Anda di halaman 1dari 7

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

PENDIDIKAN SIVIK DAN KEWARGANEGARAAN TAHUN 5 KUNING


SEKOLAH KEBANGSAAN ST.TERESA
Nama Guru: Afniewatie binti Jamias
Tahun : 5 Kuning
Bil. Murid : 44 orang (
tidak hadir)
Tarikh : 26 Februari 2014 (Rabu)
Tajuk Pelajaran:
Hargai ibubapa kita

Bidang/Tema:
Sayangi Keluarga
Unit : 3 Tanggungjawabku Terhadap
Keluarga
Jangkamasa:
60 minit
(0715-0815)

Isi Pelajaran:
i. Peranan sebagai seorang anak
ii. Tanggungjawab seorang anak terhadap ibu bapa
iii. Cara menghargai keluarga
Hasil Pembelajaran:
i. Menjelaskan peranan dan tanggungjawab seorang anak terhadap ibu bapanya
ii. Menjalankan tanggungjawab sebagai anak
iii. Menghargai ibubapa
Objektif:
Pada akhir pembelajaran, murid dapat:

1. Melakonkan watak yang telah ditentukan dengan berani dan bersuara


lantang untuk melakonkan watak tersebut.
2. Membaca buku secara senyap, fahami isi teks tersebut lalu menaakul soalan yang

ditanya oleh guru dengan jawapan yang logik akal.


3. menulis
Pengetahuan Sedia Ada:
i. Murid-murid telah dididik dari kecil untuk mengenali anggota keluarga sendiri.
Unsur Patriotisme/ Nilai Murni
i. Kasih sayang terhadap keluarga
ii. Bertanggungjawab
iii. Hormat dan taat kepada anggota keluarga
iv.
Keharmonian
Bahan Bantu Mengajar
Lagu Kasih Ibu
LCD
Laptop
Pembesar suara
Video Kisah si Tanggang
Kertas berwarna
Kotak bewarna
Pen marker papan putih warna merah
Slideshow ppt.
Muzik

Langkah /
Isi Pelajaran
Induksi set
0715-0720
(5 minit)
Pengenalan konsep
kasih sayang

Langkah 1
0720-0740
(15 minit)
Peranan sebagai
seorang anak

Elemen
Prosedur Pelaksanaan
Pembelajaran
Bestari / konsep
Teknik : Nyanyian
TKP
1. Guru menayangkan lirik lagu Kasih Ibu kepada murid-murid dengan Verbal-linguistik
bantuan slideshow lalu membimbing murid untuk menyanyikan lagu Kinestetik
tersebut diikuti dengan pergerakan badan.
Intrapersonal
2. Murid melihat lirik lagu tersebut sambil mendekod nyanyian guru dan
membuat pergerakan badan yang dibimbing oleh guru.
KBKK
Membuat
Teknik : Motivasi diri
hubungkait
1. Guru menayangkan gambar-gambar ibubapa yang sudah tua dan
meminta murid-murid berimaginasi tentang ibu bapa masing-masing.
Sambil itu, guru menayangkan beberapa kata-kata motivasi dan
perangsang minda untuk muhasabah diri akan pentingnya untuk
menghormati dan menghargai ibu bapa.
(Kemahiran Lisan)
TKP
Teknik : Tayangan Videoklip
Intrapersonal
1. Guru menayangkan sebuah videoklip bertajuk Kisah Si Tanggang Verbal-linguistik
dan meminta murid-murid duduk senang dalam masa lima minit.
2. Murid-murid menumpukan perhatian kepada video yang akan KBKK
ditayangkan dan cuba memahami Kisah Si Tanggang.
Mengenal pasti
Teknik : Pantomin (membuat gerakan anggota badan dan lakonan
bisu berdasarkan situasi cerita)
1. Guru meminta tiga orang murid untuk melakonkan kembali dua babak
yang telah ditentukan oleh guru. Masa diberikan selama 5 minit
sahaja.

o
o

o
o

Bahagian babak :
Babak 1 : si Tanggang menghormati ibunya
Babak 2 : si Tanggang menderhakai ibunya
Pembahagian watak :
Watak 1 : ibu
Watak 2 : si Tanggang

Catatan
Nilai:
Kasih sayang
BSPP :
Lagu Kasih Ibu
LCD
Laptop
Pembesar suara

Objektif (1)
Nilai:
Kasih sayang
terhadap keluarga
BSPP
Video Kisah si
Tanggang
LCD
Laptop
Topeng 3 watak
Slideshow skrip

o Watak 3 : pencerita
2. Murid yang terpilih cuba melakonkan watak masing-masing
dengan berani dan bersuara lantang untuk melakonkan watak
tersebut. Skrip dan bahan bantu lakonan telah disediakan oleh
guru.
Langkah 2
0740-0755
(15 minit)
Tanggungjawab
seorang anak
terhadap ibu bapa

