Anda di halaman 1dari 3

Rancangan Pengajaran Harian (Kelas Bercantum) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Tarikh / masa Mata pelajaran Tajuk Tahun Bilangan murid Kemahiran Persediaan (5 Minit) 8 Mei 2012 / 7.35 pagi 8.35 pagi Matematik Tambah 2 Balik 6 orang 8. Imaginasi (10 Minit) 3 Pulang 8 orang

Menambah dua nombor tanpa mengumpul semula Guru menunjukkan kumpulan gula-gula di atas meja Arahkan murid untuk mengira bilangan gula-gula di atas meja Guru menambah bilangan gula-gula diatas meja Bertanya apa yang terjadi pada bilangan gula-gula (Bertambah atau berkurang) Bimbing murid mengenal pasti situasi tersebut Bimbing murid tukar ayat matematik yang terdapat dalam ilustrasi yang diberikan kepada kepada symbol Contoh: 42 + 12

9.

Perkembangan (25 Minit)

Tunjukkan cara penyelesaian masalah tersebut menggunakan pembilang dan bentuk lazim Contoh: I. II. Masukkan 42 batang straw dalam bekas A Kemudian masukkan 12 batang straw dalam bekas A sekali lagi

III. IV. V.

Kira jumlah batang straw yang terdapat dalam bekas A sekarang Tuliskan soalan tersebut dalam bentuk lazim Selesaikan soalan tersebut bermula dari rumah sa ke rumah yang seterusnya Ribu Ratus Puluh 4 + 1 5 Sa 2 2 4

Berikan contoh soalan yang berkaitan dengan situasi harian mereka dan selesaikan menggunakan langkah ini Panggil murid untuk menunjukkan cara ini di depan kelas

10. Tindakan (20 Minit)

Berikan lembaran kerja kepada mereka berdasarkan kelas mereka (Soalan tambah dalam lingkungan 1000 bagi kelas tahun 2 dan tambah dalam lingkungan 10000 bagi tahun 3) Pantau tugasan yang diberikan

11. Pentaksiran

Murid berupaya mejawab 70% soalan dengan betul

Sikap dan 12. Sahsiah

Murid-murid menujukkan minat dan sikap yang positif sepanjang pengajaran Murid berani untuk menjawab soalan walaupun salah

Sikah hormat-menghormati pada guru dan sesama murid

13. Alat Bantu Mengajar

Gula-gula, Bekas A, Straw dan lembaran kerja

Anda mungkin juga menyukai