Anda di halaman 1dari 3

Soal Selidik Penguasaan Kemahiran Menulis

Nama: ______________________________ Tarikh Lahir: _____________

Tahap: ________ Tahun: _________

Umur: ____________ Tahun ________Bulan

Sekolah: ___________________________________________________________ ___________________________________________________________ Arahan: Tandakan ( / ) pada ruang (Ya) atau ( Tidak). Butir-butir 1. Kesediaan Fizikal dan Deria 1.1 Adakah penglihatannya baik? 1.2 Adakah pendengarannya baik? 1.3 Adakah dia mampu mendengar dan melaksanakan arahan dengan baik? 1.4 Adakah dia sentiasa cergas dan ingin tahu ? 1.5 Adakah dia boleh memegang pensil dengan baik? 1.6 Adakah dia mengalami masalah kecacatan pada tangan? 1.7 Adakah dia boleh menggunting dengan baik? 1.8 Adakah dia boleh menampal dengan baik? 1.9 Adakah kedudukan badan dia betul semasa menulis? Ya Tidak

2. Penggerak ( motivation) 2.1 Adakah dia bersedia membuat kerja-kerja yang diberikan kepadanya? 2.2 Adakah dia berminat untuk belajar? 2.3 Adakah dia gemar melihat gambar atau buku?

4. Perkembangan Emosi dan Sosial 4.1 Adakah dia gemar bergaul dengan orang lain? 4.2 Bolehkah dia berkongsi barangannya dengan orang lain? 4.3 Adakah dia menerima segala pemberian daripada orang lain? 4.4 Adakah dia seorang yang tidak mudah tersinggung dengan persekitaran? 4.5 Bolehkah dia bergaul dengan orang dewasa? 4.6 Adakah dia seorang yang riang?

5. Kesediaan Bahasa 5.1 Bolehkah dia menceritakan semula cerita yang telah dilihatnya? 5.2 Bolehkah dia menceritakan sesuatu pengalaman yang telah dilaluinya? 5.3 Bolehkah dia menulis? 5.4 Adakah dia suka menulis? 5.5 Adakah dia faham akan cerita perkataan yang ditulisnya? 5.6 Bolehkah dia menyalin semula apa yang guru tulis?

6. Kemahiran Penglihatan 6.1 Bolehkah dia memadankan gambar yang berpasangan? 6.2 Bolehkah dia memadankan bentuk yang sama? 6.3 Bolehkah dia memadankan huruf yang sama? 6.4 Bolehkah dia memadankan suku kata dengan gambar? 6.5 Bolehkah dia memadankan perkataan dengan gambar? 6.6 Bolehkah dia memadankan ayat dengan gambar? 6.7 Bolehkah dia mencantumkan gambar? 6.8 Bolehkah dia mencantumkan suku kata menjadi perkataan? 6.9 Bolehkah dia mencantumkan perkataan menjadi ayat? 6.10Bolehkah dia mencantumkan ayat menjadi cerita?

Tarikh: _ _ _ _ _ _ _ _ _ Tandatangan Guru/ Pemerhati: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Nama:

Catatan: ___________________________________________________________ ___________________________________________________________ Perhatian: setiap satu jawapan (tidak) yang terdapat dalam soal selidik ini menunjukkan kurang kesediaan murid berkenaan dalam aspek berkaitan dan memerlukan program khusus untuk membantu mengatasi masalah tersebut.