui interaksi mereka dengan anak mereka. Ini bermaksud tingkah laku ibu bapa atau orang dewasa yang menjadi contoh kepada anak-anak. Secara umumnya istilah corak asuhan memberi maksud mendidik, menjaga dan mengawal anak-anak.

KPP 5052 (Applikasi Asas Psikologi Pendidikan) ”Pelajar-Pelajar Antisosial dan Tabiat Agresif”

Selain daripada itu, pendekatan keibubapaan dalam mengawal dan menyokong disatukan dan membentuk tiga gaya asuhan iaitu autoritarian, autoritatif dan permisif. Dalam konteks ini gaya asuhan bermaksud tanggungjawab mendidik dan mengawal melalui interaksi yang dilakukan oleh seseorang ibu bapa terhadap anak-anak berdasarkan corak gaya asuhan yang tertentu. Cara pembesaran yang bersifat autoritatif adalah ibu bapa yang mengenakan peraturan ataupun had-had batasan tingkah laku tertentu tetapi membenarkan komunikasi yang bersifat terbuka. Anak-anak diberi kebebasan membuat keputusan sendiri dalam perkara-perkara tertentu.

Ibu bapa, sebagai pengurus dan pentadbir dalam sesebuah keluarga merupakan model utama yang diikuti oleh anak-anak. Apa sahaja tingkah laku yang dilakukan oleh ibu bapa di hadapan anak-anak baik dari segi verbal mahu pun perbuatan akan diperhatikan oleh anak-anak dan tidak mustahil anak-anak akan terikut-ikut dengan tingkah laku tersebut. Sekiranya tingkah laku tersebut baik dan positif, maka anak-anak akan turut menjadi sedemikian. Dalam Islam, ibu bapa bertanggungjawab untuk mendidik anak-anak untuk menjadi ahli masyarakat yang berguna kepada keluarga, agama dan bangsa. Sama ada ibu bapa itu senang atau susah, sama ada keluarga itu ada ibu dan bapa atau hanya ada ibu atau bapa sahaja, penjaga tidak terkecuali dari tugas ini. Cuma mungkin dalam keadaan kemiskinan dan keluarga induk, masa untuk mendekati dan mendidik anak dengan nilai-nilai yang murni dan mulia agak terbatas. Namun jika kajian menunjukkan mendidik anak-anak dengan nilai-nilai mulia ini amat penting untuk menjauhkan anak dari jenayah maka pastinya usaha untuk mencari masa dan mendidik anak-anak dengan apa yang mereka perlu tahu bukanlah sesuatu yang sia-sia.

Di samping itu, ibu bapa memainkan peranan penting di dalam membentuk kehidupan anak-anak dengan pendidikan formal moral dan agama yang sempurna bagi mengelakkan anak bertindak secara agresif. Ibu bapa seharusnya membekalkan didikan agama dan moral yang sempurna kepada anak-anak. Di samping itu, ibu bapa harus menunjukkan contoh yang baik kepada anak-anak. Anak-anak memerlukan perhatian yang lebih dari ibu bapa terutama bagi pelajar peringkat remaja kerana mereka mudah terjerumus ke jalan yang salah disebabkan oleh pelbagai faktor.

KPP 5052 (Applikasi Asas Psikologi Pendidikan) ”Pelajar-Pelajar Antisosial dan Tabiat Agresif”

 • 3.2 PERANAN SEKOLAH DAN GURU Menurut kajian Bandura dalam Teori Pembelajaran Sosial atau Teori Modeling, seseorang dapat mempelajari sesuatu tingkah laku yang ingin ditirunya dengan memberikan sepenuh perhatian kepada tngkah laku model. Contohnya, pelajar suka meniru tingkat laku guru yang lebih tua daripadanya sebab dalam fikirannya dia berasa tingkah laku guru itu mengikut piawai atau diterima masyarakat. Sekolah merupakan tapak asas bagi memperkembang tingkah laku positif remaja. Pelajar menghabiskan banyak masa di sekolah, maka wajarlah sekolah dan guru memainkan peranan yang penting dalam menangani masalah tingkah laku remaja. Sekolah yang bagus dapat mendorong pelajar untuk terus maju dalam pelajaran. Sekolah yang bagus dapat juga mempunyai ciri-ciri seperti mengekalkan suasana yang teratur dan tidak terlalu menekan pelajar, mempunyai pengetua yang aktif dan bertenaga serta mempunyai guru yang berkuasa dalam membuat keputusan penting dalam sekolah. Guru-guru di sekolah memainkan peranan yang penting dalam menangani masalah tingkah laku remaja dengan memantau aktiviti akademik prestasi pelajar dan aktiviti kokurikulum pelajar. Sekolah haruslah memastikan semua guru mestilah mempunyai pengetahuan tentang selok belok dan punca penyebab berlakunya masalah antisosial. Pendidikan pencegahan melalui KBSR dan KBSM harus dilaksanakan, serta melaksanakan program pendidikan pencegahan gejala sosial di Tadika/Pra sekolah. Selain itu, sekolah haruslah memastikan semua guru mempunyai kemahiran untuk mengendalikan pelajar-pelajar yang bermasalah. Antara program-program yang boleh dilaksanakan adalah seperti; program intelek asuhan rohani (pintar), kem pintar, latihan tenaga pengajar, program untuk PIBG/guru, program sekolah anak didik kami, ujian saringan air kencing, seminar, ceramah, pameran, tayangan video, program kampus sejahtera dan menubuhkan skuad anti masalah sosial di Institusi Pengajian Tinggi.

