Anda di halaman 1dari 2

NEXUS VISTA BAHASA MALAYSIA UPSR TAHUN 4 , 5, & 6 Muka Surat 54 (Senarai Ekstra: Penggunaan Kata yang Tidak

Tepat)

Bahan-bahan Suplemen

Bab 6 : Kesalahan Umum Tatabahasa

Senarai Ekstra: Penggunaan Kata yang Tidak Tepat

Kata dan Keterangannya

Penggunaan Kata yang Tidak Tepat dan yang Tepat

Belot dan Belut Tidak Tepat (a) Anggota tentera yang belut itu akan di i. Belot bermakna berpihak kepada musuh. hadapkan ke mahkamah. (b) Aiman kegelian apabila melihat Pak ii. Belut pula ialah sejenis ikan Seman menyiang seekor belot. yang panjang dan licin Tepat kulitnya. (a) Anggota tentera yang belot itu akan dihadapkan ke mahkamah. (b) Aiman kegelian apabila melihat Pak Seman menyiang seekor belut.

Belok dan Blok Tidak Tepat i. Kata belok apabila diberikan (a) Terdapat enam belok rumah pangsa di imbuhan bermakna berputar taman perumahan itu. atau berganti arah. (b) Kebanyakan bekas negara-negara belok ii. Kata blok pula bermakna komunis menjadi gergasi ekonomi dunia. deretan rumah yang tidak Tepat terpisah-pisah (a) Terdapat enam blok rumah pangsa di taman perumahan itu. (b) Kebanyakan bekas negara-negara blok komunis menjadi gergasi ekonomi dunia.

Sasbadi Sdn. Bhd.

NEXUS VISTA BAHASA MALAYSIA UPSR TAHUN 4, 5, & 6 Muka Surat 54 (Senarai Ekstra: Penggunaan Kata yang Tidak Tepat)

Bahan-bahan Suplemen

Cocok dan Cucuk i. Cocok bererti sama benar, Tidak Tepat sama padan, atau serasi. (a) Gadis yang memakai cocok sanggul itu ii. Cucuk pula bererti sesuatu sungguh manis. yang runcing dan tajam (b) Kerja yang ditawarkan kepadanya itu untuk menikam atau tidak cucuk dengan kelulusan yang menyemat. dimiliknya. Tepat (a) Gadis yang memakai cucuk sanggul itu sungguh manis. (b) Kerja yang ditawarkan kepadanya itu tidak cocok dengan kelulusan yang dimiliknya.

menonton dan menuntun Tidak Tepat i. Kata menonton bererti (c) Kamil menolong orang buta itu menonton melihat. Jika dibubuh jalan. imbuhan memper...kan, -an, (d) Para penuntun ketawa berdekah-dekah dan pen- maka maknanya apabila pelakon drama itu berjenaka. akan berbeza pula. Tepat ii. Kata menuntun pula bererti (a) Kamil menolong orang buta itu menuntun memimpin. Jika dibubuh jalan. imbuhan ber-, -an, dan pen(b) Para penonton ketawa berdekah-dekah maka maknanya akan apabila pelakon drama itu berjenaka. berbeza pula.

Sasbadi Sdn. Bhd.

ii