Anda di halaman 1dari 3

TUTORIAL INTERAKSI 13 (MINGGU15)

LAMPIRAN 6

Cadangan Pengaplikasian Teori Kecerdasan Pelbagai Dalam P&P

KECERDASAN PELBAGAI

CADANGAN AKTIVITI DALAM P&P Bawa murid muridnya ke luar bilik. Bincangkan keindahan setipa elemen alam semula jadi ciptaan pada Tuhan dengan dan

Kecerdasan Linguistic

memfokuskan

sifat-sifatnya

kepentingan kepada manusia. Minta murid melahirkan perasaan mereka terhadap keindahan alam semula jadi dalam bentuk lisan. Misalnya, seperti perbincangan, nyanyian, syarahan) atau penulisan

(karangan, puisi ataupun cerpen) Kecerdasan Logical Matematik

Minta

murid

murid

mengumpulkan binatang

maklumat

berhubung

dengan

peliharaan rakan-rakanya. o Binatang yang paling disayangi o Jumlah yang dipelihara o Perbelajaan sebulan tersebut. o Makanan kesukaan binatang. untuk binatang

Murid diminta untuk melukis graf untuk mempamerkan jenis-jenis binatang

peliharaan yang paling popular dan kurang popular.

TUTORIAL INTERAKSI 13 (MINGGU15)

LAMPIRAN 6

Kecerdasan Ruang Visual

Sediakan aktiviti bermain logo dan minta murid murid membina sebuah objek

daripada susunan logo. Daripada objek binaan itu, minta murid untuk melukiskan pelan untuk menambah baik objek binaannya itu.

Kecerdasan Muzik

Anjurkan pertandingan mencipta lagu antara kumpulan dengan menggunakan apa-apa sahaja peralatan yang boleh diperoleh oleh murid (kayu, tempurung, timba, buluh, botol. Air, daun)

Dengan diringi bunyian/ muzik tersebut, mereka boleh diminta untuk menyanyi.

Kecerdasan Kinestetik

Murid mengambil bahagian dalam drama tari dengan menggunakan selendang,

mengayunkan badan mengikut irama dan pergerakan lembut selendang. Dalam pelbagai pergerakan dan kedudukan, selendang menjadi alat yang menonjolkan keelembutan pergerakan badan. Kecerdasan Interpersonal Rancang pembelajaran berasaskan kepada projek yang bertemakan semangat kejiranan di tempat tinggal anda. Murid diminta tentang untuk jiran mengumpulkan yang paling

maklumat

berdekatan dan menulis biografi tentang jiran tersebut. Murid murid juga diminta untuk mengambil gambar bersama dengan jiran tersebut dan merakamkan perbualan mereeka bersamasama jiran.

TUTORIAL INTERAKSI 13 (MINGGU15)

LAMPIRAN 6

Kecerdasan Intrapersonal

Secara

individu,

dengan

menggunakan

borang grafik, murid menyenaraikan ciri kekuatan, kelemahan dan potensi/ bakat di dalam dirinya. Murid didorong untuk membuat renungan kendiri ke arah masa depannya, sama ada kejayaan atau sebaliknya dengan

menggunakan kekuatan dan kelemahan yang ada. Murid menulis perjanjian dengan dirinya untuk memperbaiki kelemahan yang ada dengan menggunakan segala kekuatan yang dimiliki.

Kecerdasan Naturalist

Bawa murid ke suatu kawasan yang dipenuhi dengan pokok (taman botani, hutan

simpanan, contohnya FRIM di kepong atau kawasan kampung) Murid diminta untuk memerhati setiap pokok yang berdekatan dengannya. Murid diminta untuk mengenal pasti

perbezaan setiap bentuk pokok (batang, ranting, daun, dan buah/ bunga) Murid melukis 3 jenis pokok yang berbeza dan membuat buku skrap dengan menampal daun, ranting kecil, bunga dan biji/buah. Murid didorong untuk membuat kesimpulan bahawa walaupun pokok kelihatan sama, tetapi masih banyak ciri yang berbeza.