KPP 5052 (Applikasi Asas Psikologi Pendidikan) ”Pelajar-Pelajar Antisosial dan Tabiat Agresif”

Sekolah perlulah menyediakan persekitaran bilik darjah yang selesa dan tidak membosankan supaya pelajar akan menyukai bilik darjah. Ini adalah penting kerana dapat melahirkan minat pelajar untuk belajar dan menjauhkan mereka daripada aktiviti yang tidak sihat. Strategi menangani masalah tingkah laku agak berbeza dengan strategi pembelajaran berkesan kerana strategi penyelesaian tingkah laku bukan sahaja melibatkan pencapaian tetapi juga melibatkan kemahiran emosi, sosial dan perlakuan fizikal. Antara strategi yang perlu dimainkan oleh sekolah dan guru adalah :

 • 3.2.1 Memberikan Peneguhan Kepada Pelajar

Dalam menangani masalah tingkah laku antisosial, guru haruslah memberi peneguhan kepada pelajar. Peneguhan positif diberikan kepada perkembangan tingkah laku yang positif manakala peneguhan negatif diberikan kepada tingkah laku yang tidak diingini. Tingkah laku antisosial haruslah diberi teguhan negatif oleh guru supaya pelajar dapat tahu bahawa apa yang mereka buat itu adalah tidak betul dan salah. Ini adalah penting kerana dapat menghalang pelajar daripada terus salah dengan lebih mendalam dan menjadi lebih buruk tingkah laku antisosial. Peneguhan negatif dapat membetulkan tingkah laku negatif pelajar dan membawa mereka kembali ke keadaan tingkah laku yang betul. Peneguhan positif haruslah diberikan kepada pelajar yang tingkah laku positif. Ini adalah penting supaya pelajar dapat tahu bahawa tingkah laku positif mereka mendapat perhatian atau pujian daripada orang lain.

KPP 5052 (Applikasi Asas Psikologi Pendidikan) ”Pelajar-Pelajar Antisosial dan Tabiat Agresif”

 • 3.2.2 Mempelbagaikan Strategi Pengajaran

Strategi yang berkesan sangat diperlukan dalam pengajaran dan pembelajaran. Secara umumnya, strategi pengajaran dibahagikan kepada tiga jenis, iaitu strategi pemusatan kepada guru, remaja atau pada bahan. Pemilihan strategi pengajaran oleh guru bergantung pada situasi remaja. Pemusatan strategi yang diplih adalah tidak tetap kerana boleh berubah-ubah mengikut keadaan semasa remaja. Guru akan menentukan strategi pengajaran mengikuti keadaan yang sesuai. Selain daripada itu, guru haruslah menggunakan Teknologi Maklumat dan Komunikasi (ICT) dalam kaedah pengajaran untuk menarik minat pelajar untuk belajar dan menjauhi pelajar daripada aktiviti yang antisosial. Ini kerana terdapat banyak kebaikan dan kepentingan penggunaan ICT dalam pengajaran dan pembelajaran. Ini kerana penggunaan Teknologi Maklumat dan Komunikasi (ICT) dalam pengajaran dapat menarik perhatian pelajar untuk belajar dan pelajar tidak akan berasa bosan dan mengantuk dalam kelas.