Langkah 3
0755-0810
(20 minit)
Menghargai
ibubapa

(Kemahiran Membaca)
Teknik : Bacaan Mentalis
1. Guru meminta murid-murid membuka buku teks muka surat 24 dan
membacanya kisah Anak yang Bertanggungjawab dalam hati. Setelah
2 minit kemudian, guru menyoal murid berkenaan teks yang dibaca.
Berdasarkan cerita Anak yang Bertanggungjawab, nyatakan
pernyataan berikut sama ada betul atau salah.
o Ibu bapa Saravan hilang penglihatan disebabkan mereka
sudah tua.
o Saravan seorang anak yang bertanggungjawab.
o Saravan menghargai ibu bapanya dengan menjaga mereka.
o Kakak dan abang Saravan sibuk dengan tugas dan jarang balik
melawat ibu bapa mereka.
2. Murid-murid membaca buku secara senyap, fahami isi teks tersebut
lalu menaakul soalan yang ditanya oleh guru dengan jawapan yang
logik akal.
(Kemahiran menulis)
Teknik : Imbas kembali
1. Guru meminta murid-murid mengingat kembali video yang
ditayangkan sebentar tadi lalu menyoal murid beberapa soalan
berkaitan perwatakan watak si tanggang berbantukan slideshow.
Derhaka pada ibunya
Tidak menghormati ibunya
Tidak menghargai ibunya
Lupa daratan
2. Murid-murid cuba mengimbas kembali video tadi lalu menyatakan
pendapat apabila dipilih oleh guru.

TKP
Intrapersonal
Verbal-linguistik
KBKK
Menjana idea

TKP
Intrapersonal
KBKK
Menjana idea

Objektif (2)
Nilai
Bertanggungjawab
BSPP
Buku teks
Pen marker papan
putih

Objektif (3)
Nilai
Hormat dan taat
kepada
anggota
keluarga
BSPP
Kertas berwarna
Slideshow
LCD
Laptop

Penutup
0810-0815
(5 minit)

Teknik : Mengarang
1. Guru menayangkan tajuk karangan Anda pernah berbuat kesalahan
besar sebelum ini. Tulis sebuah kad ucapan untuk meminta maaf
kepada kedua-dua ibu bapa anda. karangan tidak lebih daripada 100
patah perkataan. Guru menayangkan format kad ucapan dengan
bantuan slideshow. Guru akan bekalkan kertas berwarna kepada setiap
murid.
2. Setelah mendapat kertas berwarna tersebut, murid-murid cuba
menghasilkan sebuah karangan berbentuk kad ucapan dalam masa 15
minit dengan menggunakan bahasa yang sopan.
Teknik : Rumusan kognitif
1. Guru bersoal jawab dengan murid:
i) Apakah yang telah anda pelajari hari ini?
ii) Adakah anda seorang anak yang bertanggungjawab?
iii) Mengapa perlu menghargai ibu bapa?

TKP
Intrapersonal
Kinestetik
Verbal-linguistik

KBKK
Teknik : Rumusan sosial
Merumus
1. Guru meminta murid-murid menyanyikan lagu Kasih Ibu sekali lagi
Membuat
beserta pergerakan badan dengan iringan lagu.
kesimpulan

Nilai:
Keharmonian
BSPP :
Laptop
Alat
pembesar
suara
LCD
Slideshow

Nota lapangan :
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
Kekuatan :
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
Kelemahan :
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________

Komen Pensyarah/Guru Pembimbing


_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________

Disediakan oleh,

Disemak oleh,

____________________________

_____________________________

(Afniewatie bt Jamias)

(Pn.Malini Ebot)

Guru Pelatih,

Guru Pembimbing PSK Tahun 5K,

PISMP BM Jan 2011.

SK St.Teresa.

Tarikh : __________________

Tarikh : ___________________

Disemak oleh,
_______________________________________
(En.Lim Cheng Ka)
Pensyarah Pembimbing 1,
IPG Kampus Batu Lintang.
Tarikh : _____________________________

Setiap manusia pasti mempunyai ibu bapa. Tanpa ibu bapa, kita tidak akan wujud di
dunia tidak kira ibu bapa kita masih ada ataupun sudah tiada pada waktu ini. Kita
mesti menghargai mereka tidak kira mereka sudah tua, sakit, lemah deria utama
atau sudah lali. Mereka masih wajib dihormati dan dihargai. Hargailah mereka selagi
berkesempatan. Sesungguhnya masa tidak akan berulang kembali.