Guru perlulah juga diberikan kemahiran yang mencukupi untuk menggunakan peralatan ICT secara cekap dan efektif. Keupayaan seseorang guru untuk menggabungkan ICT dalam pengajaran bukan berlaku secara automatik. Oleh itu, adalah penting bagi guru untuk membuat persediaan awal yang mencukupi agar dapat memenuhi tuntutan dan jangkaan masyarakat untuk menggabungkan ICT dalam pengajaran. Dengan mempelbagaikan strategi pengajaran oleh guru, maka ia dapatlah menarik minat pelajar untuk belajar dan menjauhi pelajar daripada melibatkan diri dalam aktiviti yang tidak baik dan antisosial.

KPP 5052 (Applikasi Asas Psikologi Pendidikan) ”Pelajar-Pelajar Antisosial dan Tabiat Agresif”

 • 3.2.3 Merancang Kepelbagaian Penyampaian

Kepelbagaian penyampaian bermakna guru menggunakan segala kebolehan dan bakat sebagai guru semasa berhadapan dengan remaja. Guru perlulah menggunakan semua pancainderanya seperti tepuk tangan, fokus pandangan, gerakan kepada dan gerakan fizikal guru yang berbagai-bagai. Dengan mempelbagaikan variasi, rangsangan mampu menarik perhatian remaja. Contohnya remaja yang mengantuk secara tiba-tiba akan terjaga apabila mendengar tepukan tangan guru. Remaja yang suka menganggu rakan akan berhenti menganggu rakan apabila guru bergerak menghampirinya. Guru perlu menukar antonasi penyampaiannya supaya remaja benar-benar terhibur serta tidak bosan dengan pembelajaran yang berlangsung. Di samping itu, guru juga harus menceritakan serba sedikit benda atau cerita yang lucu semasa pengajaran bagi menarik minat pelajar untuk belajar dan pelajar tidak akan berasa bosan dalam kelas. Ini kerana banyak kajian menunjukkan remaja tidak berminat belajar disebabkan oleh persembahan pengajaran guru yang tidak memberangsangkan dan seterusnya mengakibatkan pelajar mempunyai kecederungan diri yang tinggi dalam penglibatan aktivti-aktiviti antisosial.

 • 3.2.4 Menghubungi Keluarga

Tingkah laku remaja kadangkala berbeza dengan apa yang dipamerkannya di sekolah dan di rumah. Oleh itu, guru perlu bersedia menjalinkan hubungan yang baik dengan keluarga remaja untuk berkongsi mengenali tingkah laku remaja. Kemampuan guru berkomunikasi dengan keluarga ibu bapa akan membantu sama ada guru atau ibu bapa mengenali remaja dengan lebih mendalam. Contohnya ibu bapa pelajar dapat tahu bagaimana prestasi akademik anak mereka di sekolah. Selain itu dengan menghubungi keluarga ibu bapa, sekolah juga dapat tahu sama ada seseorang pelajar itu ponteng sekolah atau tidak dan terlibat dalam aktiviti yang tidak sihat serta antisosial. Sekiranya sekolah dan guru tidak mempunyai hubungan yang baik dengan keluarga, maka ibu bapa tidak akan tahu bagaimana tingkah laku anak meraka di sekolah dan sebaliknya.

KPP 5052 (Applikasi Asas Psikologi Pendidikan) ”Pelajar-Pelajar Antisosial dan Tabiat Agresif”

 • 3.2.5 Meningkatkan Penghargaan Dan Kepuasan Diri Remaja

Sebelum bermulanya proses pembelajaran, guru digalakkan mengemukakan soalan yang berkaitan dengan pembelajaran yang lepas. Hal ini akan membentuk personaliti ego kerana remaja akan berusaha mengingat, mengamati apa-apa yang telah dipelajari oleh mereka sebelum ini untuk tujuan menjawab persoalan yang dikemukakan oleh guru. Apabila persoalan yang dikemukan dapat dijawab dengan lancar, mereka akan berasa puas walaupun jawapan yang diberikan tidak menepati kehendak guru. Sebagai kesimpulan, guru akan memberikan jawapan yang tepat dan sebagai remaja mereka akan mengambl iktibar yang baik untuk mengawal tingkah laku mengikut peraturan bermasyarakat. Jadi, dengan meningkatkan penghargaan dan kepuasaan diri remaja maka remaja dapatlah menjauhi diri daripada terlibat dalam aktiviti- aktiviti yang antisosial.

 • 3.2.6 Memperbaiki Kendiri Yang Lemah

Sebagai guru yang bersifat fleksibel, guru boleh menggunakan pendekatan pembelajaran di hadapan kelas iaitu setiap pelajar diberi peluang untuk menampilkan diri mereka dengan melakukan pembentangan. Bagi remaja yang mempunyai personaliti yang pendiam dan pemalu tetapi cerdik, mereka perlulah diberi peluang menonjolkan diri untuk memberikan keyakinan, memotivasikan diri dan mengurangkan sifat malu yang terdapat dalam diri mereka. Di samping itu, mereka akan rasa lebih bersemangat untuk belajar dan memberikan tumpuan yang sepenuhnya kepada proses pengajaran dan pembelajaran yang sedang berlangsung. Ini kerana sekiranya remaja tidak diberi peluang untuk memperbaiki kendiri yang lemah oleh guru, maka kendiri yang lemah ada pada diri remaja tidak dapat diperbaiki selama-lamanya dan akhirnya akan mengakibatkan remaja itu mengasingkan dirinya daripada remaja-remaja lain dan seterusnya mendorong remaja itu kepada masalah-masalah antisosial. Oleh itu, memperbaiki kendiri yang lemah oleh guru dapat menangani masalah-masalah antisosial.

KPP 5052 (Applikasi Asas Psikologi Pendidikan) ”Pelajar-Pelajar Antisosial dan Tabiat Agresif”

 • 3.2.7 Meningkatkan Tahap Kecerdasan Remaja

Menurut Teori Kecerdasan Triarchic Sternberg, kecerdasan adalah sesuatu yang berkait dengan pemprosesan informasi. Beliau mengkaji bagaimana informasi diterap ke dalam minda dan berubah mengikut lingkungan kepeluannya. Analisis yang dilakukan oleh Sternberg akhirnya muncul sebagai model kecerdasan berbentuk tiga (triarchic). Bentuk-bentuk yang dinyatakannya adalah analitik (componential), pengalaman (experiential) dan praktikal (contextual). Sternberg mengakui bahawa seseorng tidak semestinya mempunyai satu kecerdasan sahaja. Terdapat individu yang mempunyai gabungan ketiga-tiga bentuk kecerdasan ini dengan menunjukkan tahap kecerdasan yang tinggi.

Secara umumnya, remaja memang berbeza dari segi kebolehan mental atau intelek untuk menyesuaikan diri dengan persekitaran. Dari sudut tumbuhan dan perkembangan, mungkin kebolehan remaja adalah sama, namun apabila diukur terdapat perbezaan dari segi intelek dalam kalangan mereka. Kebolehan mental kanak-kanak juga dapat diketahui berdasarkan cepat atau lambatnya mereka menyelesaikan sesuatu masalah yang diberi. Remaja berkemampuan dalam menaakul, berfikiran kritis dan kreatif menyelesaikan masalah, berfikiran logik, kebolehan berbahasa dan mengira. Perbezaan-perbezaan ini telah diteliti oleh ramai ahli psikologi kognitif melalui pendekatan kajian kecerdasan. Remaja perlu dilatih untuk memahami pengajaran guru dalam masa yang singkat. Remaja yang berfikiran tajam mempunyai harapan untuk menjadi remaja yang kritis dan kreatif. Mereka dapat memanfaat semua fakta, peristiwa dan bukti. Manakala remaja yang tidak berfikiran tajam hanya akan menerima fakta, peristiwa dan bukti secara berasingan. Kemampuan menyelesaikan masalah merupakan tahap kecerdasan peringkat tertinggi.

Dalam konteks bilik darjah di negara ini, rata-rata di dalam sebuah bilik darjah terdapat remaja yang pintar, cerdas, sederhana dan lembab. Kadangkala sesebuah sekolah telah mengasingkan tahap kecerdasan remaja mengikut kelas dengan mengubah nama kelas kepada nama bunga atau nama tokoh tertentu. Pengasingan kelas mengikut tahap kecerdasan bukanlah satu langkah yang baik

KPP 5052 (Applikasi Asas Psikologi Pendidikan) ”Pelajar-Pelajar Antisosial dan Tabiat Agresif”

dari perspektif psikologi. Hal ini kerana remaja yang pintar tidak semestinya kreatif kerana Woolfolk telah membuktikan hubungan antara remaja pintar dengan remaja kreatif tidak signifikan, iaitu dalam banyak kes, remaja yang kreatif lebih tinggi nilainya daripada remaja yang pintar.

Oleh itu, guru haruslah berhati-hati dalam melakukan pengasingan individu yang dibuat atas dasar kepintaran semata-mata. Hal ini kerana kemajuan individu tidak berdasarkan satu aspek sahaja.

 • 3.2.8 Memerhati Emosi stabil

Kawalan emosi perlu dilatih oleh setiap remaja. Kesan emosi akan mempengaruhi tingkah laku pelajar. Mengawal emosi memerlukan skil dan skil mengawal emosi seperti bertoleransi dapat mengurangkan perasaan cepat marah apabila rakan-rakan mengusiknya. Emosi yang stabil ialah emosi yang seronok dan melibatkan daya tarikan kepada sesuatu objek seperti bergembira, berkeinginan, berkasih sayang dan bercinta serta mengelakkan emosi tidak seronok yang melibatkan kecenderungan menjauh seperti bersedih, kecewa, takut, marah, benci, duka, merajuk dan dendam.

Keadaan emosi bergantung kepada sejauh mana tindak balas seseorang terhadap situasi yang dialaminya. Contohnya, sekiranya seseorang remaja sering dipersalahkan oleh guru, berkemungkinan menyebabkan remaja tersebut takut kepada guru itu. Cuba perhatikan emosi seseorang, iaitu individu yang mencapai keperluan dihajati, sudah tentu dia akan bergembira dan berasa puas. Dalam situasi bilik darjah, mungkin terdapat pelbagai keadaan emosi yang ditunjukkan oleh remaja. Guru perlu sensitif memerhatikan perbezaan emosi pelajar. Bagi guru yang peka, mereka dapat meramalkan bentuk emosi seseorang remaja. Kebolehan meramal emosi juga dikenali sebagai kemahiran pengajaran melalui air muka. Oleh itu, guru haruslah tahu memerhatikan perbezaan emosi pelajar.

KPP 5052 (Applikasi Asas Psikologi Pendidikan) ”Pelajar-Pelajar Antisosial dan Tabiat Agresif”

 • 3.2.9 Mengembang Minat Cemerlang

Minat merupakan satu anugerah. Setiap orang dilahirkan dengan membawa bakat yang tersendiri. Pembawa minat yang dimaksudkan adalah seperti kebolehan menyanyi, melukis, membaca dan berlakon. Bakat merupakan anugerah semula jadi. Seseorang yang berbakat, memudahkan pengajar menyampaikan ilmu yang disukai oleh individu tersebut. Manakala minat pula merupakan kecenderungan individu yang tinggi terhadap sesuatu aktiviti atau bijak. Oleh itu minat seseorang perlu berkembang bagi menuju kecemerlangan. Jadi, guru haruslah cuba sedaya upaya untuk mengembangkan minat atau bakat pelajar ke tahap yang paling tinggi.

3.2.10 Berkreativiti

Kreativiti sebenarnya tidak bergantung sepenuhnya kepada tahap kecergasan. Sering terjadi remaja yang lemah tetapi mampu menghasilkan sesuatu yang menakjubkan. Malah kajian menunjukkan pelajar sederhana lebih kreatif daripada pelajar pintar. Walaubagaimanapun tidak dapat dinafikan bahawa remaja yang tinggi tahap kecerdasannya mudah menjadi kreatif.

Kita dapat membuat andaian bahawa seseorang yang mempunyai kecerdasan yang tinggi tidak semestinya berminat terhadap sesuatu aktiviti yang berbentuk kreatif. Begitu juga seseorang yang mempunyai daya kreatif yang tinggi serta memberikan sumbangan yang besar kepada masyarakat dan negara tidak semestinya seorang remaja yang berkecerdasan tinggi. Perbezaan jelas kelihatan antara remaja di sekolah rendah dengan remaja di sekolah menengah, iaitu setiap individu mempunyai kreativiti yang tersendiri. Mereka perlu diberi galakan yang positif bagi mengembangkan kreativiti mereka. Seringkali berlaku apabila remaja yang pada peringkat awalnya seorang kreatif tetapi dalam proses pembesaran menjadi orang yang tidak mampu mengembangkan ideanya. Oleh itu guru perlu meneliti tahap kreativiti yang dimiliki oleh remaja dan mencari jalan untuk mengembangkannya.

KPP 5052 (Applikasi Asas Psikologi Pendidikan) ”Pelajar-Pelajar Antisosial dan Tabiat Agresif”

3.2.11 Menghapuskan Rasa Rendah Diri

Menurut Teori Personaliti Alfred Adler (1870-1937), Adler percaya manusia bermotivasi untuk menyesuaikan diri, memperbaiki diri dan menangani cabaran dan ingin mencapai kecemerlangan adalah fitrah manusia semula jadi. Menurut Adler, semua manusia terlibat dalam proses kompensasi dalam usaha mengatasi perasaan rendah diri sebenar atau dalam imaginasi. Sekiranya perasaan rendah diri seseorang melampau, dia akan mengalami kompleks rendah diri. Kajian menunjukkan faktor sosioekonomi merupakan faktor besar yang mempengaruhi perkembangan seseorang. Harus diingatkan bahawa setiap remaja yang berhadapan dengan guru mempunyai jurang perbezaan kehidupan yang besar. Jurang perbezaan mereka sukar dikenalpasti sekiranya pemerhatian tidak dilakukan secara mendalam.

Remaja akan terbawa-bawa tabiat tingkah laku yang dipengaruhi oleh latar belakang mereka ke sekolah. Dijangkakan remaja yang berketurunan Cina akan membentuk cara hidup seorang Cina. Begitu juga remaja yang datang daripada etnik melayu akan mempraktikkan kehidupan seperti seorang Melayu. Perbezaan antara seorang remaja dengan seorang remaja yang lain juga ketara dari aspek tahap ekonomi keluarga masing-masing. Remaja yang berada mempamerkan tingkah laku yang superior dan berkeyakinan. Manakala remaja yang datang daripada keluarga miskin akan mempamerkan tingkah laku yang suka merendah diri. Perbezaan juga ketara bagi remaja yang datang daripada kalangan keluarga yang berbeza tahap pendidikannya. Remaja yang mempunyai ibu bapa yang berpendidikan rata-rata menunjukkan sikap suka belajar dan membaca. Sebaliknya kebanyakan remaja-remaja yang datang daripada ibu bapa yang rendah pencapaian pendidikannya tidak begitu minat belajar dan membaca.

Oleh itu tahap rasa rendah diri yang berlainan memerlukan penelitian guru sebagai pendidik. Sekiranya guru terlepas pandang, hal ini boleh mengakibatkan tindakan guru akan menyinggung hati remajanya. Bagi remaja yang terdiri daripada keluarga berpendapatan tinggi, nilai wang sebanyak itu tidak membebankan, manakala bagi remaja yang datang daripada keluarga yang

KPP 5052 (Applikasi Asas Psikologi Pendidikan) ”Pelajar-Pelajar Antisosial dan Tabiat Agresif”

miskin, nilai sebegini adalah tinggi. Sekiranya guru tidak menyedari hal ini, kemungkinan remaja yang tidak mampu membeli buku akan berasa kecil hati serta berkemungkinan besar menjauhkan diri daripada rakan dan guru.

 • 3.4 PERANAN KERAJAAN

  • 3.4.1 Program Latihan Khidmat Negara (PLKN)

Peranan pihak kerajaan memperkenalkan Program Latihan Khidmat Negara (PLKN) adalah satu langkah bijak dalam usaha menangani masalah antisosial pelajar. Program Latihan Khidmat Negara (PLKN) dapat melahirkan semangat patriotisme di kalangan pelajar. Selain itu, Program Latihan Khidmat Negara (PLKN) dapat juga memupuk perpaduan kaum serta integrasi nasional. Pelajar yang menyertai Program Latihan Khidmat Negara (PLKN) dapat membentuk perwatakan yang positif menerusi nilai-nilai murni berbanding dengan pelajar yang tidak menyertai Program Latihan Khidmat Negara (PLKN). Dengan menyertai Program Latihan Khidmat Negara (PLKN), ia dapat menyemarakkan semangat kesukarelaan di kalanagan pelajar. Di samping itu, dengan menyertai Program Latihan Khidmat Negara (PLKN), ia dapat juga melahirkan generasi muda yang lebih cergas, cerdas dan penuh dengan keyakinan diri. Oleh itu, langkah kerajaan dalam menangani masalah tingkah laku antisosial di kalangan pelajar dengan memperkenalkan Program Latihan Khidmat Negara (PLKN) adalah satu langkah yang bijak dan berkesan.

 • 3.4.2 Kementerian Pelajaran Malaysia

Pihak Kementerian Pelajaran juga haruslah mewajibkan semua pelajar sekolah menengah menyertai pasukan beruniform/seragam dan aktiviti kokurikulum. Ini kerana dengan melibatkan diri dalam aktiviti kokurikulum pelajar akan mendapat pelbagai manfaat dan menjauhkan diri mereka daripada terlibat dalam aktiviti antisosial. Kementerian Pelajaran Malaysia juga perlu prihatin terhadap profesional perguruan dalam menangani isu berkaitan dengan cara guru menangani masalah disiplin pelajar. Ini adalah amat penting dalam memenangi masalah tingkah laku antisosial pelajar. Sekiranya cara guru

KPP 5052 (Applikasi Asas Psikologi Pendidikan) ”Pelajar-Pelajar Antisosial dan Tabiat Agresif”

menangani masalah adalah tidak betul maka ia akan menyebabkan masalah tingkah laku antisosial tidak dapat dicegah dan dibanteras.

Kementerian Pelajaran haruslah menjalankan tanggungjawab dengan sepenuhnya bagi mengenalpasti, merancang dan melaksanakan segala program serta aktiviti tindakan berhubung dengan pendidikan pencegahan masalah sosial di peringkat sekolah. Institusi Latihan Guru perlu mewujudkan pemikiran generasi muda supaya menjauhi gejala sosial, menyediakan alternatif-alternatif berfaedah yang dapat mencegah daripada terlibat dengan gejala sosial dan mewujudkan suasana sekitar yang menjadikan masalah sosial itu dibenci.

 • 3.4.3 Polis Diraja Malaysia (PDRM)

Kerjasama berterusan yang diberikan oleh Polis Diraja Malaysia (PDRM) dalam menangani jenayah di sekolah dan luar sekolah seharusnya mendapat sokongan dan bantuan masyarakat Malaysia. Polis Diraja Malaysia (PDRM) boleh menjadikan sekolah mempunyai kadar kejadian jenayah yang tinggi ‘sekolah angkat’ dengan pegawai Polis Diraja Malaysia (PDRM) boleh keluar masuk demi memastikan disiplin pelajar terkawal. Dengan bantuan darpada Polis Diraja Malaysia (PDRM) yang kerap masuk ke sekolah membuat rodaan dan pemeriksaan sama ada pelajar membuat aktiviti jenayah atau tidak. Maka ia dapatlah menangani masalah tingkah laku antisosial pelajar.

Polis Diraja Malaysia (PDRM) memainkan peranan yang besar dalam mengawal pencegahan kes-kes jenayah di seluruh Malaysia. Sumbangan besar Polis DiRaja Malaysia (PDRM) dalam menjaga keselamatan negara membolehkan rakyat hidup dalam keadaan aman damai. Sifat amanah, ikhlas, integriti dan pengorbanan Polis Diraja Malaysia (PDRM) dalam menjalankan tanggungjawab dalam menangani masalah tingkah laku pelajar adalah amat diperlukan bagi membanteras aktiviti antisosial pelajar ke tahap yang paling minimum.

KPP 5052 (Applikasi Asas Psikologi Pendidikan) ”Pelajar-Pelajar Antisosial dan Tabiat Agresif”

 • 3.4.4 Kempen, Ceramah & Seminar

Kerajaan memainkan peranan yang penting dalam menangani masalah tingkah laku antisosial pelajar dengan mengadakan kempen, ceramah dan seminar secara besar-besaran kepada pelajar di sekolah mahupun di luar sekolah. Ini adalah penting kerana melalui kempen, ceramah dan seminar yang diadakan itu, ia akan dapat mewujudkan kesedaran kepada pelajar tentang keburukan antisosial serta dibenci oleh masyarakat. Melalui penganjuran ceramah, seminar dan kempen oleh kerajaan yang berkaitan dengan aktiviti antisosial seperti keburukan penglibatan diri dalam kegiatan ponteng sekolah di setiap sekolah. Ini sedikit sebanyak dapat membantu dalam mewujudkan kesedaran dalam diri pelajar- pelajar mengenai keburukan gejala ponteng sekolah serta aktiviti lain yang berkaitan dengan antisosial.

 • 3.4.5 Status Sosioekonomi

Kerajaan memainkan peranan yang penting dalam membantu pelajar yang datang daripada keluarga yang rendah status sosioekonomi. Kerajaan haruslah memberikan bantuan dalam bentuk biasiswa, pengecualian yuran sekolah dan memberi buku rujukan kepada pelajar-pelajar yang datang daripada keluarga yang rendah status sosioekonomi. Dengan bantuan biasiswa, pengecualian yuran sekolah dan memberi buku rujukan yang diberikan oleh kerajaan, maka pelajar yang datang daripada keluarga yang rendah status sosioekonomi dapatlah meneruskan pelajaran mereka hingga ke manara gading atau Universiti. Kajian menunjukkan bahawa lebih ramai remaja yang datang daripada keluarga yang rendah status sosioekonomi gagal menamatkan pengajian pada tahap prauniversiti ataupun menjejakkan kaki ke menara gading. Sekolah yang terdiri daripada majoriti pelajar miskin juga menduduki tempat yang rendah dari segi pencapaian pelajar, kedatangan pelajar dan peratusan pelajar yang menamatkan sekolah. Status sosioekonomi yang rendah menyebabkan tekanan dari segi kewangan kepada keluarga remaja. Hal ini mendorong pelajar remaja untuk ponteng atau berhenti terus daripada sekolah dan bekerja untuk membantu menyara keluarga. Jadi, peranan kerajaan dalam memberi bantuan biasiswa, pengecualian yuran

KPP 5052 (Applikasi Asas Psikologi Pendidikan) ”Pelajar-Pelajar Antisosial dan Tabiat Agresif”

sekolah dan memberi buku rujukan kepada pelajar yang datang daripada keluarga yang rendah status sosioekonomi dapatlah menangani tingkah laku pelajar antisosial.

 • 3.5 PERANAN MASYARAKAT

Pencegahan merupakan strategi jangka panjang yang bertujuan mencegah seseorang daripada terlibat dengan dadah, budaya melepak, ponteng sekolah, keganasan, samseng dan sebagainya. Sungguhpun masalah ini bermula dengan masalah individu tetapi jika tidak dibendung ianya akan memberi kesan kepada keseluruhan masyarakat sekitarnya. Masalah dadah berkait rapat dengan masalah jenayah, keganasan, keselamatan dan HIV/AIDS di satu-satu kawasan. Oleh itu semua pihak mestilah mewujudkan kesedaran tentang kesan dan bahaya dadah di samping merangsang penglibatan seluruh masyarakat setempat dalam usaha memerangi dadah. Setiap individu, keluarga dan masyarakat di satu-satu kawasan haruslah bekerjasama dan mempunyai peranan dalam pencegahan gejala ini dan memastikan kawasan mereka bersih daripada gejala sosial ini. Masyarakat sekeliling turut perlu berkerjasama dalam usaha menangani masalah antisosial ini dengan melaporkan kes-kes ponteng sekolah di luar sekolah jika dapat dikesan. Sikap bagai enau dalam belukar melepaskan pucuk masing-masing perlu dikikis di kalangan masyarakat. Oleh itu, setiap individu, keluarga dan masyarakat haruslah bekerjasama dan bergading bahu untuk menangani masalah pelajar-pelajar antisosial dan tabiat agresif.

 • 4.0 KESIMPULAN

KPP 5052 (Applikasi Asas Psikologi Pendidikan) ”Pelajar-Pelajar Antisosial dan Tabiat Agresif”

Remaja merupakan aset negara yang amat penting dan merupakan generasi pengganti pemimpin pada masa akan datang. Oleh itu, perubahan tingkah laku remaja ke arah positif adalah amat baik. Sebelum mengubah tingkah laku pelajar remaja ke arah kebaikan, terlebih dahulu kita sebagai guru perlulah mengetahui sikap pelajar tersebut dan dari situ kita akan mula memahami kenapa seseorang pelajar itu berkelakuan buruk dan seterusnya langkah modefikasi haruslah dijalankan. Proses modifikasi yang dilakukan melalui kaedah peneguhan merupakan satu proses yang amat penting dalam usaha mengubah tingkah laku remaja. Oleh kerana terdapat peneguhan untuk mengubah tingkah laku maka usaha itu dapat dijalankan dengan lebih berkesan. Penyediaan program yang terancang akan lebih berkesan dalam mengubah tingkah laku remaja.

Para guru boleh mengaplikasikan kaedah modifikasi, peneguhan dan teori behaviorisme dalam bilik darjah. Hal ini dapat membantu guru dalam mengawal susunan dan keadaan dalam kelas agar pengajaran dan pembelajaran dapat berjalan dengan lancar. Kebaikan dari mengubah tingkah laku ini melalui pelbagai aspek iaitu individu, masyarakat, dan sebagainya. Oleh sebab proses pengubahan tingkah laku remaja memerlukan perhatian yang serius, maka penglibatan semua lapisan masyarakat seperti ahli politik, ahli agama, penduduk dan semua kumpulan selain daripada guru amat diperlukan.

Kesimpulannya, semua pihak perlu bekerjasama dalam menangani masalah pelajar-pelajaran antisosial dan tabiat agresif ini sebelum nasi menjadi bubur. Demi mewujudkan generasi yang lebih berguna pada masa hadapan, langkah drastik daripada semua pihak patut dilaksanakan. Tindakan daripada satu pihak sahaja tidak akan membuahkan hasil. Jadi, sama-sama kita berganding bahu untuk menangani masalah ini.